Historie mikroregionu

Mikroregion Bystřicko vznikl v květnu roku 2000, registrací na tehdejším Okresním úřadě Žďár nad Sázavou. Pro mikroregion je velmi důležité, aby měl svůj plán rozvoje, podle kterého bude postupovat. Program rozvoje mikroregionu Bystřicko byl zpracován v roce 2000 a vyhotovila jej firma Garep z Brna. Vlastní návrh programu rozvoje mikroregionu je koncipován jako souhrn témat a úkolů, jimiž se budou obce a ostatní subjekty zabývat. Cílem je trvale udržitelný a vyvážený rozvoj mikroregionu. Od svého založení do roku 2001 byl mikroregion sdružením právnických osob, což znamenalo, že jeho členem se mohl stát i jiný právní subjekt než obec. V roce 2001 se však mikroregion Bystřicko v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích transformoval na svazek obcí. V této době měl mikroregion 32 členů. (Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Černvír, Dalečín, Dolní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Strážek, Strachujov, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Věstín, Velké Janovice, Velké Trestné, Vír, Zvole, Ždánice). Členské obce představovaly téměř 20 000 obyvatel. Postupem času další obce do mikroregionu vstoupily a některé naopak vystoupily. Bohužel byl mikroregion nucen přistoupit i k tak nepopulárním a radikálním opatřením jako je vyloučení členské obce z důvodu neplacení členských příspěvků. Jako poslední ukončila členství obec Černvír a to k 31.12. 2004, z důvodu určení nových hranic Jihomoravského kraje.

Nejvyšším orgánem svazku je členská schůze, zde jsou členské obce zastoupeny statutárními zástupci nebo jinou pověřenou osobou. Členské schůzi je vyhrazena pravomoc rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech mikroregionu, jako je například schvalování rozpočtu, schválení programu rozvoje mikroregionu nebo změna stanov. Mikroregion má i své předsednictvo, které tvoří statutární zástupci devíti členských obcí. V současnosti to je Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Ždánice, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Ubušínek a Vír. Předsednictvo má za úkol se scházet častěji než členská schůze a na svých zasedáních schvalovat podrobnější kroky k realizaci rozvojových záměrů.

Z počátku své existence byl mikroregion spravován za pomoci města Bystřice nad Pernštejnem, které na jeho správu vyčlenilo část pracovní doby svého zaměstnance. Postupem času byla tato aktivita utlumena a ukázalo se, že není v možnostech předsedy mikroregionu a členů předsednictva zastávat povinnosti vyplývající z funkce starosty a navíc plnit i funkci správce mikroregionu a proto bylo v prosinci roku 2004 členskou schůzí mikroregionu rozhodnuto zaměstnat správce, který by v rámci své pevné pracovní doby vyřizoval veškerou běžnou agendu mikroregionu, spravoval finance, zajistil vytvoření fungující sítě pro vzájemnou komunikaci členských obcí, vytvoření databáze investičních a neinvestičních záměrů obcí, koordinaci záměrů obcí do společných projektů, spojoval regionální i obecní záměry s dotačními tituly a granty, pomáhal malým obcím při vypracování projektů a zajišťoval navázání spolupráce s okolními mikroregiony. V souvislosti s vytvořením místa placeného správce mikroregionu muselo být přijato i nepopulární opatření ve smyslu schválení navýšení členského příspěvku z původních 3,–Kč na osobu na 7,–Kč na osobu.
Na členské schůzi konané dne 11.1. 2005 byly jednohlasně schváleny změny stanov mikroregionu, které nesporně přispívají ke větší akceschopnosti mikroregionu. Mikroregion začal využívat Možnosti získávání finančních prostředků z Programu obnovy venkova.

Manažer mikroregionu, Ing. Jarmila Zemanová, je Všem členským obcím k dispozici celý týden v kanceláři na Příční ulici č. 405 v Bystřici nad Pernštejnem. Především malé obce zde naleznou pomoc při sestavování žádostí o dotace a přehled o momentálně platných dotačních titulech a grantech. Od 1. 1. 2016 je novým manažerem mikroregionu Bystřicko Mgr. Veronika Benová, která převzala veškerou činnost od paní Zemanové a současně ji rozšířila i o další služby. 

Od 1.4. 2005 sdružuje mikroregion Bystřicko celkem 33 členských obcí, protože do mikroregionu vstoupili noví 2 členové – obec Horní Rožínka a obec Střítež.

Od 23.11.2006 sdružuje mikroregion Bystřicko celkem 34 členských obcí (přistoupení obce Blažkov).

Od 1.1.2011 sdružuje mikroregion Bystřicko celkem 35 členských obcí (přistoupení obce Býšovec).

Od 13.3.2013 sdružuje mikroregion Bystřicko celkem 36 členských obcí (přistoupení obce Věžná).

Od 10.5.2013 sdružuje mikroregion Bystřicko celkem 37 členských obcí (přistoupení obce Moravecké Pavlovice).

Od 1.1.2016 sdružuje mikroregion Bystřicko celkem 38 členských obcí (přistoupení obce Radkov).

Od 20.6.2019 sružuje mikroregion Bystřico celkem 39 členských obcí (přistoupení obce Skorotice). Od tohoto data pokrývá území Mikroregionu Bystřicko celé území ORP Bystřice nad Pernštejnem.

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« květen 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
5
8
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23
24
25
27
29
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák