Pro finance z programu LEADER společně s Novoměstskem a Nedvědicí

Publikováno 24. 5. 2007 | Rubrika MAS Zubří země

obrazek Každý z nás měl již nepochybně možnost vyslechnout z různých zdrojů informaci o tzv. programovém období 2007 až 2013, v rámci kterého by měla být naše republika příjemcem štědrých dotací z fondů Evropské unie. Přesto, že to v současné době spíše vypadá, že vzhledem k nedodržení původně stanovených termínů ze strany jednotlivých ministerstev budou výzvy k předkládání projektů do jednotlivých operačních programů dosti značně zpožděny, je již pověstná „minuta po dvanácté“ pokud jde o přípravu na jejich využití.

Finanční prostředky pro venkov, kterým je očima Bruselu v podstatě téměř celý kraj Vysočina, budou moci být mimo jiné čerpány z operačního programu s názvem „Program rozvoje venkova,“ který spravuje Ministerstvo zemědělství. Jednou z jeho součástí je tzv. „prioritní osa 4“ s názvem LEADER. Prostřednictvím LEADERU by měl náš venkov obdržet v následující programovém období celkem 650 mil. Kč ročně. Má to ale jeden háček. Na tyto finanční prostředky „dosáhne“ pouze subjekt, v jehož regionu vznikla nezisková organizace, která je kompetentní tyto finanční prostředky přidělovat. Tato organizace, nazývaná skupina pro místní akce nebo taky místní akční skupina, má za úkol zabezpečit přidělování finančních prostředků na základě zpracovaného rozvojového dokumentu, na jehož vzniku by se mělo podílet co nejvíce lidí řešeného území. Jinými slovy by si měli lidé v daném území sami určit, jaké problémy je nejvíce tíží a jejich řešení by mělo být financemi z LEADERU podpořeno.

V našem regionu se aktivit, směřujících k umožnění čerpání financí z LEADERU, chopil v minulém roce dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřicko společně s městem Bystřicí nad Pernštejnem. Výsledkem mnoha absolvovaných školení, pracovních schůzek a jednání bylo 5.4.2006 založení obecně prospěšné společnosti s názvem Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. Kromě dvou výše uvedených zakládajících subjektů se ke členství v této neziskovce přihlásilo dalších 24 fyzických i právnických osob. Důležitou aktivitou této společnosti bylo získání základních finančních prostředků, které by sloužily pro financování vzniku již zmíněné rozvojové strategie území bez které z LEADERU nedostanete ani groš. V této době se ale ukázalo, že ministerstvo přehodnotilo své vize o optimální velikosti spravovaných LEADEROVSKÝCH území a šance na úspěch budou mít celky nejméně dvakrát větší, než byla rozloha mikroregionu Bystřicko.

spolupráce s Novoměstskem

Schůze rady mikroregionu Novoměstsko se zástupci MAS Zubří země – 14.3.07

Na základě usnesení pléna místní akční skupiny Zubří země proběhla jednání se sousedy, jejichž výsledkem bylo přistoupení městyse Nedvědice, obce Věžná a mikroregionu Novoměstsko. V současné době má území zaštítěné místní akční skupinou Zubří země celkem více než 40 tis. obyvatel. Pro nově rozšířené území byla podána žádost o dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny „LEADER Vysočiny 2007“, na základě které bylo pro účely vytvoření rozvojové strategie nového území získáno 120 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nově vzniklé území je poměrně stejnorodé a tím pádem by mělo mít i jednotné problémy a priority tak nebude s největší pravděpodobností velkým problémem se i v rámci tohoto relativně velkého území shodnout na tom, kde nás nejvíce „bota tlačí“ a nová rozvojová strategie by měla být hotova do konce tohoto roku, abychom se mohli na začátku roku 2008 konečně ucházet o evropské finanční prostředky. Důležité je, aby ona nová strategie skutečně vzešla z co nejširší diskuse, neboli aby se našlo co nejširší spektrum lidí, ochotných se na celém nově vzniklém území o těchto věcech bavit, aby nevznikl dojem, že je ta či ona část území nebo oblast činností zvýhodňována nebo zanedbávána.

spolupráce s Novoměstskem

Členové rady mikroregionu Novoměstsko – schůze 14.3.07

spolupráce s Novoměstskem

Členové rady mikroregionu Novoměstsko – schůze 14.3.07

Je jistě velmi dobrou zprávou, že se dokázali zástupci jednotlivých území dohodnout na společném postupu v zájmu umožnění regionu čerpat finanční prostředky z LEADERU. Neméně důležitým a prospěšným efektem této aktivity však bude i to, když se nám podaří pokračovat v široké spolupráci těchto území a různých subjektů na tomto území i v době, kdy už pro nás evropské finance nebudou tak aktuální jako dnes, když si uvědomíme, že jedinou cestou, jak dosáhnou prosperity našeho regionu je přát úspěch všem právnickým i fyzickým osobám, které jsou jeho součástí.

Autor článku: Augustin Holý

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« květen 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
5
8
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23
24
25
27
29
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák