Místní Agenda 21

Globální strategický a akční plán s názvem Agenda 21 byl přijat v roce 1992 na summitu OSN v Rio de Janeiru. Snahou Místní Agendy 21 je prosazování udržitelného rozvoje na úrovni ekologické aktivity obyvatel a ochrany životního prostředí, hospodářském a kulturním rozvoji.

Jednotlivá slova v názvu mají svůj význam. Místní se vztahuje k místu působení MA21, kterým může být obec, město, region. Agenda vyjadřuje seznam věcí, které je třeba uskutečnit, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. A 21 symbolizuje 21. století.

 

logoportaluma21

 

 

 

Místní agenda 2023

 

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal opět Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce VIII. Hlavním cílem tohoto projektu bylo jako každý rok realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2023 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které podporují sounáležitost obyvatel s územím. V letošním roce se konal jubilejní, již desátý, ročník akce Putovní letní kino a zúčastnilo se ho rekordních 38 obcí (včetně místních částí ) Mikroregionu Bystřicko. Celkově se tak na našem území uskutečnilo 75 promítacích večerů. Letní kino navštívilo téměř 4 000 diváků a na plátnech se vystřídalo 23 různých filmů. Z filmů pro děti byla nejvíce obsazovaná česká pohádka Princezna zakletá v čase 2 a zahraniční animovaná pohádka Kocour v botách: Poslední přání. Dále se na plátech promítaly také pohádky – Zlouni, Mimoni 2: Padouch přichází, Super Mario Bros. ve filmu, Zoubková víla, ad. Z filmů pro dospělé byly pak oblíbené české novinky jako Ostrov, Přání k narozeninám, Střídavka, Děti Nagana, Život pro samouky, ad. Ze zahraniční projekce pak dominoval film Top Gun: Maverick a Asterix a Obelix: Říše středu. Převážná většina filmů byla ale, jako vždy, zaměřena na výběr českých komedií a pohádek.  Cíl byl stále stejný, propojit aktéry všech sektorů k vzájemné spolupráci, rozvíjet občanskou společnost v obcích regionu, podílet se s občany na rozvoji obcí a na kulturním životě v malých obcích a dosáhnout meziobecní spolupráce.

V rámci akce Putovní letní kino 2023, jsme také realizovali projekt přes MAS Zubří zemi, o.p.s.  na pořízení již 4 aparatury (byla uspokojena poptávka po projekci v území a došlo k modernizaci technického vybavení MB). Letos máme za sebou již také Veřejné projednávání mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se již tradičně sešli všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a vzájemně diskutovali nad proběhlými akcemi, vyhodnotili jejich průběh a navrhli případné změny do budoucích let. Setkání proběhlo v Bystřici nad Pernštejnem dne 19.9.2023. 

 

Koncem loňského roku došlo také ke schválení nového znění Deklarace MA21 (celé znění zde) a ke schválení nových členů Komise rady MA21 po proběhlých komunálních volbách (složení Komise rady MA21).

V první třetině roku se sešla také Neformální skupina pro MA21 (výtah z jednání)

 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2022

 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2023

 

 

Místní agenda 2022

 

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal opět Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce VII. Hlavním cílem tohoto projektu bylo jako každý rok realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2022 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které podporují sounáležitost obyvatel s územím.  I přesto, že stále pokračuje i koronavirová krize, začalo se před zahájením realizace naštěstí vše pomalu vracet do normálního stavu, a tak ani v letošním roce nebyli občané ochuzeni o možnost podílet se na průběhu a realizaci našich aktivit (ať při výběru filmů, organizaci doprovodných aktivit, sdělování svého názoru v rámci projednávání apod.). Cíl je stále stejný, propojit aktéry všech sektorů k vzájemné spolupráci, rozvíjet občanskou společnost v obcích regionu, podílet se s občany na rozvoji obcí a na kulturním životě v malých obcích a dosáhnout meziobecní spolupráce.

Léto uteklo jako voda a všechny naše letošní plánované aktivity v rámci MA21 byly již ukončeny. Jsme pyšní na to, že se nám stále daří ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Máme za sebou zdárně proběhlou akci Putovní letní kino 2022, kde se podařilo uskutečnit celkem 68 promítacích večerů, a Veřejné projednávání mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se již tradičně schází všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a vzájemně diskutují nad letošními akcemi, vyhodnotí jejich průběh a navrhnou případné změny do budoucích let. Setkání proběhlo dne 13.9.2022 v Bystřici nad Pernštejnem za hojné účasti, všem velice děkujeme. 

 

V první třetině roku se sešla také Neformální skupina pro MA21 (výtah z jednání)

 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2021

 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2022

 

Místní agenda 2021

 

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko bohužel nemohl podat žádost o dotační podporu na realizaci dalšího ročníku Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce VI, a to z toho důvodu, že program nebyl v tomto roce Krajem Vysočina vyhlášen. Ale ani to nás od realizace neodradilo, i když musel být změněn systém financování našeho projektu. Hlavním cílem tohoto projektu je jako každý rok realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2021 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které budou podporovat sounáležitost obyvatel s územím. I přesto, že stále pokračuje i koronavirová krize, začalo se před zahájením realizace naštěstí vše pomalu vracet do normálního stavu, a tak ani v letošním roce nebudou občané ochuzeni o možnost podílet se na průběhu a realizaci našich aktivit (ať při výběru filmů, organizaci doprovodných aktivit, sdělování svého názoru v rámci projednávání apod.). Cíl je stále stejný, propojit aktéry všech sektorů k vzájemné spolupráci, rozvíjet občanskou společnost v obcích regionu, podílet se s občany na rozvoji obcí a na kulturním životě v malých obcích a dosáhnout meziobecní spolupráce.

Aktuálně již byly ukončeny veškeré letošní plánované aktivity v rámci MA21 kde se nám stále daří ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Jedná se o akci Putovní letní kino 2021, v rámci které se letos uskutečnilo celkem 59 promítání ve 29 obcích a místních částech našeho regionu. Oproti loňskému roku je to sice o 18 promítání méně, ale i tak považujeme tento výsledek za pozitivní i vzhledem k nevypsání krajské dotace a s tím související změny systému financování a také k stále trvající celosvětové pandemii. Většina těchto večerů byla pořádána jako součást celodenního programu, takže současně s promítáním probíhaly také různé akce jako například poutě, sportovní soutěže, zahájení/ukončení prázdnin, sousedské posezení apod. Mikroregion se na akci podílí objednávkou filmů, hradí licence za promítané filmy (náklady se pak přeúčtují obcím) a dále také zapůjčuje kompletní vybavení k promítání. Jsme velice rádi, že tato letní sezóna i přes komplikace proběhla a my jsme mohli akci normálně realizovat. Dne 12. října poté proběhla i poslední z plánovaných akcí v rámci MA21, a to Veřejné projednávání mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se již tradičně sešli všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a vzájemně podiskutovali nad letošními akcemi, vyhodnotili jejich průběh a navrhli případné změny do budoucích let.

 

V první třetině roku se sešla také Neformální skupina pro MA21 (výtah z jednání).

 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2020

 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2021

 

 

Místní agenda 2020

 

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal opět Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce V. Hlavním cílem tohoto projektu je jako každý rok realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2020 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které budou podporovat sounáležitost obyvatel s územím. I přesto, že se situace v druhé třetině tohoto roku nevyvíjela pro naše aktivity příliš příznivě, vzhledem k nastalé situaci s možností nákazy novým koronavirem, vrací se nyní již vše do normálního stavu, a tak ani v letošním roce nebudou občané ochuzeni o možnost podílet se na průběhu a realizaci našich aktivit (ať při výběru filmů, organizaci doprovodných aktivit, sdělování svého názoru v rámci projednávání apod.). Cíl je stále stejný, propojit aktéry všech sektorů k vzájemné spolupráci, rozvíjet občanskou společost v obích regionu, podílet se s občany na rozvoji obcí a na kulturním životě v malých obích a dosáhnout meziobecní spolupráce.

 

Aktuálně jsme úspěšně ukončili první z plánovaných aktivit v rámci MA21 kde se nám podařilo ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Jedná se o akci Putovní letní kino 2020, kde jsme letos realizovali celkem 77 promítacích večerů v rámci 34 obcí a místních částí našeho regionu. Jsme velice rádi, že tato letní sezóna nebyla poznamenána situací u nás ani ve světě a my jsme mohli akci normálně realizovat. Dne 8. října proběhla poslední aktivita, a to Veřejné projednávání mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se již tradičně sešli všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a vzájemně podiskutovali nad letošními akcemi, vyhodnotili  jejich průběh a navrhli případné změny do budoucích let.

 

V první třetině roku se sešla také Neformální skupina pro MA21 (výtah z jednání).

 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2019

 

Plán zlepšování MA21 pro rok 2020


Místní agenda 2019

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal opět Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce IV. Hlavním cílem tohoto projektu je jako každý rok realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2019 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které budou podporovat sounáležitost obyvatel s územím. Ani v letošním roce nebudou občané ochuzeni o možnost podílet se na jejich průběhu a realizaci (ať při výběru filmů, organizaci doprovodných aktivit, sdělování svého názoru v rámci projednávání apod.). Cíl je stále stejný, propojit aktéry všech sektorů k vzájemné spolupráci, rozvíjet občanskou společost v obích regionu, podílet se s občany na rozvoji obcí a na kulturním životě v malých obích a dosáhnout meziobecní spolupráce.

V letošním roce jsou aktuálně úspěšně ukončeny obě plánované aktivity v rámci MA21 kde se nám podařilo ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Jedná se o akci Putovní letní kino 2019. Dne 2.10.2019 pak proběhla poslední z plánovaných aktivit, a to Veřejné plánování mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se sešli všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a vzájemně diskutovali nad letošními akcemi, vyhodnocovali jejich průběh a navrhovali změny do budoucích let. Ze setkání vzešly již tradičně zajímavé podněty, které určitě využijeme pro další ročníky těchto již tradičních akcí. Zápis ze setkání je ke stažení zde.

V první třetině roku se sešla také Neformální skupina pro MA21 (výtah z jednání).

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2018

Plán zlepšování MA21 pro rok 2019

 

 Místní agenda 2018

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal opět Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce III. Hlavním cílem tohoto projektu je  realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2018 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které budou podporovat sounáležitost obyvatel s územím, vůli obyvatel neustále kolektivně zvelebovat region, ve kterém žijí, a možnost se aktivně zapojit do dění napříč mikroregionem. Ani v roce 2018 místní občané nepřišli o oblíbenou aktivitu Hry bez hranic, stejně jako minulý rok již nebyla pořádána pod hlavičkou MA21. 

V letošním roce jsou aktuálně úspěšně ukončeny obě plánované aktivity v rámci MA21 kde se nám podařilo ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Jedná se o akci Putovní letní kino 2018. Dne 4.10.2018 pak proběhla poslední z plánovaných aktivit, a to Veřejné plánování mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se sešli všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a vzájemně diskutovali nad letošními akcemi, vyhodnocovali jejich průběh a navrhovali změny do budoucích let. Ze setkání vzešly již tradičně zajímavé podněty, které určitě využijeme pro další ročníky těchto již tradičních akcí. Zápis ze setkání je ke stažení zde. Náš svazek také poprvé v tomto roce přijal a schválil Deklaraci MA21, která byla odsouhlasena našimi členy dne 4.10.2018 na zasedání členské schůze svazku. 


Místní agenda 2017

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal opět Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce II. Hlavním cílem tohoto projektu je  realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2017 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které budou podporovat sounáležitost obyvatel s územím, vůli obyvatel neustále kolektivně zvelebovat region, ve kterém žijí, a možnost se aktivně zapojit do dění napříč mikroregionem. Ani v roce 2017 místní občané nepřijdou o oblíbenou aktivitu Hry bez hranic, jen již nebude pořádána pod hlavičkou MA21, ale v rámci jiného dotačního zdroje Kraje Vysočina. 

V letošním roce zatím probíhá jedna ze dvou plánovaných aktivit v rámci MA21 kde se nám podařilo ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Jedná se o akci Putovní letní kino 2017. V brzké době nás také ještě čeká poslední z plánovaných aktivit, a to Veřejné plánování mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se sejdou všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a budou vzájemně diskutovat nad letošními akcemi, vyhodnocovat jejich průběh a navrhovat změny do budoucích let.

Brzy Vás budeme informovat o dalším průběhu akcí. 

 

Místní agenda 2016

Na začátku letošního roku Mikroregion Bystřicko požádal Kraj Vysočina o dotaci na projekt Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce. Hlavním cílem tohoto projektu je  realizace mikroregionálních akcí (Putovní letní kino 2016 a Hry bez hranic 2016 a Veřejné plánování mikroregionálních akcí), které budou podporovat sounáležitost obyvatel s územím, vůli obyvatel neustále kolektivně zvelebovat region, ve kterém žijí a možnost se aktivně zapojit do dění napříč mikroregionem.

V letošním roce zatím proběhly dvě ze tří plánovaných aktivit v rámci MA21 kde se nám podařilo ke vzájemné spolupráci propojit veřejný sektor v podobě zástupců členských obcí Mikroregionu se sektorem občanským, neziskovým a také podnikatelským. Jedná se o akci Putovní letní kino 2016 a Hry bez hranic 2016. V brzké době nás také ještě čeká poslední z plánovaných aktivit, a to Veřejné plánování mikroregionálních akcí v podobě kulatého stolu, kde se sejdou všichni zástupci z výše jmenovaných sektorů a budou vzájemně diskutovat nad letošními akcemi, vyhodnocovat jejich průběh a navrhovat změny do budoucích let. 

 

Mikroregion Bystřicko se od roku 2015 aktivně zapojí do MA21

Mikroregion Bystřicko se chce zapojit do MA21, neboť vzájemná spolupráce obyvatel se samosprávou je naším cílem. Chceme, aby se i obyvatelé obcí podíleli na zlepšování kvality života v obcích našeho mikroregionu a pomohli nám vytvořit z Mikroregionu Bystřickoatraktivní místo k bydlení, kde je pořád co nového zažívat a aby i obyvatelé se mohli podílet na plánování společných akcí.

 

logo-zdravy-kraj-polovina

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« prosinec 2023 »»»
PoÚtStČtSoNe
    
1
3
4
6
7
8
11
12
13
15
17
18
20
24
25
26
27
28
29
30
31

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2023 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák