Dětská soutěž 2012

Publikováno 27. 8. 2012 | Rubrika Dětská soutěž Kulturní a sportovní akce
Vodomil malíř

Tradice Bystřicka

Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko vypisuje již šestou dětskou soutěž, která navazuje na úspěšných pět ročníků soutěže a na otevření bystřické Galerie v průchodu (2011), kde byl zveřejněn výběr dětských kreseb z předchozích pěti ročníků soutěže. Letošní ročník vychází opět tematicky z dění na Bystřicku a navazuje na snahu obcí podpořit identitu a rázovitost regionu oceněním těch, kteří udržují, obnovují či vytvářejí tradice Bystřicka. (Titul Nositel tradic Bystřicka získal v prvním ročníku 2012 Sbor dobrovolných hasičů ve Vítochově za aktivní účast při pořádání tradičních Vítochovských poutí).

PODMÍNKY ke stažení

Úkolem soutěžících bude seznámit se nejrůznějšími způsoby se zvyky, obyčeji, řemesly, činnostmi apod., které lze označit za tradiční pro oblast Bystřicka. Může jít o tradice, které se dochovaly do současnosti, nebo i takové, o kterých se již pouze vypráví. Při seznamování se s takovýmito tradicemi sehraje svou roli, kromě školy, zejména rodina, pamětníci v obcích apod. Pokud při tvorbě soutěžních prácí ve školách budou využívány i staré fotografie, ukázky nářadí či výrobků apod., uvítáme, doprovodí-li předávané soutěžní práce alespoň krátký soupis toho, co a kde je k dispozici. Je možné, že z průběhu přípravy soutěžních prací vzejdou i náměty na ocenění pro příští rok, které podá konkrétní škola jako navrhovatel.

Soutěž se koná již tradičně pod záštitou Vodomila, maskota Svratecké vodohospodářské naučné stezky a patrona cestovního ruchu na Bystřicku, který vzešel z prvního ročníku dětské soutěže.

Umělecká soutěž se vypisuje pro všechny školy Bystřicka a je rozdělena do dvou částí:

A/ Výtvarná část soutěže

Výtvarná technika:
malba, kresba bez omezení výtvarného projevu;

Obsah práce:
zachycení, znázornění zvolené tradice,

Formát práce:
výtvarná práce formátu minimálně A4,

Označení práce:
návrhy kreseb na rubu označit názvem obce a školy, další upřesnění popisu viz další podmínky,

Obecné informace:
práce se předávají v originále.

Soutěž se vypisuje pro 3 věkové kategorie soutěžících:
(návrh může podat jednotlivec nebo kolektiv v počtu do 5 osob)

  • A.1 6–10 let,
  • A.2 11–14 let
  • A.3 15–18 let

B/ Literární část soutěže

Literární útvar:
reportáž, vyprávění, popis – literární útvar zvolí autor podle vybrané tradice a vlastní úvahy

Vyhotovení práce:
a) pro věkovou kategorii do 10 let: předání v rukopisném vyhotovení a současně případně předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa – doporučené)
b) pro věkovou kategorii 11 – 18 let: předání v rukopisném nebo strojovém vyhotovení a současně předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa – doporučené)

Formát prací:
minimálně formát A4 (přibližně 250 slov běžného textu)

Soutěž se vypisuje pro 3 věkové kategorie soutěžících:

  • B.1 6–10 let,
  • B.2 11–14 let
  • B.3 15–18 let

Další podmínky pro práce částí A/ i B/:

1/ Práce, které budou předány do soutěže, musí být vyhotoveny pro užití v této soutěži autorem či kolektivem (dále jen autor), který bude na soutěžní práci podle dalších pokynů uveden.

2/ Práce předávají jednotlivé školy po vlastním dílčím hodnocení, a to v množství maximálně 1 práce ze školy v každé dílčí kategorii (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3). Jeden autor může být zastoupen pouze jednou prací výtvarnou a jednou prací literární.
Termín pro předání na kontaktní místo je až 2.11.2012 (prodlouženo z 31.10.2012).

3/ Práce budou školou označeny na zadní straně pořadovým číslem lomeným názvem školy a doplněny uzavřenou obálkou se shodnými údaji na vrchní straně. Uvnitř obálky budou uvedeny následující údaje: název a sídlo školy, jméno a příjmení autora (autorů), datum narození autora (autorů) a třída, kterou navštěvuje (navštěvují).

4/ Kontaktní místo práce přehledně eviduje a pro potřebu evidence vybaví práce i obálky dalšími vlastními čísly podle časového pořadí. Obálky budou otevřeny až po vyhodnocení prací.

5/ Vyhodnocení prací provede nejpozději do 20.11.2012 odborná komise, kterou jmenuje vypisovatel soutěže. Vybrány budou zpravidla 3 nejlepší práce. V případě, že některá dílčí kategorie soutěže bude obeslána menším počtem prací než 5, budou uděleny pouze 2 ceny. Vypisovatel si vyhrazuje právo neudělit první cenu v některé z kategorií.

6/ Výsledky soutěže budou oznámeny školám s vítěznými pracemi, dále v regionálním tisku, na webových stránkách www.regionbystricko.cz a následně při slavnostním veřejném vyhlášení vítězů spojeném s výstavkou a zveřejněním soutěžních prací. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude veřejnosti oznámeno prostřednictvím škol, plakáty v místě konání a na výše uvedených webových stránkách.

7/ Odměny pro vítězné práce:

Kategorie A.1 – A.3, B.1 – B.3

  • I.místo – 500 Kč, drobné věcné ceny
  • II.místo –300 Kč, drobné věcné ceny
  • III.místo –200 Kč, drobné věcné ceny

8/ Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku vypisovatele. Autoři předáním prací do soutěže vyjadřují svůj souhlas s jejich případným profesionálním dopracováním a s dalším zveřejněním.

9/ Případné dotazy k podmínkám zodpoví Eva Zamazalová (telefon: 543 245 324, 732 514 983) nebo Blanka Svobodová (telefon: 566 590 355).

10/ Kontaktní místo pro předání soutěžních prací a pro případné bližší informace: Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční 405 (za budovou Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 399, 731 575 342
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz

Přejeme školám i autorům mnoho zdaru!

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« květen 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
5
8
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23
24
25
27
29
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák