Tiskové zprávy

Vedoucí centra Kopretina: Přála bych si, aby Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin

Vedoucí centra Kopretina: Přála bych si, aby Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin

Lenka Vencálková pracuje v centru pro rodiče s dětmi Kopretina, které je jedním ze šestnácti zařízení žďárské Charity, již deset let. V letošním roce převzala jeho vedení se všemi pěti pobočkami.

Lenko, v centru pro rodiče s dětmi Kopretina pracujete již od roku 2009. Vnímáte za těch deset let změnu nejen v trendech mateřských center?

Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina převzala Oblastní charita Žďár nad Sázavou v roce 2004. O dva roky později vznikla pobočka Kopretiny v Bystřici nad Pernštejnem a pobočka ve Žďáře nad Sázavou. V roce 2008 pak přibyla pobočka ve Velkém Meziříčí. Poslední centrum naleznete od roku 2010 v Radostíně nad Oslavou.
Během těchto let se změnilo mnoho. Získali jsme na některých pobočkách větší prostory, které nám umožnily rozšířit jak provozní dobu, tak rozmanitost našich programů. Nabízíme takové programy a aktivity, které zaujmou a smysluplně vyplní čas rodičů s dětmi. Pravidelně obměňujeme a přizpůsobujeme nabídku podle poptávky a potřeb ze strany našich klientů.

Aktuálně má centrum pět poboček po celém okrese Žďár nad Sázavou.  Komu jsou centra určená?

Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů se snažíme preventivně působit proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.
Naše služby mohou využít i prarodiče, protože nabízíme mimo jiné i aktivity, které vedou ke zlepšení mezigeneračních vztahů v rodinách a podporují tradiční hodnoty rodiny. Babičky a dědečkové k nám mohou zavítat na besedy nebo společně se svými vnoučaty na různé programy.

Můžete nám upřesnit, jaká je nabídka center? Co všechno během roku pořádáte?

Naše nabídka je zaměřena především na rodiny s dětmi, na jejich podporu a zdravé fungování. Snažíme se zvyšovat rodičovské kompetence a zodpovědnost, kterou rodiče mají ke svým dětem. Děje se tak pomocí besed, přednášek s psychology, pediatry, speciálními pedagogy, kurzů na podporu rodičovství, kde se snažíme o zlepšení komunikačních dovedností. Dále pořádáme kurzy finanční gramotnosti, kurzy podporující zdravý životní styl. Pořádáme zájezdy ke Dni dětí a na muzikály, prázdninové výlety, karneval, víkendové akce pro rodiny s dětmi. Zprostředkujeme pomoc s odborníky dle individuálních potřeb rodiny nebo jednotlivců. Vzdělávání probíhá i v rámci volnočasových aktivit. Při vzdělávání rodičů jako jsou besedy, přednášky a kurzy, zajišťujeme doprovodný program pro děti.

Kolik návštěvníků navštíví vaše centra?

Nejčastěji nás navštěvují rodiče pečující o děti a také rodiče, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené. V roce 2018 nás navštívilo zhruba 879 rodin, převedeno na jednotlivce 9 179 kontaktů dospělých a 10 827 kontaktů dětí. Uspořádali jsme 2 116 aktivit.

Děti průběžně odrůstají, odcházejí do školek a rodiče do zaměstnání. Přesto se k nám rádi vracejí na odpolední programy.

Navštěvují vás převážně maminky nebo přijde i nějaký tatínek?

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi. Pro tatínky připravujeme speciální programy na podporu aktivního otcovství např. Táta dneska frčí.

Jak vybíráte nabídku programů?

Programy připravujeme dle aktuální poptávky. Snažíme se reagovat na zpětnou vazbu klientů. Na druhou polovinu roku připravujeme besedy s psychology o výchově, komunikaci a řádu v rodině. Bude pokračovat tzv. růstová skupina, laktační poradenství. Na podzim nás také čekají besedy o zdravém životním stylu, finanční gramotnosti, víkend pro matky s dcerami nebo duchovní obnova.

Zvažujete zaběhlou nabídku Kopretin změnit, nebo rozšířit?

Stále se snažíme o inovaci programů. Na podzim se můžete těšit na nové lektory, se kterými začneme naši spolupráci.

Jaké aktivity chystáte na nejbližší letní období?

Během letních prázdnin připravujeme příměstské tábory pro děti. Chytáme se na výlety na hrad Pernštejn a do ZOO Zlín Lešná. Pro rodiče s dětmi nabídneme bohatý program a třeba i možnost seberealizace a rozvoje jejich schopností a dovedností přímo u nás v centru.

Lenko, a otázka závěrem: Máte nějaké speciální přání pro Kopretinu a její návštěvníky? 

Přála bych si, aby naší Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin, které si od nás odnesou nové zážitky a informace, aby naše programy byly stále zajímavé a centrum mělo dostatek financí na provoz.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

 

 

Tisková zpráva 23.5.2019

Koordinátorka dobrovolníků: Dobrovolnictví vám vykouzlí úsměv na tváři

Rozhovor s Yvonou Pošvicovou z dobrovolnického centra Kambala

Kambala – dobrovolnické centrum je jedním z šestnácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Od roku 2004 se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Koordinátorkou dobrovolníků je od roku 2018 Yvona Pošvicová.

Yvono, co pro člověka může znamenat „být“ dobrovolníkem? Proč se lidé do dobrovolnictví pouští?
Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo činnostem bez nároku na odměnu. Při dobrovolnictví se lidé setkávají s pocity štěstí, radosti, dojetí, krásy, užitečnosti a smysluplnosti. Objevují sami sebe, poznávají své hranice, testují svou nápaditost a tvořivost. Dobrovolnictví přináší i pocit sounáležitosti s druhými lidmi. Když jsem se naposledy zeptala dobrovolnice, proč tráví tolik času v domově pro seniory, odpověděla, že má ráda lidi a má pocit radosti, když jim v domově nechá zapomenout na jejich nemoc či bolest a alespoň na okamžik jim vykouzlí úsměv na tváři.

Je dobrovolnictví žádané? Kolik máte aktuálně dobrovolníků?
Dobrovolnictví je stále více „trendy“, stále více se o něm mluví a je také více vidět než v minulosti. Myslím, že je to dáno odlišným způsobem života mladých lidí, nicméně máme i dobrovolníky mezi starší generací. Zdá se, že doba, kdy Češi razili heslo „zadarmo ani kuře nehrabe“, už je dávno pryč. Dnes už není práce zdarma tak nepochopitelná, lidé ji berou jako jiný způsob trávení volného času. Někdo chodí do fitka, někdo chodí plavat a někdo chodí doučovat děti nebo číst seniorům.
V našem dobrovolnickém centru působilo v roce 2018 534 dobrovolníků (pod dohodou a jednorázových), a ti odpracovali 3 967 hodin. Do sbírkových akcí se zapojilo 2 080 dobrovolníků a odpracovali 8 239,5 hodin. Všichni odvedli pořádný kus práce a patří jim velké poděkování.

Kdo může dobrovolnickou činnost vykonávat?
Dobrovolnickou činnost mohou vykonávat studenti, absolventi, pracující, lidé s postižením, ženy na mateřské či rodičovské dovolené, lidé v předdůchodovém i důchodovém věku, kolektivy firem a sdružení, zkrátka kdokoliv, kdo má chuť a možnost věnovat část volného času. Nezáleží na tom, jaké máte vzdělání, v jakém oboru jste doposud pracovali, či jakou jste absolvovali praxi. Nejdůležitější je opravdu chtít pomoci.

Co všechno mohou u vás dobrovolníci vykonávat?
Dobrovolnické centrum je ve své činnosti zaměřeno na pomoc uživatelům sociálních a zdravotních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, podílí se na aktivizačních programech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, rodin s dětmi, lidí se zdravotním postižením, lidí s duševním onemocněním nebo ohrožených dětí a mládeže. Jsme akreditované dobrovolnické centrum, což znamená, že můžeme vysílat dobrovolníky do jiných zařízení. V současné době působí naši dobrovolníci v dalších 11 zařízeních na území okresu Žďár nad Sázavou.

Máte v současné době dostatek dobrovolníků nebo vám pro nějakou činnost chybí?
Dobrovolníků není nikdy dost. Stále hledáme dobrovolníky do domovů pro seniory, kde s klienty mohou trávit volný čas rozhovorem, hrou či procházkou. Chybí i dobrovolníci na práci s dětmi a mládeží od doučování přes pomoc na příměstských táborech, tvoření s dětmi a akcích pro děti. Vítáme všechny dobrovolníky, kteří nám nabídnou pomoc při zajištění akcí, případně nabídnou své schopnosti od počítačových dovedností až po řemeslné práce. 

Jste současně i koordinátorkou kampaně „Láska v květnu nekončí“. V čem tento projekt spočívá?
Smyslem celého projektu je najít další možnosti k zachování a zkvalitnění služeb Oblastní charity a právě v tomto jarním čase přicházíme s celoroční kampaní „ Láska v květnu nekončí“, která se soustředí na pomoc a podporu ze stran široké veřejnosti. Ta spočívá v podpoře potřebných jak finančním darem, skutkem či slovem. Pomoc prostřednictvím peněžního daru může být realizována pravidelným či jednorázovým příspěvkem na číslo účtu 110889787/0300 nebo platbou v hotovosti v kanceláři na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou. Uskutečnit dobrý skutek pro Charitu mohou lidé a organizace, kteří věnují svůj čas a pomoc potřebným jak v zařízeních žďárské Charity, tak i v dalších spolupracujících sociálních službách v našem okrese. Velmi důležitá je i pomoc slovem, tedy předání informací nejen o Charitě a poskytovaných službách, ale i o možnostech pomoci a podpory. Všichni bychom si měli uvědomit, že nikdo z nás nevíme, kdy budeme nějakou pomoc potřebovat. Pokud se někdo dostane do nepříznivé životní situace, nesmí zůstat bez pomoci.

 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová

23. 5. 2019

 

Kambala – dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech.

Dobrovolnické centrum  ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. 

Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

 

 

 


Nemocnice nabídne setkání s Afrikou. Na recepci vystoupí ghanský taneční soubor

 

V Nemocnici Nové Město na Moravě vystoupí přední soubor tradiční africké hudby a tance Ghana Dance Ensemble. Fanoušci tance čtveřici muzikantů a tanečníků znají z mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance, který se každoročně koná ve Žďáře nad Sázavou. Afričtí umělci v novoměstské nemocnici vystoupí na recepci chirurgie 26. 6. v 15:00.

 

„Soubor nabídne ukázku své tradiční hudby, součástí novoměstského představení bude také workshop, kde si bude moci vyzkoušet africký tanec úplně každý. Nechte se unést živelnou energií afrických rytmů, které ve Vás budou znít ještě dlouho po skončení,“ zve na akci za organizátory žďárského KoresponDance produkční Eva Papánková.

 „Tanec a zdraví k sobě patří, proto jsme organizátory KoresponDance oslovili, jestli by nechtěli roztančit prostory v nemocnici. Nápad se tvůrcům programu letošního ročníku moc líbil. Doufáme, že se představení ghanského souboru bude líbit i novoměstským,“ říká tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková a dodává: „Zároveň bych moc chtěla poděkovat novoměstské firmě MOD elektronik, která představení v nemocnici finančně podpoří.“

Soubor do Čech přijíždí již počtvrté. „Tentokrát členové souboru připravují společně s francouzským choreografem Jeanem Gaudinem, kontratenoristou Sébastienem Fournierem a slavnou cembalistkou Barbarou Mariou Willi zbrusu nové představení The Banquet, které v sobě kombinuje evropskou barokní hudbu a tradiční africké rytmy. Představení bude mít premiéru na festivalu KoresponDance ve Žďáře n. Sázavou 12. 7., reprízu pak 14. 7. 2019,“ popisuje představení souboru produkční festivalu Eva Papánková.

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 9. května 2019

 

 

Centrum Kopretina podporuje rodinu v pěti zařízeních 

okresu Žďár nad Sázavou

 

S postupným nástupem letního času přichází i rozšíření nabídky centra Kopretina o veřejné akce pořádané pro rodiny s dětmi ve venkovním prostředí. Centrum, které provozuje svoji činnost v pěti zařízeních v okrese Žďár nad Sázavou, je pro případné zájemce otevřeno v Radešínské Svratce, v Bystřici nad Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou.

 

„Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Za pomoci naší programové nabídky se snažíme preventivně působit proti negativním jevům v rodině, podporujeme komunikaci mezi generacemi v rodinách, jejich vztahy a společenství,“ upřesňuje Lenka Vencálková, pracovnice pověřená vedením centra Kopretina.

„Navštěvují nás rodiny s dětmi, maminky nebo tatínkové na mateřské či rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři. Občas přijde s dítětem na program i strýc nebo teta,“ doplňuje Lenka Vencálková.

Během května a června, zejména v období svátku Dne dětí uspořádá centrum Kopretina několik akcí určených především pro rodiče s dětmi.
V Radostíně nad Oslavou proběhne začátkem května Pouť rodin na sv. Hostýn, do Zoo Zlín Lešná, Kroměříže s plavbou po Baťově kanálu.
Předposlední květnový den mohou zájemci navštívit velkomeziříčské centrum, kde bude připraven Dětský den.
Ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem je 8. června v plánu výlet pro rodiny s dětmi do zábavního parku Mirakulum, Radešínská Svratka do Mirakula vyrazí 25. května.

Ve Žďáře se 26. června uskuteční tradiční akce zejména pro tatínky s názvem Táta dneska frčí.

 

Mimo volnočasové aktivity určené rodinám nabízí Kopretina i různé typy vzdělávání, společenské akce a tvůrčí dílny. Pravidelnou nabídku programů Kopretina naleznou zájemci na webu zdar.charita.cz

 

Lenka Šustrová

                                                                                                                                                                                              

Tisková zpráva ze dne 6. 5. 2019

 

Rock for Rosa přinesl bystřickému dennímu stacionáři 67 tisíc

 

V sobotu 27. dubna 2019 se v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem konal benefiční koncert Rock for Rosa. Bez nároku na honorář zde vystoupil Smyčcový orchestr N. Kyjovského společně s rockovou formací zastoupenou Ludmilou Zítkovou, Milanem Slámou, Františkem Mazánkem, Pavlem Vandírkem, Tomášem Rouskem a Martinem Pospíšilem. Hlavním organizátorem, dirigentem a průvodcem večera byla paní Lenka Macháčková.

„Celý večer měl úžasnou atmosféru. Rocková hudba propojená smyčcovým orchestrem dodávala celému sálu nezapomenutelný zážitek,“ popisuje nadšeně Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa, pro který byl určený výtěžek celé benefice.


Díky návštěvníkům, účastníkům, pořadatelům a všem, kteří se na akci podíleli, se podařilo vybrat částku 67 190 Kč. Tato částka bude využita na vybavení nově vznikajících stimulačních místností, které využijí především uživatelé s těžkým kombinovaným postižením. 

„Chtěla bych všem organizátorům, sponzorům, účinkujícím i návštěvníkům mnohokrát poděkovat. Velmi si ochoty všech vážím. Hudební večer byl nádherný, nabitý pozitivní náladou. A vybraná částka jen umocňuje pocit vděčnosti. Opravdu velmi si vážím všech účinkujících, kteří bez nároku na mzdu předvedli tak skvělé vystoupení. Určitě to stálo mnoho sil, času i energie. Velké díky Vám všem,“ vzkazuje závěrem Petra Königová.

Tým denního stacionáře Rosa

Foto: Martin Dlouhý   

                                                   

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 25. 4. 2019

 

 

Žďárská Charita se opět po roce zapojila do úklidu Vysočiny

Uživatelé a pracovníci žďárské Charity se i v letošním roce zapojili do projektu Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina“.

 

Ve Žďáře nad Sázavou se na úklidu Vysočiny podílel jako každým rokem Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, a to v blízkosti sídla zařízení a veřejností vyhledávaných soch Michala Olšiaka Hamroně a Mamlase. Skupinka šesti účastníků nasbírala šest pytlů odpadků.

Do kampaně se zapojilo tradičně i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka se svými „staršáky“, tzn. klienty od 12 ti do 20 let a s mladšáky, tzn. klienty od 6 let věku.  Ti poklízeli ulici Nádražní a park u klubu Ponorka.
Po pracovní době se do úklidu kolem cyklostezky směr Pilská nádrž pustila i Správa žďárské Charity. „Letos jsme se zapojili již po třetí a dokonce jsme i rozšířili naši působnost. Je znát, že lidé o přírodu více pečují, proto nás mile překvapilo, že odpadků je rok od roku méně. Navíc nám počasí přálo, venku bylo nádherně,“ sdělila ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená.

 

I v Bystřici nad Pernštejnem vyrazili uklízet uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa. Za své si společně s třídou paní učitelky Solařové ze ZŠ Nádražní vzali oblast cyklostezky, okolí Domanínského rybníka a říčky Bystřičky. „V letošním roce jsme sebírali patnáct pytlů odpadků, proto jsme velmi rádi za spolupráci s místní Základní školou. Úklidu se účastnili i moji dva canisterapeutičtí psi,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová.

Stejně tak se v Bystřici již tradičně zapojila i mládež z nízkoprahového zařízení Nadosah. Ti uklízeli v okolí nízkoprahového klubu.


Velké Meziříčí prezentoval v kampani denní stacionář Nesa. Letos se účastnili čtyři uživatelé a dva pracovníci. Ti se jako každý rok postarali o lokalitu zvanou Kunšovec. „Dobrá zpráva je, že každým rokem sledujeme pokles odpadků. A z toho máme radost. Letos jsme vysbírali pouze jeden pytel a jako bonus pár zrezivělých součástek od auta,“ sdělila Adéla Kracíková, sociální pracovnice z denního stacionáře Nesa

Lenka Šustrová
Vedoucí Osobní asistence: Největší radostí je, když uživatel řekne, že se těší, až zase přijdeme.

Jaroslavo, Osobní asistence není v systému sociálních služeb novinkou. Přesto se najdou lidé, kteří o Vámi poskytované službě nikdy neslyšeli. V čem spočívá péče osobních asistentů?

Jsme terénní sociální služba. To znamená, že docházíme za uživatelem domů, tedy do jeho přirozeného prostředí. Náplň osobní asistence je široká, v podstatě pomáháme se všemi běžnými věcmi, které uživatel kvůli své nemoci nebo postižení nezvládne sám. Zpravidla to zahrnuje pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, ale také různé aktivizace, drobná pomoc v domácnosti, doprovod apod. 

 

Vaši péči využívají lidé různého věkového spektra. Jaký je průměrný věk vašich uživatelů?

Cílová skupina Osobní asistence je široká. Poskytujeme péči dětem od 3 let, dospělým a seniorům bez omezení věku s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním postižením.

 

Pro větší představu nahlédněme nyní do vašich statistických dat. Jaký je aktuální počet uživatelů a pečujících pracovníků?

Nyní máme 51 smluv, ale pravidelně docházíme k 45 uživatelům. Pracovníků v naší službě na všech třech pobočkách je v tuto chvíli 22.

 

Znáte průměrný časový rozsah vašich návštěv?

Časový interval asistence nemá žádné omezení. Záleží na tom, co uživatel potřebuje a chce, a také na našich kapacitních možnostech. V průměru máme 4 hodiny asistence na jednu návštěvu u jednoho uživatele.

 

Jste součástí neziskové organizace fungující na území okresu Žďár nad Sázavou. Kde získáváte finance na chod Vaší služby? Podílí se nějakou částí i uživatelé?

I přestože podstatnou část našeho rozpočtu tvoří dotace z Ministerstva, musí se na chodu podílet i sám uživatel, abychom pokryli všechny náklady s péčí spojené. Služba je hrazená podle ceníku, který je umístěný našich webových stránkách www.zdar.charita.cz Ceny jsou odstupňované, takže delší intervaly jsou o něco levnější a víkendy o něco dražší. K úhradě by měl sloužit příspěvek na péči, s jehož vyřízením můžeme pomoci.

 

Zmínila jste, že jste službou terénní. Jakou máte působnost?

Službu poskytujeme, jak již bylo zmíněno, na celém území okresu Žďár nad Sázavou. Kvůli praktickému zajištění služby máme pobočky na třech místech, tedy ve Žďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem. Každá pobočka má vlastní tým pracovníků.

 

Osobní asistent se na nějaký čas vlastně stává i členem rodiny. Přináší to nějaká rizika?

Určitě je to náročná situace pro obě strany. Uživatel a jeho rodina si musí na pracovníky zvyknout a počítat s tím, že částečně narušujeme jejich soukromí. Na druhou stanu se vždy snažíme předem domluvit, co je náplň asistence, do čeho pracovníci zasahují a do čeho ne. Pracujeme na tom, aby si uživatel s asistentem rozuměl a dobře se jim spolupracovalo.

 

Rizika jsme zmínili. Najdeme určitě i mnoho kladů Vaší péče…

Hlavní myšlenou služby je, aby naši uživatelé mohli zůstat doma a nemuseli do pobytové služby. Většinou však doplňujeme péči rodiny nebo blízkých, kterým tak umožníme čas na oddych a další potřeby.

 

 

Jaké radosti vaše péče přináší?

Zní to trochu pateticky, ale je to spokojený uživatel. V naší službě se nedějí velké změny, takže radostí jsou pro nás každodenní drobnosti. Tou asi největší a nejobyčejnější je, když uživatel řekne, že se těší, až zase přijedeme.

 

Děkuji za rozhovor.

6. 4. 2019

Lenka Šustrová

                


Ve Včele se uskutečnila úspěšná velikonoční výstava

Ve dnech 28. 3. a 29. 3. 2019 navštívilo klub Včela mnoho zájemců, děti z místní ZŠ Nádražní a klienti denního stacionáře Rosa. Všichni dorazili obdivovat krásné výrobky uživatelů ze Včely a denního stacionáře Rosa.
Ti se společně radují z úspěšného průběhu akce. Těší je, že jejich práce je úžasně využitá a dělá radost druhým.

 „Všem, kdo jste nás navštívili, velmi děkujeme. Utržilo se úctyhodných 16 380 Kč pro Včelu a krásných 5 020 Kč pro Rosu,“ sdělila Lenka Skryjová, pracovnice klubu Včela i denního stacionáře Rosa.
Získané finance budou použity na nákup dalšího materiálu ke tvoření do dílen. Uživatelé tak budou moci potěšit zájemce při dalších výstavách.

 

Tisková zpráva ze dne 6. dubna 2019


 

Žďárská Charita nabídne od dubna zdravotní péči i na Bystřicku

 

Od 1. dubna letošního roku rozšířila Charitní ošetřovatelská služba svou péči i v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. Stalo se tak poté, co zde ukončila svou působnost místní soukromá agentura domácí péče.

 

Jaké služby zdravotní sestry žďárské Charity nabízí?

Zdravotní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacientů:

-        odběry biologického materiálu (krev, …),

-        aplikace injekcí, infuzí, přípravu a podání léků,

-        sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace inzulínu,

-        převazy ran, péče o stomie, katetry, PEG,

-        pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, operacích, mozkových příhodách,

podporu k udržení soběstačnosti,

-        zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků v domácí péči,

-        měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty, sledování bolesti,

-        ošetřovatelskou péči o ležící pacienty, polohování, péči o výživu, vyprazdňování, péči o pokožku,

-        prevenci a léčbu opruzenin a kožních defektů,

-        péči o těžce nemocné a umírající pacienty,

-        psychickou podporu pacienta,

-        poradenskou činnost.

 

Komu je zdravotní služba poskytována?

Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečují o osoby v domácí péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými.

 

Jaké výhody má domácí péče?

Péče o pacienta probíhá v soukromí a pohodlí domácího prostředí.

Psychický stav pacienta v domácím prostředí se zlepšuje.

Rodinní příslušníci jsou zapojeni do péče o nemocného.

Domácí péče podporuje soudržnost rodiny v době nemoci.

 

Jaká je cena Charitní ošetřovatelské služby?

Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění.
 

Jak můžete zdravotní sestry zkontaktovat?

Případní zájemci o zdravotní službu mohou zkontaktovat vrchní sestru Barboru Hadrous na telefonním čísle 777 755 435.

 Vedoucí Klubu v 9:
„Mluvit o duševním onemocnění je u nás stále velké tabu.“

Ivano, před 18 lety vzniklo pod záštitou Oblastní charity Žďár nad Sázavou zařízení s názvem Klub v 9, které poskytuje péči lidem s duševním onemocněním. Jaký byl prvotní impulz pro vznik této služby?

Hned v úvodu bych ráda upřesnila, že naše služba neposkytuje péči, ale snažíme se o maximální podporu uživatelů tak, aby si zvládli pomoci sami. I celý název služby Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví by měl charakter této služby vystihovat. Naše zařízení vzniklo v roce 2001 na základě intervence rodičů osob s duševním onemocněním a lékařů psychiatrů.

Jaké musí člověk s duševním onemocněním splnit podmínky, aby se stal vaším klientem?

Hlavními podmínkami je věk od 18 do 70 let, územní spádovost v okrese Žďár nad Sázavou a pochopitelně duševní onemocnění, které je příčinou, že daný člověk potřebuje podporu v nějaké oblasti běžného života. Ať už se jedná o vztahovou oblast, práci, bydlení nebo samostatnost v péči o vlastní osobu a domácnost.

Jaké činnosti pro lidi s duševním onemocněním nabízíte? 

Jako sociální rehabilitace poskytujeme skupinové a individuální aktivity. Těch je pro uživatele celá řada. V ambulantní službě probíhá pravidelný program pro skupinu uživatelů. Jedná se především o tvůrčí dílny, nácviky vaření, praní a nakupování. Také různými technikami posilujeme paměť, komunikaci a sociální dovednosti. Nedílnou součástí jsou i venkovní aktivity jako turistika, návštěvy kulturních a sportovních akcí. Individuálně pak poskytujeme poradenství, konzultace a doprovody uživatele v situacích, ve kterých podporu potřebuje. Například s nimi navštěvujeme lékaře, úřady, nakupujeme nebo trénujeme cestu z nádraží k nám do ambulantní služby.

Součástí vaší práce je nejen ambulantní služba, ale i terénní. Jaký je mezi nimi rozdíl?

V terénní službě přijíždí pracovník za uživatelem přímo do jeho domova. Jeho činnosti jsou velmi různorodé. Představte si uživatele, který se po několika měsíční hospitalizaci vrací z nemocnice domů. Některé běžné věci spojené s chodem domácnosti vůbec po celou dobu pobytu v nemocnici neřešil. Nechodil nakupovat, neřešil, co bude mít k obědu a jestli má na další den čisté oblečení. A právě při návratu domů mu může terénní služba pomoci. U některých uživatelů nacvičujeme různé aktivity, jiné uživatele podpoříme rozhovorem, probereme s ním jeho obavy a trápení. I to velmi pomáhá.

Kolik osob vaši službu pravidelně využívá?

Ročně naši službu využije mezi 50 a 60 klientů z celého okresu Žďár nad Sázavou. Z toho asi jedna čtvrtina využívá terénní službu a ostatní ambulantní pobočky. Pokud se podíváme na denní statistiky, tak se jedná o 10 uživatelů denně.

Jak vás pracovníky přijímá nový klient, který přijde do vašeho zařízení nebo jej doma navštíví terénní pracovník?

Je to jako v běžném životě. Vztah důvěry je někdy vybudován rychle a někdy se na něm musí pracovat delší dobu. Každý uživatel má „svého klíčového pracovníka“, se kterým spolupracuje nejvíce. Klíčový pracovník bývá také jednou z mála osob v životě uživatele, se kterou se může bavit o své nemoci otevřeně.

A co rodinní příslušníci? Jak si k vám budují důvěru oni?

Velmi záleží na tom, jaké vztahy má uživatel se svými rodinnými příslušníky. Vstup pracovníka do rodiny uživatele je také citlivou otázkou důvěry. Stačí, když s námi získají nějakou pozitivní zkušenost. Například když má jejich rodinný příslušník po návštěvě lepší náladu, chuť něco aktivně dělat, nebo si najde ve službě přátele, se kterým i sdílí podobné problémy a potom spolu jdou normálně do kina. Nebo když se díky využívání služby a aktivnímu přístupu ke svým problémům sníží počet hospitalizací. To pak důvěra vzrůstá. Často to jsou malé změny, které rodina zaznamená. A my jsme rádi, že se o nich dozvíme. Pak společně můžeme „slavit“ první poslání sms, první samostatnou cestu do Klubu v 9 a zpět anebo první zaměstnání po několika letech.  

Projevuje se duševní nemoc v chování těch, kteří jí jsou zasaženi? Lze ji rozpoznat na první pohled?

Na většině lidí jejich onemocnění nepoznáte. Pak často okolí zaskočí, když jsou svědky nějakého projevu nemoci. Někdy vás může na nemoc upozornit neobvyklá reakce člověka, který stojí před vámi ve frontě u pokladny. Když vidíte člověka se zlomenou nohou, umíte si snadno představit, jakou má diagnózu a jaká omezení mu přináší. U duševních nemocí jsou příznaky rozmanité a stejně tak i potřeby nemocných. Pokud budeme hovořit o schizofrenii, výrazné projevy zaznamenáme zejména v době zhoršení nemoci. V určité fázi je nemocný úzkostný, nervózní, může mít obavy o sebe o své blízké okolí, často mění své plány. S tím může být i spojená snížená potřeba v péči o svůj vzhled nebo osobní hygienu. Toto, ale nejsou příznaky nemoci, jsou to reakce na to, co daný člověk prožívá uvnitř.

Zdá se mi to, nebo společnost vnímá chování lidi s duševním onemocněním spíše negativně? 

Nezdá, pořád je u nás velké tabu mluvit o duševním onemocnění. Málokdo bez obav přizná, že potřeboval navštívit odborného lékaře – psychiatra. K tomuto jevu nepřispívá ani mediální obraz lidí s duševním onemocněním. Je ale pravda, že se situace postupně zlepšuje. Snažíme se ke zlepšení informovanosti přispět také. Dochází k nám například na exkurze studenti středních škol, studentům sociálních oborů umožňujeme praxe apod.

Je známo, že duševní nemocí trpělo mnoho umělců. Vynikají vaši klienti také nějakými dovednostmi?

Určitě, máme tu odborníky na počítače, na cizí jazyky, cestování, literaturu a zemědělství. Službu využívají velmi kreativní a tvořiví lidé, kteří se rádi realizují v tvůrčí dílně. Na jejich výrobky se přijďte podívat před Velikonoci na naši prodejní výstavu do Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou.

 

Děkuji za rozhovor.

15. 3. 2019

Lenka Šustrová

 

 

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoci při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2019

Bystřická Včela se chystá na masopustní veselí

 

Každoročně se ve volnočasovém klubu Včela připravují na masopustní veselí. To letošní zahájí v úterý 26. únoraPenzionu Hotelovka na Hornické ulici v Bystřici nad Pernštejnem. I letos zde bystřičtí senioři předvedou své kostýmy za doprovodu harmoniky.

Na programu se jako každým rokem podílí děti z folklórního souboru ze Štěpánova nad Svratkou, které si pro účastníky připravily taneční a hudební vystoupení.

 

„Příchozí si mohou zazpívat, popovídat, zatančit, nebo si jen poslechnout místní harmonikáře a společně tak prožít krásné odpoledne. Na jarně vyzdobených stolech nebudou chybět ani masopustní koblížky, na které se všichni moc těší,“ vypráví s nadšením Lenka Skryjová, pracovnice klubu Včela.

 

Masopustní výprava v kostýmech navštíví rovněž i místní Mateřskou školu Čtyřlístek a denní stacionář Rosa. 

Včela, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, je volnočasovým klubem pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve kterém jde především o aktivní trávení volného času a kontakt se společenským prostředím. „Každé ráno začíná klub cvičením, kdy si všichni rozh?

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« srpen 2019 »»»
PoÚtStČtSoNe
   
 

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2019 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák