První konkrétní kroky k čerpání peněz z programu „LEADER“ na Bystřicku

Publikováno 11. 10. 2005 | Rubrika Místní akční skupina

www.leadercz.cz Se zájmem se v úterý 4.října setkala schůzka pracovní skupiny, která napomůže vytvoření základních předpokladů pro možnost čerpání finančních prostředků z programu LEADER.

Schůzky, která se konala v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, se kromě členských obcí mikroregionu (Bystřice n.P., Dalečín, Rovečné, Rozsochy a Vír), zúčastnili i zástupci z Regionálního poradenského a informačního centra a Hospodářské komory ze Žďáru nad Sázavou, z řad podnikatelů firmy AGRO Rozsochy, a.s. a Lesní společenství obcí, s.r.o. Neziskové organizace zastupovalo občanské sdružení Černý les, školy VOŠ, SZEŠ, SOUO a OU Bystřice n.P. a nechyběl ani zástupce z řad občanů.

Hlavním bodem jednání, bylo založení základní řídící jednotky pro přidělování dotací z programu LEADER na Bystřicku, takzvané MAS (místní akční skupiny), která by měla v období 2007 až 2013 přinést mikroregionu až 30 mil. Kč ročně. Založení místní akční skupiny je zásadní podmínkou pro čerpání finančních prostředků z programu LEADER, které slouží k podpoře rozvoje venkovských mikroregionů, ale současně může MAS finanční prostředky čerpat i z jiných zdrojů, jako každá obecně prospěšná společnost.

Finanční prostředky může MAS z programu LEADER získat na realizaci rozvojové strategie, kterou zpracuje na území mikroregionu a přidělovat je všem subjektům (podnikatelům, obcím a další samosprávným subjektům a neziskovým organizacím na území mikroregionu Bystřicko).

Na úvod schůzky byli všichni přítomní seznámeni se základními principy programu LEADER a s potřebnými informacemi o MAS. Dále byla všem rozdána SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) mikroregionu Bystřicko, která vycházela z Programu rozvoje mikroregionu Bystřicko a byla aktualizována novými statistickými údaji.

V průběhu schůze všichni obdrželi seznam hlavních problémových okruhů vybraných ze SWOT analýzy, ke kterým se měli přítomní vyjádřit a přiřadit každému problému pořadí důležitosti od stupnice (1) nejvíce důležité až (9) nejméně důležité, případně mohli dopsat problém, který nebyl v seznamu uveden.

Vyhodnocení:
1. dlouhodobě vysoká nezaměstnanost
2. nedostatek nových investorů
3. špatný stav silniční sítě
4. špatná dopravní obslužnost
5. chybí podpora zpracování zemědělské produkce přímo v regionu
7. trvalý úbytek obyvatelstva v mikroregionu
8. Nedostatek investic na rekonstrukci a úpravy obecního majetku
9. Zastarávající technické vybavení zemědělských podniků a zemědělců

Dále byly dopsány tyto problémy:
-chybí podpora drobných podnikatelů,
-chybí celková podpora cestovního ruchu,
-špatné komunikace v extravilánu obcí,
-málo aktivit věnováno školství a volnočasovým aktivitám.

Na základě rozboru těchto problémových okruhů se bude utvářet strategie rozvoje a priority mikroregionu.

Na závěr schůzky proběhla diskuze o prospěšnosti zřídit MAS. Z diskuze vyplynulo, že vznik MAS bude jednoznačně pro Bystřicko prospěšný, všichni přítomní se budou aktivně podílet na jejím vzniku a na příští schůzce je třeba učinit konkrétní kroky k její institucionalizaci.

Máte zájem na rozvoji regionu a chcete se vyjádřit k uvedené problematice? Stále není pozdě! MAS je zcela otevřená pro všechny. Chcete-li přispět svými zkušenostmi, máte možnost se zúčastnit další schůzky pracovní skupiny, která bude přibližně začátkem listopadu. Termín není ještě pevně stanoven, ale každému, kdo na sebe pošle kontakt na e-mail: mikroregionbystricko (at) centrum.cz nebo ho zanechá na tel.: 731 575 342 bude včas poslána pozvánka.

Budeme velice rádi, pokud se další schůzky zúčastní více podnikatelů, neziskových a zájmových organizací a také aktivních občanů mikroregionu Bystřicko. Máte možnost se přímo podílet na decentralizaci přidělování dotací.

Na uvedenou e-mailovou adresu mikroregionu můžete také posílat náměty, jak by se mohla nově vznikající místní akční skupina na Bystřicku jmenovat.

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

KALENDÁŘ AKCÍ

Žádné aktuální akce.

Všechny akce

Vložit akci

AKCE V MĚSÍCI

««« duben 2021 »»»
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2021 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák