Zápisy ze schůze předsednictva

2024

Zápis ze schůze předsednictva č.2/2024, která se konala dne 13.2.2024 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

 – příloha č.1: Rozpočet na rok 2024

 - příloha č.2: Rozpočtová změna č.1

 - příloha č.3: Čistá Vysočina – plakát

 

Zápis ze schůze předsednictva č.1/2024, která se konala dne 11.1.2024 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č.1: Rozpočtová změna č.1

 

2023

Zápis ze schůze předsednictva č.7/2023, která se konala dne 7.12.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č.1: Rozpočtová změna č.6

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.6/2023, která se konala dne 9.11.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č.1: Rozpočtová změna č.5

– příloha č.2: Členské příspěvky na rok 2024

– příloha č.3: Návrh – Rozpočet MB na rok 2024

– příloha č.4: Střednědobý výhled rozpočtu MB v období 25–26

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.5/2023, která se konala dne 9.10.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.4

 Program schůze

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.4/2023, která se konala dne 19.9.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.3

– příloha č. 2: Návrh členských příspěvků na rok 2024

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.3/2023, která se konala dne 22.8.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.2

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.2/2023, která se konala dne 16.5.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.1

příloha č. 2: Informace k účetní závěrce 2022

– příloha č. 3: Rozvaha 2022

příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty 2022

příloha č. 5: Příloha 2022

– příloha č. 6: Protokol o schválení účetní závěrky

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.1/2023, která se konala dne 14.2.2023 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Návrh – Rozpočet MB na rok 2023

 

2022

Zápis ze schůze předsednictva č.8/2022, která se konala dne 19.12.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.6

 

Zápis ze schůze předsednictva č.7/2022, která se konala dne 21.11.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.5

– příloha č. 2: Soupis členů Komise rady MA21

 

Zápis ze schůze předsednictva č.6/2022, která se konala dne 20.9.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.4

– příloha č. 2: Bystřicko čte dětem 2022 - Rozúčtování daru na jednotlivá čtení

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.5/2022, která se konala dne 25.8.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.3

– příloha č. 2: Návrh členských příspěvků na rok 2023

příloha č. 3: Návrh příspěvku MAS Zubří země, o.p.s.

příloha č. 4: Návrh příspěvku destinační společnosti Koruna Vysočina, z.s.

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.4/2022, která se konala dne 1.7.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.2

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.3/2022, která se konala dne 21.6.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.1

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.2/2022, která se konala dne 17.5.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Informace k účetní závěrce 2021

– příloha č. 2: Rozvaha 2021

příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty 2021

příloha č. 4: Příloha

příloha č. 5: Zpráva o finanční kontrole

– příloha č. 6: Protokol o schválení účetní závěrky


 

Zápis ze schůze předsednictva č.1/2022, která se konala dne 15.2.2022 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Návrh rozpočtu MB na rok 2022

– příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za 2021

příloha č. 3: Prezentace regionální hry ,,Jak dobře to u nás znáš"

 

2021

Zápis ze schůze předsednictva č.7/2021, která se konala dne 16.12.2021 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.5

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.6/2021, která se konala dne 23.11.2021 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.4

– příloha č. 2: Možnost nákupu nové hry – hrací deska (foto)

příloha č. 3: Možnost nákupu nové hry  – návrh obalu a názvu hry (foto)

– příloha č. 4: Zpráva CSS po roční udržitelnosti

– příloha č. 5: Koncepce a příprava knihy Sborník tradic Bystřicka

– příloha č. 6: Harmonogram prací – Sborník tradic Bystřicka

– příloha č. 7: Dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství (MAS Zubří země)

– příloha č. 8: Příspěvek MAS Zubří země, o.p.s. pro rok 2022

– příloha č. 9: Příspěvek – Koruna Vysočiny, z. s. pro rok 2022

– příloha č. 10: Fotodokumentace nového skákacího hradu Sultán

– příloha č. 11: Pravidla soutěže ,,Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2021"

 

Zápis ze schůze předsednictva č.5/2021, která se konala dne 14.10.2021 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.3

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.4/2021, která se konala dne 14.9.2021 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.2

– příloha č. 2: Rozúčtování daru na jednotlivá čtení 2021

příloha č. 3: Vyúčtování nákladů – Putovní letní kino 2021

– příloha č. 4: Soupis nákladů – Hry bez hranic 2021

– příloha č. 5: Pozvánka na školení GDPR

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.3/2021, která se konala dne 17.6.2021 na OÚ městyse Strážek.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.1


 

Zápis ze schůze předsednictva č.2/2021, která se konala dne 6.5.2021 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozvaha

– příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty

příloha č. 3: Informace o účetní závěrce

– příloha č. 4: Příloha

– příloha č. 5: Protokol o schválení účetní závěrky

– příloha č. 6: Ceník služeb

– příloha č. 7: Fakturace dle ceníku služeb

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.1/2021, která se konala dne 18.2.2021 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Návrh – rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2021

– příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Bystřicko

příloha č. 3: Dodatek č.1 Smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

– příloha č. 4: Bystřicko čte dětem - Rozúčtování daru na jednotlivá čtení 2021

– příloha č. 5: Plakát k výstavě ,,Pozvánka na Bystřicko"


2020

Zápis ze schůze předsednictva č.8/2020, která se konala dne 14.12.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.6

– příloha č. 2: Přehled členských příspěvků na rok 2021

příloha č. 3: Plakát – senior taxi

 

Zápis ze schůze předsednictva č.7/2020, která se konala dne 24.11.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.5

– příloha č. 2: Přehled členských příspěvků na rok 2021

- příloha č. 3: Příspěvek MAS Zubří země o.p.s

– příloha č. 4: Cenová nabídka – projekt Podnikni to!

– příloha č. 5: MMR - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.6/2020, která se konala dne 17.9.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.4

– příloha č. 2: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO

                   

 

Zápis ze schůze předsednictva č.5/2020, která se konala dne 3.8.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.3

- příloha č. 2: Protokol o kontrole VZP část 1

                    Protokol o kontrole VZP část 2
 Zápis ze schůze předsednictva č.4/2020, která se konala dne 23.6.2020 v kulturním domě ve Víru.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.2

 

Zápis ze schůze předsednictva č.3/2020, která se konala dne 19.5.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.1

– příloha č. 2: Rozvaha

– příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty

– příloha č. 4: Příloha

– příloha č. 5: Protokol o schválení účetní závěrky

 

Zápis ze schůze předsednictva č.2/2020, která se konala dne 3.3.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Návrh rozpočtu MB na rok 2020

– příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MB

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.1/2020, která se konala dne 11.2.2020 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze


2019

Zápis ze schůze předsednictva č.6/2019, která se konala dne 21.11.2019 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.4

– příloha č. 2: Návrh členských příspěvků na rok 2020

 

Zápis ze schůze předsednictva č.5/2019, která se konala dne 10.9.2019 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.3

– příloha č. 2: Náklady na letní kino 2019

– příloha č. 3: Plakát Hry bez hranic 2019

– příloha č. 4: Panel – Nositel tradic Bystřicka 2019

– příloha č. 5: Členové Předsednictva – Skorotice

– příloha č. 6: Program návštěvy ZMOVR

– příloha č. 7: TZ – optimalizace FÚ 

– příloha č. 8: Semináře pro představitele obcí – nabídka ESO

 

Zápis ze schůze předsednictva č.4/2019, která se konala dne 12.7.2019 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č.2

– příloha č. 2. Organizační porada – Hry bez hranic 2019

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.3/2019, která se konala dne 4.6.2019 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze
 

– příloha č. 1: Vyúčtování daru na jednotlivá čtení 2019

– příloha č. 2: Rozpočtová změna 1/2019

– příloha č. 3: Informace k účetní závěrce 2018

– příloha č. 4: Protokol o schválení účetní závěrky

– příloha č. 5: Žádost DSO Skorotice

– příloha č. 6: Pozvánka na školení GDPR

– příloha č. 7: Nabídka elektřiny z 3.6.2019

– příloha č. 8: MV meziobecní spolupráce

 

 

Zápis ze schůze předsednictva č.2/2019, která se konala dne 11.03. 2019 v kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1:Zápis z výběrového řízení

– příloha č. 2: Návrh Rozpočtu na rok 2019

– příloha č. 3: Dofinancování 2. pol. roku 2019

– příloha č. 4: Ceník služeb

– příloha č. 5: Seminář pro zastupitele

– příloha č. 6: Stanovisko Povodí Moravy s.p.


Zápis ze schůze předsednictva č.1/2019, která se konala dne 17.1. 2019 v kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1:Členské příspěvky – návrh financování 2. pol roku a ceník služeb

– příloha č. 2: Výběrové řízení 

2018

Zápis ze schůze předsednictva č.7/2018, která se konala dne 11.12. 2018 v kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č.1: Rozpočtová změna č.7/2018

 

Zápis ze schůze předsednictva č.6/2018, která se konala dne 12.11. 2018 v kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č.1: Rozpočtová změna č.6/2018

– příloha č.2: Smlouva o spolupráci se ZMOVR

 

Zápis ze schůze předsednictva č. 5/2018, která se konala dne 7.9.2018 v kanceláři  místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1:Rozpočtová změna č. 4/2018

 

Zápis ze schůze předsednictva č. 4/2018, která se konala dne 2.7.2018 v kanceláři  místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1:Rozpočtová změna č. 3/2018


 Zápis ze schůze předsednictva č. 3/2018, která se konala dne 22.5.2018 v kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1: Informace k účetní závěrce 2017

příloha č. 2: Protokol o schválení účetní závěrky 2017

- příloha č. 3: Skákací hrady malé

- příloha č. 4: Vyúčtování daru na jednotlivá čtení

– příloha č. 5: Skaut Nositelem tradic 2018

– příloha č. 6: Seznam filmů pro obce 2018

– příloha č. 7: Pozvánka Bystřicko

- příloha č. 8: Dopis – žádost o podporu nemocniceZápis ze schůze předsednictva č. 2/2018, která se konala dne 12.4.2018 v kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č. 1/2018

- příloha č. 2: Zpráva z auditu

 

Zápis ze schůze předsednictva č. 1/2018, která se konala dne 1.3.2018 v kanceláři  kanceláři místostarosty města Bystřice n.P.

Program schůze

– příloha č. 1Návrh rozpočtu na rok 2018

- příloha č. 2: Výběrové řízení

2017

Zápis ze schůze předsednictva č. 5/2017, která se konala dne 2.11.2017 v kanceláři starosty obce Rožná.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č. 7/2017


Zápis ze schůze předsednictva č. 4/2017, která se konala dne 8.8.2017 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

Program schůze

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č. 5/2017


Zápis ze schůze předsednictva č. 3/2017, která se konala dne 30.5.2017 v kanceláři místostarosty města Bystřice n. P.

-Program schůze 

– příloha č. 1: Rozpočtová změna č. 2/2017

– příloha č. 2: Informace o účetní závěrce 2016

– příloha č. 3: Protokol o schválení účetní závěrky 2016

– příloha č. 4:Návrh na zakoupení nového ozvučení

– příloha č. 5: Pravidla pro půjčování skákacího hradu - návrh

 

Zápis ze schůze předsednictva č. 2/2017, která se konala dne 11.4.2017 na obecním úřadě obce Rožná.

Program schůze

-příloha č. 1: Rozpočtová změna č. 1/2017

-příloha č. 2: Zpráva z auditu


Zápis ze schůze předsednictva č. 1/2017, která se konala dne 21.2.2017 na obecním úřadě obce Rožná.

Program schůze

-příloha č. 1: Návrh rozpočtu na rok 2017

-příloha č. 2: Nové vybavení – návrhy

 

2016

Zápis ze schůze předsednictva č.5/16která se konala dne 14.11.2016 na MěÚ města Bystřice nad Pernštejnem.

Program schůze

– příloha č. 1: Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu

– příloha č. 2: Rozpočtová změna č. 4

– příloha č. 3: Výkaz FIN před rozpočtovou změnou č. 4

 

Zápis ze schůze předsednictva č.4/16, která se konala dne 15.9.2016 na obecním úřadě obec Rožná. 

– příloha č. 1: Program setkání

- příloha č. 2: Rozpočtová změna 2

– příloha č. 3: Rozpočtová změna 3

– příloha č. 4: Majetek MB

– příloha č. 5: Náklady Letního kina

– příloha č. 6: Náklady Her bez hranic 2016


Zápis ze schůze předsednictva č.3/16, která se konala dne 16.6.2016 na MěÚ města Bystřice nad Pernštejnem.

– příloha č. 1: Program setkání


Zápis ze schůze předsednictva č.2/16, která se konala dne 19.4.2016 na MěÚ města Bystřice nad Pernštejnem.

– příloha č. 1: Program setkání

příloha č. 2: Žádost o příspěvek na sanitární vůz od Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. 


Zápis ze schůze předsednictva č.1/16, která se konala dne 9.2.2016 na OÚ obce Rožná

– příloha č. 1: Program setkání

- příloha č. 2: Návrh rozpočtu na rok 2016

 

2015

Zápis ze schůze předsednictva č.2/15, která se konala dne 30.7.2015 na penzionu Opajda v Horní Rožínce

– příloha č. 3: Program setkání
– příloha č. 4: Metodika k servisním centrům
– příloha č. 5: Soupis členů komise MA21

 

Zápis ze schůze předsednictva č.1/15, která se konala dne 29.1.2015 v kanceláři místostarosty MěÚ Bystřice n. P.

– příloha č. 1 Financování DDM Bystřice n. P.
 – příloha č. 2 Analýza ZUŠ Bystřice n. P.
 – příloha č. 3 Návrh rozpočtu na rok 2015

 

2014

Zápis ze schůze předsednictva č.3/14, která se konala dne 3.12.2014 v zasedací místnosti OÚ Rožná
 – příloha č. 1 Návrh rozpočtových změn č.4/14 


Zápis ze schůze předsednictva č.2/14, která se konala dne 22.5.2014 na MěÚ Bystřice n.P.

 – příloha č.1 Rozpočtová změna č.1/2014


Zápis ze schůze předsednictva č.1/14, která se konala dne 6.2.2014 na MěÚ Bystřice n.P.
 – příloha č.1 Zpráva z provedení inventarizace majetku k 31.12.2013

2013

Zápis ze schůze předsednictva č.2/13, která se konala dne 25.6.2013 v budově OÚ Rovečné.

Zápis ze schůze předsednictva č.1/13, která se konala dne 9.5.2013 na MěÚ Bystřice n.P.

2012

Zápis ze schůze předsednictva č.2/12, která se konala dne 26.7.2012 na MěÚ Bystřice n.P.
 – příloha č.1 Rozpočtové změny č.2/2012

Zápis ze schůze předsednictva č.1/12, která se konala dne 2.2.2012 na MěÚ Bystřice n.P.
 – příloha č.1 Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřicko na rok 2012

2011

Zápis ze schůze předsednictva č.2/11, která se konala dne 19.5.2011 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.
 – příloha č.1 Faktura na multifunkční zařízení Canon
 – příloha č.2 Vyřízení žádosti o finanční příspěvek ZZS Jihlava

Zápis ze schůze předsednictva č.1/11, která se konala dne 3.2.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Víru.
 – příloha č.1 Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřicko na rok 2011
 – příloha č.2 Rozúčtování daru na jednotlivá čtení
 – příloha č.3 Rozpočtové změny k 31.12.2010

2010

Zápis ze schůze předsednictva č.2/10, která se konala dne 21.12.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.
 – příloha č.1 Zápis ze schůze kontrolního výboru č.1/2010

Zápis ze schůze předsednictva č.1/10, která se konala dne 7.9.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.P.

2009

Žádná schůze předsednictva.

2008

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 1.2.2008 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

2007

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 6.9. 2007 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

2006

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 23.2. 2006 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 20.4. 2006 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

2005

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 21. 1. 2005 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 25. 2. 2005 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 14. 3. 2005 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

Zápis ze schůze předsednictva mikroregionu Bystřicko, která se konala 1. 9. 2005 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« duben 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
14
15
19
22
24
27
28
29
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák