Tiskové zprávy

 

Vedoucí Charitní pečovatelské služby:
„Společně s rodinou nastavujeme péči, která má smysl.“

 

Charitní pečovatelská služba je jedním z největších a nejstarších projektů žďárské Charity. Nejen o její nabídce na území Bystřicka a Žďárska, ale i organizačním zázemí jsme si povídali s její vedoucí Mgr. Kateřinou Kučerovou. 

 

Kateřino, jste vedoucí Charitní pečovatelské služby. O koho vaše zařízení pečuje? 

Pečujeme o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a domácnost, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Péči zajišťuje tým pracovnic složený z jedné vedoucí, dvou sociálních pracovnic, dvanácti pracovnic v sociálních službách na celý úvazek, čtyř pracovnic na dohodu o provedení práce a jedné pracovnice, která má na starosti údržbu a mytí jídlonosičů. Tým Charitní pečovatelské služby máme ryze ženský.

 

Jaké úkony v současné době vaši uživatelé nejvíce potřebují? 

Největší zájem je o dovoz nebo donášku jídla, avšak stále více přibývá i požadavků na celkovou péči o vlastní osobu, kam například spadá pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a také úkony osobní hygieny. Velký zájem je i o fakultativní službu, kterou je doprava uživatele. Tu nejčastěji využívají lidé na dovoz a odvoz k lékaři, na úřady či na pořízení běžných nákupů. K zajištění veškeré péče nám velmi napomáhají služební automobily, které plně využíváme, a jsou stále vytížené. Šetří čas, a tím nám pomáhají zabezpečit více péče nejenom ve městech, ale i ve vzdálenějších obcích. Mezi další úkony, které jsou velmi žádané, patří praní a žehlení prádla. Přímo v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem máme prádelnu, kde pereme, žehlíme a provádíme drobné úpravy prádla jako je přišití knoflíku či výměna kalhotové pruženky apod.

 

Zmínila jste, že ve vašem kolektivu pracují pouze ženy. Nechybí vám při vaší náročné práci v týmu mužská síla? 

Role muže nám nejvíce chybí v technických činnostech. Jelikož máme v rámci služby osm služebních automobilů, musíme zajišťovat jejich provoz. Často řešíme drobné úpravy na vozech a občas i nějaké poruchy, a především zde nám mužská síla chybí. A není to jen péče o vozidla, ale i v zimě boj s mrazem a sněhem. Když nám zapadnou garáže a vjezdy sněhem, tak musíme vzít brzy ráno lopaty a sníh odházet a v zimě každé ráno oškrábat okna u vozů, které nemáme garážované. Pak je to údržba prostor pečovatelek, údržba košů, ve kterých vozíme jídlonosiče. Pečovatelky se často i u uživatelů dostávají do rolí údržbářů, ať už je to výměna žárovek, nahození elektrických jističů či správa rozpadajících se klik. A v rámci pečovatelských úkonů je to pak topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva a údržba topných zařízení. Nedávno jsme měli v rámci služby praktikanta – mladého muže a jeho přítomnost byla našimi uživateli velmi kladně hodnocena. Mužský element mezi samými ženami umí dělat divy ????.

 

Už jste naznačila, že jste terénní službou, tzn. že jezdíte do domácností vašich uživatelů. Poskytujete nějakou péči i mimo domov uživatelů vašich služeb?

Ano, běžně poskytujeme péči i mimo bydliště uživatelů, a to již zmíněnou dopravu uživatele, kdy dovezeme seniory tam, kam potřebují. Dále pak poskytujeme doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce a zpět. Tento úkon je také často využívaný, především při doprovodech k lékaři. Obvykle se doprovody pojí s dopravou uživatele. Pečovatelka přijede vozem k domu seniora, doprovodí ho k autu, pomůže nastoupit. Odveze ho například k lékaři, kam ho dovede, je mu fyzickou oporou nebo využije mechanický vozík.

Pokud je třeba, je po celou dobu s uživatelem v čekárně u lékaře. V případě potřeby ho doprovodí do lékárny či na jiné vyšetření a poté mu opět pomůže s nástupem do auta a odveze ho zpět domů. Další službu, kterou mohou senioři využít mimo svoji domácnost, je pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny přímo v přízemí Domu s pečovatelskou službou na Hornické 643 v Bystřici nad Pernštejnem, kde sídlí naše služba. Středisko osobní hygieny jsou speciálně upravené prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny pro osoby s omezenou hybností. Součástí prostoru je velká vana a také prostorný sprchový kout. Celý prostor je bezbariérový. Ve středisku poskytujeme i základní péči o vlasy a nehty. Samozřejmostí u pánů je i úprava vousů. V rámci poskytování zmíněné fakultativní služby, kterou je doprava uživatele, zajišťují pracovnice odvoz a dovoz uživatelů i na středisko osobní hygieny.

 

V jakých lokalitách vás mohou lidé potkat?

Službu poskytujeme v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti 15 km. Lidé nás tak mohou například potkat v Lísku, Štěpánově nad Svratkou, Dalečíně, Polničce či Rudolci. Všechny úkony poskytujeme ve všech lokalitách, kde působíme. Není tedy rozdíl, zda člověk potřebuje dovézt oběd v Bystřici nad Pernštejnem, v Albrechticích nebo v Rudolci.

 

Může vás kontaktovat i rodina, která má imobilního seniora a je třeba se o něj postarat v době, kdy není nikdo z blízkých doma? 

Určitě může, a to vždy na základě žádosti o péči a návštěvy sociální pracovnice přímo u zájemce o službu se vyhodnotí, na co naše péče ještě stačí a jak moc jsme schopni rodině v její péči o blízkého pomoci. V případě, že je péče rozsáhlá a je nutné, aby pracovník byl u seniora nepřetržitě po celou dobu, kdy není rodina doma, nabízíme rodině spolupráci s jinou službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou je Osobní asistence. Osobní asistent zůstává u osoby, která potřebuje péči několik hodin denně. Běžná praxe je, že u jednoho našeho uživatele se prolínají obě služby.

 

Jaká je cena vaší služby?

Cena služby se různí podle poskytovaného úkonu. Každý úkon má svou vlastní cenu a také je důležité, zda je úkon účtován sazbou za hodinu nebo za kus. Úkony se účtují podle skutečně spotřebovaného času. V praxi to například znamená, že úkon s názvem běžný úklid a údržba domácnosti, který má sazbu 100 Kč za hodinu a který bude v domácnosti seniora proveden za 30 minut, vyúčtujeme za 50 Kč, tedy poměrnou částí dané hodinové sazby. Pro zajímavost uvedu ceny nejžádanějších úkonů, jakými jsou dovoz a donáška jídla, kde je cena 15 Kč za kus, dále doprava uživatele, kde je cena 8 Kč za kilometr. Cena praní a žehlení prádla je 60 Kč za jeden kilogram prádla

 

Předpokládám, že nejčastějším přáním vašich uživatelů je žít co nejdéle doma. Dokážete jim toto přání splnit? 

Máte pravdu. Přáním našich uživatelů, stejně jako každého jiného člověka, je zůstat žít ve své domácnosti, v prostředí, kde je doma. Senioři v případě snížení soběstačnosti preferují setrvání v domácnosti a péči rodiny nebo někoho, kdo se o ně postará tam, kde to znají. Prostředí má na udržení schopností a dovedností seniorů zásadní vliv. Domov není pouze o materiálním vybavení, ale především o vztazích, vzájemné blízkosti, známém prostředí a pocitu bezpečí. A právě proto je zde pečovatelská služba, která pomáhá osobám se sníženou soběstačností, aby mohly zůstat žít ve své domácnosti, co nejdéle to jde. Ve spolupráci s rodinou se často podaří nastavit péče, která jejich blízkým pomáhá prožít stáří v domě, kde prožili celý život, kde mají své příbuzné, sousedy a známé, a to má jistě smysl.

 

 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová (13. 7. 2018)Tisková zpráva ze dne 19. 5. 2018

 

Rosa se nezastaví

Měsíc duben se v bystřickém denním stacionáři Rosa nesl ve znamení mnoha aktivit. Naplno odstartovala canisterapie s paní Dobiášovou a její fenkou. Psí slečna si klienty oblíbila a stejně tak i oni si fenku nemohli vynachválit. Letos se Rosa také zapojila do projektu Čistá Vysočina. Neopomenutelnou akcí byl již každoroční táborák. Příjemné dopoledne proběhlo za přítomnosti rodičů uživatelů. Opékaly se párky a poté se zpívalo a hrálo na kytaru. Uživatelé si zazpívali známé trampské písničky a rodiče se k nim s chutí přidali.
V dubnu se uživatelé rovněž vydali na výlet do denního stacionáře Nesa, který se nachází ve Velkém Meziříčí, aby zde společně nacvičovali písně na listopadové vystoupení do Rájce Jestřebí. Nesa na oplátku slíbila, že v květnu přijede procvičit své hlasivky do Rosy. A tak se také stalo. „Ve středu 9. května jsme si společně opekli párky a poctivě natrénovali písně, protože letos máme nový repertoár. Trénujeme i písně od známé hudební skupiny Jelen,“ sdělila Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa.

„Jeleny jsem před tím moc neznala, ale od té doby, co je trénujeme, tak se stali jednou z mých oblíbených kapel. Písničky trénuji i sama doma,“ uvedla uživatelka denního stacionáře Veronika. Na začátku května si vyrazili uživatelé a pracovníci Rosy na procházku na nedalekou hasičskou zbrojnici, kde právě probíhal den otevřených dveří. Profesionální hasiči provedli klienty po celé budově a ukázali jim veškerou techniku. „Příští rok se opět těšíme na příjemnou návštěvu,“ vzkázala Petra Königová.

 

Autorka tiskové zprávy: Alexandra Ostrá, DiS.

 

 

Tisková zpráva ze dne 22. 4. 2018

 

 Žďárská Charita uklízela Vysočinu

 

I v letošním roce se uživatelé a pracovníci žďárské Charity opět zapojili do projektu Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina“.

 

Ve Žďáře nad Sázavou se do úklidu zapojil Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, a to v blízkosti sídla zařízení, a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka. Do přírody vyrazila Ponorka letos dokonce dvakrát. Poprvé se „staršáky“, tzn. klienty od 12 ti do 20 let a podruhé s mladšáky, tzn. klienty od 7 let věku.  „Jsme rádi, že jsme mohli společně vyrazit ven. Děckám jsme připravili ekologický kvíz a drobné odměny. Potěšilo nás, jak se nakonec všichni pro úklid nadchli,“ popisuje s nadšením Veronika Brychtová, vedoucí Ponorky.
Po pracovní době se do úklidu kolem cyklostezky směr Pilská nádrž pustila i Správa žďárské Charity. „Letos jsme se zapojili už podruhé. Bereme to jako teambuilding. Uděláme něco prospěšného, a pak vše zakončíme u kávy v blízké cukrárně,“ sdělila účetní Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Marie Havlíková.

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem stejně jako v loňském roce vyrazili uklízet uživatelé a pracovníci denního stacionáře Rosa. „Jsem moc ráda, že jsme navázali na minulý rok, kdy nás v úklidu podpořila třída 5. B Základní školy Nádražní. Naši uživatelé i děti ze základní školy jsou nadšení pro prospěšnou věc a již nyní plánujeme další úklidové akce,“ uvedla Bc. Petra Königová, vedoucí Rosy. Za své si vzali oblast cyklostezky a okolí Domanínského rybníka. Stejně tak se v Bystřici již tradičně zapojila i mládež z nízkoprahového zařízení Nadosah.

Ve Velkém Meziříčí se mezi účastníky kampaně přidal denní stacionář Nesa. Ti se jako každý rok postarali o lokalitu zvanou Kunšovec. Na úklidovou skupinku čekala v závěru odměna v podobě občerstvení, které připravili ti, kteří se úklidu z důvodu náročnosti terénu zúčastnit nemohli. „Naše lokalita je rok od roku čistší. Příště si vybereme jinou, kde budeme mít větší úlovky,“ sdělila závěrem Bc. Marcela Judová, sociální pracovnice Nesy.

 


Lenka Šustrová

 

 

 

 E.ON testuje unikátní službu. Při výpadcích elektřiny nově pomohou s informováním obyvatel hasiči

Praha, 9. března 2018

Energetici ze společnosti E.ON budou v případě rozsáhlejších výpadků dodávek proudu informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem v jednotlivých krajích. Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla v Kraji Vysočina. Postupně se služba rozšíří na celé distribuční území společnosti E.ON.

„Po orkánu Herwart v říjnu loňského roku byla v některých oblastech Vysočiny obnovena dodávka elektrické energie až po několika dnech. Co v této situaci lidem nejvíce chybělo, byl dostatek aktuálních informací, kdy mohou znovuzapojení očekávat,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Testování služby, jež proběhlo tento týden, potvrdilo, že spolupráce s hasiči umožní energetikům informovat o výjimečné situaci a její další prognóze všechny starosty dotčených měst, městysů a obcí operativně a ve velmi krátké době. „V tomto rozsahu jde v rámci České republiky o unikátní spolupráci. Vysočinu považujeme za pilotní region a do budoucna bychom tuto spolupráci s hasičským záchranným sborem chtěli rozšířit na celé distribuční území E.ON,“ říká vedoucí oblastního managementu společnosti Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost budeme tímto způsobem informovat především při kalamitních situacích, jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených domácnostech tak budou mít díky spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů a obcí možnost ještě snazšího přístupu k aktuálním informacím, aniž by je sami museli hledat na našich webových stránkách nebo voláním na zákaznickou linku.“ 

V případě kalamity a rozsáhlejších výpadků elektřiny předá centrální dispečink společnosti E.ON detailní informace hasičům. „My jsme následně schopni informovat všechny starosty v postižených oblastech formou hromadné SMS zprávy v řádu několika desítek minut. Informaci předáme, i když jsme si vědomi toho, že v době odesílání SMS touto cestou již nemusí být síť mobilních operátorů v daných místech plně funkční a s dlouhotrvajícím výpadkem elektrické energie může docházet i k výpadkům těchto komunikačních kanálů. I přesto chceme využít všechny dostupné prostředky, které máme a aktuální informace distribuovat, zvláště pokud se to týká našeho strategického partnera v oblasti krizového řízení, kterým starosta obce bezpochyby je,“ dodává Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Společnost E.ON zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst, což představuje asi 2,8 milionů obyvatel na Vysočině, v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve Zlínském a Olomouckém kraji. Na celé toto území by se unikátní spolupráce mezi distributorem elektřiny, hasičským záchranným sborem a obecními úřady měla rozšířit během letošního jara.

 

Kontakty

Martina Slavíková

tisková mluvčí a vedoucí Koncernové komunikace

M +420 603 800 664, martina.slavikova@eon.cz

www.eon.cz
Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2018

 

Ve Včele se slavil Masopust

 

Uživatelé bystřického volnočasového klubu Včela slavili letošní „ostatky“ ve velkém.

pátek 9. února navštívili v kostýmech denní stacionář Rosa.
„Při krátkém programu jsme si popovídali a zazpívali s klienty Rosy. Ti byli velmi překvapeni a především nadšeni z našich masek,“ sdělila Lenka Skryjová, pracovnice klubu Včela.

pondělí 12. února vyrazili uživatelé Včely opět v maskách tentokrát do mateřské školy Čtyřlístek, kde dětem vyprávěli pohádky, do jejichž dějů byly zapojeny právě jejich převleky.

To největší veselí odstartovalo až v úterý 13. února v restauraci Hotelovka. Tam se konalo již tradiční každoroční masopustní veselí, na které se místní velmi těšili. „Děkujeme všem účastníkům a organizátorům programu, a to zejména všem maskám, folklórnímu souboru Borověnka ze Štěpánova nad Svratkou a panu Kazdovi za hudební doprovod,“ vzkazuje závěrem Lenka Skryjová.

 

Pracovnice klubu VčelaTisková zpráva 12. 2. 2018

Bystřická Charitní pečovatelská služba pomáhá tam, kde je „doma“

Charitní pečovatelská služba, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, působí v Bystřici nad Pernštejnem od roku 2004. Jejím posláním je pomáhat lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení či  chronického onemocnění, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zkrátka doma. 

„Naše služba přichází ve chvíli, kdy si člověk není schopen zajistit péči o vlastní osobu, domácnost a řešit běžné záležitosti. Snažíme se podporovat uživatele v dosavadním způsobu života, respektovat jeho zvyklosti, poskytovat péči tzv. šitou na míru jeho potřebám,“ vysvětluje Mgr. Kateřina Kučerová, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

O jakou péči konkrétně jde? „Naše pečovatelky pomohou při oblékání, při přesunu na lůžko či na vozík, při chůzi v bytě i při pohybu mimo domácnost, při běžné denní hygieně, při koupání  v domácím prostředí nebo ve středisku osobní hygieny. Toto středisko se nachází v prostorách našeho sídla v domě s pečovatelskou službou. Slouží lidem, kteří nemají doma vhodné podmínky pro osobní hygienu. Je bezbariérové, vybavené vanou i sprchovým koutem. Pokud se uživatel do střediska nemůže dopravit sám nebo s pomocí rodiny, nabízíme možnost dopravy vozem pečovatelské služby,“ doplňuje Kateřina Kučerová. 

A jaké úkony Charitní pečovatelská služba dále nabízí? Pracovnice zajistí nákupy, pochůzky, vyzvednou léky, zajistí dopravu a doprovod k lékaři nebo na úřad. Pomohou při přípravě jídla, zprostředkují a dovezou oběd. V neposlední řadě také pomohou při uklidu v domácnosti či se postarají o vyprání a vyžehlení prádla.

Velmi pěkně popsala pečovatelskou službu jedna z uživatelek v dopise, který od ní pečovatelky nedávno obdržely: „Je to dobře fungující služba pro seniory a lidi staré, co si ledacos nezvládnou už sami  udělat, případně i pro nemocné. I já do té poslední skupiny patřím, proto jsem uvítala, že něco takového je. S její pomocí mám doma čisto, když mně dochází léky, žádný problém. Děvčata – já jim tak říkám – je pomohou sehnat, a tak je to se vším, a k tomu s úsměvěm, a to je hned člověku veseleji.“

Služba je poskytována nejenom v Bystřici nad Pernštejnem, ale také v okolních obcích s dojezdovou vzdáleností do 15 km. Provozní doba pro terénní službu je po celý týden včetně víkendu od 7 do 20 hodin. Zázemí služby je  v přízemí domu s pečovatelskou službou na Hornické 643, kde jsou pečovatelky v pracovní dny k zastižení od 7 do 15 hodin.

V rámci služby fuguje také půjčovna kompenzačních pomůcek, která je určena pro širokou veřejnost, nikoliv pouze pro uživatele Charitní pečovatelské služby. V půjčovně jsou k dispozici např. polohovací lůžka, toaletní křesla, chodítka, mechanické vozíky.

V případě zájmu o naše služby je možné kontaktovat vedoucí
Mgr. Kateřinu Kučerovou, DiS.,                  tel. 566 551 766, 777 155 374, e-mail:
katerina.kucerova@zdar.charita.cz

Autorka tiskové zprávy: Zdeňka Bartošová, DiS. sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby Bystřice nad Pernštejnem

Foto: Zbyněk Čech

 

 

Tisková zpráva ze dne 8. 2. 2017

 

Tříkráloví koledníci byli odměněni

 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky, který činil o 250 tisíc Kč více než v roce 2017, svědčí nejen o obrovské solidaritě lidí a ochotě pomáhat potřebným, ale také o nadšení a darování volného času téměř dvou tisíc koledníků na území žďárského okresu.

Jako poděkování pro ně uspořádala Oblastní charita Žďár nad Sázavou v průběhu ledna hned několik akcí. První z nich byl již tradiční Tříkrálový koncert v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, kde v neděli 14. ledna 2018 vystoupily hudební soubory Schola Jakoby z Dalečína a Uskupení mladých hudebníků z Nového Města na Moravě. Malí i velcí koledníci z Velkého Meziříčí a okolí mohli v neděli 28. ledna 2018 shlédnout divadelní představení Zlatovláska od Víti Marčíka v Jupiter Clubu. Pro koledníky ze Žďárska, Novoměstska a okolí bylo k poslednímu lednu připraveno promítání filmu Psí poslání v kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou. Ani koledníci z okolí Bystřice nad Pernštejnem nebyli o odměnu ochuzeni. Pro ně se podařil zajistit bezplatný vstup do bazénu v Bystřici nad Pernštejnem.

 

 „Všem koledníkům velmi děkujeme a budeme se těšit zase příští rok,“ vzkazuje ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená

 

Tyto akce by Oblastní charita Žďár nad Sázavou nemohla uspořádat bez podpory a ochoty farnosti sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě, Jupiter Clubu s.r.o. ve Velkém Meziříčí, Kultury Žďár p. o. a Areálu sportu a kultury s.r.o.  Bystřice nad Pernštejnem.

„Tímto všem děkujeme za podporu a bezplatné zapůjčení prostor,“ vzkazuje závěrem Jana Zelená. 

 

Autorka tiskové zprávy: Jitka Milčáková

sponzori-tz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva: 19.1.2018


1. ročník Šikland Winter Race v Šiklově mlýně, v největším přírodním zábavním areálu v ČR


Čtyřkolkáři a buggysté ovládnou Šikland!


O víkendu 3.- 4. února se v Šiklově mlýně, ve Zvoli nad Pernštejnem, uskuteční 1. ročník Šikland Winter Race. Jedná se extrémní zimní závod čtyřkolek a side by side. Zúčastnit se mohou jak hobby, tak profi jezdci. Závod je velkým lákadlem, jelikož v ČR se v tomto období žádný jiný závod tohoto typu nepořádá. Závodit se bude v Offroadovém areálu, na cca 5,5 km dlouhé crossové trati. Závod je přístupný návštěvníkům.
Závod odstartují v sobotu 3.2.2018, v 10:30 čtyřkoly, které čeká zhruba čtyřhodinová adrenalinová trať. Po skončení závodu se v 15:30 na start připraví právě buggyny, které odjedou dvouhodinový extrémní závod. Jakmile poslední závodník projede cílem a závod bude ukončen, proběhne v prostorách westernového městečka, v Mexico hall, vyhodnocení závodu a předání cen. Pro závodníky a návštěvníky však předáním zábava nekončí, celý večer je budou provázet kapely Pangeit a Horkýže Muchy (rev. Horkýže Slíže). Program večera také doplní tombola o hodnotné ceny.
Nedělní den bude již ve volné režii zúčastněných, kdy si mohou projet Offroadovou trať dle libosti.


Bc. Simona Hanusová
Marketingový manažer

Tel: +420 734 115 071
E-mail: propagace@sikland.cz


Šikland, a.s.
592 56 Zvole nad Pernštejnem
SVĚT, KTERÝ VÁS BAVÍ

 


Tisková zpráva ze dne 10. ledna 2018

 

Rosa děkuje za dar domovu pro seniory Mitrov

 

Před koncem roku 2017 navštívila denní stacionář Rosa v Bystřici nad Pernštejnem velmi milá návštěva. Byla to paní Miroslava Špačková, vedoucí aktivizačního úseku, která pracuje v domově pro seniory Mitrov. Přijela pozdravit uživatele i pracovníky stacionáře a zároveň při té příležitosti předat finanční dar v hodnotě 4 100 korun, který vybrali pracovníci domova a rozhodli se ho věnovat dennímu stacionáři. Ten ho využije na pokrytí volnočasových aktivit uživatelů.
„Chtěli bychom kolektivu domova pro seniory Mitrov mnohokrát poděkovat, že se rozhodli nás podpořit. Velmi si vážíme toho, že si vybrali právě nás a jsme moc rádi, že naše spolupráce bude pokračovat. Na jaře bychom rádi Domov pro seniory také navštívili,“ vzkazuje Bc. Petra Königová, DiS.

 

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 10. ledna 2018

 

 

Bystřická Rosa děkuje fotbalistům za finanční dar

 

Sportovní klub SK Bystřice nad Pernštejnem uspořádal v červnu loňského roku charitativní fotbalový turnaj, jehož součástí byla veřejná sbírka určená na podporu bystřického denního stacionáře Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Sbírka trvala po celý rok 2017. V prosinci předali zástupci bystřického fotbalového klubu vedení žďárské Charity dar v hodnotě 38 000 korun. 

„Ráda bych celému sportovnímu klubu velmi poděkovala. Vážím si naší spolupráce a jsem nadšená, že ji stále rozvíjíme a máme na co navazovat. Na přípravě turnaje se podílí mnoho lidí, ať už z fotbalových řad či z veřejnosti. Ráda bych poděkovala také jim. Bez jejich pomoci a podpory by se nepodařilo akci zrealizovat. Nemalé díky patří všem dárcům, kteří do sbírky přispěli. Za vybrané peníze bychom uživatelům rádi pořídili nové pomůcky, zorganizovali výlety a jiné akce,“ vzkazuje všem vedoucí bystřického stacionáře Petra Königová.

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

 

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 7. ledna 2018


Ředitelka žďárské Charity: Největší odměnou je dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro dobrou věc.

 

Paní ředitelko, osmnáctá Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Kolik dobrovolníků se do této celorepublikové kampaně ve vašem regionu zapojuje a jaká je jejich činnost?

Do letošní Tříkrálové sbírky se aktuálně zapojuje zhruba 2 000 koledníků, což je číslo, které mi připadá až neuvěřitelné. V tuto chvíli máme rozdáno 507 pokladniček. Tříkráloví koledníci od 1. do 14. ledna vyrážejí do ulic, navštěvují naše domovy, předávají radostnou zvěst o narození Ježíška, obdarují tříkrálovým cukříkem, předají informační letáček a požádají o finanční příspěvek pro potřebné.

 

Takové množství dobrovolníků již vyžaduje určitou koordinaci. Jak máte zabezpečeno to, aby se všechny informace dostaly i k tomu nejmenšímu koledníčkovi?

Při koordinaci v různých lokalitách je důležitá pozice tříkrálových asistentů. Těch je v tuto chvíli sedmdesát. Mají za úkol předávat informace vedoucím tříkrálových skupinek, organizačně koordinovat jednotlivé skupinky, vysílat na různá území regionu a být jim podporou. To vše se uskutečňuje pod záštitou hlavní koordinátorky sbírky, která je naší pracovnicí. Ta v prosinci rozváží veškerý materiál tříkrálovým asistentům, sestavuje plány, koordinuje práci asistentů a v lednu uzavírá sbírku, vede statistiky, potřebnou administrativu. Samozřejmě je také spoluorganizátorkou doprovodných akcí jako je žehnání koledníčků, spolupráce na přípravě tříkrálového koncertu apod. Pro tento ročník je zajímavostí změna na pozici koordinátora sbírky. Po čtyřech letech se z důvodu milých mateřských povinností změnila osoba koordinátorky. Veroniku Dobrovolnou vystřídala Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková.

 

Na začátku ledna často bývá mrazivé počasí. V terénu se dobrovolníci mohou potkat i s nevlídnými reakcemi. Jak je motivujete k jejich činnosti? Co myslíte, že je jejich hlavním hnacím motorem k tříkrálovému koledování?

Největší odměnou pro nás všechny, kteří se do sbírky různými způsoby zapojujeme, je dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro dobrou věc, a to je, jak se domnívám, též motivací koledníků.

Koledníky se pak každoročně snažíme odměnit malou pozorností, protože jim chceme poděkovat za jejich nasazení a současně věnovat něco na památku. Tentokrát je to malá peněženka s motivem Tří králů, spíše určená dětem. Zároveň jsme letos nově zajistili pro koledníky v jednotlivých regionech odměnu v různých formách, někde mají možnost návštěvy kina, divadelního představení či využití bazénu. Pro asistenty sbírky, kteří se o koledu starají v jednotlivých oblastech, vyrobila koordinátorka sbírky malé sádrové anděly.

Co se týká nevlídných reakcí od veřejnosti, musím s radostí říci, že se s nimi koledníci naštěstí setkávají stále méně, což mě utvrzuje v tom, že většina lidí je dobrých a chce pomáhat.

 

O tom, jak bude úspěšná letošní sbírka, se dozvíme až v druhé polovině ledna. Jak jste využili loňský výtěžek, který přesáhl částkou třímilionovou hranici? 

Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2017 pomohl již v mnoha projektech žďárské Charity. Mezi nejdůležitější projekty podpory patří zkvalitnění terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro efektivnější dostupnost Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v akutní nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb. Část výtěžku sbírky podpořila uživatele denních stacionářů Nesa a Rosa, kteří využívají možnosti dopravy do zařízení pomocí speciálně upravených automobilů. Z výtěžku sbírky budou částečně hrazeny náklady na tuto dopravu. 

Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky se dostalo také lidem s duševním onemocněním, kterým se věnují v Klubu v 9. Uživatelé centra se společně s pracovníky již několik let vydávají na rekondiční a pobytovou akci.

Díky tříkrálovým financím byly zkvalitněny i provozovny našich kompenzačních pomůcek, které jsou veřejností často využívané.

Významně výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří též Charitní pečovatelskou službu, o jejíž služby je zvýšený zájem, a současně i aktivity žďárských dětí a mládeže, které jsou poskytovány prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. Rovněž dokryje i náklady dobrovolnického centra Kambala, které mimo jiné zaštiťuje Tříkrálovou sbírku.

Dále bylo v rámci mezinárodní pomoci podpořeno moldavské centrum Hippokrates, které se věnuje Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja a provoz zubní ordinace a pečovatelské služby včetně zajištění zdravotních prostředků a léčiv v rumunském Banátu.

Výtěžek sbírky podpořil rovněž zlepšení zdravotní situace mladého muže, který je po těžké autonehodě odkázán na vozík, příspěvkem na nákup motomedu, který využívá k rehabilitaci. 

 

Letošní koleda ještě neskončila. Přesto se zeptám, zda už víte, kam budete směřovat získaný výtěžek sbírky?

Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb naší organizace. Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb dostat do finančních problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno.

 

V letošním roce slavíte i 25. výročí vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dokážete po letech vyčíslit, jak se liší výsledek prvního ročníku oproti současným výtěžkům? 

Ráda vzpomínám na začátky mého působení ve žďárské Charitě, kdy jsem před šestnácti lety byla účastna mé první Tříkrálové sbírky. Ta úplně první ale proběhla už o rok dříve v roce 2001 s výtěžkem 12 471, které tehdy vykoledovalo zhruba dvanáct králů. Během osmnácti let jsme se s Boží pomocí dostali až na úctyhodnou třímilionovou hranici za podpory dvou tisíc koledníků, bez kterých by se tato tříkrálová kampaň nemohla konat. Proto bych chtěla využít této příležitosti a všem koledníkům, dárcům i dalším podporovatelům naší práce bych ráda poděkovala. Právě pro ně pořádáme již dvanáctý ročník děkovného Tříkrálového koncertu, který se v letošním roce opět uskuteční v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. Těšit se můžete na vystoupení Uskupení mladých hudebníků z Nového Města na Moravě a Scholy mládeže s názvem Jakoby, která působí v Dalečíně. Koncert se uskuteční i v rámci oslav našich 25. narozenin.

 

Děkuji za rozhovor.

7. 1. 2018

Lenka Šustrová

 

Více na www.zdar.charita.cz 

nebo www.trikralovasbirka.cz 

 

partneri

 

 Tisková zpráva ze dne 6. ledna 2018 

Rosa děkuje Free Runu

V červnu 2017 se v Bobrové uskutečnil druhý ročník sportovní akce Free Run. Výtěžek této aktivity podpořil denní stacionář Rosa ve výši 18 200 korun. Finanční prostředky byly z části využity na pokrytí nákladů dopravy uživatelů do stacionáře. 

 

Služeb stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem využívají obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem a okolních obcí v okruhu zhruba dvaceti kilometrů. Jedná se o děti i dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zajištění dopravy je pro většinu uživatelů nutnou podmínkou k tomu, aby mohli služeb stacionáře využívat. Uživatelé nemají možnost využít městské hromadné dopravy, jsou upoutáni na vozík a veřejná doprava v místě bydliště není bezbariérová, či nemají potřebný doprovod, který by jim zajistil podporu a pomoc při dopravě do stacionáře. Jedná se především o uživatele, kterým poskytují péči rodiče, nebo jejich nejbližší ve vyšším věku, či chodící do zaměstnání nebo matky pečující o další děti. Někteří pečující nevlastní automobil. Zajištění dopravy je pro některé uživatele jedinou možností, jak se do stacionáře dopravit. Denní stacionář Rosa vlastní automobil s úpravami pro přepravu osob na vozíku, díky kterému může dopravu osob s postižením do stacionáře zajistit. 

„Zajištění dopravy pro uživatele je velmi finančně nákladné. Stále hledáme zdroje, jak tuto službu pokrýt, proto jsem velmi rádi, že se zástupci Free Runu rozhodli podpořit právě nás a naši službu. Velmi si této pomoci vážíme. S organizátory Free Runu jsme navázali spolupráci i v jiných oblastech. Naši uživatelé například vyráběli pro akci srdíčka z keramiky.  Děkujeme a těšíme se na další „společný běh pomoci potřebným“,“ vzkazuje závěrem Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa.

Tým pracovníků denního stacionáře RosaTisková zpráva ze dne 30. 12. 2017

My tři králové jdeme k vám…

Tak zní první slova koledy, která prvního ledna rozezvučí ulice měst a obcí na území okresu Žďáru nad Sázavou. I sem zavítají tři králové, aby nejen svým zpěvem oznámili radostnou novinu o narození Krista.
Jaká byla jejich jména a jaké dárky s sebou králové přinesli právě narozenému Ježíškovi?

V evangeliu se nehovoří o králích, ale o mudrcích z východu, kteří právě narozenému Ježíškovi přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Předpokládá se, že se jednalo o astrology či hvězdopravce. Podle počtu darů se začalo odvozovat, že králové byli tři: Kašpar, což znamená „Strážce pokladu“, Melichar s významem jména „Král je světlo“ a Baltazar, jehož jméno znamená „Ochraňuj můj život“.

Jak vznikla tradice tříkrálového koledování?

Již od středověku patřil svátek Tří králů mezi nejoblíbenější lidové oslavy. Nejprve chodili mladíci, pak chudé děti převlečené za tři krále, aby přinášeli do domovů požehnání. Všem přáli do nového roku a zapisovali daný rok společně se symboly K†M†B† nad dveře domu. Po koledě pak děti dostaly za odměnu od hospodáře sladkosti, jídlo či peníze.

Traduje se, že symboly označují počáteční písmena jmen tří králů, ale není tomu tak. Jsou zkratkou latinského „Christus mansionem benedicat“ - „Kristus žehnej tomuto domu.“ Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce (Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a Ducha Svatého.

Začíná osmnáctá Tříkrálová sbírka.

Od roku 2000 Charita Česká republika dala tradičnímu pojetí oslavy Tří králů další rozměr, a to v podobě Tříkrálové sbírky. V období svátku se snaží při jejím organizování získat finanční prostředky na zajištění vlastní činnosti a mezinárodní pomoci, podpořit tříkrálovou tradici a dobrovolnictví a formovat veřejné mínění ve prospěch solidarity s těmi nejpotřebnějšími. Koledníci tak nejen pokračují v šíření tradice, ale mohou vykoledovat dar určený pro podporu projektů Charity Česká republika.

Letošní již osmnáctá Tříkrálová sbírka začíná v pondělí 1. ledna a potrvá až do neděle 14. ledna 2018. Koledníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou je možné poznat dle průkazky vedoucího skupinky a kasičky označené logem Charity, razítkem Kambaly – dobrovolnického centra a razítkem pečetící obce či města.

„V letošním roce bylo vydáno do oběhu 505 kasiček, což je zase o něco více než v loňském roce. V minulém roce se díky pomoci více než 2 000 dobrovolníků podařilo vykoledovat 3 058 807 Kč,“ vysvětlila Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, nová koordinátorka Tříkrálové sbírky. Ta ve své funkci vystřídala Veroniku Dobrovolnou, která se po čtyřech letech koordinace tříkrálové koledy připravuje na mateřské povinnosti.

Finance ze sbírky roku 2018 poputují na podporu stávajících služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou. “Počítáme s podporou terénních služeb, které jsou v tuto chvíli velmi žádané, a také s případnou podporou těch služeb, které se mohou díky změně ve financování sociálních služeb ze strany měst a obcí, dostat do finančních problémů. Část výtěžku bychom rádi opět věnovali do potřebného projektu Charitní záchranná síť, část pak do rozvoje chudých oblastí v zahraničí, ve kterých působí Diecézní charita Brno,” uvedla Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Lenka Šustrová

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, mob.: 777 755 444, 
e-mail: jitka.milcakova@zdar.charita.cz


partneri

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 12. 2017

 

Žďárská Charita zkvalitnila své služby díky finanční podpoře Tříkrálové sbírky

 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomohl během roku již v mnoha projektech žďárské Charity. Mezi nejdůležitější kroky podpory patří zkvalitnění terénních služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to nákupem automobilů pro efektivnější dostupnost Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a Domácí hospicové péče.

„Našim zdravotním sestrám, pečovatelkám a osobním asistentům usnadňují vozy dostupnost do různých míst rozlehlého žďárského okresu a zefektivňují jejich práci,“ sdělila Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, koordinátorka Tříkrálové sbírky roku 2018.

 

Finance z letošní sbírky putovaly i na podporu tzv. Charitní záchranné sítě, která je zacílena na osoby v nouzi, vypadávající ze systému pomoci a podpory místních institucí a služeb.

Část výtěžku sbírky podpořila uživatele denních stacionářů Nesa a Rosa, kteří využívají možnosti dopravy do zařízení pomocí speciálně upravených automobilů. Z výtěžku sbírky budou částečně hrazeny náklady na tuto dopravu.

Dále bylo v rámci mezinárodní pomoci podpořeno moldavské centrum Hippokrates, které se věnuje Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja a provoz zubní ordinace a pečovatelské služby včetně zajištění zdravotních prostředků a léčiv v rumunském Banátu.

 

Díky tříkrálovým financím byly zkvalitněny i provozovny kompenzačních pomůcek, které jsou veřejností často využívané. Žďárská Charita tak může nabídnout pronájem pomůcky širšímu okruhu osob.

Významně výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří též Charitní pečovatelskou službu, o jejíž služby je zvýšený zájem, a současně i aktivity žďárských dětí a mládeže, které jsou poskytovány prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. Rovněž dokryje i náklady dobrovolnického centra Kambala, které zaštiťuje Tříkrálovou sbírku.


Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbírky se dostalo také lidem s duševním onemocněním, kterým se věnují v jednom ze zařízení žďárské Charity, Klubu v 9. Uživatelé centra se společně s pracovníky již několik let vydávají na rekondiční a pobytovou akci.

„Hlavním cílem akce je zúročit a posílit získané dovednosti v rámci sociální rehabilitace, kterou Klub v 9 poskytuje. Jedná se o dovednosti spojené se samostatnou péčí o vlastní osobu, ověření a posílení dovedností při kontaktu se společenským prostředím a celkovou aktivizaci uživatele. Absolvováním pobytové akce uživatel posiluje vlastní samostatnost a získává nové dovednosti a zkušenosti, které může využít v každodenním životě, což umožňuje efektivnější začlenění do jeho přirozeného prostředí,“ vysvětlila Bc. Ivana Ptáčková, vedoucí Klubu v 9. Díky finanční podpoře z Tříkrálové sbírky je tak pobyt dostupnější uživatelům, kteří by si ze svých příjmů nemohli pobytovou akci dovolit.

 

Výtěžek sbírky podpořil rovněž zlepšení zdravotní situace pana Radima, který cizím zaviněním zůstal po těžké autonehodě odkázán na vozík. Z počátku pan Radim nepohnul rukama ani nohama. Poté, co se jeho zdravotní stav zlepšil, začal rehabilitovat. Po propuštění z rehabilitačního zařízení do domácího prostředí mu byla doporučena následná intenzivní rehabilitace, kterou však pojišťovna nehradí. Proto bylo nutné zakoupit k rehabilitaci v domácím prostředí motomed, aby pan Radim mohl nadále rozvíjet dosažené pokroky.

„Motomed využívám téměř každý den. Pomůcka mi umožňuje pohyb nohou, který bych jinak na vozíčku neměl. Nohy svým způsobem pasivně posilují, takže je tu určité zachování 

 

 

svaloviny. Zároveň jsou díky pohybu lépe prokrvené a neotékají,“ hodnotí užívání zdravotní pomůcky pan Radim.

 

Tříkrálová sbírka roku 2018 se uskuteční v Charitách České republiky již poosmnácté. Tříkrálové skupinky tak bude možné potkat v ulicích obcí a měst od 1. do 14. ledna 2018. Více na www.zdar.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz 

 

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Mgr. et Mgr. Jitka Milčáková, tel. 777 755 444

 

Foto: Zbyněk Čech

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová 

 

 


Tisková zpráva ze dne 13. prosince 2017

 

Rosa naplnila čtrnáct „krabic od bot“ dětem pod stromeček

 

Uživatelé denního stacionáře Rosa se společně s pracovníky zapojili do předvánoční akce s názvem Krabice od bot. Smyslem této akce je obdarovat děti, které by na Vánoce pod stromečkem jinak žádné dárečky neměly. Tuto předvánoční akci pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické.
„Úplně mě to dojalo k slzám, chtěla bych vidět ty dětské úsměvy,“ říká uživatelka stacionáře Veronika. 

Uživatelé Rosy připravili čtrnáct krabic, které poputují k potřebným dětem. „ Jsem moc ráda, že jsem se shodla s uživateli i pracovníky na velké potřebnosti této akce. Moc mě potěšilo, jak se s chutí všichni zapojili. Při balení dárků panovala ve stacionáři kouzelná vánoční atmosféra a najednou i my jsme byli touto akcí obdarováni. Velice fandíme organizátorům a přejeme všem dětem krásné a klidné Vánoce,“ vzkazuje Petra Königová.

Část dárků organizátoři rozdělí přímo v regionech dětem z chudých rodin a z neziskových organizací. Další část dárků pak poputuje do sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách. Podle pořádající organizace se tzv. „krabice od bot“ v mnoha případech dostanou tam, kde pod stromečkem jiné dárky nejsou.

 

Bystřický denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

Více o vánoční akci na www.krabiceodbot.cz

 

 

 

Autoři tiskové zprávy: Tým denního stacionáře Rosa

 

 

Tisková zpráva ze dne 12. prosince 2017

 


Prodejní výstava ve Včele měla úspěch

 

Uživatelky bystřického klubu Včela se po celý rok pilně připravovaly na předvánoční prodejní výstavu. S radostí a láskou připravovaly různé výrobky, přičemž si procvičovaly jemnou motoriku, udržovaly a zlepšovaly své dovednosti.

Výstava probíhala celý týden od pondělí 20. do neděle 26. listopadu 2017. Výrobky byly po celý týden vystavené v prostorách Včely. Uživatelky se střídaly při prodeji a měly radost z každého prodaného výrobku. Nakupující přicházeli, obdivovali a nakoupili si krásné ozdoby, dekorace, háčkované hračky, svíčky, obrázky, šité dekorace, svícny, adventní štoly, háčkované bačkory, loutky, háčkované kabelky, slepičky a skořápky s kuřátky, šité mikulášské punčochy, čepice, keramiku a další. Opravdu bylo z čeho vybírat.

„Mnoho lidí si na naší výstavě zakoupilo dárky na Vánoce a my máme radost, že někoho naše výrobky potěší. Velké poděkování patří všem našim uživatelům, kteří se na vyrábění dárků podíleli. Také velmi děkujeme všem lidem, kteří nás navštívili, nakoupili si a podpořili volnočasový klub Včela,“ vzkazuje veřejnosti pracovnice Včely Lenka Skryjová. Výtěžek z prodeje výrobků, který překročil částku 17 tisíc Kč, poputuje na nákup šicího stroje a materiálu do tvůrčích dílen.

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 8. listopadu 2017

 

 

Vystupující bystřického Funny Festu obohatili přítomné nejen svým zpěvem

Funny Festy pro letošní rok skončily. Posledním benefičním koncertem, který se uskutečnil 26. října 2017 v Bystřici nad Pernštejnem, se tak uzavřela benefiční „šňůra“ multižánrových aktivit, které pořádala nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

 

A jaké jsou dojmy z benefičního programu?

Při koncertu, který se uskutečnil v Domě kultury, se největší oblibě těšil hudebník s názvem „Pokáč“, který přítomné pobavil svojí obohacující hudbou a humorem. Dobrou náladu předali i další účinkující. Hudební skupina „POW“ z Nového Města na Moravě opět ukázala, jak velikou vášní může hudba být. Členky hudebního uskupení Amater ze Žďáru nad Sázavou přítomným vysvětlily, že sny se mohou plnit a nervozita nic neznamená v porovnání s tím ukázat, co v nás dřímá. Skupina „Vzhůru a níž“ dokázala, že se nebojí vyjít z komfortní zóny a pracovat na svých snech, i když každý člen má mnoho jiných povinností. Zapomenout nelze ani na vystoupení slečen z „Dance Style v Bystřici nad Pernštejnem“, které jsou důkazem toho, že když se na něčem vytrvale pracuje, výsledky se dostaví.

„Velký zájem měli účastníci i o alkoholové a marihuanové brýle, které navozují stav po užití návykových látek.  Většina těch, kteří brýle vyzkoušeli, přiznali, že by nikdy nechtěli tento stav prožít naostro. Turnaj ve stolním fotbálku přinesl opět vítěze. Děkujeme, že jste u toho byli s námi. Akci navštívilo zhruba 120 účastníků,“ vzkazuje veřejnosti Bc. Renata Hanychová, vedoucí Nadosahu.

 

Tým NZDM Nadosah, Bystřice nad Pernštejnem

 

Účinkující:

Dance Style – Bystřice
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě - kapele POW
AMaTer
Pokáč
Vzhůru a níž

 

Doprovodný program:

Úsměváčci z.s

 

Technická, finanční a materiální podpora:

Město Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
Soundservis
Danielart_tattoo
Pizza Piazza
Restaurace Club
Květinářství Marie a Kateřina Pevná


 


Tisková zpráva ze dne 6. listopadu 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

 

11. 11. 2017 Velká cena Města BnP ve střelbě ze vzduchových zbraní; 8:30

Střelecký klub SSK 0303 Bystřice n. P. pořádá už tradiční závod ve střelbě ze vzduchových zbraní. Soutěž se koná ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P. a začátek je stanoven na 8:30 hodin.

 

14. 11. 2017 Trubka a cembalo; 19:00

Marek Zvolánek na trubku a Kayoko Fukuda na cembalo zahrají v dalším pořadu Klubu přátel hudby. Zazní díla P. J. Vejvanovského, F. Couperina. A. Corelliho, J. S. Bacha či J. B. Loeilleta. Platí permanentky KPH.

 

18. 11. 2017 – Den s fotografií; 15:00 

Už 7. ročník prestižní bystřické soutěže ZRCADLENÍ vyvrcholí DNEM S FOTOGRAFIÍ v sobotu 18. 11. 2017 v prostorách Gymnázia Bystřice n. P. Těšit se můžete na zajímavý odpolední program, plný přednášek a krásných fotografií. V 19:00 začne společenský večer s vyhlášením výsledků zmíněné fotografické soutěže ZRCADLENÍ 2017. Pořádá Kumšt z.s.

 

22. 11. 2017 – Koncert MISSA SANCTAE CEAECILIAE; 19:00

Ve farním kostele sv. Vavřince vystoupí Alter Ego a hosté s téměř 300 let starou mší k poctě svaté Cecílie, patronky hudby a hudebníků Anonymní kompozice vznikla před rokem 1750 v okruhu císařského dvora ve Vídni a zachovala se ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně. Bystřické představení bude opravdovým unikátem.

 

25. 11. 2017 – Vánoční koledování; 15:00

Město Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům a městské muzeum pořádají v předstihu VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 2017. Čeká vás vystoupení dětí bystřických škol a zájmových organizací, řemeslné dílny, Ježíškova pošta, výstavy v městském muzeu, vyhlášení vítězů poznávací akce „S Vodomilem Zubří zemí“, soutěž „Bystřická vánočka roku 2017" a nakonec slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

 

26. 11. 2017 – Koncert Vánoční Nezmaři; 18:00

Již počtvrté zahraje v Bystřici legendární folková skupina Nezmaři společně se smyčcovým orchestrem Něhoslava Kyjovského a s dalšími hosty. Kromě známých písní zazní i nové skladby.

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 16. října 2017

 

 

Vyměňte sychravý večer za Funny Fest s Nadosahem

V pořadí již třetí a v tomto roce poslední multižánrový festival s názvem Funny Fest připravují společně pracovníci a uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem. Ten se uskuteční ve čtvrtek 26. ř?

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« červenec 2018 »»»
PoÚtStČtSoNe
      
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Bc. Michaela Kolářová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2018 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák