První konkrétní kroky k čerpání peněz z programu „LEADER“ na Bystřicku

Publikováno 11. 10. 2005 | Rubrika Místní akční skupina

www.leadercz.cz Se zájmem se v úterý 4.října setkala schůzka pracovní skupiny, která napomůže vytvoření základních předpokladů pro možnost čerpání finančních prostředků z programu LEADER.

Schůzky, která se konala v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, se kromě členských obcí mikroregionu (Bystřice n.P., Dalečín, Rovečné, Rozsochy a Vír), zúčastnili i zástupci z Regionálního poradenského a informačního centra a Hospodářské komory ze Žďáru nad Sázavou, z řad podnikatelů firmy AGRO Rozsochy, a.s. a Lesní společenství obcí, s.r.o. Neziskové organizace zastupovalo občanské sdružení Černý les, školy VOŠ, SZEŠ, SOUO a OU Bystřice n.P. a nechyběl ani zástupce z řad občanů.

Hlavním bodem jednání, bylo založení základní řídící jednotky pro přidělování dotací z programu LEADER na Bystřicku, takzvané MAS (místní akční skupiny), která by měla v období 2007 až 2013 přinést mikroregionu až 30 mil. Kč ročně. Založení místní akční skupiny je zásadní podmínkou pro čerpání finančních prostředků z programu LEADER, které slouží k podpoře rozvoje venkovských mikroregionů, ale současně může MAS finanční prostředky čerpat i z jiných zdrojů, jako každá obecně prospěšná společnost.

Finanční prostředky může MAS z programu LEADER získat na realizaci rozvojové strategie, kterou zpracuje na území mikroregionu a přidělovat je všem subjektům (podnikatelům, obcím a další samosprávným subjektům a neziskovým organizacím na území mikroregionu Bystřicko).

Na úvod schůzky byli všichni přítomní seznámeni se základními principy programu LEADER a s potřebnými informacemi o MAS. Dále byla všem rozdána SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) mikroregionu Bystřicko, která vycházela z Programu rozvoje mikroregionu Bystřicko a byla aktualizována novými statistickými údaji.

V průběhu schůze všichni obdrželi seznam hlavních problémových okruhů vybraných ze SWOT analýzy, ke kterým se měli přítomní vyjádřit a přiřadit každému problému pořadí důležitosti od stupnice (1) nejvíce důležité až (9) nejméně důležité, případně mohli dopsat problém, který nebyl v seznamu uveden.

Vyhodnocení:
1. dlouhodobě vysoká nezaměstnanost
2. nedostatek nových investorů
3. špatný stav silniční sítě
4. špatná dopravní obslužnost
5. chybí podpora zpracování zemědělské produkce přímo v regionu
7. trvalý úbytek obyvatelstva v mikroregionu
8. Nedostatek investic na rekonstrukci a úpravy obecního majetku
9. Zastarávající technické vybavení zemědělských podniků a zemědělců

Dále byly dopsány tyto problémy:
-chybí podpora drobných podnikatelů,
-chybí celková podpora cestovního ruchu,
-špatné komunikace v extravilánu obcí,
-málo aktivit věnováno školství a volnočasovým aktivitám.

Na základě rozboru těchto problémových okruhů se bude utvářet strategie rozvoje a priority mikroregionu.

Na závěr schůzky proběhla diskuze o prospěšnosti zřídit MAS. Z diskuze vyplynulo, že vznik MAS bude jednoznačně pro Bystřicko prospěšný, všichni přítomní se budou aktivně podílet na jejím vzniku a na příští schůzce je třeba učinit konkrétní kroky k její institucionalizaci.

Máte zájem na rozvoji regionu a chcete se vyjádřit k uvedené problematice? Stále není pozdě! MAS je zcela otevřená pro všechny. Chcete-li přispět svými zkušenostmi, máte možnost se zúčastnit další schůzky pracovní skupiny, která bude přibližně začátkem listopadu. Termín není ještě pevně stanoven, ale každému, kdo na sebe pošle kontakt na e-mail: mikroregionbystricko (at) centrum.cz nebo ho zanechá na tel.: 731 575 342 bude včas poslána pozvánka.

Budeme velice rádi, pokud se další schůzky zúčastní více podnikatelů, neziskových a zájmových organizací a také aktivních občanů mikroregionu Bystřicko. Máte možnost se přímo podílet na decentralizaci přidělování dotací.

Na uvedenou e-mailovou adresu mikroregionu můžete také posílat náměty, jak by se mohla nově vznikající místní akční skupina na Bystřicku jmenovat.

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« leden 2023 »»»
PoÚtStČtSoNe
      
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
18
19
20
22
23
25
27
28
30
31
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2023 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák