Tiskové zprávy

16. srpna 2020 

Barbora Hadrous: Úsměv na tváři je základem naší práce

Sympatická Barbora Hadrous, nyní vrchní sestra Domácí zdravotní péče a vedoucí Domácí hospicové péče, nastoupila do Oblastní charity Žďár nad Sázavou v roce 2015. V červenci letošního roku byla nejen za svou profesní zkušenost, ale i přátelskou povahu a vstřícnost k druhým nominována v soutěži Žena regionu.

Báro, zastávat dvě funkce v rámci jednoho úvazku musí být náročné. Jak to zvládáte?
Nebudu zastírat, že to náročné není. To, co mě ale baví a naplňuje, je pomoc, kterou můžeme pacientům poskytnout, prostředí, ve kterém pracuji a v neposlední řadě i skvělý tým, který kolem sebe mám.  K tomu všemu je třeba dobrá organizace, a pak jde všechno zvládnout.

Zmínili jsme Domácí zdravotní péči a Domácí hospicovou službu. Jaký je rozdíl mezi oběma službami?
Domácí zdravotní péče působí ve spolupráci s praktickými lékaři, odbornými lékaři nebo nemocnicemi, ze kterých nám propouštějí pacienty do domácího ošetřování. Nejčastější výkony, které poskytují zdravotní sestry, jsou především odběry krve u imobilních pacientů,  pohybová terapie, nácvik sebeobsluhy po hospitalizaci v nemocnici, převazy operačních i chronických ran. V podstatě se jedná o pomoc k návratu do života. Domácí hospicová péče, dalo by se říci, je takový opak, kdy se snažíme, aby se umírajícím odcházelo lépe, bez bolesti a nebyli na to sami. Samozřejmě jsme podporou i pro rodinu. Tam poskytujeme nejen službu zdravotní, ale i sociální, psychickou a duchovní podporu. Obě služby působí po celém okrese Žďár nad Sázavou.

Rozsah vašich služeb je opravdu veliký. Jak to všechno zvládáte? Jak velký je váš tým?
Administrativa na mé pozici je opravdu velká, proto mám radost, že mám čerstvě posilu v podobě administrativní pracovnice, která převezme část agendy, a já se díky tomu dostanu více do terénu. Co se týká personálu – tým Domácí zdravotní péče je složený z jedenácti sester na smlouvu a sedm je na dohodu. Máme čtyři pobočky po celém okrese – ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, v Novém Městě na Moravě a ve Velkém Meziříčí.  Každá pobočka má své stěžejní sestřičky, které péči koordinují. V Domácí hospicové péči je tým složený z lékařů, sester, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, psychologa a duchovního, což je multidisciplinární tým, který zvládá zajistit pacienta i podpořit rodinu. Služby se někdy navzájem prolínají. Pokud je stav pacienta dobrý, zůstává v domácí zdravotní péči. Pokud se bohužel stav zhorší a není naděje na uzdravení, přebírá pacienta hospicový tým. Snažíme se pomoci, aby se rodině v té nelehké situaci také ulevilo. Úsměv na tváři je u nás základem.

Báro, z toho, co popisujete, je mi jasné, že aby byla tak náročná služba zejména v podobě té hospicové dobře fungovala, je potřeba kvalitní složení týmu. Máte aktuálně dostatek pracovních sil?
To máte pravdu. Rozhodně bychom uvítali další členy našeho týmu, především v té Domácí hospicové péči, která se v poslední době výrazně rozvijí a zájem o ni roste. Aktuálně hledáme lékaře. Základem je jednosměnný provoz s tím, že odpolední směny a noční pohotovosti se střídají dle měsíčního plánu. Jako bonus můžeme slíbit příjemné pracovní prostředí a kolegiální tým.

Jak jsme už v úvodu zmínili, jste adeptkou na Ženu regionu Vysočina. Je vás nyní hodně vidět na sociálních sítích a dalších médiích. Jak ten rostoucí zájem o vaši osobu vnímáte?
Nominace do této soutěže mě, přiznávám, opravdu zaskočila. Největší radost mi udělal můj syn, který mi, i když je v pubertě, řekl, že je na mě pyšný. Radost mají i kolegové. Je určitě dobře šikovné lidi zviditelnit, nicméně je mezi námi mnoho těch, kteří si ocenění zaslouží, a neví se o jejich práci a kvalitách.  Mám z té nominace radost, přesto jsem ji pojala jako vizitku obou týmů. Je to práce v podstatě jejich a já ji jen koordinuji. Proto chci všem svým kolegům a kolegyním touto cestou velmi poděkovat.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

barbara-hadrous Barbara Hadrous

 

 Tisková zpráva ze dne 21. 7. 2020


Charitní ošetřovatelská služba nově s názvem Domácí zdravotní péče

Od 1. dubna 2020 došlo ke změně názvu jednoho ze sedmnácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Odborná zdravotní péče o nemocného v jeho domácím prostředí, která byla od svého počátku v roce 1993 označována jako Charitní ošetřovatelská služba, se nyní přejmenovala na Domácí zdravotní péči. Hlavní důvodem změny je zpřesnění termínu, který označuje odborné zdravotní ošetření profesionální sestrou přímo v domácím prostředí pacienta.

Domácí zdravotní péči poskytuje žďárská Charita po celém území okresu Žďár nad Sázavou. Aktuálně má své pobočky ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Péči v terénu poskytuje aktuálně 11 všeobecných sester zhruba 373 pacientům za měsíc.

 

Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečují o osoby v domácí péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění.


Jaké úkony všeobecné sestry žďárské Charity poskytují?
V rámci jejich nabídky zájemci naleznou: 

-        odběry biologického materiálu (krev, …),

-        aplikace injekcí, infuzí,

-        sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace inzulínu,

-        převazy ran, péče o stomie, katetry, PEG,

-        pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, operacích, mozkových příhodách,

podporu k udržení soběstačnosti,

-        zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků v domácí péči,

-        měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty, sledování bolesti,

-        ošetřovatelskou péči o ležící pacienty, polohování, péči o výživu, vyprazdňování, péči o pokožku,

-        prevenci a léčbu opruzenin a kožních defektů,

-        péči o těžce nemocné a umírající pacienty,

-        psychickou podporu pacienta,

-        poradenskou činnost.

 

Případní zájemci o zdravotní službu mohou zkontaktovat vrchní sestru Barboru Hadrous
na telefonním čísle 777 755 435.

 

Lenka Šustrová           

tz-charita                                                                                                    

Tisková zpráva ze dne 14. 7. 2020

 

Žďárská Charita pořádá sbírku školních potřeb pro děti v nouzi 

 

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přichází po roce s novým nápadem na prázdninovou sbírku, která vyšla z akutní potřebnosti jejích klientů. Po loňském úspěchu Batůžkového projektu se pracovníci Charity rozhodli oslovit veřejnost tentokrát s novou kampaní, a to se Sbírkou školních potřeb. Ty aktuálně velmi pomohou rodinám v tíživé situaci z okresu Žďár nad Sázavou.  

 

„Jedná se o rodiny, se kterými spolupracuje naše Sociálně aktivizační služba. Jejich příjmy často nestačí na pokrytí základních životních potřeb a náklady spojené se školní docházkou dětí jsou pro ně příliš vysoké. Pomoc se zajištěním školních potřeb uleví jejich napjatým rozpočtům a děti se budu moci vrátit do školních lavic se vším, co potřebují,“ sdělila Mgr. Jana Kincová Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě, která se Sociálně aktivizační službou úzce spolupracuje. Stejně tak tato materiální sbírka pomůže i dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře nad Sázavou, Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem a Wellmez ve Velkém Meziříčí a jejichž rodiny řeší finanční obtíže. Všechny jmenované služby poskytuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 

 

Kam budou moci dárci školní pomůcky přinést? Do letošní sbírky se velmi ochotně zapojila Turistická a informační centra okresu Žďár nad Sázavou. Od 20. července do 14. září 2020 bude moci veřejnost darovat školní potřeby do jejich prostor v rámci aktuální provozní doby. Jedná se o Turistické a informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou (Nám. Republiky).   
Rovněž bude sbírka probíhat i v provozní době poboček centra Kopretina v Radešínské Svratce, Bystřici nad Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou (kontakty na pobočky: https://zdar.charita.cz/…y/kopretina/)

 

Co všechno dětem pomůže? 
Školní batohy (aktovky), penály, 

 

sešity, obaly, 

 

pera, tužky, 

 

pastelky, vodovky, tempery, fixy, voskovky, 

 

pravítka, kružítka, desky na sešity, 

 

barevné papíry, výkresy apod.  

 

Dárci, kteří by se do sbírky rádi zapojili a nemohou např. z logistických důvodů, mohou přispět i formou finančního daru, a to v rámci projektu s názvem Darujme dětem kousek bezstarostného dětství na https://www.darujme.cz/projekt/1203282 
 

 

„Všem dárcům velmi děkujeme. Právě v těchto chvílích platí více než kdy jindy, že žádná pomoc není malá. Velice si vážíme každého, komu není osud druhých lhostejný,“ vzkázala veřejnosti Mgr. Radka Čaníková, která je za Sbírku školních potřeb v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zodpovědná. 

 

 

Bližší informace: Mgr. Radka Čaníková, tel.: 730 163 135,
e-mail: radka.canikova@zdar.charita.cz 

 

 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Výroční zpráva roku 2019, ve které naleznete důležité kontakty na organizaci, nabídku jednotlivých služeb a zajímavá data předchozího roku.

 

Oblastní charita poskytovala pomoc 1 068 lidem v období nouzového stavu. Podrobnější informace naleznete v tomto článku: https://bit.ly/2YiQfkN

 


Tisková zpráva ze dne 10. 6. 2020

Další rozvolňování péči Charity příliš neovlivňuje


pondělí 8. června 2020 došlo k dalšímu rozvolňovaní opatření navržených vládou České republiky proti šíření koronaviru. I nadále však platí, že všichni klienti a zaměstnanci ždárské Charity používají při své činnosti roušky a desinfekci a dodržují veškerá preventivní opatření, a to nejen v ambulantních zařízeních, ale i v terénních službách přímo v domácnostech klientů.

Terénní služby
svou každodenní činnost v průběhu pandemie neomezily. Naopak. Například pečovatelky Charitní pečovatelské služby zaznamenaly po skončení nouzového stavu u klientů staršího věku navýšení požadavků na nákupy potravin a vyzvedávání léků. V Domácí zdravotní i hospicové péči vzrostl příjem pacientů z nemocnic, kteří jsou i nadále posíláni domů z důvodu uvolnění kapacity lůžek. Osobní asistence se v období nouzového stavu potýkala s nedostatkem personálu, kdy některé pracovnice musely nastoupit do režimu OČR. Naštěstí ve službě vypomohli pracovníci ze služeb, které byly nařízením vlády uzavřeny. Nyní má Osobní asistence díky návratu pracovnic z OČR opět plný personální stav a služba funguje jako dříve.

Charitní záchranná síť byla v provozu po celý čas a průběžně reagovala na potřeby svých klientů. Pracovnice nyní řeší především těžké situace rodin, na které dopadla přijatá opatření.

I terénní pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vstupují rovněž do domácností za podmínky použití roušek všech přítomných. „Pokud by se v rodině objevila nějaká forma nachlazení, jsme domluveni, že nás informují telefonicky,“ sdělila Pavla Polnická, vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Pracovnice Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví poskytují v současné době péči v omezených skupinkách v počtu pěti osob do 50 let věku. Ostatním klientům nabízí individuální konzultace po celém okrese. Navštívit již mohou i zájemce o službu z Psychiatrické nemocnice Jihlava a Havlíčkův Brod. 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež probíhá provoz se změněnou provozní dobou, která nyní vyhovuje uživatelům, tedy dětem a mládeži. Jsou nastavená různá opatření, která se musí dodržovat, jako například omezení počtu uživatelů v aktuálním čase v rámci klubu či častější větrání prostor. Terén probíhá také za upravených hygienických podmínek.

A jaká je situace v dalších službách Charity?

Otevření denních stacionářů v pondělí 25. května 2020 se setkalo s pozitivní reakcí především u rodičů uživatelů. Více jak dvouměsíční přerušení služby bylo pro většinu z nich opravdu náročné. I s ohledem na to, že jejich blízcí patří do rizikové skupiny a celou dobu se snažili vyvarovat jakéhokoliv dalšího kontaktu mimo rodinu. „Vnímáme, že velká potřeba pomoci s péčí v současné době převážila i případné aktuální riziko nákazy. Také na samotných uživatelích, i s nejtěžším postižením, byla vidět radost z toho, když opět přišli do stacionáře. Pro nás to je potvrzení, že je naše služba potřebná, jak pro uživatele, tak i pro jejich rodiny. V provozu služby jsme přijali zvýšená hygienická opatření, ale snažíme se poskytovat službu v maximálním možném rozsahu,“ uvedla Mgr. Ing. Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. 

V denním stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem jsou uživatelé aktuálně rozděleni do skupin. „Máme vytvořené dopolední a odpolední skupiny, ve kterých pracují pouze určení pracovníci. Snažíme se, aby se skupiny potkávaly pouze minimálně. Pracovníci používají roušky a štíty. Někteří uživatelé roušky mít nemohou, ostatní je používají, pokud je to v jejich možnostech. Stále pracujeme v dílnách, využíváme zahradu, tělocvičnu, snoezelen. Častěji chodíme do přírody,“ vysvětlila aktuální stav ve stacionáři Bc. Petra Königová, Dis., vedoucí bystřické Rosy. 

Provoz poboček centra pro rodiče s dětmi Kopretina probíhá za zvýšených hygienických opatření a se stanoveným počtem osob v rámci interních akcí, dle velikosti jednotlivých poboček. Pracovnice pořádají výlety, přednášky, kurzy rozvoje tvůrčích dovedností.

S omezeními se muselo vypořádat i dobrovolnické centrum Kambala. Aktuálně mohou dobrovolníci ve službách působit dle rozhodnutí vedoucího zařízení, a to rovněž za zvýšených hygienických opatření.  „V současné době nejvíce využíváme jednorázové dobrovolníky, kteří nepřijdou do kontaktu s uživateli. Jedná se o výpomoc při Sbírce pro charitní potravinovou pomoc, čištění kasiček nebo kancelářských či propagačních činnostech. S návratem do normálních kolejí počítáme spíše od září,“ upřesnila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala. 

Lektoři Centra prevence se aktuálně účastní rozlučkových školních programů pro kolektivy žáků a studentů, které jsou v červnových dnech spolu naposledy a chystají se do dalších návazných vzdělávacích institucí. Současně připravují a aktualizují nabídku nových preventivních programů pro další školní rok.

Bystřický volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením Včela otevře od 22. června. Pravidelní návštěvníci klubu se již velmi těší.

 

Lenka Šustrová, tel. 777 155 389

charita2

 


 


Charita uspořádá potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi

Mimořádná opatření, vyhlášená v březnu v souvislosti s epidemií koronaviru, znamenala pro mnohé rodiny, které často žijí na hraně svých finančních příjmů, úbytek financí pro běžný chod domácnosti. Děti zůstaly doma ze školy, což navýšilo nároky na zajištění denní stravy, maminky o ně pečují na OČR, čímž se snížil příjem rodiny, který už tak těžko pokrýval měsíční rozpočet, nebo v nejhorších případech lidé přichází o zaměstnání.

„Bohužel kvůli vlivu opatření přijatých v době nouzového stavu se dostalo mnoho lidí do finanční tísně, a proto jsme tu jako Charita, abychom jim pomohli a poskytli jim to nejnutnější, především materiální pomoc v podobě potravin, hygienických potřeb a drobného vybavení domácnosti a základního ošacení,“ sděluje Mgr. Jana Kincová Křížková, vedoucí Charitní záchranné sítě, a současně ještě doplňuje: „V 66 dnech nouzového stavu jsme se postarali o zhruba 150 rodin a jednotlivců. Nejvíce poskytujeme potravinové a hygienické balíčky, kterými pomáháme zajistit ty nejzákladnější potřeby klientů. Současně mapujeme celkovou situaci a hledáme další možnosti pomoci a podpory,

Potraviny a hygienické potřeby získává žďárská Charita z Potravinové banky, projektu FEAD. Současně je k této pomoci používán i Fond individuální pomoci Tříkrálové sbírky a cílené finanční dary od individuálních dárců a firemních subjektů. Nicméně všechny tyto zdroje stále nepokryjí veškerou potřebnost. Proto se Oblastní charita Žďár nad Sázavou rozhodla oslovit veřejnost se žádostí o pomoc a uspořádat tzv. Sbírku pro charitní potravinovou pomoc, která z části rovněž pokryje potřebný materiál.

„Ti, kteří se chtějí do pomoci lidem v nouzi zapojit, mohou v pátek 19. června od 14 do 17 hodin přinést na určená sběrná stanoviště základní potraviny, především ty s vyšší trvanlivostí. Na místě budou přítomni dobrovolníci dobrovolnického centra Kambala, kteří od dárců potravinové dary převezmou,“ vysvětlila Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka Sbírky pro charitní potravinovou pomoc. 

Sběrná místa naleznou zájemci ve Žďáře nad Sázavou na parkovišti u Hotelového domu Morava na Horní 22, v Bystřici nad Pernštejnem u denního stacionáře Rosa Pod Horou 191 a ve Velkém Meziříčí v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez na Hornoměstské 366/41 vedle Billy.

A jaké potraviny mohou dárci v páteční odpoledne doručit? „Nejvíce budeme vděční za potraviny trvanlivé povahy. Především se jedná o masové a zeleninové konzervy, polévky, bujony, mléko, olej, cukr, mouky, rýže, těstoviny, paštiky, med, marmeláda, přesnídávky, kečup, kukuřičné a rýžové plátky, luštěniny, ovocný čaj, ovesné kaše, puding a další trvanlivé potraviny,“ upřesňuje Radka Čaníková.

Ti, kteří se z časových nebo jakýchkoliv jiných důvodů nebudou moci do sbírky zapojit, mohou přispět i finančně, a to na číslo účtu 110889787/0300, v. s. 801, nebo využít platební brány na www.zdar. charita.cz

Pomoc lidem v nouzi poskytuje žďárská Charita již od svého založení a od roku 2016 pak jako své šestnácté zařízení s názvem Charitní záchranná síť.  Tato služba je poskytována lidem, kteří se ocitli v těžké sociální situaci. Klienty sítě jsou rodiny s dětmi, lidé ohrožení ztrátou bydlení, lidé bez domova, osoby se zdravotním postižením, senioři, zkrátka všichni, kteří si nevědí rady se svou tíživou situací.

Ocitl se někdo ve vašem okolí ve finanční tísni? Kontaktujte v pracovní dny pracovnici Charitní záchranné sítě na tel. 777 755 469.

sbirka-charitni-potravinove-pomoci

 

 

 

 

 

 

  

 

Tisková zpráva ze dne 1. 4. 2020

 

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila přes dva tisíce roušek mezi své pracovníky a klienty

V nelehké situaci se v první polovině března objevilo více než 150 pracovníků žďárské Charity. Ti se s rostoucí nákazou a nedostatkem ochranného materiálu v počátcích vyhlášení nouzového stavu v České republice vypořádali po svém. V polovině března oslovila žďárská Charita veřejnost s prosbou o našití roušek primárně pro její služby, případně o dodání bavlněného materiálu. Zpráva o potřebnosti šití roušek se šířila nejen za pomoci sociálních sítí, ale i prostřednictvím osobních kontaktů. Solidarita veřejnosti a ochota se zapojit přinesla neuvěřitelný výsledek. Za deset dní se na žďárské Charitě sešlo více jak 2 000 šitých roušek. Do šití roušek se zapojili pracovníci ve službách, které byly nařízením vlády omezeny v provozu. Do kampaně se tak zapojily pracovnice Klubu v 9, denních stacionářů Rosa i Nesa, volnočasového klubu Včela, centra pro rodiče s dětmi Kopretina, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Centra prevence.

Naléhavou výzvu žďárské Charity vyslyšela také široká veřejnost, včetně dobrovolníků centra Kambala. Koordinátorka dobrovolníků Mgr. Michaela Kuchtová postupně oslovila větší skupinu švadlenek, které byly ochotné bez váhání pomoci. „Abychom v první fázi získali co největší množství roušek, poskytovala jsem všem našim dobrovolnicím potřebné zázemí. Získala jsem různé návody, rady a zkušenosti k několika typům roušek, převážela látky na šití, které lidé darovali Charitě, zajišťovala operativní svoz roušek tak, aby se co nejdříve dostaly k našim pracovníkům a uživatelům. Za zmínku stojí i distribuce zakladačů na šňůrky, které vyrobil na 3D tiskárně a daroval pan Kaplan z Nového Města na Moravě. Získat nedostupné gumičky byl mnohdy nadlidský výkon,“ vysvětluje stále s nadšením a úsměvem Mgr. Michaela Kuchtová, která i nadále vyhledává dobrovolníky k případnému šití roušek.Dobrovolnictví má smysl i sílu! Řídit skupinu takto šikovných lidí mě naplňovalo. Lidé rádi pomohli, i když to některé stálo hodně sil a bolavá záda,“ dodává Michaela Kuchtová.

Většina dobrovolných švadlenek se věnovala šití celé dny, protože v nouzovém stavu nemohly nastoupit do zaměstnání. Jiné pracovaly během nočních a ranních hodin, protože přes den musely být v zaměstnání, nebo se staraly o malé děti. Mezi dobrovolníky se našli i muži, kteří se nebalí chopit šicího stroje. „V rodinách vznikaly manufaktury. Děti a tatínci připravovali materiál nebo jej pak dolaďovali, maminky šily na stroji. Mám velkou radost, že během tak krátké doby jsme všichni společnými silami byli schopni zajistit velké množství roušek pro potřebné. Jsem ráda, že dobré skutky přinesly nejen radost, ale i velký užitek. Moc ráda bych všem poděkovala, doplňuje koordinátorka dobrovolnického centra.

 

I přes nádherný výsledek žďárská Charita ve sbírce pokračuje i nadále. Získané roušky totiž distribuuje pomocí svých terénních pracovníků mezi seniory, lidi bez domova a ty, kteří se nemají mnoho možnosti roušky získat. Kontakt navazují pracovníci i s lékárnami v okrese a obchody s potravinami.

 

Chcete se rovněž zapojit do rouškové výzvy, ať již jako švadlenka nebo jako dárce materiálu? Kontaktujte Martinu Horníčkovou, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez na tel. 731 626 116 nebo na emailu martina.hornickova@zdar.charita.cz

 

Lenka Šustrová, 777 155 389

charita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 14. 2. 2020


Klienti denního stacionáře Rosa využijí letos poprvé novou zahradu
se stimulačními prvky

 

Na podzim minulého roku došlo v denním stacionáři Rosa k rekonstrukci zahrady, kterou realizovalo Město Bystřice nad Pernštejnem v rámci projektu Podpora regionů Nadace ČEZ. Náklady na realizaci projektu byly 296 928 Kč, z toho nadační příspěvek ČEZ činil 260 000 Kč.

Samotnou úpravu zahrady poté prováděla firma Ekovysočina s.r.o. Došlo k revitalizaci plochy před budovou stacionáře, kde vznikly vyvýšené záhony, keřové patro, bylinkový záhonek a sezónní květiny. Na zahradě stacionáře poté vznikla bylinková patra, jahodový záhonek, tři vyvýšené záhony, odpočinková zóna s jezírkem, byly zasazeny nové stromy pro podporu přirozeného stínu, sběru sezónního ovoce a udržení přirozeného života hmyzu a drobných živočichů.
Pracovníci i uživatelé chtějí zahradu využívat celoročně. Od jara budou pečovat o vysazené rostliny, krmítka pro ptáčky, plánují vytvoření hmyzoviště. Na zahradě budou pracovat v rámci nácviku zahradních stimulačních činností i uživatelé s těžším typem postižení a uživatelé na vozíku, kteří budou moci využít vyvýšených záhonů.

„Rádi bychom připravili keramické popisky rostlin i stromů, které vyrobíme v tvůrčí dílně stacionáře. Máme naplánovány aktivity podporující vnímání přírody, stimulační i aktivizační prvky. Naším cílem je, aby se na zahradě uživatelé cítili dobře, mohli si odpočinout ve stínu stromu, posbírat něco dobrého např. na výrobu letního koláče, moci si vyplet záhonek, zasadit květinu, nebo jen tak tiše sedět na trávě a pozorovat ptáky či motýly. Díky těmto úpravám budou moci běžné činnosti na zahradě vykonávat i uživatelé, pro které by práce na zahradě byla nedostupná,“ sděluje plány na činnosti s uživateli pracovnice denního stacionáře Michaela.

„Velmi děkujeme Městu Bystřice nad Pernštejnem za snahu zrealizovat úpravu zahrady, za jejich aktivní zájem o to, aby se služba pro uživatele zkvalitňovala a posouvala směrem ke skutečným potřebám klientů. Zároveň děkujeme realizátoru úprav a těšíme se na další spolupráci. Rádi bychom pokračovali ve zdokonalování těchto přírodních činností pro klienty i nadále,“ doplňuje Petra Königová, vedoucí denního stacionáře.

               

foto-rosa

 

Tisková zpráva ze dne 5. 2. 2020

 

V únoru se můžete hýbat pro Domácí hospicovou péči

Víte, že pomáhat můžete nejen svým skutkem, darem, ale i pohybem? Od dnešního dne je možné podpořit charitní Domácí hospicovou péči prostřednictvím nadace Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem. Stačí pouze jediné, stáhnout si do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci s názvem EPP.

„Chcete se zapojit? Stačí opravdu maličko. Každý den, ať jdete do práce, nebo v práci jste, noste u sebe mobil a zapnutou „apku“. Postupně se Vám v ní budou načítat body. Aplikace zaznamená jakýkoliv pohyb – jízdu na kole, na lyžích, ale i doma na běžícím pásu. Použít ji můžete, i když jdete do obchodu nebo k lékaři, prostě kamkoliv. Získané body pak za 30 dní darujete naší Domácí hospicové péči a jejímu projektu SPOLU DOMA AŽ DO KONCE. Nadace ČEZ následně promění Váš pohyb na finanční dar a podpoří rozvoj naší Domácí hospicové péče. I díky Vám budou moci lidé zůstat do poslední chvíle doma, ve svém,“ vysvětluje Lenka Šustrová, koordinátorka propagace.

K používání aplikace není potřeba žádné datové připojení, pouze v jejím počátku a závěru. 

Domácí hospicová péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou pomáhá lidem v nejtěžších chvílích života, v období jeho závěru. Služba pomáhá pacientům a jejich blízkým, prožít co nejlépe poslední společné chvíle v domácím prostředí. Podporu a pomoc zajišťuje profesionální tým lékařů, psychologů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a duchovních. Pracovní tým je připraven pomoci kdykoli, neboť zajišťujeme nepřetržitý provoz služby, a to nejen pacientům, ale také jejich blízkým, kteří o pacienta pečují. Pracovníci Domácí hospicové péče spolu s blízkými pečujícími osobami zvyšují kvalitu života pacienta v čase, který mu ještě zbývá dožít doma ve svém, zachovávají důstojnost pacienta, zmírňují jeho bolesti a strádání. Služba svým profesionálním a zároveň lidským způsobem, pomáhá pozůstalým vypořádat se a zvládnout úmrtí blízkého člověka.
Příspěvek nadace bude použit na částečné financování nákladů služby Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

„Děkujeme všem, kteří nám pomáháte umožnit těžce nemocným a umírajícím lidem důstojné dožití v domácím prostředí za podpory svých blízkých,“ vzkazuje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

 

Více na: http://www.pomahejpohybem.cz/


podekovani-bystrice-nad-pernstejnem

Tisková zpráva ze dne 22. 1. 2020

I po dvaceti letech výtěžek Tříkrálové sbírky stále roste

Prvních čtrnáct dní roku 2020 opět ukázalo, že lidem v okrese není lhostejný život těch, kteří se každodenně ocitají v náročných životních situacích, kdy potřebují pomoc druhých. I v letošním roce totiž výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky opět vzrostl.  Díky štědrosti dárců a ochotě koledníků bude moci Oblastní charita Žďár nad Sázavou pokračovat v rozvoji svých služeb.

“Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč, což je o 205 692 Kč více než v roce loňském. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich štědrost. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli bez spolehlivých koordinátorů sbírky a samozřejmě bez tříkrálových koledníčků. I jim patří moje velké poděkování. Zároveň bych všem chtěla vzkázat, že si jich moc vážím. Koledníkům za to, že věnují svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek v podobě špatného počasí či nepříjemných reakcí oslovených. Dárců si vážím za to, že nejsou lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a štědře přispívají na jejich potřeby. A oběma skupinám ještě jednou moc děkuji, protože bez nich by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se to daří s jejich pomocí. Děkujeme, sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Dvacátou Tříkrálovou sbírku koordinovala v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou Mgr. Michaela Kuchtová, která se v listopadu vrátila z pětileté mateřské pauzy. Letošní sbírka byla její desátou v pořadí a opět s úspěšným výsledkem. Michaela strávila v terénu několik týdnů, kdy komunikovala se svými asistenty a představiteli měst a obcí, kteří se do sbírky zapojili.
“Po celém žďárském okrese bylo možné potkat 2 200 koledníků, které mělo na starosti přes 78 základních asistentů. Koledníci opatrovali 544 úředně zapečetěných kasiček, rozdali přes 70 000 cukříků a 32 500 letáků. Zapojeno bylo 220 měst a obcí. Ráda bych vzkázala všem svým asistentům a jejich pomocníkům, že jejich práce, i když je mnohdy neviditelná, je skutečně důležitá. Moc si vážím všech, kteří léta spolupracují při královských povinnostech v přátelském a pozitivním duchu. Taková spolupráce mi dává sílu jít opět do dalšího ročníku,” zhodnotila Michaela Kuchtová.

Pro všechny, kteří se během letošní sbírky zapojili, ať již svým finančním darem či skutkem, uspořádala žďárská Charita několik děkovných akcí. K té nejdůležitější patřil již čtrnáctý děkovný Tříkrálový koncert v neděli 12. ledna v Novém Městě na Moravě, při kterém vystoupil Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, komorní sbor ALTER EGO Bystřice nad Pernštejnem a C – VOX – komorní sbor Žďár nad Sázavou.  
“V posledních letech se snažíme podpořit lokální akce pro koledníky, kterým jsme připravili ve spolupráci s místními asistenty například kino pro koledníky ve Velkém Meziříčí, v Jimramově a ve Žďáře nad Sázavou, dále pak zvýhodněné vstupy do Ski areálu Jimramov, volný vstup Wellness Kuřim. Těmto organizacím chci rovněž poděkovat za vstřícnost,” doplnila Michaela Kuchtová.

Do Tříkrálové koledy se pro letošní rok zapojily tradičně nejen fyzické osoby, ale i například školské subjekty jako Biskupské gymnazium ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě. Koledníci z řad Charity navštívili i Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem, Domov klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, bystřické základní školy a další.

Získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít především na podporu terénních služeb, které jsou v současné době velmi vyhledávané, dále pak na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, na podporu sociálně slabých rodin s dětmi a těžce nemocných. Podpořena bude také dobrovolnická činnost, která doplňuje profesionální služby Charity.

 

 

Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:

Mgr. Michaela Kuchtová

mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz

 

Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou:

Ing. Jana Zelená

mob.: 777 755 656 , e-mail: jana.zelena@zdar.charita.czAutorka zprávy: Lenka Šustrová, mob.: 777 155 389

Foto: Zbyněk Čech

 

 

BK Zubři hráli poslední zápas pro Rosu, zápas zahájili se speciálním hostem

 

V sobotu 14. 12. 2019 se denní stacionář Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, účastnil posledního letošního domácího zápasu BK Zubrů Bystřice. Podvečer se nesl v charitativním duchu. Bystřičtí hokejisté se rozhodli, že celý výtěžek z dobrovolného vstupného v hodnotě 7 575 Kč věnují právě Rose. 

BK Zubry pojí s Rosou klient pan Filip, který navštěvuje stacionář a pravidelně v rámci činností v Rose vede BK Zubrům hokejovou kroniku. Každý týden hledá novinové články, internetové zdroje, fotografie ze zápasů a vlepuje je do kroniky, kterou vede už od roku 2017. Neunikl mu ani jeden zápas. „Hokej a fotbal mě moc baví. Fandím místním sportovcům, zajímá mě, jak zápasy dopadnou, přeji jim výhru a rád chodím fandit. Kroniku vedu už několik let. Jsem šťastný, že teď Zubři vyhráli, byl to parádní zápas, který se do kroniky bude psát s radostí,“ komentuje svůj vztah ke sportu pan Filip. 

Sobotní podvečer byl pro Filipa plný hokejových zážitků, protože byl vyhlášen jak speciální host a mohl vhodit úvodní buly. Mohl se tak dostat s hráči na led a zažít alespoň na chvíli, jaké to je stát na ledové ploše a těšit se na hru. Zároveň ho hráči BK Zubrů obdarovali zuberskou čepicí a pukem s logem klubu. „Filip byl šťastný, celý zápas fandil s ostatními fanoušky, prožíval vše na plno s parádní hokejovou atmosférou. Moc si vážím toho, že sportovní organizace v Bystřici tak úzce spolupracují s Rosou a pomáhají klientům zažívat normální běžný život, ke kterému zajít se podívat na hokej určitě patří. Děkuji moc hráčům a trenérům BK Zubrů, kteří toto setkání naplánovali a výborně zrealizovali. Navíc se za celý podvečer podařila naplnit kasička s dobrovolným příspěvkem, která čeká na své oficiální rozpečetění. Ještě jednou mnohokrát děkuji a věřím, že nás vzájemná spolupráce bude naplňovat a bavit,“ hodnotí sobotní podvečer vedoucí denního stacionáře Rosa, Petra Königová.

bk-zubri

 
Tříkrálová sbírka slaví dvacet let 

trikralova-sbirka-2020

V letošním roce slaví celorepubliková Tříkrálová sbírka své dvacáté výročí. Pojďme společně sfouknout dvacet svíček a lehce zavzpomínat na předešlé roky a nahlédnout do budoucna. 

První Tříkrálová sbírka proběhla v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou až rok poté, co do ulic vyrazili první koledníci z Olomouckého kraje. V roce 2001 byly při sbírce použity 4 kasičky a výtěžek činil 12 471 Kč. O rok později se výtěžek vyšplhal na krásných 681 000 Kč a v roce 2019 do 533 kasiček koledníci vykoledovali neuvěřitelných 3 576 429 Kč. V čele tří králů se vystřídalo během dvaceti let několik koordinátorů, kteří sbírce dávali hodně ze svých pracovních sil. Během jejich působení se sbírka posunula dopředu. Koordinátoři se snažili získat finanční prostředky prioritně na zajištění činnosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou a mezinárodní pomoci. Nedílnou součástí jejich práce byla také podpora tradice, která se odráží v činnostech spojených s koledováním. Postupem let nechali našít tři krásná zvířata z betléma, která putují během sbírky po vesnicích, v charitním zařízení Klub v 9 pak královské obleky, které zapůjčovali nejen studentům ve městech při koledování, snažili se informovat veřejnost o smyslu a kořenech sbírky aj. A v posledních letech hledali cesty, jak koledníkům poděkovat, a to za pomoci doprovodných akcí. 

 

Bez tříkrálových asistentů, tedy těch, kteří organizují sbírku po celém okrese v součinnosti s koordinátorem, by sbírka nemohla existovat. V současné době spolupracuje s koordinátorem základních 75 asistentů, kteří se snaží vytvořit přes 546 skupinek králů, což je přibližně 2 184 koledníků. Často je práce asistentů neviditelná. Jsou to ti, kdo vyrazí na obce úředně zapečetit sbírku, povolávají krále do služby, připravují králům zázemí a pohoštění, počítají výtěžky a hlavně věnují svému poslání někdy i desítky hodin. Mezi srdečné asistenty, kteří již nejsou mezi námi, a rádi na ně vzpomínáme, byli bezesporu pan Josef Toman z Měřína, kněží Josef Hložek z Obyčtova a Bohuslav Brabec z Radostína nad Oslavou, slečna Marie Dvořáčková z Bohdalova. Naše velké díky si již nepřečtou, ale jejich blízcí ano. Velmi děkujeme za jejich činy. Byli to vzácní lidé. 

A co nás čeká v letošním roce? V současné době je Tříkrálová sbírka v plném proudu organizačních příprav. Pro koledníky máme přichystané různé děkovné doprovodné akce. Mezi ty nejzajímavější patří 14. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, požehnání koledníků v Brně, Tříkrálový koncert v Brně vysílaný ČT, kina a volné vstupy do zařízení podporující naše koledníky. O všech akcích budeme koledníky informovat, a to nejen za pomoci internetových stránek Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Na závěr bych připojila drobné přání pro dvacátý ročník sbírky. Nechť sbírka přináší radost nejen uživatelům, kterým je určena, ale i koledníkům a lidem dobré vůle. Ať všichni ve zdraví prožijeme svátky vánoční i oslavy příchodu Tří králů. 

 

Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 

780x490-tri-kralove-dort

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 7. 11. 2019

 

Charitní záchranná síť pomůže těm, kteří si nedokáží pomoci sami

Charitní záchranná síť, jedna ze šestnácti služeb Oblastní charity je službou nejmladší a současně i nejmenší. Její záběr je však široký. Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi na území Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb, nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na pracovníky samy obrátí, nebo jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou vyhledány pracovníky Charitní záchranné sítě.

A co to znamená v praxi?

„Každý z nás se někdy může dostat do vážné situace, na kterou není připraven, neví si s ní rady a sám si neumí pomoci. Mezi naše klienty patří nejčastěji rodiny s dětmi, lidé se  zdravotním postižením či onemocněním, senioři, lidé, které potkala nenadálá tragická událost, osoby bez domova,“ vysvětluje Mgr. Jana Kincová Křížková, vedoucí Charitní záchranné sítě. 

A jak je pomoc potřebným poskytována?

Pracovníci záchranné sítě s příchozím proberou jeho situaci a navrhnou možná řešení, doporučí další služby, případně nabídnou doprovod a pomoc při jednání s dalšími institucemi či službami. Mnohdy je tato nouzová situace spojena i s tím, že člověk nemá uspokojeny základní životní potřeby, nemá jídlo, hygienické potřeby, chybí mu základní vybavení domácnosti apod. „V této chvíli můžeme poskytnout pomoc z prostředků projektu FEAD, který je změřen na materiální pomoc nejchudším osobám, potravinových sbírek, nebo přes naše sociální sítě hledat ochotné dárce, kteří věnují třeba dětskou postýlku,“ sděluje Jana Kincová.

Více informací o Charitní záchranné síti na www.zdar.charita.cz

chzs

 

Města Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou voněly ve středu pečivem

Města Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou voněly ve středu pečivem

Sedmý ročník charitní kampaně s názvem Koláč pro hospic, který podporuje rozvoj paliativní péče v našem regionu, vynesl Domácí hospicové péči Oblastní charity Žďár nad Sázavou 100 460 Kč. Touto úžasnou částkou přispěli dárci během celého dne nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale nově i v Bystřici nad Pernštejnem. Celkem bylo v ulicích obou měst rozdáno 1 990 děkovných koláčů, z toho 381 kusů v Bystřici nad Pernštejnem a 1609 ve Žďáře nad Sázavou. Žďárské kasičky přinesly nádherných 77 374 Kč. Bystřičtí přispěli 22 442 Kč. Zbylých 644 Kč ukrýval přenosný terminál ve žďárském stánku.

A jak mohli zájemci místní hospicovou péči podpořit? Formou dobrovolného příspěvku v minimální výši 40 korun mohli lidé přispět do charitativní kasičky na podporu péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Každoročními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V letošním roce se nově zapojilo i Pekařství Koudelka z Bystřice nad Pernštejnem.

V obou městech bylo možné během dne potkat i dobrovolníky ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici nad Pernštejnem vypomohli studenti místního Gymnázia.

Ve Žďáře nad Sázavou bylo možné již od půl šesté ráno potkat pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy Žďas a.s. a před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. Do sbírky se i letos zapojili zaměstnanci skupiny firem PKS a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Kontaktního pracoviště Úřadu práce. Koláče mohla v průběhu dopoledne získat veřejnost i na Poliklinice. Po osmé hodině se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde byly k dispozici pracovnice Domácí hospicové péče, které poskytovaly zájemcům informace o paliativní službě.

V Bystřici nad Pernštejnem mohli obyvatelé přispět do kasičky na horním náměstí. Koláčky byly k mání i v Turistickém a informačním centru a centru pro rodiče s dětmi Kopretina. Pracovníky místních úřadů navštívili s kasičkou a koláčky klienti a pracovníci denního stacionáře Rosa.

Novinkou letošního ročníku byl i mobilní prodejní vůz, jehož majitel je jedním z dobrovolníků charitního dobrovolnického centra Kambala. Koláčky polepený trabant byl k vidění na žďárských silnicích.

Jsem velice ráda, že se letošní ročník Koláče pro hospic setkal s tak velikou přízni veřejnosti. Dárcům, partnerům a všem dobrovolníkům jménem Domácí hospicové péče srdečně děkuji. Výsledek kampaně vnímám jako důkaz podpory a potřebnosti paliativní péče v regionu. Díky vám můžeme pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem důstojně dožít v domácím prostředí mezi svými nejbližšími. Výtěžek z veřejné sbírky využijeme na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro naše klienty, které jsou v současné době velmi využívané,“ sdělila Bc. Hana Nedomová, koordinátorka Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.


Posláním Domácí hospicové péče, kterou sbírková kampaň s názvem Koláč pro hospic podpořila, je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, 777 155 389        

Koordinátorka Domácí hospicové péče: Bc. Hana Nedomová, 731 636 957

 

Trabant

kolac_2

 

Podpořte Domácí hospicovou péči a my Vás za to odměníme

 

Ve středu 9. října 2019 se uskuteční již 7. ročník charitativní akce KOLÁČ PRO HOSPIC,  kterou tradičně pořádá žďárská Charita. Tato sbírková kampaň, která se uskuteční v rámci Světového dne hospiců a paliativní péče, se koná napříč oblastními charitami Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Kampaň se uskuteční opět v ulicích města Žďár nad Sázavou a nově i v Bystřici nad Pernštejnem.
Každoročním dodavatelem chutných koláčků jsou místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka.

„Cílem této kampaně je podpora Domácí hospicové péče. Svým finančním příspěvkem podpoříte tuto službu a získáte sladký koláč od místních pekařů. Finanční prostředky, které budou vybrány, poputují na zabezpečení péče o nevyléčitelně nemocné,“ vysvětluje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pod kterou Domácí hospicová péče spadá.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit především u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Před šestou hodinou ranní se přidají i zaměstnanci firmy Žďas a. s. a zaměstnanci firmy Del, a.s. na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou, v pozdějších hodinách pak i zaměstnanci skupiny firem PKS.
Již tradičně se také do kampaně zapojí i žďárská Poliklinika. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby od 8.00 do 12.00 hodin (3. patro Polikliniky, naproti výtahům).  Dále budou moci přispět i úředníci z Úřadu práce Žďár nad Sázavou a z Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.
Během dopoledne bude možné potkat dvojice dobrovolníků s koláčky z řad studentů Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické na náměstí, pěší zóně a dalších frekventovaných místech Žďáru nad Sázavou. 

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky na horním náměstí vedle prodejny Albert od 10.00 do 16.00 hodin. Díky vstřícnosti bystřického Gymnázia bude možné potkat v ranním čase i studenty s košíky naplněnými koláči. Do kampaně se zapojí i pracovníci a klienti denního stacionáře Rosa, kteří v dopoledním čase navštíví s koláčky i místní úřady. Od 9 do 14 hodin je možné odměnit se koláčem i v Turistickém a informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.

Novinkou pro letošní rok je i virtuální podpora, kdy je možné přispět na Koláč pro hospic prostřednictvím portálu Darujspravne.cz a získat tak virtuální koláč. Tuto možnost může veřejnost využít v případě, že v den sbírky nemá možnost si koláč zakoupit na stánku nebo od charitních dobrovolníků.

Domácí hospicová péče je terénní služba žďárské Charity, která působí po celém okrese Žďár nad Sázavou. Služba poskytuje péči o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a také podporu jejich blízkým pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v nemoci v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými až do konce života.

Kontakt: Bc. Hana Nedomová, koordinátorka Domácí hospicové péče, mob.: 731 636 957, e-mail: hana.nedomova@zdar.charita.cz

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, koordinátorka propagace

kolac-pro-hospic-2dsc-9844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2019

 

Nové vozidlo zefektivnilo Charitní pečovatelskou službu, zejména rozvážku obědů

Terénní služby jsou základní pilířem poskytované péče v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Jejich hlavní podstatou je, aby člověk, který se ocitne v nepříznivé situaci, mohl co nejdéle zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí a v kruhu svých nejbližších. V případě, že zůstane bez péče nebo po dobu, kdy je rodina například v práci a nemůže se o svého blízkého postarat, je možné domluvit se na pomoci pracovníků Charitní pečovatelské služby, kteří pomohou s péčí o sebe a jejich domácnost. Pečovatelky denně vykonávají řadu potřebných úkonů jako je poskytnutí hygieny, úklid domácnosti, doprovod na úřady, příprava a podání jídla a pití a také donáška obědů. Tato služba patří na Bystřicku mezi nejvyužívanější a je o ni velký zájem.

K tomu, aby péče Charitní pečovatelské služby fungovala dobře a efektivně, je nutné mít k dispozici funkční vozový park. Díky prostředkům z Tříkrálové sbírky a za podpory Fondu Vysočina získaly pečovatelky nový automobil, který napomáhá ke zlepšení dostupnosti jejich terénních služeb v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. Ten si bystřická pečovatelská služba převzala v polovině srpna. Od té doby rozvezla tímto autem už téměř
1 000 obědů po Bystřici a okolních obcích v dojezdu 15 km. 

„Za nové auto jsme moc rádi a děkujeme. Pečovatelky na cestě za uživateli i při rozvážení obědů stráví v autě poměrně dost času. Vyjíždí do terénu v jakémkoli počasí, a proto si zaslouží mít v jejich mnohdy nelehké práci spolehlivé a pohodlné vozidlo,“ sdělila Petra Ježová, DiS., vedoucí Charitní pečovatelské služby v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová

auto-charita

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 13. 9. 2019

 

Zahradní terapie je přínosem jak v Rose, tak i v Nese

 

Od 3. do 5. září 2019 se pracovnice denních stacionářů Rosa a Nesa, které patří mezi služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, zúčastnily vzdělávání na téma Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb. Kurs vedli zkušení pracovníci Chaloupek o. p. s. v centru v Balinách.

Terapie není jen prací na zahradě, ale nabízí i řadu dalších možností a aktivit, které jsou vhodné pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Zahradní terapie je ozdravná metoda, která využívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit se lépe, jak psychicky, tak i fyzicky,“ popisuje jedna z účastnic vzdělávacího programu Michaela, pracovnice stacionáře. 

„Pomocí zahradní terapie dochází k aktivizaci a stimulaci všech smyslů, zapojují se různá centra mozku, což vede ke zlepšování koncentrace, paměti, uvolnění. Zlepšuje se jemná i hrubá motorika, klient může pracovat s kousky přírodních materiálů, zkouší různé povrchy a rostlinné struktury jako mech, duté stonky, kamínky, šišky. Nehledají se žádné složitosti, vše vychází z přírodnin a jednoduchosti. Pomocí činnosti lze zmírnit projevy agresivity, zlepšit koncentraci, nabídnout relaxaci. Kontakt s přírodou přináší klientům klid a uvolnění,“ sděluje svoje postřehy další z účastnic Kateřina, pracovnice stacionáře.

Pracovnice obou stacionářů byly seznámeny se základy terapie v zahradě, s animoterapií, s aktivitami v zahradě a s různými pomůckami, které mohou při zahradních činnostech využít. Mezi ně patří například ergonomické nářadí.
V rámci školení byly nabídnuty různé praktické příklady zahradní terapie, které si mohli účastníci prakticky vyzkoušet. Uživatelé i zaměstnanci obou zařízení se těší, až budou moci nové aktivity vyzkoušet v praxi. Rosu i Nesu totiž čeká rozsáhlá úprava zahrady, která má klientům zprostředkovat zmíněné aktivizační, odpočinkové a terapeutické prvky.
„Jsem moc ráda, že jsem se školení zúčastnila. Bylo velmi podnětné a bylo velmi dobře načasované, protože díky blížící se rekonstrukci zahrady budeme moci již brzy využít v praxi různé aktivity a činnosti, které jsme se na kurzu naučily,“ shrnuje Lucie, sociální pracovnice z Rosy.

 

Tým denního stacionáře Rosa a Nesa

tz-zahradni-terapie-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tisková zpráva ze dne 12. 9. 2019 

302 batůžků z Vysočiny putuje do Afriky

 


Oblastní charita Žďár nad Sázavou se během měsíce srpna zapojila ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací Mary's Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočíval ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi. Batůžků se ve sběrných místech ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem shromáždilo nádherných 302.

Nyní všechny poputují ze sběrného místa v Ostrově nad Oslavou, kam je ve středu pracovníci Charity převezli do české pobočky neziskové organizace Mary's Meals a poté do africké Malawi.

„Jsme velmi rádi, že jsme se do Batůžkového projektu zapojili. Batohy sbírali nejen dospělí. Své batůžky nám nosily i malé děti, které měly radost, že poslouží chudým dětem v Africe. Batůžky neplnili pouze jednotlivci nebo rodiny. Sbírky se účastnily i lokální subjekty jako například žďárský Teleflex nebo Kolpingova rodina v Měříně, odkud batůžky hromadně přivezli k nám do sběrného místa. Bylo milé sledovat, jak se lidé do akce zapojují a jak jim to samotným přináší radost,“ sděluje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

 

Naplněné batůžky sbírali po celý měsíc srpen pracovníci Charity v jejím sídle ve Žďáře nad Sázavou, v denním stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem a v denním stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí.

 

„Za skvělou spolupráci děkujeme pracovníkům Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, kteří vydávali nejen průvodní kartičky k Batůžkovému projektu, ale i batohy sbírali. Děkujeme také vedení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou, vedení a pracovnicím žďárské Knihovny M. J. Sychry a oběma žďárským farnostem. Za vstřícnost děkujeme i Informačnímu centru ve Velkém Meziříčí a Informačnímu centru v Bystřici nad Pernštejnem, kde ochotně poskytovali informace a vydávali průvodní kartičky, a samozřejmě velké díky patří všem dárcům baťůžků,“ vzkazuje Ing. Jana Zelená.

 

Kontakt: Lenka Šustrová, tel. 777 155 389, e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

batuzky  

 

 

 Tisková zpráva ze dne 29. 8. 2019 

  

Funny Fest v Bystřici nad Pernštejnem oslaví letos dvanácté narozeniny!

 

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, připravuje již 12. ročník multižánrového festivalu!
Akce bude probíhat v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem 27. září 2019 od 16 hodin.

 

Festival umožní prezentaci několika hudebních uskupení jako Falo&Chiller nebo žďárská skupina AMaTer. Hlavní hvězdou festivalu je český přední písničkář Voxel. Akci zakončí No Limited – Drum and Bass DJ z Bystřice nad Pernštejnem.
Návštěvníci se také mohou těšit na doprovodný program, který se bude prolínat celým odpolednem. Připraveny budou hry a soutěže, malování na obličej, fotokoutek, turnaj ve stolním fotbálku, tvořivé a kreativní dílničky nebo parkour vystoupení.

 

„Po loňském zklamání, kdy festival nemohl proběhnout kvůli špatnému počasí máme radost, že se do akce můžeme letos pustit znovu. Velikým potěšením nám je, že na Funny Fest přijal pozvání Voxel, který zahraje ve 20 hodin. Těšíme se na všechny příchozí, ať už z řad široké veřejnosti nebo našich klientů. Jsme rádi, že můžeme pro veřejnost ale i naše uživatele zorganizovat právě tento festival, do kterého se mohou zapojit a zažít tak se svým klubem něco výjimečného, něco, k čemu se normálně nedostanou a co vytvoří ve městě aspoň na chvíli lepší atmosféru,“ říká jedna z organizátorek akce a pracovnice Nadosah – NZDM Petra Nečesánková.

 

Zorganizováním tohoto festivalu si pracovníci Nadosah – NZDM i celá řada dobrovolníků klade za cíl poukázat na možnosti, jak se lze zabavit a aktivně trávit volný čas. Neméně důležité je také představovat fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a minimalizovat tak předsudky vůči nim.

 

Vstup na festival je zdarma.

 

Tým Nadosah – NZDM 

nadosah2

 
Tisková zpráva ze dne 22. 7. 2019 

 

Sbírka batůžků pomůže dětem v africké Malawi


Pracovníci Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou se v měsíci srpnu zapojí ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací Mary's Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočívá ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi.

„Do Batůžkového projektu se zapojíme velmi rádi, a to právě v době, kdy se prázdniny posunují do druhé poloviny a téma školních potřeb začne být právě aktuální. Plnit batůžek nemusí pouze rodina, ale i skupinka přátel nebo kolegů v zaměstnání. Je to vlastně taková společná možnost potěšit někoho, kdo v tuto chvíli pomoc potřebuje, a současně i udělat radost sami sobě,“ vysvětluje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

NAPLNĚNÉ BATŮŽKY sbíráme po celý měsíc SRPEN v pracovní dny od 8.00 do 15.30 v sídle žďárské Charity na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí je možné odevzdat batůžek v pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod. v denním stacionáři Rosa a Nesa, a to od 5. srpna do 30. srpna 2019.

Jak batůžek připravit?

Seznam věcí, které mají být součástí každého batůžku je zveřejněný na stránkách žďárské Charity nebo je součástí průvodní kartičky, kterou si zájemci mohou vyzvednout ve Žďáře nad Sázavou na recepci Městského úřadu, v obou žďárských kostelích, v Knihovně M. J. Sychry a na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici and Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí jsou kartičky k dispozici v místních informačních centrech.

Součástí každého batůžku je: průvodní kartička, ve které je uvedeno, pro koho je batůžek určený (dívka či chlapec v určitém věku) a seznam vložených věcí: sešity, pouzdro na tužky, pera, guma, balení pastelek, ořezávátko, pravítko, lžíce, mýdlo, zubní pasta, zubní kartáček, ručník na ruce, malý míček, tričko či šaty, kraťasy nebo sukně, žabky či sandále.

Některé věci mohou být lehce použité, ale v dobrém stavu. Nové musí být vždy hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček a mýdlo). Sladkosti ani hračky do batůžku nepatří, aby nekomplikovaly dopravu do zahraničí. 

Zapojení do této sbírky je zcela dobrovolné. Každý může přispět dle svého uvážení a možností. Oblastní charita Žďár nad Sázavou následně předá získané batůžky na nejbližší sběrné místo v České republice. Odtud pak poputují do centrálního skladu ve Vídni a následně do škol zapojených do projektu s názvem Mary's Meals, který poskytuje stravu africkým dětem a podporuje tak při získání vyšší úrovně vzdělanosti.

Lenka Šustrová, tel. 777 155 389, e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz


19.7.2019

Holky z nízkoprahů: „Nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání.“

 Holky z nízkoprahů: „Nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání.“

Veronika Brychtová, Renata Hanychová a Verča Melicharová. Tři mladé dámy, které mají jedno společné: stejné pracovní poslání. Všechny tři šéfují nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, která spadají pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

Veroniko, jste profesně nejstarší, proto první otázka připadne vám. Když řeknu „nízkoprah“, většina lidí si představí nízký práh. Jakou to má spojitost?

Myslím, že to přesně vystihuje podstatu našich zařízení. Chápeme to zde sice obrazně, ale princip je stejný jako u doslova nízkého prahu, který v nás evokuje pocit, že se do zařízení dostane kdokoli, kdo to potřebuje. A tak to je. Pomoc a podpora zde je poskytnuta každému, kdo přijde a spadá do naší cílové skupiny od dětí až po mladé dospěláky.

Renato, vy jste vedoucí bystřického Nadosahu. Kolik má charita nízkoprahů a kde všude je mladí lidé mohou najít?

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje tři nízkoprahy – ve Žďáře nad Sázavou je Ponorka, ve Velkém Meziříčí Wellmez a u nás v Bystřici nad Pernštejnem Nadosah.

Verčo, je mezi vámi třemi nějaký zásadní rozdíl mimo to, že je každý nízkoprah v jiném městě?

Dle mého názoru jsou služby v nízkoprahových zařízeních hodně obdobné a zásadní rozdíl mezi nimi nevnímám. Jediné, v čem se naše nízkoprahy liší, je věková hranice našich klientů. Myslím si, že naše služby navštěvují děti a mladiství s podobnými problémy a potřebami, které současná mládež řeší.

Veroniko, co dětem a mládeži nabízíte? Jaká je hlavní myšlenka vaší práce?

Především jim nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání. Vnímáme, že tato životní etapa není jednoduchá. Je plná změn, které s sebou nesou často i nepochopitelné stavy a nálady. Klientům pomáháme se v tom všem zorientovat, najít sám sebe, ale také se naučit správně komunikovat s okolím, ať už s vrstevníky nebo s dospěláky a autoritami. Dítě má mnohdy plno otázek, na které se ale z různých důvodů bojí zeptat, nebo je nechce řešit s někým blízkým. V takový moment může přijít k nám, kde se snažíme tvořit přátelské prostředí, ve kterém otevíráme všechna témata a je zde dostatečný prostor i na individuální práci a dotazy. Chceme našim klientům poskytnout bezpečné místo, kde mohou trávit volný čas, smysluplně se zabavit a mít pocit, že někam patří. Důležitý je pro nás rovnocenný a partnerský přístup ke klientovi. Tímto vším pak na klienta působíme také v oblasti prevence výskytu nežádoucích jevů ve společnosti.

Renato, jak pracujete s klienty v rámci klubové nabídky?

Základem naší práce je tzv. kontaktní práce, takže přímý kontakt s klientem v rámci rozhovoru na dané téma, kterým se právě zaobírá, které ho trápí apod. Kontaktní práce je poskytována jak jedinci, tak celé skupině. Jelikož jsme služba preventivní, dbáme na předávání informací o vzniku možných rizik plynoucích z konkrétních situací, které se našich klientů dotýkají, a snažíme se rizika doporučením, jasnými a pravdivými informacemi eliminovat. Důležitá je v zásadě spolupráce klienta a jeho aktivita danou životní situaci řešit. Dále pořádáme různé akce, díky kterým se snažíme s klienty navázat lepší vztah, aby se nám více svěřovali se svými životními situacemi, obtížemi, problémy. Nedílnou součástí NZDM je i poskytování volnočasových aktivit, které jsou však vnímány pouze jako prostředek pro navázání dobrého vztahu s klientem. Nabízíme také pomoc s přípravou na vyučování, poskytujeme zde zázemí pro psaní domácích úkolů, vypracovávání referátů či podobných materiálů do školy.

Verčo, jak oslovíte mládež venku, v terénu? S čím za nimi přicházíte?

Pracovníci v terénu monitorují místa, kde by se mohli potencionální klienti nacházet. Ty pak pracovníci osloví a představí jim naši službu. Prostřednictvím rozhovoru zjišťují, zda zájemce o službu spadá do naší cílové skupiny. Poté jim je podrobněji popisován průběh služby. Zájemci je předán informační letáček, na kterém jsou uvedeny základní informace o službě a kontakty, na které se zájemce může v případě potřeby obrátit.

Veroniko, s čím se na vás vaši klienti nejčastěji obrací? Co je nejvíce trápí?

Myslím, že nejvíc naše klienty trápí, když neví, co s volným časem, nudí se a zároveň neví, jak se zabavit, nebo znají jenom nevhodné způsoby jako je poflakování na lavičkách, kouření, pití. My jim nabízíme aktivity pro volný čas a také řešíme to, jak se správně zabavit i mimo nízkoprahový klub. Klienti s námi řeší všechno – radosti i starosti všedních dnů. Často stojíme i u jejich zásadních životních rozhodnutí nebo změn a řešíme jejich budoucnost.  U klientů často vnímáme pocity osamocení, nepochopení a odsouzení společností.

Renato, a naopak: jsou nějaké situace ve světě mladých lidí, které trápí vás pracovníky?

Nejvíce se na nás klienti obrací s obtížnými situacemi v rodině, například proces rozvodu a nefunkčnost rodiny, hádky rodičů, alkoholismus v rodině, domácí násilí apod. Trápí je vztahy, které neumí navázat naživo, ale pouze přes sociální sítě, a setkání s realitou je pak těžké, nebo řešíme, jak se vyrovnat s rozchodem. Tématem je i promiskuita některých klientů, ve škole pak záškoláctví, nedokončení školní docházky apod. V poslední době častěji monitorujeme zkušenosti mladých lidí s návykovými látkami. Jedná se o prudce stoupající tendenci. Užívají marihuanu, extázi, někteří pervitin. Kouření je v jejich komunitě považováno za jakousi normu.
Obecně nás trápí demotivace klientů udělat jakoukoliv změnu ve svém životě. Mladí v poslední době neumí trávit svůj volný čas. Abychom to vyvážili pozitivní zprávou, radost nám dělají klienti, kteří svou cestu v nízkoprahu končí a mají ukončené vzdělání, mají práci, sehnané bydlení a začínají žít samostatným dospělým životem, umí se orientovat v životních situacích či případně pokud potřebují, vědí, kde si o následnou pomoc říct. Toto bychom přáli všem našim stávajícím klientům.

Verčo, spolupracujete s rodiči, se školou nebo s jinými institucemi, které pracují s dětmi a mládeží?

Co se týče spolupráce s institucemi, tak nejčastěji jsme v kontaktu se základními a středními školami, kde v průběhu školního roku představujeme žákům a studentům naši službu. Jelikož jsme anonymní služba, s rodiči našich klientů spolupracujeme v minimálním rozsahu. Jedná se nejčastěji o případy, kdy rodiče mají zájem poznat prostory zařízení a dozvědět se více informací o poskytované službě.

Veroniko, mohou se v rámci nízkoprahu zapojit i lidé z venku? Mohou vám s něčím být nápomocni?

Jsme rádi, když se lidé zajímají o to, co děláme, a hlavně pro koho tu jsme. Uvítáme všechny, kteří budou mít chuť nám jakkoli pomoci. Pro dobrovolnictví je v našem zařízení velký prostor, ať už na klubech při volnočasových aktivitách nebo při doučování, ale i na akcích, které pořádáme pro klienty i pro veřejnost. Jedna taková velká akce se nám nyní blíží. Jedná se o putovní festival Funny Fest, kde rádi uvítáme každou přiloženou ruku k dílu.

Renato, Veronika právě zmínila váš putovní festival. Ten už v Bystřici nad Pernštejnem pořádáte dvanáctým rokem, tedy od roku 2008. Později tento nápad převzaly i ostatní dva nízkoprahy. Jaký byl tehdy první impuls k uspořádání této akce?

Před dvanácti lety jsem v nízkoprahu ještě nepracovala, ale domnívám se, že prvním impulzem bylo vynést služby nízkoprahů na světlo světa, ukázat veřejnosti, co všechno v našich zařízeních s klienty podnikáme, jak s nimi pracujeme, jak jim pomáháme, jak s nimi komunikujeme a současně se pokusit u veřejnosti zmírnit předsudky o našich službách. V tomto duchu se snažíme pokračovat i nyní a mám dojem, že se nám to všem daří. Na Funny Festy přichází rok od roku více lidí a my jim velmi rádi představujeme, co je nízkoprah.

Verčo, kdy a kde se letošní Funny Festy uskuteční a co veřejnosti nabídnou?

Jako každý rok budou uspořádány tři Funny Festy, které jsou vždy pod záštitou konkrétního nízkoprahového zařízení. První festival proběhne v pátek 9. 8. 2019 na náměstí ve Velkém Meziříčí, další pak v sobotu 24. 8. 2019 v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Jako poslední bude uspořádán Funny Fest v Bystřici nad Pernštejnem, který proběhne 27. 9. 2019 v místním kulturním domě. Účastníci festivalů se mohou těšit na vystoupení různých multižánrových kapel a na bohatý doprovodný program. V rámci doprovodného programu bude probíhat malování na obličej, výtvarné dílny, fotokoutek, slalom s brýlemi, simulující stav po požití alkoholu či marihuany a další zajímavé aktivity. Všechny naše koncerty jsou otevřené zájemcům všech věkových kategorií.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

 

 

Tisková zpráva ze dne 15. 7. 2019


V rámci KoresponDance tančili i uživatelé denního stacionáře Rosa

V rámci KoresponDance tančili i uživatelé denního stacionáře Rosa

Neděle 14. července 2019 byla pro uživatele denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem velmi výjimečným dnem. Společně s některými pracovníky Rosy totiž vystoupili v rámci tradičního žďárského tanečního festivalu s názvem KoresponDance. 

 

Toto taneční vystoupení nacvičovala Rosa po dobu dvou týdnů v bystřickém kulturním domě pod vedením paní Moniky Delgadillo Aguilar.
„Zkoušky byly náročné, ale krásné. Poznali jsme naše tělo z jiného úhlu, objevili jsme další schopnosti a rozšířili si naše možnosti pohybového projevu,“ sděluje svoje pocity z tanečních nácviků jedna z účastnic, paní Kateřina.

Vyvrcholení společného úsilí proběhlo v neděli, kdy uživatelé společně s pracovníky předvedli společný projekt s názvem Songs of a dream na žďárském zimním stadionu.

„Chtěla bych mnohokrát poděkovat pracovníkům Zámku ve Žďáře nad Sázavou, kteří nám spolupráci s Monikou nabídli. Bez jejich zájmu o propojení sociální služby a umění by se tato akce nepodařila zorganizovat,“ doplňuje s nadšením Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa, která vystoupení sledovala z řad diváků, protože se z provozních důvodů nemohla přípravných nácviků účastnit.

 

A jaké byly Petřiny pocity z nedělního odpoledne a vzájemné spolupráce? 
„Celé vystoupení jsem byla dojatá a nesmírně hrdá na všechny zúčastněné. Myslím, že se paní Monice a všem pracovníkům podařilo posunout sebevědomí a pocit důležitosti všech našich uživatelů. Naše služba je především službou péče, ve které je cílem pečovat o rozvoj, spokojenost a udržení všech schopností každého uživatele, a myslím, že se nám tímto projektem podařilo posunout hranice možností uživatelů zase o kousek dále. A co je dalším bonusem, je společná radost za všech zkoušek i ze samotného vystoupení. Hluboce si práce Moniky i jejích kolegů vážím. Spolupráce s nimi nás velmi obohatila, nejen pohybově, ale dodala nám smysluplnost a chuť do další práce. Velmi jim za to děkuji. Během vystoupení jsem viděla, jak se naši uživatelé ve spojení s hudbou dokáží uvolnit, procítit každý svůj pohyb. Děkuji jim za tak krásný zážitek.“ 

Web: https://bit.ly/2Y3chtM

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« září 2020 »»»
PoÚtStČtSoNe
 
    

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2020 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák