Dětská soutěž 2011

Publikováno 11. 3. 2011 | Rubrika Kulturní a sportovní akce
Vodomil malíř

Tvoříme pro obce Bystřicka

Dětskou soutěž vypisuje Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko již po páté.

Letošní ročník soutěže má za cíl přiblížit za vedení pedagogů na všech stupních škol mladou generaci k dění v obcích na Bystřicku. Chce přimět děti a mládež vyjít ze škol a přímo v terénu se za účasti učitelů zamyslet nad životním prostředím, zejména v intravilánech obcí. Naučit děti a mládež nacházet a hodnotit ve svém okolí jak dobré příklady péče, tak místa, která stojí za úpravu a je jim ještě nutno potřebnou péči věnovat.

Nezůstane ale pouze u platonického hodnocení. Úkolem dětí bude nejen nalézt na obcích případná místa, která by chtěli mít upravenější, přívětivější, ale i přímo navrhnout, jak by si úpravu, i za pomoci svých výtvarných prací, představovaly. Reálnost svých představ pak projednat s představiteli obcí. Následně na základě projednání pak vytvořit návrhy výtvarných prací, které by pro úpravu byly použity, případně zpracovat i reportáž z průzkumu a přípravy zlepšení pro sdělovací prostředky. Pokud bude do soutěže ohlášen pouze literární útvar, bude zpracován formou reportáže o akci, která v poslední době přispěla ke zlepšení prostředí v konkrétní obci.

Od akce si slibujeme také výchovu dětí a mládeže k většímu ocenění práce při zvelebování obcí, ve kterých žijí, a posílení dohledu veřejnosti (dětí, mládeže, rodičů, příbuzných, známých) na pořádek a vandalismus v obcích.

Vítězné soutěžní práce budou tvůrci za pomoci obcí realizovány přímo v v navržených místech a otištěny na webových stránkách mikroregionu, případně ve sdělovacích prostředcích.

Pro školy, které z nejrůznějších důvodů nevyberou v obcích vhodná místa, navrhujeme připravit výtvarná díla o životě na Bystřicku, která budou použita následovně: Galerie v průchodu (Bystřice nad Pernštejnem) – trvalá výstava, externí prostorové výstavní objekty pro náměstí, parky, případně výtvarné ztvárnění dřevěných obalů na odpadkové pytle instalovaných v terénu v rámci akce Bystřická zastavení.

Soutěž se koná již tradičně pod záštitou Vodomila, maskota Svratecké vodohospodářské naučné stezky a patrona cestovního ruchu na Bystřicku, který vzešel z prvního ročníku dětské soutěže.

Umělecká soutěž se vypisuje pro všechny školy Bystřicka a je rozdělena do dvou částí:

A/ Výtvarná část soutěže

Výtvarná technika:
malba, kresba bez omezení výtvarného projevu; vylučuje se pouze výtvarný projev za užití počítačové grafiky; podmínkou je realizovatelnost v potřebném měřítku,
prostorový výtvarný objekt realizovatelný do potřebné velikosti jednoduchými prostředky, které má konkrétní obec k dispozici.

Obsah práce:
popis návrhu, lokalita, fotodokumentace současného stavu, vlastní výtvarný návrh, jeho velikost při realizaci, písemné doporučení návrhu vedením obce (u návrhů pro předem zadané lokality doporučení není nutné)

Formát práce:
výtvarná práce formátu minimálně A3, prostorový výtvarný objekt v měřítku 1:10

Označení práce:
návrhy kreseb na rubu označit názvem obce a školy, modely prostorových výtvarných objektů visačkou se stejnými údaji,

Obecné informace:
Práce se předávají v originále, doplněné požadovanou dokumentací a zabalené do desek z balicího papíru, případně do krabice.

Soutěž se vypisuje pro 3 věkové kategorie soutěžících:
návrh může podat jednotlivec nebo kolektiv v počtu do 5 osob

 • A.1 6–10 let,
 • A.2 11–14 let
 • A.3 15–18 let

B/ Literární část soutěže

Literární útvar:
reportáž

Vyhotovení práce:
a) pro věkovou kategorii do 10 let obou kategorií soutěžících předání v rukopisném vyhotovení a současně případně předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa – doporučené)
b) pro věkovou kategorii 11 – 18 let obou kategorií soutěžících předání v rukopisném nebo strojovém vyhotovení a současně předání na digitálním nosiči (nebo zaslání na mailovou adresu kontaktního místa – doporučené)

Obecné informace:
a) Z práce musí být zřejmé, které lokality Bystřicka a jakého období se reportáž týká. Údaje budou uvedeny buď v názvu, nebo budou uvedeny přímo v textu reportáže.

Formát prací:
minimálně formát A4 (přibližně 250 slov běžného textu)

Soutěž se vypisuje pro 3 věkové kategorie soutěžících:

 • B.1 6–10 let,
 • B.2 11–14 let
 • B.3 15–18 let

Další podmínky pro práce částí A/ i B/:

1/ Práce, které budou předány do soutěže, musí být vyhotoveny pro užití v této soutěži autorem či kolektivem (dále jen autor), který bude na soutěžní práci podle dalších pokynů uveden.

2/ Práce předávají jednotlivé školy po vlastním dílčím hodnocení, a to v množství maximálně 1 práce ze školy v každé dílčí kategorii (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3). Jeden autor může být zastoupen pouze jednou prací výtvarnou a jednou prací literární.
Termín pro předání na kontaktní místo je 29.4.2011.

3/ Práce budou školou označeny na zadní straně či na visačce pořadovým číslem lomeným názvem školy a doplněny uzavřenou obálkou se shodnými údaji na vrchní straně. Uvnitř obálky budou uvedeny následující údaje: název a sídlo školy, jméno a příjmení autora (autorů), datum narození autora (autorů) a třída, kterou navštěvuje (navštěvují).

4/ Kontaktní místo práce přehledně eviduje a pro potřebu evidence vybaví práce i obálky dalšími vlastními čísly podle časového pořadí. Obálky budou otevřeny až po vyhodnocení prací.

5/ Vyhodnocení prací provede nejpozději do 31.5.2011 odborná komise, kterou jmenuje vypisovatel soutěže. Vybrány budou zpravidla 3 nejlepší práce. V případě, že některá dílčí kategorie soutěže bude obeslána menším počtem prací než 5, budou uděleny pouze 2 ceny. Vypisovatel si vyhrazuje právo neudělit první cenu v některé z kategorií.

6/ Výsledky soutěže budou oznámeny školám s vítěznými pracemi, dále v regionálním tisku, na webových stránkách www.regionbystricko.cz a následně při slavnostním veřejném vyhlášení vítězů spojeném s výstavkou a zveřejněním soutěžních prací. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude veřejnosti oznámeno prostřednictvím škol, plakáty v místě konání a na výše uvedených webových stránkách.

7/ Odměny pro vítězné práce:

Kategorie A.1 – A.3

 • I.místo – Účast na společném jednodenním zájezdu do Brna, realizace návrhu v intravilánu obce označením školy a autora, volná rodinná vstupenka (vítěz a rodiče) do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2011, drobné věcné ceny
 • II.místo – Realizace návrhu v intravilánu obce s označením školy a autora, volná rodinná vstupenka (vítěz a rodiče) do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2011, drobné věcné ceny
 • III.místo – Realizace návrhu v intravilánu obce s označením školy a autora, volná rodinná vstupenka (vítěz a rodiče) do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2011, drobné věcné ceny

Kategorie B.1 – B.3

 • I.místo – Účast na společném jednodenním zájezdu do Brna, zveřejnění reportáže s uvedením školy a autora na webových stránkách Mikroregionu Bystřicko, v měsíčníku Bystřicko a v příloze Vysočina Žďárského deníku, volná rodinná vstupenka (vítěz a rodiče) do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2011, drobné věcné ceny
 • II.místo – Zveřejnění reportáže s uvedením školy a autora na webových stránkách Mikroregionu Bystřicko a v měsíčníku Bystřicko, volná rodinná vstupenka (vítěz a rodiče) do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2011, věcné ceny.
 • III. místo – Zveřejnění reportáže s uvedením školy a autora na webových stránkách Mikroregionu Bystřicko a v měsíčníku Bystřicko, volná rodinná vstupenka (vítěz a rodiče) do westernového městečka Šiklův Mlýn na léto 2011, věcné ceny.

8/ Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku vypisovatele. Autoři předáním prací do soutěže vyjadřují svůj souhlas s jejich případným profesionálním dopracováním a s dalším zveřejněním.

9/ Případné dotazy k podmínkám zodpoví Eva Zamazalová (telefon: 543 245 324, 732 514 983) nebo Blanka Svobodová ( telefon: 566 590 387).

10/ Kontaktní místo pro předání soutěžních prací a pro případné bližší informace: Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční 405 (budova Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 399, 731 575 342, 731 277 105
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz

Přejeme školám i autorům mnoho zdaru!

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« prosinec 2023 »»»
PoÚtStČtSoNe
    
1
3
4
6
7
8
11
12
13
15
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2023 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák