MAS Zubří země o.p.s.

schvalene-logo-zubri-zeme-male1
www.leadercz.cz

Struktura

Právní forma:
o.p.s. – obecně prospěšná společnost

:
276 86 809

Bankovní účet:
35–8975220237/0100

Sídlo:
Příční. 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

Datum založení:
MAS Zubří země o.p.s byla oficiálně založena podepsáním zakladatelské smlouvy
dne 5.4. 2006

obrazek

Podepsání zakladatelské smlouvy

Zakladatelé:
Mikroregion Bystřicko, IČ: 70830355 se sídlem Příční 405, Bystřice n.P.
Město Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 00294136 se sídlem Příční 405, Bystřice n.P.

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Rejstříkovým soudem v Brně do oddílu O, vložky č. 297, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 2.5. 2006 č.j. F 15685/2006. Rozhodnutí nabylo právní moc 10.5. 2006.

Předseda správní rady:
Mgr. Josef Vojta, místostarosta města Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: vojta.mistostarosta@mu.bystricenp.cz
tel.: 566 590 321

Správní rada, schválena 26.6.2007:
• Mgr. Josef Vojta
• Augustin Holý
• Václav Pohanka
• Jaroslava Straková
• Stanislav Svoboda
• PhDr. Petr Čermák

Předseda dozorčí rady:
Petr Juračka, jednatel společnosti Lesní společenství obcí, s.r.o.
e-mail: lsobystrice@tiscali.cz
tel.: 566 552 243

Dozorčí rada, schválena 26.6.2007:
• Petr Juračka
• Alice Levá
• Bc. Jan Krpálek

Mapa a další informace:
www.leaderplus.cz

Kontakt:
Příční ul. 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Telefon: 566 590 399
Mobil: 731 575 342
e-mail: zubri.zeme@centrum.cz
web: www.zubrizeme.cz

Druh obecně prospěšné společnosti

• pomoc při analytické činnosti,
• podpora vývoje regionálních projektů,
• podpora organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných,
• pomoc při provádění strukturálních změn regionální politiky,
• podpora koordinace celoživotního, profesního a dalšího vzdělávání,
• organizace a pomoc při pořádání konferencí a seminářů,
• pomoc při tvorbě vhodných podmínek pro usídlení firem a propagace regionu (média, výstavy),
• podpora optimalizace součinnosti podnikatelů, obcí a hospodářské komory, agrární komory a sdružení podnikatelů,
• podpora při zakládání firem, podpora firem při rozjezdových potížích,
• spolupráce při ekonomickém, finančním, právním poradenství,
• organizace transferu know-how, kontaktů se zahraničními subjekty,
• realizace rozvojových strategií.

Stanovy

Stanovy MAS Zubří země – ve formátu .doc, 127 kB
schváleny plénem společnosti dne 9.11.2006

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva MAS Zubří země 2006 – ve formátu .pdf, 980 kB
schválena správní radou dne 13.6.2007

Základní informace

Založení místní akční skupiny je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z programu Leader+ a Leader ČR.
MAS je platební agentura, která na základě rozvojové strategie získá finanční prostředky na realizaci, MAS musí tyto finanční prostředky zadministrovat, což není jednoduchá záležitost, funguje na stejném základě jako Fond Vysočiny.

Od roku 2007–2013 bude mít možnost získat MAS min. ročně 30 mil. Kč, což je mnohem více než doposud.
Iniciativa na založení MAS v mikroregionu Bystřicko se začala stupňovat v únoru 2005. Na tři členské schůze mikroregionu, které se konaly 22.3. v Rozsochách, 19.4 ve Víru a 10.5. 2005 v Rovečném, byl pozván Ing. Jan Fiala z firmy E-consulting, s.r.o. Třebíč, který přítomným přednášel na téma: iniciativa Leader a MAS.

Na členské schůzi, která se konala 9. června 2005 v Bystřici, byla určena pracovní skupina, která bude napomáhat vzniku MAS.

V úterý 4.10. se konala schůze pracovní skupiny, která napomůže vzniku MAS na Bystřicku. Schůze se zúčastnili dva podnikatelé (AGRO Rozsochy a.s., Lesní společenství obcí s.r.o.), zástupci členských obcí mikroregionu (Bc. Vojta-Bystřice, Ing. Kadlec-Dalečín, Prudký-Rovečné, Holý-Rozsochy, Mgr. Stalmach-Vír a Ing. Zemanová-mikroregion Bystřicko), zástupci Hospodářské komory a Regionálního poradenského a informačního centra ze Žďáru n.S., zástupce VOŠ, SZEŠ, SOUO a OU Bystřice n.P., paní Vařejková z MAS Černý les o.s. a pan Jelínek.

Další schůze k založení MAS se konala ve čtvrtek 10.11. v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice.

V roce 2005 byli místním periodikem osloveni podnikatelé, instituce, neziskové organizace, zájmové spolky a aktivní-známé osobnosti z mikroregionu Bystřicko, jestli by se chtěli stát zakládajícími členy nově vznikající MAS na Bystřicku. Členem se může stát každý, komu záleží na rozvoji venkova v mikroregionu Bystřicko.

Více informací naleznete na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu , Leadru ČR a Centra pro komunitní plánování

Projekty v roce 2006

1. Opatření 2.1.4 C Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+) – osvojování schopností

• žadatel – mikroregion Bystřicko
• 28. dubna byla podána žádost o poskytnutí podpory z OP Zemědělství na projekt „Vypracování integrované územní rozvojové strategie MAS Zubří země“.
Náklady projektu jsou ve výši 393 796,– Kč, požadovaná výše podpory je v plné výši nákladů (100%).
• Projekt bude realizován v období květen – prosinec 2006
• Cílem tohoto projektu je navázání na probíhající proces formování místní akční skupiny na území mikroregionu Bystřicko, informování veřejnosti o činnosti MAS díky vytvořené webové stránce a publikací v Novinách Bystřicka, zpracování potřebných územních analýz, vytyčení rozvojových priorit a jejich následné zohlednění a zpracování do integrované strategie MAS Zubří země.
Aktualizace 15.9.2006 – dotace nebyla mikroregionu Bystřicko schválena (schválené projekty)

REALIZACE PROJEKTU

Dotazníkové šetření
Vyhodnocení dotazníkového šetření
ZÁSOBNÍK projektů – vloženo 14.5.2007, formát .pdf, 124 kB

Projekty v roce 2007

1. Leader Vysočiny 2007

• V březnu 2007 byla podána žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Podpora činnosti MAS Zubří země“.
Náklady projektu jsou ve výši 240 000,– Kč, požadovaná výše podpory je 120 000,– Kč (50%).
• Projekt bude realizován v období květen – prosinec 2007
• Cílem tohoto projektu je zajištění administrativní a provozní činnosti MAS v roce 2007, vytvoření strategie MAS, s kterou by se MAS mohla ucházet o dotaci Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů ČR a dále vytvoření webové stránky www.zubrizeme.cz.
Aktualizace 30.4.2007 – dotace byla schválena (vyhodnocení)

REALIZACE PROJEKTU

Dotazníkové šetření pro obce, vyplněný dotazník odevzdat do 17.8.2007

Schůze pracovní skupiny k založení MAS

19.1. 2006 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

9.2. 2006 v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.
 – fotky ze schůze

23.3. 2006 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

Schůze pléna MAS a pracovní schůze

9.11. 2006 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

3.5. 2007 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

27.6. 2007 v 16.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zubří

1.11. 2007 v 16.00 hodin ve vzdělávacím centru obce Křižánky

Schůze správní rady

5.4. 2006 – Program: volba předsedy správní rady a rozlosování funkčních období členů správní rady losem

1.6. 2006 – č.2/06 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

20.3.2007 – č.1/07 v 10.00 hod. v MěÚ Bystřice n.P.

13.6.2007 – č.2/07 v 11.30 hod. v MěÚ Bystřice n.P.

11.10.2007 – č.3/07 v 15.00 hod. v MěÚ Bystřice n.P.

Přihlášky do MAS

Přihláška pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající

Přihláška pro fyzické osoby nepodnikající

Vyplněné přihlášky můžete poslat na e-mailmikroregionbystricko@centrum.cz

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« duben 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
14
15
19
22
24
27
28
29
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák