Dětská výtvarná soutěž

Publikováno 8. 2. 2010 | Rubrika Kulturní a sportovní akce
Vodomil malíř

Dětskou soutěž vypisuje Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko již po čtvrté.

Letošní ročník soutěže má opět za cíl přiblížit mladou generaci k Bystřicku s jeho přírodními krásami, četnými a různorodými sídelními útvary a historickými památkami. Naučit děti a mládež nacházet v našem kraji poutavé a pohádkové představy, tajemství a divy. Soutěžní práce tak budou mít za úkol, nám dospělým, přiblížit tyto pohádkové představy vztažené ke konkrétním lokalitám Bystřicka (víly u rybníka Křepelák, bezhlavý rytíř na hlásce hradu Mitrov a pod.), a to buď formou výtvarného projevu nebo slovesným útvarem, kterým může být jednak pohádka nebo vyprávění o vlastním setkání s některou z pohádkových postav na Bystřicku.

Kromě toho, že rozšiřujeme výtvarnou soutěž o část literární, oslovujeme tentokrát i daleko širší okruh škol (školy Bystřicka, další školy kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a části Pardubického kraje).

Jde opět o další část dlouhodobého projektu „Vysočinou za zdravím i poznáním“, kterým Město Bystřice nad Pernštejnem přispívá k vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí, pro cestovní ruch a pro naplňování pojmu „Bystřicko“.
Soutěžní práce budou použity na připravovaný regionální rozvojový projekt pohádkové země a výstupy soutěže budou nejen předmětem obvyklé putovní výstavy, ale bude s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých pohádkových lokalit a ve sdělovacích prostředcích.
Soutěž se koná již tradičně pod záštitou Vodomila, maskota Svratecké vodohospodářské naučné stezky a patrona cestovního ruchu na Bystřicku, který vzešel z prvního ročníku dětské soutěže. Patronát nad literární částí soutěže přebírá nově František Kroha z dlouholeté literární soutěže Bystřicka Pflégrův Karasín.

Naše soutěž je také dílčí částí projektu s názvem „Bystřická zastavení – I. etapa“ financovaného z ROP JV.
Mediálními partnery jsou měsíčník Bystřicko, deník Mladá fronta Dnes a rádio Petrov. Generálními partnery soutěže jsou Šikland, a.s. a Obec Vír a sponzorem GAMA GROUP a.s.a další firmy z regionu.

Výtvarná soutěž se vypisuje pro základní a umělecké školy, střední školy specializované na cestovní ruch a pro jednotlivce a je rozdělena do dvou částí:

A/ Výtvarná část soutěže

Výtvarná technika:
malba, kresba bez omezení výtvarného projevu. Vylučuje se pouze výtvarný projev za užití počítačové grafiky.

Obsah práce:
pohádkový výjev (pohádkové bytosti) spojený s konkrétní lokalitou území Mikroregionu Bystřicka

Formát práce:
minimálně A4, doporučený a současně maximální formát prací je A3.

Označení práce:
výtvarná díla na rubu označit názvem pohádkové či pohádkových bytostí a také lokality Bystřicka, ke které se pohádkový námět vztahuje, a dalšími údaji uvedenými v kapitole „Další podmínky“.

Obecné informace:
Práce se předávají v originále.

Soutěž se vypisuje pro 2 kategorie soutěžících:

 • A.1 – jednotlivci,
 • A.2 – kolektivy.

Soutěž se vypisuje v každé kategorii pro 2 věkové skupiny:

 • A.1.1, A.2.1  – 6 – 10 let,
 • A.1.2, A.2.2  – 11 – 15 let.

B/ Literární část soutěže

Literární útvar:
pohádka, popř. vyprávění

Vyhotovení práce:
a) pro věkovou kategorii do 10 let obou kategorií soutěžících předání v rukopisném vyhotovení a současně případně předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa – doporučené)
b) pro věkovou kategorii 11 – 15 let obou kategorií soutěžících předání v rukopisném nebo strojovém vyhotovení a současně předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa – doporučené)

Obecné informace:
a) Z práce musí být zřejmé, které lokality Bystřicka se týká. Lokalita bude uvedena buď v názvu, konkretizována pod názvem práce, nebo uvedena přímo v textu literárního útvaru.
b) Je-li pro soutěžní práci užita literární předloha, musí být v závěru práce uvedena.

Formát prací:
minimálně formát A4 ( přibližně 250 slov běžného textu )

Soutěž se vypisuje pro 2 kategorie soutěžících:

 • A.1 – jednotlivci,
 • A.2 – kolektivy.

Soutěž se vypisuje v každé kategorii pro 2 věkové skupiny:

 • A.1.1, A.2.1  – 6 – 10 let,
 • A.1.2, A.2.2  – 11 – 15 let.

Další podmínky pro práce částí A/ i B/:

1/ Práce, které budou předány do soutěže, musí být vyhotoveny pro užití v této soutěži autorem či kolektivem (dále jen autor), který bude na soutěžní práci podle dalších pokynů uveden.

2/ Práce předávají jednotlivé školy po vlastním dílčím hodnocení, a to v množství maximálně 3 práce ze školy v každé dílčí kategorii (A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2). Jeden autor může být zastoupen pouze jednou prací výtvarnou a jednou prací literární. Termín pro předání na kontaktní místo je 26.3.2010.

3/ Práce budou školou označeny na zadní straně pořadovým číslem lomeným názvem školy a doplněny obálkou se shodnými údaji na vrchní straně. V obálce budou uvedeny následující údaje: název a sídlo školy, jméno a příjmení autora, datum narození autora a třída, kterou navštěvuje. Pro práce jednotlivců bude na zadní straně číslo lomené názvem obce autora. Pro obsah obálky platí stejné pokyny jako u škol.

4/ Kontaktní místo práce přehledně eviduje a pro potřebu evidence vybaví práce i obálky dalšími vlastními čísly podle časového pořadí. Obálky budou otevřeny až po vyhodnocení prací.

5/ Vyhodnocení prací provede nejpozději do 14.5.2010 odborná komise, kterou jmenuje vypisovatel soutěže. Vybrány budou zpravidla 3 nejlepší práce. V případě, že některá dílčí kategorie soutěže bude obeslána menším počtem prací než 8, budou uděleny pouze 2 ceny.

6/ Výsledky soutěže budou oznámeny školám s vítěznými pracemi, individuálním vítězům, dále v regionálním tisku, na webových stránkách www.regionbystricko.cz a následně při slavnostním veřejném vyhlášení vítězů spojeném s výstavkou a zveřejněním soutěžních prací. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude veřejnosti oznámeno prostřednictvím škol, plakáty v místě konání a na výše uvedených webových stránkách.

7/ Autoři vítězných prací v jednotlivých dílčích kategoriích obdrží následující odměny:

Kategorie A.1.1, A.1.2, B.1.1 a B.1.2

 • I.místo – 700 Kč, volná rodinná vstupenka do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, drobné věcné ceny
 • II.místo – 500 Kč, volná rodinná vstupenka do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, drobné věcné ceny
 • III.místo – 300 Kč, volná rodinná vstupenka do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, drobné věcné ceny

Kategorie A.2.1, A.2.2, B.2.1 a B.2.2

 • I.místo – Dva dny na Bystřicku pro autorský kolektiv a pedagogický doprovod v červnu či v září 2010 (ubytování, program, m.j. s návštěvou ve Strašidelném zámku Draxmoor v Dolní Rožínce), drobné věcné ceny
 • II.místo – Volné celodenní rodinné vstupenky do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2010 pro autorský kolektiv, věcné ceny
 • III. místo – Volné celodenní rodinné vstupenky do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2010 pro autorský kolektiv

8/ Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku vypisovatele. Autoři předáním prací do soutěže vyjadřují svůj souhlas s jejich případným profesionálním dopracováním a s dalším zveřejněním.

9/ Kontaktní místo pro předání soutěžních prací a pro případné bližší informace: Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční 405 (budova Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 399, 731 575 342, 731 277 105
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz

Přejeme školám i autorům mnoho zdaru!

Podmínky dětské výtvarné soutěže Pohádkové Bystřicko

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« květen 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
5
8
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23
24
25
27
29
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák