Tiskové zprávy

Vedoucí centra Kopretina: Přála bych si, aby Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin

Vedoucí centra Kopretina: Přála bych si, aby Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin

Lenka Vencálková pracuje v centru pro rodiče s dětmi Kopretina, které je jedním ze šestnácti zařízení žďárské Charity, již deset let. V letošním roce převzala jeho vedení se všemi pěti pobočkami.

Lenko, v centru pro rodiče s dětmi Kopretina pracujete již od roku 2009. Vnímáte za těch deset let změnu nejen v trendech mateřských center?

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina převzala Oblastní charita Žďár nad Sázavou v roce 2004. O dva roky později vznikla pobočka Kopretiny v Bystřici nad Pernštejnem a pobočka ve Žďáře nad Sázavou. V roce 2008 pak přibyla pobočka ve Velkém Meziříčí. Poslední centrum naleznete od roku 2010 v Radostíně nad Oslavou.
Během těchto let se změnilo mnoho. Získali jsme na některých pobočkách větší prostory, které nám umožnily rozšířit jak provozní dobu, tak rozmanitost našich programů. Nabízíme takové programy a aktivity, které zaujmou a smysluplně vyplní čas rodičů s dětmi. Pravidelně obměňujeme a přizpůsobujeme nabídku podle poptávky a potřeb ze strany našich klientů.

Aktuálně má centrum pět poboček po celém okrese Žďár nad Sázavou.  Komu jsou centra určená?

Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů se snažíme preventivně působit proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.
Naše služby mohou využít i prarodiče, protože nabízíme mimo jiné i aktivity, které vedou ke zlepšení mezigeneračních vztahů v rodinách a podporují tradiční hodnoty rodiny. Babičky a dědečkové k nám mohou zavítat na besedy nebo společně se svými vnoučaty na různé programy.

Můžete nám upřesnit, jaká je nabídka center? Co všechno během roku pořádáte?

Naše nabídka je zaměřena především na rodiny s dětmi, na jejich podporu a zdravé fungování. Snažíme se zvyšovat rodičovské kompetence a zodpovědnost, kterou rodiče mají ke svým dětem. Děje se tak pomocí besed, přednášek s psychology, pediatry, speciálními pedagogy, kurzů na podporu rodičovství, kde se snažíme o zlepšení komunikačních dovedností. Dále pořádáme kurzy finanční gramotnosti, kurzy podporující zdravý životní styl. Pořádáme zájezdy ke Dni dětí a na muzikály, prázdninové výlety, karneval, víkendové akce pro rodiny s dětmi. Zprostředkujeme pomoc s odborníky dle individuálních potřeb rodiny nebo jednotlivců. Vzdělávání probíhá i v rámci volnočasových aktivit. Při vzdělávání rodičů jako jsou besedy, přednášky a kurzy, zajišťujeme doprovodný program pro děti.

Kolik návštěvníků navštíví vaše centra?

Nejčastěji nás navštěvují rodiče pečující o děti a také rodiče, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené. V roce 2018 nás navštívilo zhruba 879 rodin, převedeno na jednotlivce 9 179 kontaktů dospělých a 10 827 kontaktů dětí. Uspořádali jsme 2 116 aktivit.

Děti průběžně odrůstají, odcházejí do školek a rodiče do zaměstnání. Přesto se k nám rádi vracejí na odpolední programy.

Navštěvují vás převážně maminky nebo přijde i nějaký tatínek?

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi. Pro tatínky připravujeme speciální programy na podporu aktivního otcovství např. Táta dneska frčí.

Jak vybíráte nabídku programů?

Programy připravujeme dle aktuální poptávky. Snažíme se reagovat na zpětnou vazbu klientů. Na druhou polovinu roku připravujeme besedy s psychology o výchově, komunikaci a řádu v rodině. Bude pokračovat tzv. růstová skupina, laktační poradenství. Na podzim nás také čekají besedy o zdravém životním stylu, finanční gramotnosti, víkend pro matky s dcerami nebo duchovní obnova.

Zvažujete zaběhlou nabídku Kopretin změnit, nebo rozšířit?

Stále se snažíme o inovaci programů. Na podzim se můžete těšit na nové lektory, se kterými začneme naši spolupráci.

Jaké aktivity chystáte na nejbližší letní období?

Během letních prázdnin připravujeme příměstské tábory pro děti. Chytáme se na výlety na hrad Pernštejn a do ZOO Zlín Lešná. Pro rodiče s dětmi nabídneme bohatý program a třeba i možnost seberealizace a rozvoje jejich schopností a dovedností přímo u nás v centru.

Lenko, a otázka závěrem: Máte nějaké speciální přání pro Kopretinu a její návštěvníky? 

Přála bych si, aby naší Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin, které si od nás odnesou nové zážitky a informace, aby naše programy byly stále zajímavé a centrum mělo dostatek financí na provoz.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

 

 

Tisková zpráva 23.5.2019

Koordinátorka dobrovolníků: Dobrovolnictví vám vykouzlí úsměv na tváři

Rozhovor s Yvonou Pošvicovou z dobrovolnického centra Kambala

Kambala – dobrovolnické centrum je jedním z šestnácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Od roku 2004 se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Koordinátorkou dobrovolníků je od roku 2018 Yvona Pošvicová.

Yvono, co pro člověka může znamenat „být“ dobrovolníkem? Proč se lidé do dobrovolnictví pouští?
Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku na odměnu. Při dobrovolnictví se lidé setkávají s pocity štěstí, radosti, dojetí, krásy, užitečnosti a smysluplnosti. Objevují sami sebe, poznávají své hranice, testují svou nápaditost a tvořivost. Dobrovolnictví přináší i pocit sounáležitosti s druhými lidmi. Když jsem se naposledy zeptala dobrovolnice, proč tráví tolik času v domově pro seniory, odpověděla, že má ráda lidi a má pocit radosti, když jim v domově nechá zapomenout na jejich nemoc či bolest a alespoň na okamžik jim vykouzlí úsměv na tváři.

Je dobrovolnictví žádané? Kolik máte aktuálně dobrovolníků?
Dobrovolnictví je stále více „trendy“, stále více se o něm mluví a je také více vidět než v minulosti. Myslím, že je to dáno odlišným způsobem života mladých lidí, nicméně máme i dobrovolníky mezi starší generací. Zdá se, že doba, kdy Češi razili heslo „zadarmo ani kuře nehrabe“, už je dávno pryč. Dnes už není práce zdarma tak nepochopitelná, lidé ji berou jako jiný způsob trávení volného času. Někdo chodí do fitka, někdo chodí plavat a někdo chodí doučovat děti nebo číst seniorům.
V našem dobrovolnickém centru působilo v roce 2018 534 dobrovolníků (pod dohodou a jednorázových), a ti odpracovali 3 967 hodin. Do sbírkových akcí se zapojilo 2 080 dobrovolníků a odpracovali 8 239,5 hodin. Všichni odvedli pořádný kus práce a patří jim velké poděkování.

Kdo může dobrovolnickou činnost vykonávat?
Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, pracující, lidé s postižením, ženy na mateřské či rodičovské dovolené, lidé v předdůchodovém i důchodovém věku, kolektivy firem a sdružení, zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část volného času. Nezáleží na tom, jaké máte vzdělání, v jakém oboru jste doposud pracovali, či jakou jste absolvovali praxi. Nejdůležitější je opravdu chtít pomoci.

Co všechno mohou u vás dobrovolníci vykonávat?
Dobrovolnické centrum je ve své činnosti zaměřeno na pomoc uživatelům sociálních a zdravotních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, podílí se na aktivizačních programech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, rodin s dětmi, lidí se zdravotním postižením, lidí s duševním onemocněním nebo ohrožených dětí a mládeže. Jsme akreditované dobrovolnické centrum, což znamená, že můžeme vysílat dobrovolníky do jiných zařízení. V současné době působí naši dobrovolníci v dalších 11 zařízeních na území okresu Žďár nad Sázavou.

Máte v současné době dostatek dobrovolníků nebo vám pro nějakou činnost chybí?
Dobrovolníků není nikdy dost. Stále hledáme dobrovolníky do domovů pro seniory, kde s klienty mohou trávit volný čas rozhovorem, hrou či procházkou. Chybí i dobrovolníci na práci s dětmi a mládeží od doučování přes pomoc na příměstských táborech, tvoření s dětmi a akcích pro děti. Vítáme všechny dobrovolníky, kteří nám nabídnou pomoc při zajištění akcí, případně nabídnou své schopnosti od počítačových dovedností až po řemeslné práce. 

Jste současně i koordinátorkou kampaně „Láska v květnu nekončí“. V čem tento projekt spočívá?
Smyslem celého projektu je najít další možnosti k zachování a zkvalitnění služeb Oblastní charity a právě v tomto jarním čase přicházíme s celoroční kampaní „ Láska v květnu nekončí“, která se soustředí na pomoc a podporu ze stran široké veřejnosti. Ta spočívá v podpoře potřebných jak finančním darem, skutkem či slovem. Pomoc prostřednictvím peněžního daru může být realizována pravidelným či jednorázovým příspěvkem na číslo účtu 110889787/0300 nebo platbou v hotovosti v kanceláři na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou. Uskutečnit dobrý skutek pro Charitu mohou lidé a organizace, kteří věnují svůj čas a pomoc potřebným jak v zařízeních žďárské Charity, tak i v dalších spolupracujících sociálních službách v našem okrese. Velmi důležitá je i pomoc slovem, tedy předání informací nejen o Charitě a poskytovaných službách, ale i o možnostech pomoci a podpory. Všichni bychom si měli uvědomit, že nikdo z nás nevíme, kdy budeme nějakou pomoc potřebovat. Pokud se někdo dostane do nepříznivé životní situace, nesmí zůstat bez pomoci.

 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová

23. 5. 2019

 

Kambala – dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech.

Dobrovolnické centrum  ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. 

Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

 

 

 


Nemocnice nabídne setkání s Afrikou. Na recepci vystoupí ghanský taneční soubor

 

V Nemocnici Nové Město na Moravě vystoupí přední soubor tradiční africké hudby a tance Ghana Dance Ensemble. Fanoušci tance čtveřici muzikantů a tanečníků znají z mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance, který se každoročně koná ve Žďáře nad Sázavou. Afričtí umělci v novoměstské nemocnici vystoupí na recepci chirurgie 26. 6. v 15:00.

 

„Soubor nabídne ukázku své tradiční hudby, součástí novoměstského představení bude také workshop, kde si bude moci vyzkoušet africký tanec úplně každý. Nechte se unést živelnou energií afrických rytmů, které ve Vás budou znít ještě dlouho po skončení,“ zve na akci za organizátory žďárského KoresponDance produkční Eva Papánková.

 „Tanec a zdraví k sobě patří, proto jsme organizátory KoresponDance oslovili, jestli by nechtěli roztančit prostory v nemocnici. Nápad se tvůrcům programu letošního ročníku moc líbil. Doufáme, že se představení ghanského souboru bude líbit i novoměstským,“ říká tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková a dodává: „Zároveň bych moc chtěla poděkovat novoměstské firmě MOD elektronik, která představení v nemocnici finančně podpoří.“

Soubor do Čech přijíždí již počtvrté. „Tentokrát členové souboru připravují společně s francouzským choreografem Jeanem Gaudinem, kontratenoristou Sébastienem Fournierem a slavnou cembalistkou Barbarou Mariou Willi zbrusu nové představení The Banquet, které v sobě kombinuje evropskou barokní hudbu a tradiční africké rytmy. Představení bude mít premiéru na festivalu KoresponDance ve Žďáře n. Sázavou 12. 7., reprízu pak 14. 7. 2019,“ popisuje představení souboru produkční festivalu Eva Papánková.

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 9. května 2019

 

 

Centrum Kopretina podporuje rodinu v pěti zařízeních 

okresu Žďár nad Sázavou

 

S postupným nástupem letního času přichází i rozšíření nabídky centra Kopretina o veřejné akce pořádané pro rodiny s dětmi ve venkovním prostředí. Centrum, které provozuje svoji činnost v pěti zařízeních v okrese Žďár nad Sázavou, je pro případné zájemce otevřeno v Radešínské Svratce, v Bystřici nad Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou.

 

„Naší

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« říjen 2019 »»»
PoÚtStČtSoNe
 
   

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2019 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák