Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 10. ledna 2018

 

Rosa děkuje za dar domovu pro seniory Mitrov

 

Před koncem roku 2017 navštívila denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem velmi milá návštěva. Byla to paní Miroslava Špačková, vedoucí aktivizačního úseku, která pracuje v domově pro seniory Mitrov. Přijela pozdravit uživatele i pracovníky stacionáře a zároveň při té příležitosti předat finanční dar v hodnotě 4 100 korun, který vybrali pracovníci domova a rozhodli se ho věnovat dennímu stacionáři. Ten ho využije na pokrytí volnočasových aktivit uživatelů.
„Chtěli bychom kolektivu domova pro seniory Mitrov mnohokrát poděkovat, že se rozhodli nás podpořit. Velmi si vážíme toho, že si vybrali právě nás a jsme moc rádi, že naše spolupráce bude pokračovat. Na jaře bychom rádi Domov pro seniory také navštívili,“ vzkazuje Bc. Petra Königová, DiS.

 

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 10. ledna 2018

 

 

Bystřická Rosa děkuje fotbalistům za finanční dar

 

Sportovní klub SK Bystřice nad Pernštejnem uspořádal v červnu loňského roku charitativní fotbalový turnaj, jehož součástí byla veřejná sbírka určená na podporu bystřického denního stacionáře Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Sbírka trvala po celý rok 2017. V prosinci předali zástupci bystřického fotbalového klubu vedení žďárské Charity dar v hodnotě 38 000 korun. 

„Ráda bych celému sportovnímu klubu velmi poděkovala. Vážím si naší spolupráce a jsem nadšená, že ji stále rozvíjíme a máme na co navazovat. Na přípravě turnaje se podílí mnoho lidí, ať už z fotbalových řad či z veřejnosti. Ráda bych poděkovala také jim. Bez jejich pomoci a podpory by se nepodařilo akci zrealizovat. Nemalé díky patří všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. Za vybrané peníze bychom uživatelům rádi pořídili nové pomůcky, zorganizovali výlety a jiné akce,“ vzkazuje všem vedoucí bystřického stacionáře Petra Königová.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

 

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 7. ledna 2018


Ředitelka žďárské Charity: Největší odměnou je dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro dobrou věc.

 

Paní ředitelko, osmnáctá Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Kolik dobrovolníků se do této celorepublikové kampaně ve vašem regionu zapojuje a jaká je jejich činnost?

Do letošní Tříkrálové sbírky se aktuálně zapojuje zhruba 2 000 koledníků, což je číslo, které mi připadá až neuvěřitelné. V tuto chvíli máme rozdáno 507 pokladniček. Tříkráloví koledníci od 1. do 14. ledna vyrážejí do ulic, navštěvují naše domovy, předávají radostnou zvěst o narození Ježíška, obdarují tříkrálovým cukříkem, předají informační letáček a požádají o finanční příspěvek pro potřebné.

 

Takové množství dobrovolníků již vyžaduje určitou koordinaci. Jak máte zabezpečeno to, aby se všechny informace dostaly i k tomu nejmenšímu koledníčkovi?

Při koordinaci v různých lokalitách je důležitá pozice tříkrálových asistentů. Těch je v tuto chvíli sedmdesát. Mají za úkol předávat informace vedoucím tříkrálových skupinek, organizačně koordinovat jednotlivé skupinky, vysílat na různá území regionu a být jim podporou. To vše se uskutečňuje pod záštitou hlavní koordinátorky sbírky, která je naší pracovnicí. Ta v prosinci rozváží veškerý materiál tříkrálovým asistentům, sestavuje plány, koordinuje práci asistentů a v lednu uzavírá sbírku, vede statistiky, potřebnou administrativu. Samozřejmě je také spoluorganizátorkou doprovodných akcí jako je žehnání koledníčků, spolupráce na přípravě tříkrálového koncertu apod. Pro tento ročník je zajímavostí změna na pozici koordinátora sbírky. Po čtyřech letech se z důvodu milých mateřských povinností změnila osoba koordinátorky. Veroniku Dobrovolnou vystřídala Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková.

 

Na začátku ledna často bývá mrazivé počasí. V terénu se dobrovolníci mohou potkat i s nevlídnými reakcemi. Jak je motivujete k jejich činnosti? Co myslíte, že je jejich hlavním hnacím motorem k tříkrálovému koledování?

Největší odměnou pro nás všechny, kteří se do sbírky různými způsoby zapojujeme, je dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro dobrou věc, a to je, jak se domnívám, též motivací koledníků.

Koledníky se pak každoročně snažíme odměnit malou pozorností, protože jim chceme poděkovat za jejich nasazení a současně věnovat něco na památku. Tentokrát je to malá peněženka s motivem Tří králů, spíše určená dětem. Zároveň jsme letos nově zajistili pro koledníky v jednotlivých regionech odměnu v různých formách, někde mají možnost návštěvy kina, divadelního představení či využití bazénu. Pro asistenty sbírky, kteří se o koledu starají v jednotlivých oblastech, vyrobila koordinátorka sbírky malé sádrové anděly.

Co se týká nevlídných reakcí od veřejnosti, musím s radostí říci, že se s nimi koledníci naštěstí setkávají stále méně, což mě utvrzuje v tom, že většina lidí je dobrých a chce pomáhat.

 

O tom, jak bude úspěšná letošní sbírka, se dozvíme až v druhé polovině ledna. Jak jste využili loňský výtěžek, který přesáhl částkou třímilionovou hranici? 

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2017 pomohl již v mnoha projektech žďárské Charity. Mezi nejdůležitější projekty podpory patří zkvalitnění terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro efektivnější dostupnost Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v akutní nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb. Část výtěžku sbírky podpořila uživatele denních stacionářů Nesa a Rosa, kteří využívají možnosti dopravy do zařízení pomocí speciálně upravených automobilů. Z výtěžku sbírky budou částečně hrazeny náklady na tuto dopravu. 

Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky se dostalo také lidem s duševním onemocněním, kterým se věnují v Klubu v 9. Uživatelé centra se společně s pracovníky již několik let vydávají na rekondiční a pobytovou akci.

Díky tříkrálovým financím byly zkvalitněny i provozovny našich kompenzačních pomůcek, které jsou veřejností často využívané.

Významně výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří též Charitní pečovatelskou službu, o jejíž služby je zvýšený zájem, a současně i aktivity žďárských dětí a mládeže, které jsou poskytovány prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. Rovněž dokryje i náklady dobrovolnického centra Kambala, které mimo jiné zaštiťuje Tříkrálovou sbírku.

Dále bylo v rámci mezinárodní pomoci podpořeno moldavské centrum Hippokrates, které se věnuje Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja a provoz zubní ordinace a pečovatelské služby včetně zajištění zdravotních prostředků a léčiv v rumunském Banátu.

Výtěžek sbírky podpořil rovněž zlepšení zdravotní situace mladého muže, který je po těžké autonehodě odkázán na vozík, příspěvkem na nákup motomedu, který využívá k rehabilitaci. 

 

Letošní koleda ještě neskončila. Přesto se zeptám, zda už víte, kam budete směřovat získaný výtěžek sbírky?

Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb naší organizace. Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb dostat do finančních problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno.

 

V letošním roce slavíte i 25. výročí vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dokážete po letech vyčíslit, jak se liší výsledek prvního ročníku oproti současným výtěžkům? 

Ráda vzpomínám na začátky mého působení ve žďárské Charitě, kdy jsem před šestnácti lety byla účastna mé první Tříkrálové sbírky. Ta úplně první ale proběhla už o rok dříve v roce 2001 s výtěžkem 12 471, které tehdy vykoledovalo zhruba dvanáct králů. Během osmnácti let jsme se s Boží pomocí dostali až na úctyhodnou třímilionovou hranici za podpory dvou tisíc koledníků, bez kterých by se tato tříkrálová kampaň nemohla konat. Proto bych chtěla využít této příležitosti a všem koledníkům, dárcům i dalším podporovatelům naší práce bych ráda poděkovala. Právě pro ně pořádáme již dvanáctý ročník děkovného Tříkrálového koncertu, který se v letošním roce opět uskuteční v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Těšit se můžete na vystoupení Uskupení mladých hudebníků z Nového Města na Moravě a Scholy mládeže s názvem Jakoby, která působí v Dalečíně. Koncert se uskuteční i v rámci oslav našich 25. narozenin.

 

Děkuji za rozhovor.

7. 1. 2018

Lenka Šustrová

 

Více na www.zdar.charita.cz 

nebo www.trikralovasbirka.cz 

 

partneri

 

 Tisková zpráva ze dne 6. ledna 2018 

Rosa děkuje Free Runu

V červnu 2017 se v Bobrové uskutečnil druhý ročník sportovní akce Free Run. Výtěžek této aktivity podpořil denní stacionář Rosa ve výši 18 200 korun. Finanční prostředky byly z části využity na pokrytí nákladů dopravy uživatelů do stacionáře. 

 

Služeb stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem využívají obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem a okolních obcí v okruhu zhruba dvaceti kilometrů. Jedná se o děti i dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajištění dopravy je pro většinu uživatelů nutnou podmínkou k tomu, aby mohli služeb stacionáře využívat. Uživatelé nemají možnost využít městské hromadné dopravy, jsou upoutáni na vozík a veřejná doprava v místě bydliště není bezbariérová, či nemají potřebný doprovod, který by jim zajistil podporu a pomoc při dopravě do stacionáře. Jedná se především o uživatele, kterým poskytují péči rodiče, nebo jejich nejbližší ve vyšším věku, či chodící do zaměstnání nebo matky pečující o další děti. Někteří pečující nevlastní automobil. Zajištění dopravy je pro některé uživatele jedinou možností, jak se do stacionáře dopravit. Denní stacionář Rosa vlastní automobil s úpravami pro přepravu osob na vozíku, díky kterému může dopravu osob s postižením do stacionáře zajistit. 

„Zajištění dopravy pro uživatele je velmi finančně nákladné. Stále hledáme zdroje, jak tuto službu pokrýt, proto jsem velmi rádi, že se zástupci Free Runu rozhodli podpořit právě nás a naši službu. Velmi si této pomoci vážíme. S organizátory Free Runu jsme navázali spolupráci i v jiných oblastech. Naši uživatelé například vyráběli pro akci srdíčka z keramiky.  Děkujeme a těšíme se na další „společný běh pomoci potřebným“,“ vzkazuje závěrem Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa.

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 30. 12. 2017

My tři králové jdeme k vám…

Tak zní první slova koledy, která prvního ledna rozezvučí ulice měst a obcí na území okresu Žďáru nad Sázavou. I sem zavítají tři králové, aby nejen svým zpěvem oznámili radostnou novinu o narození Krista.
Jaká byla jejich jména a jaké dárky s sebou králové přinesli právě narozenému Ježíškovi?

V evangeliu se nehovoří o králích, ale o mudrcích z východu, kteří právě narozenému Ježíškovi přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři: Kašpar, což znamená „Strážce pokladu“, Melichar s významem jména „Král je světlo“ a Baltazar, jehož jméno znamená „Ochraňuj můj život“.

Jak vznikla tradice tříkrálového koledování?

Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti převlečené za tři krále, aby přinášeli do domovů požehnání. Všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.

Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen tří králů, ale není tomu tak. Jsou zkratkou latinského „Christus mansionem benedicat“ - „Kristus žehnej tomuto domu.“ Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.

Začíná osmnáctá Tříkrálová sbírka.

Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. Koledníci tak nejen pokračují v šíření tradice, ale mohou vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.

Letošní již osmnáctá Tříkrálová sbírka začíná v pondělí 1. ledna a potrvá až do neděle 14. ledna 2018. Koledníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou je možné poznat dle průkazky vedoucího skupinky a kasičky označené logem Charity, razítkem Kambaly – dobrovolnického centra a razítkem pečetící obce či města.

„V letošním roce bylo vydáno do oběhu 505 kasiček, což je zase o něco více než v loňském roce. V minulém roce se díky pomoci více než 2 000 dobrovolníků podařilo vykoledovat 3 058 807 Kč,“ vysvětlila Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, nová koordinátorka Tříkrálové sbírky. Ta ve své funkci vystřídala Veroniku Dobrovolnou, která se po čtyřech letech koordinace tříkrálové koledy připravuje na mateřské povinnosti.

Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou. “Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb ze strany měst a obcí, dostat do finančních problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno,” uvedla Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Lenka Šustrová

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, mob.: 777 755 444, 
e-mail: jitka.milcakova@zdar.charita.cz


partneri

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 12. 2017

 

Žďárská Charita zkvalitnila své služby díky finanční podpoře Tříkrálové sbírky

 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomohl během roku již v mnoha projektech žďárské Charity. Mezi nejdůležitější kroky podpory patří zkvalitnění terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro efektivnější dostupnost Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

„Našim zdravotním sestrám, pečovatelkám a osobním asistentům usnadňují vozy dostupnost do různých míst rozlehlého žďárského okresu a zefektivňují jejich práci,“ sdělila Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, koordinátorka Tříkrálové sbírky roku 2018.

 

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb.

Část výtěžku sbírky podpořila uživatele denních stacionářů Nesa a Rosa, kteří využívají možnosti dopravy do zařízení pomocí speciálně upravených automobilů. Z výtěžku sbírky budou částečně hrazeny náklady na tuto dopravu.

Dále bylo v rámci mezinárodní pomoci podpořeno moldavské centrum Hippokrates, které se věnuje Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja a provoz zubní ordinace a pečovatelské služby včetně zajištění zdravotních prostředků a léčiv v rumunském Banátu.

 

Díky tříkrálovým financím byly zkvalitněny i provozovny kompenzačních pomůcek, které jsou veřejností často využívané. Žďárská Charita tak může nabídnout pronájem pomůcky širšímu okruhu osob.

Významně výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří též Charitní pečovatelskou službu, o jejíž služby je zvýšený zájem, a současně i aktivity žďárských dětí a mládeže, které jsou poskytovány prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. Rovněž dokryje i náklady dobrovolnického centra Kambala, které zaštiťuje Tříkrálovou sbírku.


Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky se dostalo také lidem s duševním onemocněním, kterým se věnují v jednom ze zařízení žďárské Charity, Klubu v 9. Uživatelé centra se společně s pracovníky již několik let vydávají na rekondiční a pobytovou akci.

„Hlavním cílem akce je zúročit a posílit získané dovednosti v rámci sociální rehabilitace, kterou Klub v 9 poskytuje. Jedná se o dovednosti spojené se samostatnou péčí o vlastní osobu, ověření a posílení dovedností při kontaktu se společenským prostředím a celkovou aktivizaci uživatele. Absolvováním pobytové akce uživatel posiluje vlastní samostatnost a získává nové dovednosti a zkušenosti, které může využít v každodenním životě, což umožňuje efektivnější začlenění do jeho přirozeného prostředí,“ vysvětlila Bc. Ivana Ptáčková, vedoucí Klubu v 9. Díky finanční podpoře z Tříkrálové sbírky je tak pobyt dostupnější uživatelům, kteří by si ze svých příjmů nemohli pobytovou akci dovolit.

 

Výtěžek sbírky podpořil rovněž zlepšení zdravotní situace pana Radima, který cizím zaviněním zůstal po těžké autonehodě odkázán na vozík. Z počátku pan Radim nepohnul rukama ani nohama. Poté, co se jeho zdravotní stav zlepšil, začal rehabilitovat. Po propuštění z rehabilitačního zařízení do domácího prostředí mu byla doporučena následná intenzivní rehabilitace, kterou však pojišťovna nehradí. Proto bylo nutné zakoupit k rehabilitaci v domácím prostředí motomed, aby pan Radim mohl nadále rozvíjet dosažené pokroky.

„Motomed využívám téměř každý den. Pomůcka mi umožňuje pohyb nohou, který bych jinak na vozíčku neměl. Nohy svým způsobem pasivně posilují, takže je tu určité zachování 

 

 

svaloviny. Zároveň jsou díky pohybu lépe prokrvené a neotékají,“ hodnotí užívání zdravotní pomůcky pan Radim.

 

Tříkrálová sbírka roku 2018 se uskuteční v Charitách České republiky již poosmnácté. Tříkrálové skupinky tak bude možné potkat v ulicích obcí a měst od 1. do 14. ledna 2018. Více na www.zdar.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz 

 

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, tel. 777 755 444

 

Foto: Zbyněk Čech

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová 

 

 


Tisková zpráva ze dne 13. prosince 2017

 

Rosa naplnila čtrnáct „krabic od bot“ dětem pod stromeček

 

Uživatelé denního stacionáře Rosa se společně s pracovníky zapojili do předvánoční akce s názvem Krabice od bot. Smyslem této akce je obdarovat děti, které by na Vánoce pod stromečkem jinak žádné dárečky neměly. Tuto předvánoční akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické.
„Úplně mě to dojalo k slzám, chtěla bych vidět ty dětské úsměvy,“ říká uživatelka stacionáře Veronika. 

Uživatelé Rosy připravili čtrnáct krabic, které poputují k potřebným dětem. „ Jsem moc ráda, že jsem se shodla s uživateli i pracovníky na velké potřebnosti této akce. Moc mě potěšilo, jak se s chutí všichni zapojili. Při balení dárků panovala ve stacionáři kouzelná vánoční atmosféra a najednou i my jsme byli touto akcí obdarováni. Velice fandíme organizátorům a přejeme všem dětem krásné a klidné Vánoce,“ vzkazuje Petra Königová.

Část dárků organizátoři rozdělí přímo v regionech dětem z chudých rodin a z neziskových organizací. Další část dárků pak poputuje do sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách. Podle pořádající organizace se tzv. „krabice od bot“ v mnoha případech dostanou tam, kde pod stromečkem jiné dárky nejsou.

 

Bystřický denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

Více o vánoční akci na www.krabiceodbot.cz

 

 

 

Autoři tiskové zprávy: Tým denního stacionáře Rosa

 

 

Tisková zpráva ze dne 12. prosince 2017

 


Prodejní výstava ve Včele měla úspěch

 

Uživatelky bystřického klubu Včela se po celý rok pilně připravovaly na předvánoční prodejní výstavu. S radostí a láskou připravovaly různé výrobky, přičemž si procvičovaly jemnou motoriku, udržovaly a zlepšovaly své dovednosti.

Výstava probíhala celý týden od pondělí 20. do neděle 26. listopadu 2017. Výrobky byly po celý týden vystavené v prostorách Včely. Uživatelky se střídaly při prodeji a měly radost z každého prodaného výrobku. Nakupující přicházeli, obdivovali a nakoupili si krásné ozdoby, dekorace, háčkované hračky, svíčky, obrázky, šité dekorace, svícny, adventní štoly, háčkované bačkory, loutky, háčkované kabelky, slepičky a skořápky s kuřátky, šité mikulášské punčochy, čepice, keramiku a další. Opravdu bylo z čeho vybírat.

„Mnoho lidí si na naší výstavě zakoupilo dárky na Vánoce a my máme radost, že někoho naše výrobky potěší. Velké poděkování patří všem našim uživatelům, kteří se na vyrábění dárků podíleli. Také velmi děkujeme všem lidem, kteří nás navštívili, nakoupili si a podpořili volnočasový klub Včela,“ vzkazuje veřejnosti pracovnice Včely Lenka Skryjová. Výtěžek z prodeje výrobků, který překročil částku 17 tisíc Kč, poputuje na nákup šicího stroje a materiálu do tvůrčích dílen.

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 8. listopadu 2017

 

 

Vystupující bystřického Funny Festu obohatili přítomné nejen svým zpěvem

Funny Festy pro letošní rok skončily. Posledním benefičním koncertem, který se uskutečnil 26. října 2017 v Bystřici nad Pernštejnem, se tak uzavřela benefiční „šňůra“ multižánrových aktivit, které pořádala nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

 

A jaké jsou dojmy z benefičního programu?

Při koncertu, který se uskutečnil v Domě kultury, se největší oblibě těšil hudebník s názvem „Pokáč“, který přítomné pobavil svojí obohacující hudbou a humorem. Dobrou náladu předali i další účinkující. Hudební skupina „POW“ z Nového Města na Moravě opět ukázala, jak velikou vášní může hudba být. Členky hudebního uskupení Amater ze Žďáru nad Sázavou přítomným vysvětlily, že sny se mohou plnit a nervozita nic neznamená v porovnání s tím ukázat, co v nás dřímá. Skupina „Vzhůru a níž“ dokázala, že se nebojí vyjít z komfortní zóny a pracovat na svých snech, i když každý člen má mnoho jiných povinností. Zapomenout nelze ani na vystoupení slečen z „Dance Style v Bystřici nad Pernštejnem“, které jsou důkazem toho, že když se na něčem vytrvale pracuje, výsledky se dostaví.

„Velký zájem měli účastníci i o alkoholové a marihuanové brýle, které navozují stav po užití návykových látek.  Většina těch, kteří brýle vyzkoušeli, přiznali, že by nikdy nechtěli tento stav prožít naostro. Turnaj ve stolním fotbálku přinesl opět vítěze. Děkujeme, že jste u toho byli s námi. Akci navštívilo zhruba 120 účastníků,“ vzkazuje veřejnosti Bc. Renata Hanychová, vedoucí Nadosahu.

 

Tým NZDM Nadosah, Bystřice nad Pernštejnem

 

Účinkující:

Dance Style – Bystřice
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě - kapele POW
AMaTer
Pokáč
Vzhůru a níž

 

Doprovodný program:

Úsměváčci z.s

 

Technická, finanční a materiální podpora:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
Soundservis
Danielart_tattoo
Pizza Piazza
Restaurace Club
Květinářství Marie a Kateřina Pevná


 


Tisková zpráva ze dne 6. listopadu 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

 

11. 11. 2017 Velká cena Města BnP ve střelbě ze vzduchových zbraní; 8:30

Střelecký klub SSK 0303 Bystřice n. P. pořádá už tradiční závod ve střelbě ze vzduchových zbraní. Soutěž se koná ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P. a začátek je stanoven na 8:30 hodin.

 

14. 11. 2017 Trubka a cembalo; 19:00

Marek Zvolánek na trubku a Kayoko Fukuda na cembalo zahrají v dalším pořadu Klubu přátel hudby. Zazní díla P. J. Vejvanovského, F. Couperina. A. Corelliho, J. S. Bacha či J. B. Loeilleta. Platí permanentky KPH.

 

18. 11. 2017 – Den s fotografií; 15:00 

Už 7. ročník prestižní bystřické soutěže ZRCADLENÍ vyvrcholí DNEM S FOTOGRAFIÍ v sobotu 18. 11. 2017 v prostorách Gymnázia Bystřice n. P. Těšit se můžete na zajímavý odpolední program, plný přednášek a krásných fotografií. V 19:00 začne společenský večer s vyhlášením výsledků zmíněné fotografické soutěže ZRCADLENÍ 2017. Pořádá Kumšt z.s.

 

22. 11. 2017 – Koncert MISSA SANCTAE CEAECILIAE; 19:00

Ve farním kostele sv. Vavřince vystoupí Alter Ego a hosté s téměř 300 let starou mší k poctě svaté Cecílie, patronky hudby a hudebníků Anonymní kompozice vznikla před rokem 1750 v okruhu císařského dvora ve Vídni a zachovala se ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně. Bystřické představení bude opravdovým unikátem.

 

25. 11. 2017 – Vánoční koledování; 15:00

Město Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům a městské muzeum pořádají v předstihu VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 2017. Čeká vás vystoupení dětí bystřických škol a zájmových organizací, řemeslné dílny, Ježíškova pošta, výstavy v městském muzeu, vyhlášení vítězů poznávací akce „S Vodomilem Zubří zemí“, soutěž „Bystřická vánočka roku 2017" a nakonec slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

 

26. 11. 2017 – Koncert Vánoční Nezmaři; 18:00

Již počtvrté zahraje v Bystřici legendární folková skupina Nezmaři společně se smyčcovým orchestrem Něhoslava Kyjovského a s dalšími hosty. Kromě známých písní zazní i nové skladby.

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 16. října 2017

 

 

Vyměňte sychravý večer za Funny Fest s Nadosahem

V pořadí již třetí a v tomto roce poslední multižánrový festival s názvem Funny Fest připravují společně pracovníci a uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem. Ten se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 od 16.00 hodin v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

„Můžete se těšit na kapelu Vzhůru a níž, která k nám zavítá z Jihlavy. Skvělou hudbu nám zajistí i skupiny AMaTer a POW. Neméně důležitým účinkujícím je Pokáč, který přijede z Prahy a mnozí ho znáte jako výborného textaře a zpěváka, který se často objevuje po boku Voxela. Příjemnou zábavu nám zajistí i slečny z Dance Style, které tančí zejména pro radost,“ zve bystřickou mládež na zajímavý program Funny Festu vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah Bc. Renata Hanychová, DiS. 

Návštěvníky Funny Festu dále čeká doprovodný program ve formě turnaje ve stolním fotbálku o ceny. Ti nejmenší se mohou těšit na malování na obličej. „Vyrobit si na místě můžete i svou placku, zahrajete si hry a vyzkoušíte si slalom s brýlemi, které simulují stav po požití alkoholu nebo marihuany,“ vzkazuje veřejnosti Renata Hanychová.

Nápad uspořádat Funny Fest vznikl v roce 2008 v bystřickém Nadosahu. Poté se z něj stala putovní záležitost ve městech, kde fungují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Cílem festivalu je seznámit veřejnost s činností nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a posílit podvědomí o jejich službě a jejich fungování. Vstupné na festival je zdarma.

A ještě pozvání pracovníků a uživatelů Nadosahu na závěr? „Než usednete doma s dekou a teplým čajem k dobré knize a budete si užívat sychravého podzimu, přijďte nás navštívit na tradiční Funny Fest. Opět nás čeká výborný program, který určitě dodá všem přítomným šťávu do chmurných šedivých dnů.“

Tým pracovníků Nadosah – NZDM

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a
mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci.Tisková zpráva ze dne 2. 10. 2017 

Týden sociálních služeb žďárská Charita věnuje svým klientům

 

Každoroční kampaň, kterou v prvním říjnovém týdnu pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice, se pracovníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou rozhodli uspořádat jinak, než bylo doposud zvykem.  

 

V tomto týdnu se po celé republice otevírají dveře většiny zařízení, která poskytují sociální služby. 

Ve žďárské Charitě se Den otevřených dveří uskutečnil nedávno. Stalo se tak v rámci kampaně Den Charity 27. září. Zhruba 500 návštěvníků využilo možnosti nahlédnout do prostor, kde jsou poskytovány jak ambulantní služby, nebo je zde zázemí služeb terénních.

Proto se vedení Oblastní charity rozhodlo věnovat říjnovou kampaň s názvem Týden sociálních služeb pouze klientům a jejich blízkým. 

Například v bystřickém denním stacionáři Rosa uspořádají v týdnu od 2. října taneční dopoledne, navštíví solnou jeskyni či spolupracující denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí. Rovněž plánují i společný oběd klientů a pracovníků. Dostane se i na společné tvoření z dýní.

V bystřickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Nadosah plánují návštěvu Edenu či Muzeum veteránů.

Ve Žďáře nad Sázavou nabídnou pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka akci s názvem Beauty Day nebo oblíbený palačinkový klub. 

Od 2. října bude možné v prostorách Čechova domu ve Žďáře nad Sázavou shlédnout vítězné snímky putovní výstavy klientů, dobrovolníků a pracovníků Charit Česká republika. Žďárský fotograf Zbyněk Čech, který spolupracuje s místní Charitou, získal první místo v kategorii Portrét. Výstava bude zahájena v pondělí 2. října 2017 v 15.00 hodin a potrvá do konce října.

Za zmínku stojí rovněž kampaň s názvem Koláč pro hospic, která se uskuteční ve středu 4. října 2017 ve Žďáře nad Sázavou.
 „Smyslem této sbírkové kampaně je jednak propagovat službu Domácí hospicové péče, protože chceme, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, aby ji případně mohli využít nebo doporučit někomu, kdo ji aktuálně potřebuje. Zároveň chceme také zajistit finanční prostředky na provoz této služby. To znamená, že v tento den budeme jednak informovat o Domácí hospicové péči a současně nabízet a prodávat koláčky. A ten, kdo si koláče zakoupí, podpoří dobrou věc – naši Domácí hospicovou péči,“ uvedla Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

 

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová

 

Tisková zpráva ze dne 14. 9. 2017 

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou otevře své dveře celému okresu 

V pondělí 25. září 2017 slaví žďárská Charita své jmeniny. Stane se tak u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení. V ten den bude možné navštívit všechna zařízení žďárské Charity a jejich pobočky, prohlédnout si prostory a zázemí, kde působí, a nakouknout do každodenního provozu, umožňuje-li to charakter služby.

„Smyslem tradičního Dne Charity je obdarovat veřejnost. Jako dárek jednotlivá zařízení připravila nabídku nahlédnutí do jejich prostor, která nejsou běžně přístupná všem,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Bystřici nad Pernštejnem bude možné navštívit a prohlédnout si zázemí Charitní pečovatelské služby, která je terénní službou. Otevřen bude i místní klub Včela, určený seniorům a lidem se zdravotním postižením z Bystřice a okolí, a rovněž i Klub v 9, pečující o lidi s duševním onemocněním. Zájemci si zde budou moci nakoupit a prohlédnout výrobky z jejich dílen. Pro rodiče či prarodiče bude ke zhlédnutí připraveno i centrum pro rodiče s dětmi Kopretina a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah. Otevřeno bude i v denním stacionáři Rosa v ulici pod Pod Horou.

Žďár nad Sázavou nabídne den otevřených dveří devíti zařízení. Na Horní ulici č. 22 bude možné v dopoledních hodinách navštívit Domácí hospicovou péči, Centrum prevence, pobočku Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnické centrum Kambala a centrum pro rodiče s dětmi Kopretina. Připraveny budou i prostory Klubu v 9 na Okružní ulici a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka na Nádražní. Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby bude k dispozici rovněž během dopoledne v kanceláři ve žďárské Poliklinice.

 Velké Meziříčí poskytne veřejnosti tradiční den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa a v zázemí Osobní asistence na Čechově ulici. Součástí programu je i prodej výrobků uživatelů stacionáře a koncert hudební skupiny Žalozpěv. Otevřené dveře naleznou zájemci i v centru pro rodiče s dětmi Kopretina na Ostrůvku a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez.

Pro zájemce z řad rodičů žijících v okolí Radešínské Svratky a Radostína nad Oslavou bude otevřeno v pobočkách Kopretiny.

Den Charity je pro nás každoročním svátkem. Proto chci velmi poděkovat a popřát všem, kteří budou slavit s námi, aby každý jejich den přinesl důvod k oslavě. Děkujeme za vaši přízeň a podporu,“ vzkazuje všem Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, 777 155 389

Kontakt na ředitelku žďárské Charity: Ing. Jana Zelená, 777 755 656

         


Tisková zpráva ze dne 22. 8. 2017 

 

Dobrovolnictví není nuda

Dobrovolnictví je dlouhodobým trendem v České republice i v zahraničí. V Oblastní charitě Žďár nad Sázavou funguje od roku 2004 dobrovolnické centrum Kambala, které zprostředkovává dobrovolnickou činnost v charitních službách i ve spolupracujících organizacích v rámci okresu Žďár nad Sázavou.

Stát se dobrovolníkem není omezené. Může jím být každý, kdo má chuť a čas smysluplně vyžívat své volné chvíle. Osoby starší patnácti let přicházejí přímo do dobrovolnického centra nebo do konkrétní služby, ve které by chtěly pomáhat. Pomáhají jak studenti, tak i maminky na mateřské dovolené či senioři.

Stát se dobrovolníkem je opravdu snadné. Není potřeba skládat žádné složité vstupní zkoušky nebo splnit odpovídající vzdělání. Opravdu stačí mít čas a chuť. Dobrovolníci mohou docházet přímo k uživatelům nebo pomáhat s administrativou, s tvorbou tabulek v počítači, s balením potravinové pomoci a  přesunem lůžek. Také jednorázová pomoc je v Kambale vítána.  

Dobrovolnictví není rozhodně nuda. Obohacuje nejen uživatele charitních služeb či spolupracujících organizací, kteří například tráví volné chvíle popovídáním si s dobrovolníkem, hrou karet nebo předčítáním knihy, ale i samotné dobrovolníky. Ti si mohou rozšířit své znalosti, učit se novým situacím, poznávat chod zařízení a také napomáhat ke zkvalitnění sociálních, humanitárních a prorodinných služeb.

Zájemci, kterým by pomoc druhým činila radost a kteří by měli o dobrovolnictví zájem, mohou kontaktovat koordinátorku dobrovolnického centra na mobilním čísle 777 755 444 či emailu dc@zdar.charita.cz

Autor tiskové zprávy: Veronika Dobrovolná, koordinátorka Kambaly – dobrovolnického centra

             Tisková zpráva ze dne 19. 8. 2017

 

Charitní pečovatelská služba má nového společníka

Charitní pečovatelská služba získala v měsíci srpnu nový automobil, který díky svému speciálnímu uzpůsobení vyhovuje více lidem s pohybovými obtížemi z Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Nákup nového vozidla se uskutečnil díky podpoře Kraje Vysočina a jeho programu Investujeme v sociálních službách, Nadaci ČEZ a její charitativní akci Pomáhej pohybem, a také díky dárcům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku. Automobil tak vystřídal vozidlo, které bylo v terénní pečovatelské službě maximálně využité od roku 2008 a již dosloužilo.

 

Nový společník bystřických pečovatelek bude využíván zejména pro zajištění obědů, pro přesuny mezi uživateli, pro zajištění základních činností služby, mezi které patří zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí či zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další.

„Těší mě že, díky této výměně vozu budeme moci spolehlivěji zabezpečit službu, a lépe uspokojit požadavky nových zájemců,“ říká Monika Šemberová, sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby.

Bystřická služba poskytuje péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost. „V současné době poskytujeme služby uživatelům z Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou a do dojezdové vzdálenosti 15 km od těchto měst,“ dodává Monika Šemberová.

 

Autor tiskové zprávy: Mgr. Jana Kincová Křížková

 

 

                                                                                                                                                                                              Tisková zpráva ze dne 12.7. 2017 

Bystřicko – místo, kde můžete být sami

Bystřice nad Pernštejnem  a okolí je stvořeno pro lidi vyhledávající  samotu a klid. Oproti cyklisty zaplavené Šumavě a nebo turisticky přetíženému Lednicko-valtickému areálu tady mohou milovníci nerušené dovolené najít svůj ráj. Pokud patříte mezi ty, kteří se rádi celý den toulají krajinou bez davů lidí v zádech a milujete lokální historii a gastronomii, pak nasměřujte svoji cestu na Vysočinu!

Kvalitu zdejší turistické nabídky v minulosti ocenila i soutěž European Destination of Excellence, která hodnotí originální pojetí cestovního ruchu. „Myslím, že to, co náš region charakterizuje, je voda. Kolem řek a říček na Bystřicku vedou stovky kilometrů turistických a cyklistických stezek a můžete se tu koupat v čistých přírodních nádržích. Zažijete tu prázdniny vašeho dětství s veškerým zázemím moderního cestovního ruchu“, říka starosta Karel Pačiska

Pátrání po místní historii a zajímavých cílech ocení praktická sada turistických letáčků, které zdarma poskytuje Turistické informační centrum v Bystřici. Každý je věnovaný jiné vesnici a díky tomu se dozvíte o malebných roubenkách v Ubušínku o smírčích kamenech nebo přírodních zajímavostech.

Jedním z nejpůsobivějších míst v okolí Bystřice nad Pernštejnem je určitě návrší s kostelíkem sv. Michaela archanděla ve Vítochově. Zajímavý je svou podobou, protože díky tomu, že je vystaven z místního lomového kamene, připomíná spíše středověkou tvrz. „Patří mezi nejstarší kostely na celé Moravě, stále je tu velmi cenná románská křtitelnice z poloviny 13. století. Ta sem byla pravděpodobně přenesena z bystřického kostela a je vytesána z místního mramoru. Výhledy od kostelíka vezmou dech každému patriotovi. Jsou to místa, kde Vysočina nabírá dech, jak psal básník František Halas,“ popsal okolí Vítochova starosta.

Dokonalá síť turistických stezek vás provede mezi pastvinami, loukami plných bylin a regionálních farem. Na své si rozhodně přijdou i milovníci regionální gastronomie. Mezi největší lákadla patří Mitrovský dvůr v Mitrově s vlastní prodejnou masa a výbornou restaurací nebo rodinná ekofarma Konvalinka, kde si zájemci mohou také koupit maso z býků chovaných na pastvinách pod širou oblohou. Přímo v Bystřici pak zejména rodiny s dětmi ocení ekologické vzdělávací středisko Eden s malou zoo domácích zvířat, ukázkami řemesel a pravidelnými gastroakcemi.

Jako v románu se budete cítit při návštěvě zřícenin v okolí Bystřice. Těch tu najdete hned několik. Aueršperk kousek pod Dvořištěmi, Zubštejn u Pivonic nebo Pyšolec nadpřehradou Vír. Houbaři a bylináři jistě ocení čistou přírodu nezasaženou průmyslem a velkými dopravními stavbami.

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 11. července 2017Prodej modelů Dany Dobřichovské s charitativním přesahem
právě odstartoval

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci s módní návrhářkou Danou Dobřichovskou rozjela nový projekt s názvem „Charita je v módě“. Ten byl právě dnes odstartován prostřednictvím facebookové stránky s názvem @charitajevmode.

 

Celá kampaň spočívá v prodeji módních oděvů značky Dany Dobřichovské, přičemž výtěžek z modelů bude ze dvou třetin finanční výpomocí pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, která poskytuje služby sociální, zdravotní, prorodinné a humanitární i služby prevence v celém okrese Žďár nad Sázavou. Jedna třetina z prodeje připadne autorce modelů.

 

Návrhářka Dana Dobřichovská, která je jednou ze zakladatelek tohoto projektu, módu považuje za vyjadřovací nástroj:
„Módou říkáme, čím jsme, nebo kým bychom chtěli být. To mě provází celý život a v posledních několika letech jsem hledala způsob, jak módu nejen vyrábět, ale jak módou také někomu pomáhat. A jak se říká, když si něco přejete, tak to přijde. V docela nedávné době jsem se setkala s úžasnou mladou dynamickou dámou Veronikou Brychtovou a po jednom našem setkání bylo jasné, že projekt „Charita je v módě“ je na světě. A já jsem našla to, co jsem hledala. Mohu předávat své umění dál, učit lidi jak vyrobit a potěšit sami sebe, a i toho, kdo model nosí. Už teď jsem nadšená z vývoje tohoto projektu, a to jsme teprve na začátku. Věřím, že i vy se stanete fanoušky, spotřebiteli a těmi, kteří nákupem modelu zároveň přispějí na dobrou věc.“

 

Do akce jsou zapojeni i samotní uživatelé služeb žďárské Charity. Během jarních měsíců paní Dana Dobřichovská navštěvovala zařízení Oblastní charity na Žďársku a představovala svoje umění na workshopech. Klienti se následně přímo podíleli na výrobě a dotváření nových kousků, a to háčkováním, šitím, nebo zdobením jednotlivých modelů a ještě se dozvěděli spoustu zajímavých informací z oblasti módy.

 

Na facebookové stránce „Charita je v módě“ si již dnes můžete zakoupit některé modely Dany Dobřichovské. Ty budou postupně doplňovány o další kousky. Zajímavostí je, že oděvy oblékly pracovnice a dobrovolnice žďárské Charity. O úpravu jejich vizáže se postaraly kosmetičky Vendula Bartoňová, Petra Tlustošová a Anna Truksová. Fotografie nafotil Petr Nedvěd. Všichni zúčastnění na projektu spolupracovali bez nároku na honorář.

 

„Nezapomeňte, že váš nákup přinese užitek ve dvou směrech. Nejprve uděláte radost sami sobě, protože kousky od paní Dobřichovské mají šmrnc a eleganci. Zároveň bude finanční obnos i z vašeho modelu přispívat k zajištění služeb pro potřebné. Pomáhat je totiž v módě,“ sdělila Mgr. Veronika Brychtová, spoluorganizátorka projektu.

 

 

 

Kontakt: Mgr. Veronika Brychtová, tel. 777 755 436,
e-mail: veronika.brychtova@zdar.charita.cz

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2017

 

 

Pavla cestovala světem v bystřické Rose

 

V pátek 23. 6. 2017 proběhla v bystřickém denním stacionáři Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, cestopisná beseda s názvem „Pavel a Pavla cestují světem“. Setkání se zúčastnili nejen uživatelé denního stacionáře, ale i žáci 4. třídy paní učitelky Solařové ze základní školy Nádražní. Paní Pavla Wilhelmová zaujala svým poutavým vyprávěním, zážitky i fotografiemi uživatele stacionáře i žáky základní školy. Všichni přítomní měli možnost prohlédnout si z fotografií zajímavé poznatky z různých koutů světa.

„Chtěla bych moc poděkovat paní Wilhelmové za její návštěvu stacionáře. Uživatelé byli nadšení, besedu si opravdu užili, doptávali se na fotografie, zážitky a zkušenosti z cestování. Myslím, že se akce líbila všem a budeme moc rádi, pokud naše vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat,“ vzkazuje vedoucí stacionáře Petra Königová. 

Po besedě mohli děti ze základní školy navštívit společně s uživateli stacionáře i místní zahradu. „Jsem moc ráda, že se děti ze základní školy tak hojně zapojují do společných činností s našimi uživateli. Je to pro obě strany velmi důležité, navzájem se poznávají a boří pomyslné bariéry světa bez omezení a s omezením. Těším se na další spolupráci zase v září a přeji všem krásné prázdniny,“ dodává nadšeně vedoucí stacionáře.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

 

 

Tisková zpráva ze dne 19. června 2017

 

Uživatelé Rosy podpořili Free Run pěti kilometry


V sobotu 10. 6. 2017 se v Bobrové uskutečnil druhý ročník sportovní akce Free Run. Běh byl koncipován do dvou okruhů po 5 km. Každý účastník si tak mohl vybrat, zda poběží, pojede na kole, či půjde pěšky trasy dlouhé 5, 10, 15, 20 km.

S myšlenkou uspořádat běh pro charitativní účel přišla skupina mladých dívek z Bobrové, které o sobě na facebookových stránkách uvedla:

„Jsme tým pěti mladých holek, které se nesmírně nadchly do myšlenky spojení zábavy, fyzické aktivity a dobročinné akce. Veškerou organizaci děláme z vlastní iniciativy a v našem volném čase. Již minulý rok jsme organizovaly úspěšný 1. ročník FreeRun na pomoc pejskům bez domova a s pomocí všech účastníků závodu jsme společnými silami pomohli hned dvěma útulkům v kraji Vysočina. Tento rok jsme chtěli pomoci lidem s hendikepem, vybrali jsme si zařízení Rosa – denní stacionář, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a je určen pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením a začali jsme s ním aktivně spolupracovat.“ 

Spolupráce Rosy s Free Runem začala milou návštěvou organizátorek v denním stacionáři. Uživatelé Rosy poté připravili keramické kapky jako symbol Rosy, které se staly součástí medailí pro účastníky akce. Už při návštěvě organizátorek v Rose někteří uživatelé začali hovořit velmi nadšeně o možnosti „jít si zaběhat“ a ještě pro dobrou věc.
„Společně jsme se dohodli, že budeme pravidelně běhat, abychom zjistili, zda Free Run poběžíme nebo půjdeme pěšky,“ vysvětluje Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa.  Dva uživatelé Rosy začali aktivně běhat nejen ve stacionáři, ale i ve svém soukromí. Z počátku běhali jen krátké vzdálenosti, které postupně prodlužovali. Před samotnou akcí byli společně s vedoucí Petrou na bystřickém fotbalovém stadionu, kde uběhli zhruba dva kilometry. V sobotu se vydali se svými blízkými na připravovanou akci. I přes velmi teplé, slunné počasí se podařil oběma uživatelům neuvěřitelný výkon. Uběhli totiž trasu ve vzdálenosti pět kilometrů, a to společně s ostatními běžci.
„Pro mě je to obrovská radost a hrdost na oba, protože dokázali překonat bariéry svého postižení a namotivovali se tak, že uběhli trať s ostatními zúčastněnými. Byl to pro ně velký krok vpřed v samostatnosti a ještě větší krok k dalším sportovním aktivitám, ve kterých je chceme nejen v rámci stacionáře podpořit,“ vysvětluje dojatě Petra Königová.
„Jsem moc ráda, že se organizátorky rozhodly podpořit výtěžkem z celé akce právě Rosu. Díky jejich rozhodnutí se podařilo otevřít dveře aktivního sportu i našim uživatelům, což je pro mě největší „výtěžek“ z celého skvělého dne. Samozřejmě finanční dar, který Rosa z běhu obdržela v hodnotě 39 000 Kč si zaslouží velké poděkování všem, kteří celou akci s velkým nasazením připravovali, všem sponzorům a zúčastněným běžcům, chodcům či cyklistům. Za Rosu mohu říct, že jsme si akci perfektně užili a už teď se těšíme na další ročníky! Moc děkujeme,“ vzkazuje Petra Königová.

 

Tým pracovníků denního stacionáře Rosa

 

 

Tisková zpráva ze dne 22. května 2017

?

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« leden 2018 »»»
PoÚtStČtSoNe
    

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Bc. Michaela Kolářová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2018 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák