Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 29. 9. 2021

Koláč pro hospic opět podpoří stále se rozvíjející charitní Domácí hospicovou péči

Již po deváté bude moci veřejnost přispět na podporu charitní služby s názvem Domácí hospicová péče, a to do sbírky s názvem KOLÁČ PRO HOSPIC. Tradiční kampaň se uskuteční ve středu 6. října 2021.

Žďárská Charita letos nabídne koláče stejně jako minulý rok ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Podpořit Domácí hospicovou péči bude možné i v online podobě po celý měsíc říjen přes webové stránky www.zdar.charita.cz „Koláč pro hospic je pro nás jednou z možností, jak dát vědět o naší službě těm, kteří ji potřebují. Současně je i důležitou finanční podporou. Naše péče se v posledních letech velmi rozrůstá. K 30. 6. letošního roku jsme pomohli důstojně dožít v domácím prostředím 88 uživatelům. K tomu, abychom dokázali efektivně pomáhat, potřebujeme rozšířit personální stav a postupně tým dovybavit potřebnými pomůckami a materiálem. Proto jsme za veškerou podporu veřejnosti velmi vděční,“ vysvětluje Barbora Boháčová, vedoucí Domácí hospicové péče.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 7.00 do 17.00 hodin. Po páté hodině ranní budou dobrovolníci s koláčky k zastižení před firmou Del, a.s. a Žďas, a. s. na Strojírenské ulici a Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Domácí zdravotní péče v suterénu žďárské Polikliniky od 8.00 do 12.00 hod. Velmi ochotně se letos znovu zapojí i místní firma TOKOZ, a.s. a rovněž i DM drogerie markt s.r.o. na Brněnské ulici, a to po celý čas prodejní doby.

Novinkou letošního roku je i pojízdný vůz s koláči, který se bude po celý den pohybovat na frekventovaných místech města společně s dobrovolníky.

Jízdní řád

Vlakové nádraží 5.00–7.30 hod. Městský úřad 8.00–9.00 hod. Tržnice 9.30–11.00 hod. U Úřadu práce 11.30–13.00 hod. Průmyslová zóna, Jamská 14.00–15.00 hod.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou pro letošní rok navázala spolupráci i s místní Střední školou gastronomickou, jejíž studenti vypomohou s pečením koláčů a současně se i dobrovolně do sbírky zapojí společně se studenty Biskupského gymnázia. Jejich stánek bude veřejnost moci navštívit u vstupu do Pěší zóny na ulici Nádražní od 7.00 do 17.00 hodin.

„Zapojení studentů do naší hospicové kampaně nás velmi těší. Je důležité postupně informovat veřejnost o tom, jaké služby Charita provozuje a co potřebným nabízí. O to více je důležité spolupracovat s mladými lidmi na projektech pomoci a vtahovat je do sociální problematiky. Ze spolupráce s místní Střední gastronomickou školou a Biskupským gymnáziem máme velkou radost,“ doplňuje Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka kampaně pro oblast Žďáru nad Sázavou.

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky na horním náměstí vedle prodejny Supermarket Albert od 7.00 do 17.00 hodin. Rovněž bude možné potkat i dobrovolníky v terénu, za což patří poděkování za spolupráci místnímu Gymnáziu.

Ve Velkém Meziříčí bude stánek umístěn od 7.00 do 17.00 u kostela sv. Mikuláše. V průběhu dne bude možné potkat i dobrovolníky na frekventovaných místech města. Zapojení studenti budou z řad místního Gymnázia a děvčata z Výchovného ústavu společně s pedagogy.

Každoročními dodavateli chutných koláčků jsou místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou, Pekařství Řečice a Střední škola gastronomická. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka a ve Velkém Meziříčí Karlova pekárna.

Do organizace každoroční kampaně se tradičně zapojuje i dobrovolnické centrum Kambala, které aktivně sdružuje dobrovolníky ochotné pomoci nejen při sbírkových akcích.

I pro letošní rok bude možné podpořit Koláč pro hospic online, a to po celý měsíc říjen na webových stránkách www.zdar.charita.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.

Kontakt:

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Boháčová, mob.: 777 755 435, e-mail: barbora.hadrous@zdar.charita.cz

Koordinátorka kampaně: Mgr. Lenka Šustrová, mob. 777 155 389 e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

Koordinátorka dobrovolníků: Michaela Daňková, mob. 605 597 204, e-mail: michaela.dankova@zdar.charita.czVedoucí Centra prevence, David Filip:

Když ve třídě něco nefunguje, je důležité mít chuť a odvahu na tom s námi pracovat

Centrum prevence, které je přes dvacet let součástí Oblastní charity Žďár nad Sázavou, realizuje programy primární prevence v základních školách okresu Žďár nad Sázavou. Z počátku lektoři působili v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka. O tématech, která žáky aktuálně trápí a s nimiž se běžně setkávají, jsme si povídali s Bc. Davidem Filipem, DiS., vedoucím Centra od roku 2016.

Davide, jak se po čase několika lockdownů, které nás přetransformovaly do jiných zvyklostí a zbavily mnoha návyků a povinností, změnil svět mladistvých?

Svět se změnil pro nás všechny, takže se samozřejmě dotýká i světa mladších ročníků. Během lockdownu vzrostl čas strávený u počítače na úkor dalších aktivit, koníčků a zájmových kroužků, které nebylo možné realizovat. Svět se mění neustále. Covid jen zrychlil digitalizaci naší komunikace. Ale myslím, že potřeba se osobně setkávat a socializovat u dětí a mladistvých stále trvá.

S jakými obtížemi se děti a mladiství nejvíce potýkají?

Těch obtíží může být celá řada. V souvislosti se školním prostředím to může být hledání hranic, co mohu a nemohu. Část žáků je během covidu ztratila. Dlouhou dobu byli doma, kde se o prostor dělili maximálně se svými sourozenci a najednou se mají vrátit do velké skupiny žáků, kde nejde být pořád jen JÁ, ale musím umět dělat a hledat kompromisy. A na to navazují vztahy žáků ve třídě, kdy dlouhá doba odloučení mohla znamenat narušené vztahy mezi žáky. Jedni hledají cestu, jak komunikovat, jiní svým chováním negativně ovlivňují své okolí.

Dá se říci, že je tomu tak u všech žáků?

To určitě ne. Jsou žáci a studenti, kteří to těžké období zvládli výborně a fungují jako před pandemií. Jednoduše řečeno rychle se aklimatizovali a je jim dobře. Ale jsou tu děti, které jsou například uzavřenější, tišší a pro ty to je velmi těžké se vrátit po vice než roce do starých kolejí.

Jak mladým lidem mohou být nápomocni jejich rodiče?

Rodiče hrají velmi důležitou roli. Nejdůležitější je se svými dětmi mluvit o situaci a snažit se jim být nápomocni. Je hrozně fajn, když má dítě důvěru a při problémech se dokáže rodiči svěřit a tím se může už v zárodku zamezit velkým problémům. Pokud to jde, je fajn když má dítě pestrou paletu zájmů, která není postavená pouze na digitálních koníčcích, jakými jsou sociální sítě nebo hraní her, ale i na kreativitě, pohybu a sportování.

Nový školní rok je zde. Mohou k té socializaci žáků a zlepšení jejich komunikačních schopností a návyků pomoci i učitelé?

Učitel je v rámci socializace a třídního klimatu obrovsky důležitý. On je ten, kdo může zásadně pomáhat v budování dobrých vztahů ve třídě, a v případě problém, je on tím, kdo musí situaci řešit. Ale ani učitel to nezvládne sám a potřebuje k tomu participaci, jak s rodiči, tak žáky. Jeden bez druhého může těžko něco změnit.

V čem můžete být žákům přínosní i vy – lektoři Centra prevence?

Centrum prevence se snaží při práci se třídou přinášet nový náhled na situaci z perspektivy někoho z venku, kdo není každý den v přímé interakci s aktéry. Když škola řeší, že ve třídě něco nefunguje, kontaktují nás a my se snažíme pracovat se třídou tak, abychom dokázali najít cestu, která napomůže zlepšení komunikace či chování ve třídě.

Davide, závěrem mě napadá ještě jedna otázka. Co myslíte, bude všechno jednoho dne takové jako dřív, třeba před dvěma lety? Dají se všechny ty nesrovnalosti časem společně napravit?

Nemáme kouzelnou hůlku. Vždy je to práce na delší čas, ale snažíme se najít tu nejvhodnější cestu. Někdy se to podaří velmi rychle jen tím, že třída dostane náhled na svoje chování a uvědomí si, co je špatně a proč je potřeba pracovat na zlepšení. A pak jsou případy, kde situace trvá delší dobu, a ne vždy se to podaří napravit na všech zmiňovaných rovinách. Třídní klima je živý organismus, na který pokaždé platí něco jiného. Nejdůležitější je mít odvahu a chuť s ním pracovat. Pak si myslím, že se dá zvládnout hromada dobré práce a dětem ve třídě je fajn.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

9. 9. 2021

Více informací o Centru prevence a kampani Vraťme smysl volnému času na www.zdar.charita.cz

david-filip

 

Tisková zpráva ze dne 20. 8. 2021

Charita pořádá sbírku školního vybavení a potřeb pro volný čas

 

To, co pro mnohé z nás je samozřejmostí, může být pro některé rodiny s dětmi často problematické a nedostupné. Zajištění pomůcek do školy nebo vybavení pro volný čas je důležitou součástí pomoci uživatelům našich služeb, kterou Charita realizuje především díky spolupráci s veřejností.

„Často se nás lidé ptají, jakými konkrétními věcnými dary mohou pomoci. Proto jsme oslovili pracovníky služeb, jejichž pomoc směřuje k dětem, mládeži a rodinám na území celého okresu Žďár nad Sázavou. Společně jsme vytvořili seznam věcí, které pomohou přímo v domácnostech rodin, se kterými pracujeme, nebo budou rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí v našich centrech pro rodiny s dětmi nebo ve třech nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Právě tato centra poskytují velmi důležité zázemí pro školní přípravu, smysluplné trávení volného času a pozitivní motivaci ve směřování života mladých uživatelů,“ vysvětluje Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka letošní Sbírky školních pomůcek a drobných sportovních potřeb.

 

JAK NA TO?

Seznam potřebného materiálu bude je od 20. srpna do 3. září 2021 umístěn na webových stránkách www.zdar.charita.cz „Seznam jsme se snažili tvořit interaktivní formou. Obsahuje nejen školní pomůcky, drobné sportovní vybavení, ale i materiál, se kterým pracují klienti v našich zařízeních, nebo je důležitý pro provoz a programy našich služeb,“ doplňuje Radka Čaníková.

Dárce, který se rozhodne do naší sbírky zapojit, si danou věc zarezervuje na webu v registračním formuláři a zanese na jedno z osmi sběrných míst, které jsou v Bystřici and Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Radešínské Svratce, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou. Více informací na: https://zdar.charita.cz/…nich-potreb/

 

TI, kteří se do sbírky nemohou z jakýchkoliv důvodů zapojit, mohou využít darovacího portálu https://www.darujme.cz/projekt/1205036 nebo zaslat finanční dar na číslo účtu Oblastní charity Žďár nad Sázavou 110889787/0300, VS 8062021.

Kontakt: Mgr. Radka Čaníková, tel. 730 163 135, e-mail: radka.canikova@zdar.charita.czVedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah:

Motivace mladých je pro nás velké téma

Renata Pokorná je vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nadosah, které se věnuje dětem a mládeži od 10 do 20 let a sídlí v Bystřici nad Pernštejnem. Tým pracovníků je složený z vedoucí, která je současně i sociální pracovnicí, a dvou pracovnic v sociálních službách. S dětmi a mládeží pracují především v rámci nízkoprahového klubu nebo přímo v terénu tam, kde se mladí scházejí.

Renato, denně jste v kontaktu s mladými lidmi. Znáte jejich současné zájmy, starosti, ale i radosti. Jaká témata aktuálně řeší náctiletí a čím se zabývají?

Myslím, že největším tématem je dnes nuda a trávení velkého množství času na sociálních sítích, i když si možná mladí do důsledku pravá rizika s tímto spojená „teď a tady“ neuvědomují. Co se týká nudy, záleží, jak dlouho trvá. Z dlouhodobého nudění vznikají patologie typu: pokusy o únik z reality prostřednictvím užívání návykových látek, drobná kriminalita apod. Tomu všemu se ve službě snažíme zamezit. Naší cílové skupině nabízíme atraktivní program, hodně se bavíme o tom, co aktuálně konkrétní uživatele trápí, v čem potřebují podpořit. Přestože i my službu poskytujeme online, bavíme se o možných rizicích. Online formu využíváme jako informační a vzdělávací/poradenskou platformu pro naše uživatele. Nejvíce k tomu využíváme kvízy na Instagramu a Facebooku. Paleta témat kvízů je široká, od trávení volného času přes školní témata jako podpora při doplnění znalostí, přes návykové látky, dodržování společenských norem atd.

Několik měsíců jsme byli uzavřeni doma společně s našimi nejbližšími. Mnohdy došlo u mladých k přerušení přímých kontaktů s vrstevníky a mnoho vztahů fungovalo prostřednictvím sociálních sítí. Ovlivnila tato situace schopnost komunikace vašich klientů?

Je patrné, že někteří naši uživatelé tuto situaci přivítali pozitivně. Pro mnohé je opravdu jednodušší schovat se do online světa, který může být zdánlivě anonymní, ale přesto je při nesprávném užívání nebezpečný a škodlivý. Sociální izolace v době pandemie může do jisté míry za neschopnost běžné komunikace a navazování reálných vztahů. Komunikace se smrskla na psané slovo, jednoduché fráze typu – „ok, jj, nvm“  – konkrétně: změnila se řeč mládeže. Na druhou stranu, svět se vyvíjí, lidsky, technologicky – a i nám tedy nezbylo než tuto formu přijmout a naučit se žít s našimi uživateli „online“, abychom navázané kontakty nepřerušili.

A jak je to s motivací mladých? Přineslo rozvolnění chuť a nadšení pro smysluplnější trávení volného času, například v přírodě, na výletech nebo u společenských her? 

Motivace mladých byla vždycky velké téma. Po řadě vzdělávání a setkávání se na pracovních skupinách je to pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež společné téma napříč regiony. Při prvním větším rozvolnění byli uživatelé z dříve omezených aktivit kvůli covid opatřením nadšení, rádi se zapojovali do akcí na klubu – turnaje ve stolním fotbálku, hraní společenských her atd., ale nadšení pomalu opadlo. Téma motivace často vnášíme do běžných intervencí, nabízíme program, na který reagují neaktivitou, ovšem při dotazech, co by chtěli dělat, jsou odpovědi jednoznačné: NIC. Více motivovaní jsou mladší uživatelé. Je mnohem jednodušší je zabavit. Starší uživatelé mají odlišné zájmy, mnohdy neslučitelné s posláním naší služby.
 
V poslední době se často mluví o vzrůstajících závislostech mladých na moderních technologiích, zejména na sociálních sítích a PC hrách. Jak tuto situaci vnímáte vy? 

Jak jsem zmiňovala výše, pro mnohé mladé je to únik od reality. Nemusí tak nutně dojít ke konfrontaci v běžných situacích – např.: navazování vztahů, řešení konfliktních situací. Velkou nevýhodou je určitě to, že moderní technologie jsou dnes velmi snadno dostupné. Mobilní telefony se dají pořídit za nízké částky, v rukou je vidíme mnohdy i u dětí předškolního věku. Neříkám, že moderní technologie jsou špatné. Jen je nutné se s nimi naučit zdravě zacházet – nastavit pravidla, jak dlouho bude dítě mít vyhrazený čas na telefon a PC, jaký obsah bude mít dítě povoleno ke sledování a také, jaký obsah bude dítě sdílet. Tady je ale nutná důslednost a trpělivost rodiče. 

Za zmínku stojí i tzv. kyberšikana. Jak vypadá? Jak ji mohou náctiletí rozpoznat?

Kyberšikana je, když útočník využívá internet a mobilní technologie pro to, aby mohl někomu ublížit: zesměšnit ho, ztrapnit, ohrozit nebo zastrašit. Kyberšikana obvykle začíná posíláním urážlivých zpráv, vybízením k posílání kompromitujícího materiálu, které útočník následně zneužívá a může dojít až k vydírání oběti. Důsledkem této situace může být sebepoškozování nebo sebevražda dané oběti. V našem klubu jsme několik případů kyberšikany řešili. Jednalo se například o finanční vydírání přes sociální sítě pod pohrůžkou zveřejnění kompromitujících informací, dále pak zasílání intimních fotografií, které se pak bleskovou rychlostí šířily po sociální síti. Tyto situace byly řešeny ve spolupráci s Policií ČR.

Dají se pojmenovat největší rizika související s užíváním internetu mladými lidmi?

Za mě osobně je největším rizikem neefektivnost využívání volného času, internet, hraní her a sdílení na sociálních sítích dokáže pohltit člověka na hodiny a mezitím ubíhá reálný život. Dalším velkým rizikem je samotný obsah sdílení. To, co mladí mnohdy sdílí a jakým způsobem, je pro nás na službě v posledních měsících nepříjemnou novinkou – probíhají živá vyslání na Instagramu, mladí při vysílání popíjejí, kouří, mluví vulgárně, porušují zákon, a to vše live, za předpokladu, že toto vysílání může sledovat kdokoli. Tyto situace pro nás byly natolik výrazné, že při osobním kontaktu s daným uživatelem na to reagujeme, dáváme zpětnou vazbu. Uživatelům zkrátka nedochází, jakou si sami na sociálních sítích vytváří image.

Na druhou stranu – internet se stal součástí našich životů. Přinesl nám i nějaká pozitiva?

Internet je skvělý pomocník při získávání informací. V mnohých oblastech nám šetří čas. V době covidové nám přinesl možnost být spolu, kdy na začátku nebyla jiná možnost kontaktů a osobních setkání. Internet může být zkrátka dobrý sluha, ale také zlý pán. Je dobré si pamatovat, že i při používání internetu platí staré dobré heslo: všeho s mírou.

Jak mohou být rodiče, zejména nyní v době prázdnin, kdy mají mladí lidé více času, nápomocni, aby internet nemusel být většinovou náplní jejich volných dní?

V první řadě udělat si na svoje děti čas, věnovat jim kousek sebe, předat jim znalosti, dovednosti všeho druhu a vymyslet zážitky a následně je společně realizovat. Děti jsou přece odrazem svých rodičů. Prevence by měla začínat především v rodině.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

Více informací o Nadosah – NZDM a kampani Vraťme smysl volnému času na www.zdar.charita.cz

charita1Tisková zpráva ze dne 5. 7. 2021

Petra Königová: Přejeme si, aby naši uživatelé prožívali co nejběžnější život

Petra je vedoucí denního stacionáře Rosa, který vznikl před sedmi lety v Bystřici nad Pernštejnem. Zařízení, které je součástí Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pečuje o klienty s mentálním a kombinovaným postižením. 

Petro, ještě necelé tři roky a budete slavit deset let od vzniku denního stacionáře Rosa. Jak se postupně vaše služba rozšiřovala až do dnešní podoby?
Čas letí jako voda, opravdu je to už sedm let. S vděčností vzpomínám na první den ve stacionáři, kdy jsme od města Bystřice převzali klíče od nově zrekonstruované budovy dnešní Rosy. Začínali jsme jako pobočka denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí, který byl naším pomocníkem v začátcích, naší oporou a vzorem. Jsem moc ráda, že jsme měli tak výborné učitele. Díky nim se nám podařilo službu upevnit v regionu a stále pracovat na rozvoji. První rok do stacionáře docházelo deset uživatelů, kterým službu poskytovalo pět pracovníků, včetně řidiče. Ráda na tyto začátky vzpomínám. Během sedmi let prošel stacionář rozšířením kapacity počtu uživatelů, personálním navýšením i změnami, profilací svého zaměření i zkvalitňováním služby, která se zaměřuje především na osoby s těžkým kombinovaným postižením. Naše systematická práce ukazuje, že je stále co zlepšovat. Přestože to není zrovna vždy jednoduché, snažíme se vidět potřeby každého uživatele a hledáme možnosti rozvoje, podpory a pomoci. Obzvlášť v současné době se projevuje, jak je důležité, abychom byli sehraný tým, který si důvěřuje, může se na sebe spolehnout a umí zabrat pro jeden cíl. Přejeme si, aby naši uživatelé prožívali co nejběžnější život stejně tak jako jejich vrstevníci. 

Kolik klientů v současné době stacionář navštěvuje a odkud jsou?
V současnosti máme třicet smluv. Někteří uživatelé z důvodu obavy z epidemie COVID-19 ale zatím do stacionáře nedochází. Aktivních máme nyní dvacet uživatelů. Na druhou stranu někteří uživatelé docházku v době pandemie rozšířili, například z jednoho dne na pět dní v týdnu. Naše působnost je regionální. Jedná se o mikroregion Bystřicko.

Službu nabízíte především dopoledne a v brzkém odpoledním čase. Neuvažujete o jejím rozšíření?
Ano, naši péči poskytujeme každý všední den od 7 do 16 hodin. K tomu ještě zajišťujeme pro většinu uživatelů fakultativně dopravu do stacionáře. V počátcích byla služba využívána především v dopoledních hodinách. Nyní většina uživatelů využívá stacionář celý den. Navíc vnímáme i větší vyčerpanost pečujících, kteří rádi využijí možnosti odpočinout si v náročné péči. Službu neplánujeme rozšiřovat, spíše se zaměřujeme o znovunalezení optimálního nastavení služby a pomalému návratu do běžných činností stacionáře po době, kdy jsme dodržovali nastavená opatření, zejména během nouzového stavu.

Jak vypadá běžné dopoledne ve vašem stacionáři?
Pomineme-li dobu, kdy byli v době pandemie naši uživatelé oddělení do skupinek, omezili setkávání se a trávili čas pouze s určeným pracovníkem, tak naše obvyklé ráno začíná dopravou do stacionáře, převléknutím v šatně. Poté si jde většina uživatelů zacvičit do tělocvičny. Někteří tam využijí motomedu, jiní cvičební série na protáhnutí těla. Uživatelé se schází ve společenské místnosti, kde se domlouvají na programu dne. Část uživatelů jde do keramické, dřevařské nebo šicí dílny. Ostatní využijí vodního lůžka ve snoezelenu, kuličkového bazénku nebo polohovacího lůžka ve stimulační místnosti, kde mohou rozvíjet smysly pomocí bazální stimulace či světelných efektů. Zároveň je zde umístěno akvárium, o které se starají uživatelé. V minulém roce došlo k rozšíření místností. Kancelář pracovníků se přesunula do přízemí, a tím došlo k možnosti využívat první patro také pro práci s uživateli. Někteří uživatelé mohou pracovat na zahradě, či nacvičovat drobné údržbářské a domácí práce. Oblíbená je i výtvarná dílna. Každý den má uživatel mnoho možností, jak trávit aktivně čas strávený ve stacionáři. Neméně důležité je zprostředkování kontaktu s lidmi z okolí, kdy jsme se velmi dobře zapojili do aktivního kulturního, sportovního i společenského dění ve městě. Naši uživatelé se sami stávají dobrovolníky a pomáhají potřebným. Zároveň rozšiřujeme spolupráci s místními školami i institucemi.

A po obědě už jen odpočíváte?
Většinou ano, po obědě se vykonávají spíše odpočinkové aktivity. Vzhledem k tomu, že došlo k rozšíření doby pobytu ve stacionáři mnoha uživatelů, pracuje se i odpoledne v dílnách, na zahradě, či se provádí nácviky žehlení.

165920766_355211475806705_6606220822786126798_npobyt
Ve vašem poslání uvádíte, že se vaše klienty snažíte vést k co největší míře samostatnosti a začlenění do společnosti. Jakými postupy na tom pracujete a jak se vám to daří?
Naše postupy práce vychází z respektu. Vnímáme naše uživatele jako osoby, které mají právo se rozhodovat, pracovat na sobě, nebo jen odpočívat či udržovat získané dovednosti. Jsme proaktivní a snažíme se vzájemně motivovat. Myslím to tak, že pokud se nám podaří, aby např. uživatel s těžkým postižením sám s minimální dopomocí například utřel prach, tak je to pro nás do jisté míry odměna a motivace v naší další činnosti. Stavíme na malých cílech, které mají významný dopad na spokojenost našich uživatelů.

Naši společnost zasáhla nedávno covidová pandemie. Ovlivnila nějakým způsobem poskytování služeb stacionáře a potřeby vašich klientů?
Minulý rok byl opravdu zlomový. Ukázal nám, jak těžké mohou situace nastat, ale také že máme kapacitu je zvládnout. Posílil nás a potvrdil, že je naše služba potřebná, a že si zaslouží rozvoj a soustavnou práci. A to je náš současný úkol v době, kdy se snad vše opět uklidňuje a vrací k obvyklému chodu. Velké díky patří našim dalším charitním službám, které v době personální nouze neváhaly a poskytly nám personální výpomoc, která nás v mnohém obohatila. V době pandemie jsme mnoha uživatelům omezili jejich oblíbené činnosti jako cvičnou kuchyni, zpívání, skupinové cvičení. Vnímáme také, že se u některých objevuje dopad větší sociální izolace. Mnoho uživatelů má i psychické obtíže či jiné zdravotní komplikace. Tím se změnily i jejich potřeby. Aby ale nebylo vše jen negativní, podařilo se nám i využít nových možností, například zapojit uživatele do jiných forem komunikace. Příkladem může být uživatel, který si během pandemie začal dopisovat přes email s kamarádem ze stacionáře Nesa. Z toho máme velkou radost.

Petro, jaké máte další plány do budoucna? Je něco, na co se těšíte?
Plánů máme pořád mnoho. Chtěli bychom naplno využívat naši zahradu, což se nám již nyní daří a těšíme se na to, až začnou naše stromy plodit a dávat stín. Rádi bychom se zaměřili i na ekologickou ochranu našeho okolí. Již nyní vyrábíme hmyzí domečky, krmítka, třídíme odpad, uklízíme odpadky v okolí. Někteří uživatelé vedou kroniku fauny a flory České republiky a povídání o přírodě patří k těm příjemným. Rádi bychom obnovili zastavené činnosti jako cvičnou kuchyni či společné zpívání, canisterapii či vyjížďky ke koním. Uživatelé se těší na společné výlety, setkávání se s přáteli z ostatních služeb. Těšíme se, až budeme moci zajet na návštěvu do denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí či si opéct buřta u táboráku se seniory Včely. Každý den se těšíme na to, jak pěkný den nás zítra bude čekat.

V Bystřici nad Pernštejnem se denní stacionář Rosa dostal do povědomí mnoha obyvatel, kteří vám fandí a jsou vám naklonění. Je něco konkrétního, co pro vás mohou udělat?
V současnosti běží kampaň na podporu fakultativních služeb stacionářů Rosa i Nesa, mezi které patří potřebná každodenní doprava uživatelů do našich stacionářů, která je tento rok velkém finančním propadu. Právě tato služba je ale pro naše klienty nesmírně důležitá. Pro mnoho uživatelů je to totiž jediná možnost, jak se do stacionáře dostat. Vnímáme, že je veřejnost stacionáři nakloněná a moc si toho ceníme. Tento rok je finančně náročný pro všechny, přesto děkujeme všem příznivcům za finanční podporu i za to, že naší práci fandí. Doufáme, že se brzy potkáme na nějaké charitní či jiné regionální akci.Tisková zpráva ze dne 29. 6. 2021

Týmy žďárské Charity pomáhaly o víkendu na Moravě
Pomoc pokračuje i nadále


O víkendu vyrazily do tornádem zasažených oblastí tři dvoučlenné týmy pracovníků žďárské Charity, určené pro pomoc při mimořádných událostech, aby pomohly při prvním mapování škod a potřebné pomoci na Hodonínsku a Břeclavsku, které ve čtvrtek minulého týdne zasáhlo ničivé tornádo. Jejich úkolem bylo provést sociální šetření v jednotlivých domácnostech a zjistit tak podrobnosti o rozsahu vzniklých škod.

Každý tým složený ze dvou pracovníků žďárské Charity posílil ještě krizový intervent z řad hasičů a policie. Během jednoho dne navštívil zhruba 50 domácností. Získané informace zaznamenávali do tištěných dotazníků. Ty pak předali na ústředí Diecézní charity Brno k elektronickému zpracování, které vyústí v následnou finanční podporu vycházející z výtěžku sbírky na podporu Hodonínska a Břeclavska. Stav jejího účtu vykazuje ke dni 28. 6. 2021 (17.00 hod.) úctyhodných 197 724 774 Kč.

„Situace na jižní Moravě je naprosto nepředstavitelná. Ta realita je horší, než dokáže ukázat televize či internet. Zároveň na místě panuje obrovská solidarita a soudržnost. Do každého domu přijeli pomáhat přátelé, rodina, dobrovolníci, kolegové. Je to až neuvěřitelné. V současné době se snažíme obejít všechny domy a ubezpečit se, že se všem dostává pomoci. Rovněž zjišťujeme informace, co všechno lidé aktuálně potřebují tak, aby materiální i finanční pomoc mohla být zajištěna účelně a rychle,“ uvedla Mgr. Martina Horníčková, koordinátorka týmů pro Mimořádné události Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Charitní týmy v současné době působí v zasažené oblasti i nadále a dle potřeby povolávají jednotlivé pracovníky, které sdružuje Diecézní charita Brno, aby na místě průběžně vypomáhaly.

„Předpokládáme, že pomoc ze strany naší Charity bude dlouhodobějšího rázu. Jsme v kontaktu i s vedením Oblastní charity Hodonín a Břeclav a snažíme se jim vypomoci v jejich akutních potřebách. V neděli odpoledne jsme byli například požádáni o pomoc se zajištěním baget pro pomáhající. Během chvilky se nám díky vstřícnosti bystřické firmy Gurmán Lahůdky podařilo se tak zajistit 280 baget a odeslat je na místo. Dalších 240 baget jsme na místo vyslali v pondělí,“ informuje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Na místě působí i dobrovolníci Diecézní charity Brno, kteří vypomáhají s přesunem materiálu, uklízecími pracemi, naplňováním základních potřeb místních a pomáhajících jako je průběžné občerstvování a dodávka různého materiálu (stavební pomůcky, drogerie apod.) do všech koutů zasažených oblastí.

„Na webovém portále www.pomocpotornadu.charita.cz se mohou registrovat i dobrovolníci z Vysočiny. Jejich činnost bude potřebná i v následujícím období,“ sdělila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala, která o víkendu na Hodonínsku a Břeclavsku rovněž působila.

A jak může veřejnost nejvíce pomoci?

Aktuálně je nejúčinnější pomocí podpora finanční. Darovat finance lze například prostřednictvím sbírky, kterou organizuje Diecézní charita Brno. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.pomocpotornadu.charita.cz

Získané finance budou průběžně využity k naplnění potřeb jednotlivých domácností, které vzešly z víkendového šetření pracovníků Charity.

„Dnes a zítra (úterý a středa) vysíláme do zasažených oblastí další kolegy, aby byli k dispozici pracovníkům místní Charity. Ve čtvrtek pokračují naše týmy v sociálních šetřeních, na jejichž základě se budou okamžitě připravovat darovací smlouvy pro finanční pomoc jednotlivým domácnostem. Je velká snaha, aby se k lidem peníze z vyhlášené sbírky dostaly co nejdřív, protože je nutně potřebují na nákup stavebního materiálu, zálohy stavebních firem apod.,“ doplňuje závěrem Jana Zelená.

archiv-charity

_________________________________________________________________________

Kontakt na koordinátorku pomoci na Moravě:
Mgr. Martina Horníčková, tel: 731 626 116, e-mail: martina.hornickova@zdar.charita.cz

 

Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

číslo účtu: 4211325188/6800

variabilní symbol: 2002

pro mezinárodní platby:

IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188

SWIFT / VBOECZ2XXXX

Přispět je možné také formou

DMS na číslo: 87 777

ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90

nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Rozhovor s paní Ivanou Ptáčkovou, vedoucí Klubu v 9 nejen o tom, co klienty s duševním onemocněním v současné době trápí, co prožívají a co je pro ně důležité. Dotýkáme se i s otázky stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Znění tiskové zprávy naleznete zde.

ip


 

Michaela Kuchtová:

Těším se, až dobrovolníky z Očkovacího centra pozvu na čaj a poděkuji jim

Na konci března letošního roku oslovila Nemocnice Nové Město na Moravě dobrovolnické centrum Kambala se žádostí o pomoc v Očkovacím centru ve Žďáře nad Sázavou. Oblastní charita Žďár nad Sázavou zareagovala a zapojila své dobrovolníky a současně oslovila veřejnost s prosbou o pomoc.

Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala nám objasnila, jaká byla hlavní činnost dobrovolníků, kolik osob se během dubna v centru vystřídalo a jak to vypadá s jejich zapojením v dalších měsících.

 

Michaelo, jak jsme již zmínili, před dvěma měsíci jste začali působit s dobrovolníky v Očkovacím centru. Co všechno mají dobrovolníci na starosti?

Naši dobrovolníci se na začátku dubna, kdy docházelo k očkování především starších ročníků, podíleli na koordinaci osob v místě centra, distribuovali tiskový materiál, předávali prvotní informace lidem při příchodu, pomáhali méně soběstačným občanům. S nástupem očkování mladších ročníků, kteří jsou nyní očkováni, bude v centru místo dvou přítomných dobrovolníků už potřeba pouze jeden člověk, který u vstupu předává důležité informace. Ostatní činnost v Očkovacím centru je zajištěna personálem z Nemocnice Nové Město na Moravě.


Když jsme u těch požadavků, co všechno patří mezi podmínky dobrovolnické činnosti v Očkovacím centru? 

Aktuálně požadujeme ochotu pomáhat dle domluvy na 4 až 8 hodinových službách, věk minimálně 18 let a dobrý zdravotní stav. Důležitá je také schopnost komunikovat a příjemně vystupovat vůči přicházejícím občanům. 

 

Zmínila jste snížení počtu pomocníků na směně ze dvou na jednoho. Budete i tak nadále dobrovolníky potřebovat nebo již máte veškerou pomoc zajištěnou? 

Pomoc dobrovolníků bude třeba i v dalším období. Nyní na konci května budeme na základě komunikace s nemocnicí vypisovat nové služby pro červen. Rádi bychom našim zdravotníkům při jejich práci stále pomáhali. Zájemci se mohou hlásit přes formulář umístěný na webových stránkách www.zdar.charita.cz. Na základě vyplněného dotazníku pak získají základní informace ke službám. Rozhodně budeme další spolupracovníky potřebovat a budeme rádi, když se nám přes webové stránky ozvou. 

 

Kolik dobrovolníků se za předchozí období duben až květen přihlásilo do služby v Očkovacím centru?

V tuto chvíli máme evidovaných 50 dobrovolníků, kteří se přes formulář přihlásili. Aktuálně nám hodně dobrovolníků ale nastoupilo do práce či škol, a my cítíme, že je třeba nabrat nové síly. V dubnu se plně zapojilo 15 velmi šikovných lidí, kteří se pravidelně střídali a doplňovali ve službách. Odpracovali přes 256 hodin. Ve svém volném čase se zapojili i někteří naši kolegové ze žďárské Charity. Ráda bych všem touto cestou poděkovala za jejich obětavost a ochotu pomoci. Jsem ráda, že jsou stále mezi námi lidé, kteří věnují svůj volný čas pomoci druhým. Doufám, že je budeme moci brzy pozvat třeba na čaj a osobně jim poděkovat. Většinu z dobrovolníků znám pouze přes e-mail či telefon.

 

Děkuji za rozhovor. Lenka Šustrová

 

A jak hodnotí svou činnost v centru sami dobrovolníci?

Paní Iva S.:Moje činnost zahrnuje organizaci osob při vstupu a výstupu, pomoc s vyplněním dotazníků, starším lidem při přesunu přes očkovací centrum, případně zodpovídání dotazů. Někdy dojde i k usměrnění nezodpovědných lidí k nasazení respirátorů atd. Mě jako dobrovolníka tato pomoc baví a obohacuje. Mám ráda komunikaci s klienty a radost mi dělá i to, že se potkám s lidmi, které jsem třeba patnáct let neviděla.“ 

Paní Marie P.: „V Očkovacím centru se mi líbí. Čekající na očkování dbají pokynů a dodržují je. Nedávno mi dokonce jeden lékař udělil pochvalu za výbornou koordinaci a plynulost, přehlednost a rychlost. Jsem ráda, že mohu být užitečná, kde je třeba. Těším se. O víkendu mám zase další směnu.“

Paní Ivana P.: „Mým úkolem bylo u vstupu „regulovat“ frontu, tedy koordinovat příchozí osoby dle objednacího času tak, aby se netvořily fronty a byl zajištěn plynulý průchod centrem. Většina příchozích vyplňovala u vstupu dotazník o zdravotním stavu, který se před očkováním konzultuje s lékařem. Někdo potřeboval i pomoc s vyplněním dotazníku nebo fyzickou dopomoc. Na některých návštěvnících byla znát nervozita a obavy, někdo přicházel s úsměvem.  Po vyplnění dotazníku si stačilo vydesinfikovat ruce a už se pokračovalo cestou k milým kolegyním k registraci. Od nich pak vstupy u lékařů koordinovala dobrovolnická kolegyně, která ještě dohlížela na doporučené patnáctiminutové čekání po očkování.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kambala – dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Dobrovolnické centrum ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou, spoluorganizuje Potravinovou sbírku a Koláč pro hospic.

Kontakt na koordinátorku dobrovolnického centra Kambala:

Mgr. Michaela Kuchtová, tel.: 777 755 444, e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz  

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
www.zdar.charita.cz, fb: @ochzr, @kambalaDC

  centrum

 

 

Tisková zpráva ze dne 11. 5. 2021

Klienti žďárské Charity nechtějí zůstat sami

 

Kampaň s názvem „Nechceme zůstat sami“ vyhlásila pro období května a června Oblastní charita Žďár nad Sázavou na podporu služeb, které poskytují péči lidem s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením a seniorům, hledajícím náplň svého volného času. Jejím cílem je seznámit veřejnost s potřebnými službami, které se aktuálně ocitají v ohrožení z důvodu ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19.

 

Uživatel bystřického denního stacionáře Rosa, říkejme mu třeba Matěj, žije s rodiči v malé obci, kde problém s dopravní obslužností řeší snad všichni. Matějovi rodiče jsou již staršího věku, kdy potřebují péči druhých. O svého syna se však musí postarat sami, protože on je ten, kdo potřebuje nepřetržitou pomoc. Pětkrát do týdne tak před jejich domem zastaví brzy ráno velké červené auto, které odveze Matěje do bystřického stacionáře, kde prožije den spolu s pracovníky a ostatními klienty – jeho přáteli – v bezpečném prostředí plném podnětů a hlavně přijetí a pochopení. Jeho rodiče tak mohou načerpat síly a trochu si odpočinout.

 

„Každodenní svozy do denních stacionářů jsou pro většinu našich uživatelů nezbytnou službou, bez které by mnoho z nich zůstalo doma společně se svými rodiči na vše sami. Tato služba je však v současné době výrazně podfinancována, proto hledáme možnosti dalšího dofinancování,“ vysvětluje Bc. Petra Königová, vedoucí stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Se stejnou situací výpadku dofinancování svozů ze strany státní dotace se potýká i denní stacionář Nesa, který sídlí ve Velkém Meziříčí. Oba stacionáře poskytují své služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Díky Klubu v 9, který svou péči věnuje lidem s duševním onemocněním, mohou jeho klienti žít mimo pobytová zařízení, a přitom bezpečně pro sebe i okolí v okruhu svých blízkých.  Klub v 9 poskytuje jak ambulantní, tak i terénní formu práce po celém okrese Žďár nad Sázavou.

 

Volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením Včela v Bystřici nad Pernštejnem dává možnost společného trávení volného času seniorům a lidem s postižením, kteří by jinak byli ohrožení sociální izolací, samotou a časem i ztrátou „chuti do života“.

 

„To, co jsou pro mnohé z nás každodenní rutinní záležitostí, jsou mnohdy pro uživatele těchto služeb a jejich rodiny nepřekonatelné překážky, kterým zvládnou čelit pouze v případě, že najdou pomoc, podporu a pochopení, budou moci sdílet své radosti a starosti, ale také budou moci bez obav požádat o pomoc či radu, nebo prostě pro ně „jen“ přijede velké svozové auto a odveze Matěje do stacionáře, aby si jeho stárnoucí rodiče mohli odpočinout a on prožít příjemný den se svými přáteli v prostředí, které má rád,“ dodává závěrem Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka kampaně „Nechceme zůstat sami“. 

 

Jak mohou dárci podpořit terénní služby Charity?

 

V roce 2020 se Oblastní charita Žďár nad Sázavou postarala o:

  • 63 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením
    v denních stacionářích Nesa a Rosa
  • 65 uživatelů s duševním onemocněním v Klubu v 9
  • 33 seniorů v rámci aktivizačních programů v klubu Včela

 

Kontakt: Mgr. Radka Čaníková, projektová manažerka, fundraiserka
tel.: 730 163 135, radka.canikova@zdar.charita.cz

charita-nechceme-zustat-sami


Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Výroční zprávu Oblastní charity Žďár nad Sázavou za rok 2020 

naleznete zde nebo na https://zdar.charita.cz/vyrocni-zpravy/.

 


Vladimír Jindra, sociální pracovník Charitní pečovatelské služby:
Přání většiny našich klientů je žít doma – tam, kde to mají nejraději.

Vladimír Jindra se pohybuje v oblasti neziskového sektoru a sociálních služeb již od roku 2000. V současné době pracuje jako sociální pracovník v Charitní pečovatelské službě, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Toto zařízení poskytuje terénní péči především seniorům, kteří se z důvodu věku nebo onemocnění nedokážou postarat sami o sebe, a to v Bystřici nad Pernštejnem a ve Žďáře nad Sázavou do vzdálenosti 15 kilometrů od obou obcí. O zhruba 300 klientů ročně pečuje celkem 22 pracovníků v obou pobočkách.

Vladimíre, Charitní pečovatelská služba je jedním ze základních pilířů toho, co Charita poskytuje už odnepaměti potřebným lidem. Jaké je vaše hlavní poslání? A jaké úkony nejčastěji lidem poskytujete?
Jsme službou terénní, proto se snažíme, aby naši klienti mohli žít ve svém domácím prostředí co nejdéle. Proto péči nejčastěji poskytujeme seniorům, kteří jsou doma sami. Rodiny jsou buď ve vzdálených městech nebo chodí do zaměstnání. Aby senioři mohli zůstat doma, potřebují pomoc v základních životních potřebách – pomoc s hygienou, nákupy nebo dovoz oběda. Všechny tyto úkony poskytujeme dle platného ceníku, který je umístěný na našich webových stránkách.

Denně se pohybujete mezi vašimi klienty, řešíte jejich starosti a trápení. Jaká jsou jejich nejčastější přání? 

V současné době je největším přáním našich uživatelů, aby už skončila covidová pandemie a život se mohl vrátit do původních kolejí. Přejí si, aby se mohli znovu setkávat se svými blízkými i mezi sebou beze strachu a obav. Samozřejmě všichni si přejí být zdraví a soběstační. A jejich velkým přáním často bývá žít doma tam, kde to mají rádi a jsou zvyklí.

Zmínil jste pandemii COVID-19. Jste terénní službou a pracujete přímo v domácnostech vašich uživatelů. Jak se Vám tato péče poskytuje v době covidové krize? Zaznamenali jste nějaké změny oproti letům předchozím?

V posledním roce jsme zaznamenali zvýšenou obavu uživatelů, nebo jejich rodinných příslušníků, abychom nebyli nositeli viru do jejich domovů. Někteří uživatelé využívání služeb přerušili, ale to byly výjimky. Nicméně se snažíme po celou dobu pandemie dodržovat veškerá opatření a důsledně používáme ochranné pomůcky v podobě respirátorů, rukavic a dezinfekce.

Potýkáte se s nějakými potížemi nebo překážkami kvůli onemocnění COVID-19?

Jedna zásadní změna nastala na počátku pandemie v týmu našich pečovatelek. Museli jsme se vyrovnávat s obavami o zdraví své, svých rodin i uživatelů. Jak jsem již zmínil, používáme od počátku pandemie dezinfekci rukou a respirátory. Nejsou to příjemná opatření, ale když vidíme cíl, pak je i cesta snadnější. Ve žďárské pobočce byla situace specifická v tom, že z nemocnice byli často propouštěni pacienti, kteří ještě nebyli zdraví a potřebovali péči, na kterou rodiny nebyly připraveny a nemohly ji sami poskytnout. A kapacita pobočky byla z tohoto důvodu často naplněna. V mnoha případech jsme byli jediní, kdo naše klienty za celý den navštívili. Další potíže nastaly při péči o Covid pozitivní uživatelé. Ve většině případů jsme spolupracovali s jejich rodinami a službu se nám tak podařilo zajistit bezkontaktně. Častěji jsme Covid pozitivním uživatelům zprostředkovávali nákupy a léky v lékárně. Předání pak proběhlo za dodržení speciálních pracovních postupů.

V Charitní pečovatelské službě už působíte tři roky. Co vás na vaší práci baví a co vás naplňuje?

Nejvíce mě naplňuje možnost být blízko lidem. Poznávat je, jejich osudy a hledat možnosti, jak jim mohu nejen já, ale i celá služba, pomoci. A někdy je těžké překonat svoji představu řešení situace a přijmout pohled uživatele. Dříve jsem byl zvyklý zajet si nějaký systém, a pak se dlouho podle něj řídit a nic neměnit. Tady je to úplně jiné. Jak život není strnulý a neměnný, tak i naše služba, která se snaží přizpůsobit potřebám uživatelů, je pestrá a proměnlivá. Ze začátku to pro mě byl problém. Nyní si už zvykám, a to i díky kolegyním, které vše zvládají, a já nechci zůstat pozadu. Myslím, že základem pro dobré fungování každého kolektivu jsou dobré vztahy mezi kolegy. A nebojím se říct, že u nás jsou tyto vztahy nadstandartní. Záleží nám jeden na druhém, snažíme se vzájemně povzbuzovat, ale i říkat méně příjemné věci. To mě naplňuje radostí z práce a do práce se vždy těším.

A poslední otázka závěrem. Vašimi kolegyněmi jsou samé ženy. Jaké to je být v práci jediným mužem?

V ženském kolektivu je mi dobře. Smířil jsem se s tím, že v jistých situacích jsou moje schopnosti úplně jiné než schopnosti kolegyň. Například, když se při ranní poradě baví více pečovatelek najednou, dokážou vnímat všechna témata. Já mám někdy problém vybrat si z té spleti hlasů jeden, na který zaměřím svoji pozornost. Z počátku jsem se jako chlap nedokázal srovnat s tím, že vše, co je mým úkolem, neumím nebo tomu nerozumím. Dnes už je to daleko lepší. Naučil jsem se přiznat sobě i ostatním, že všemu nerozumím, a naučil jsem se to i říkat druhým. Ale celkově si myslím, že se přirozeně doplňujeme. Já jsem obohacován ženským citem a empatií s uživateli. A naopak já ženský kolektiv zase obohacuji technickým myšlením a zaměřením na cíl.

 

Děkuji za rozhovor.

29. 4. 2021, Lenka Šustrová

vladimir-jindra                


Při sobotní Sbírce potravin darovala veřejnost Charitě a Portimu 1 272 kilo potravin a drogerie


sobotu 24. dubna 2021 se po celé České republice uskutečnilo jarní kolo tradiční Sbírky potravin. Z důvodu rotace akce po místních supermarketech připadl Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a po dohodě i obecně prospěšné společnosti Portimo novoměstský supermarket BILLA.  Zájem dárců byl i přes všechna hygienická opatření veliký. Již od rána se koše dobrovolníků centra Kambala plnily velkými nákupy, které v 16 hodin, kdy došlo ke střídání obou subjektů, činily 1 065 kilo potravin a drogerie. Portimo, o.p.s. pak ve zbylých dvou hodinách Sbírky získalo od štědrých dárců 207 kilogramů.

Získané zboží podpoří ty, kteří se ocitli ve velmi těžkých existenčních podmínkách.

„Děkuji všem dárcům, dobrovolníkům i kolegům, bez jejichž pomoci by tento krásný výtěžek nemohl putovat tam, kde je to třeba. Klientům Charitní záchranné sítě tak můžeme pomoci se zajištěním základních životních potřeb a přispět k tomu, aby i jejich život byl důstojnější,“ vysvětluje Mgr. Jana Kincová Křížková, koordinátorka projektu.
Materiální pomoc pomůže potřebným v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou. Klienty Charitní záchranné sítě jsou rodiny s dětmi i jednotlivci, kteří se ocitli v nouzi a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami. Zaměstnanci Charity zaznamenali v posledním roce navýšení počtu žadatelů o pomoc, a to zejména kvůli pandemii COVID 19 a jejími ekonomickými dopady. „Nárůst klientů pro nás znamená i vyšší nároky na zajištění materiální pomoci, a proto nás velmi těší zájem veřejnosti, která není lhostejná k osudům druhých,“ doplňuje Jana Kincová.


Do sobotní sbírky se opět aktivně zapojilo i dobrovolnické centrum Kambala. Během sobotního dne vypomohlo při organizaci Sbírky potravin 11 dobrovolníků, včetně členů Fotbalového klubu Žďár nad Sázavou.

„V Bille v Novém Městě na Moravě jsme sbírku pořádali poprvé a byli jsme sami zvědaví, jak se sbírka organizačně povede. Za pomoci skvělého dobrovolnického týmu, který pomáhal nejen při výběru komodit v obchodě, ale i s jeho převozem do Žďáru nad Sázavou a následným tříděním, vše dopadlo velmi dobře. Potěšila nás i příjemná atmosféra v Bille a dobré počasí, které Sbírce přímo nahrávalo,“ popisuje koordinátorka Sbírky potravin a současně i koordinátorka dobrovolníků centra Kambala Mgr. Michaela Kuchtová.
K ní se přidává i dobrovolník Tomáš: "Sbírka potravin je pro mě výbornou akcí, která pomáhá ve všech směrech: mně jako manažerovi korporátní firmy vyčistit si hlavu, přidat ruku k dílu a zjistit, že svět ještě není zkažený.“

 

Od 16 do 18 hodin mohli dárci svým nákupem přispět i místní obecně prospěšné společnosti Portimo.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za Portimo,o.p.s. všem dárcům, kterým není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou a kteří potravinami či drogistickým zbožím přispěli na dobrou věc. Příjemným překvapením byl pro nás fakt, že se dárci více zajímali o to, co je skutečně potřeba. Darovali tak zejména potraviny a drogerii, kterých máme dlouhodobě nedostatek, jako jsou konzervy, dětské výživy, trvanlivé mléko a z drogerie dětské pleny, šampony a sprchové gely. I za poměrně krátkou dobu, po kterou se Portimo o.p.s. sbírky účastnilo, se díky štědrosti dárců podařilo doplnit zásoby potravin, které budou rozváženy lidem a rodinám v tíživé situaci,“ uvádí Mgr. Petra Holotíková, vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Loňské jarní kolo muselo být kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Záštitu nad její realizací převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Kontakt na koordinátorku Sbírky potravin, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Michaela Kuchtová,  tel.: 777 755 444, e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz  

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
www.zdar.charita.cz, fb: @ochzr

Kontakt na vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Portimo o.p.s.
Mgr. Petra Holotíková
mob.: 739 957 800, e-mail: petra.holotikova@portimo.cz 
Portimo, o.p.s., Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě


dsc-0229


Novoměstská Sbírka potravin pomůže klientům
Oblastní charity Žďár nad Sázavou i Portimo, o.p.s.

První Sbírka potravin letošního roku se uskuteční v supermarketech po celé České republice v sobotu 24. dubna 2021, a to od 8.00 do 18.00 hodin. Vzhledem k nutné rotaci sbírkové akce mezi supermarkety se pro tentokrát tato aktivita, jejíž materiální výtěžek připadne klientům Oblastní charity Žďár nad Sázavou a Portimo,o.p.s., uskuteční v BILLE na ulici Brněnské v Novém Městě na Moravě. Od 8.00 do 16.00 hodin bude možné podpořit klienty Charitní záchranné sítě Oblastní charity Žďár nad Sázavou a od 16.00 do 18.00 hodin klienty obecně prospěšné společnosti Portimo, která sídlí v Novém Městě na Moravě. K tomuto časovému rozvržení došlo po vzájemné dohodě obou neziskových organizací, které pomáhají sociálně slabým jednotlivcům i rodinám nejen v Novém Městě na Moravě a okolí, a to na základě potřebnosti sbírky a počtu klientů, kterým službu poskytují.

„Sbírka potravin je v Portimo,o.p.s. poskytována rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se nachází zejména ve finanční nouzi, ale i v jiných tíživých situacích. Zpravidla příjmy u těchto osob a rodin nejsou stabilní, dochází k jejich výpadkům nebo k nečekaným výdajům, a právě v těchto situacích je pro ně velmi důležitá potravinová pomoc, která pomůže překlenout to nejtěžší období,“ objasnil potřebnost sbírky ředitel Portimo, o.p.s., Ing. Tomáš Pospíšil.

I žďárská Charita využije potravinové a spotřební dary zakoupené v rámci Sbírky potravin pro klienty, kteří se dostali do těžkých životních situací. Rovněž nejde pouze o rodiny, ale i o jednotlivce.
„Od jarních měsíců loňského roku významně přibývá lidí, kteří se dostávají do těžké životní situace. Jejich spektrum je široké: samoživitelky, samoživitelé, rodiny s dětmi, lidé, kteří přišli o práci či brigádu, lidé, kteří se ocitli bez domova, podnikatelé, kteří museli ukončit živnosti. Počet těch, kteří za námi přicházejí se svými starostmi a problémy, se oproti roku 2019 téměř zdvojnásobil. Kromě informací, kam se naši klienti mohou obrátit, se snažíme poskytnout i materiální pomoc, a hlavně také nabídnout podporu a předávat naději. Budeme velmi vděční za materiální výtěžek Sbírky potravin, který nám již v minulých letech pomohl zajistit základní životní potřeby našich klientů, protože s ohledem na množství těch, kteří potřebují pomoc, jsou naše zásoby velmi malé, “ vysvětluje Mgr. Jana Kincová Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě.

Sbírku potravin ve žďárské Charitě organizačně zajišťuje dobrovolnické centrum Kambala.
„Na místě budou po celý den přítomni dobrovolníci, kteří budou vybavení ochrannými prostředky. V prodejně dárce získá nákupní lístek, podle kterého pak vybere zboží, zakoupí jej a zanechá v označených koších. Pokud dárce nebude mít dostatek času realizovat nákup, a přesto tuto akci bude chtít podpořit, může vložit peníze do kasičky, která bude pod dohledem dobrovolníků,“ objasňuje organizační postup Sbírky potravin Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala a současně i Sbírky potravin.
Nákupní lístek
POTRAVINY
 – Konzervy (masové, zeleninové, luštěniny)
 – Paštiky, sardinky 
 – Luštěniny
 – Olej, mléko – trvanlivé a sušené 
 – Puding, ovocné přesnídávky
 – Polévky, bujony
 – Suchary – celozrnné, kukuřičné, rýžové, cereálie
 – Med, marmelády, kečup, protlak
 – Těstoviny, rýže, mouka, krupička, cukr, 
 – Čaj, káva, kakao, sirup

DROGERIE
 – Prací prášek, prací gel, jar, dezinfekční přípravky
 – Mýdlo, šampon, sprchový gel
 
Sbírku potravin organizuje Česká federace potravinových bank.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou a Portimo, o.p.s. se do ní připojují jako partneři.

Kontakt na koordinátorku Sbírky potravin pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou
Mgr. Michaela Kuchtová
mob.: 777 755 444
e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

Kontakt na vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mgr. Petra Holotíková
mob.: 739 957 800
e-mail: petra.holotikova@portimo.cz
Portimo,o.p.s., Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě

  slider-velky

 

 

Pavel Svoboda, lékař Domácí hospicové péče:
„S pacienty se bavím více o jejich životě než o jejich smrti.“

 

Pane doktore, od dubna roku 2020 jste lékařem Domácí hospicové péče, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Na úvod Vás poprosím o představení této služby čtenářům, kteří hospicovou péči neznají. Jakou pomoc nabízíte?

Domácí hospicová péče a hospic obecně poskytuje péči lidem, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a blíží se k závěru svého života. Velmi často se jedná o onkologické pacienty, pro které by další onkologická léčba znamenala větší zátěž než pomoc. Poslední dobou se však záběr hospicové péče výrazně rozšiřuje. Pečujeme častěji o pacienty, kteří trpí srdečními, plicními i jinými onemocněními a jsou v terminálním stádiu. Nicméně o pacienty se můžeme starat i v dřívějších stádiích jejich onemocnění. Právě zde se nám podařil velký krok kupředu. Od některých pojišťoven máme již nasmlouvanou paliativní ambulanci, nově i s VZP. To nám umožní pacientovi pomáhat podstatně dříve.

Pojem mobilní specializovaná paliativní péče zní velmi odborně. Upřesníte nám, o jakou formu činnosti jde?

Jedná se o systém nepřetržité péče o pacienty se závažným onemocněním, které již není léčitelné. Lidem, kteří se dostávají k závěru života, nestačí k jejich léčbě v domácím prostředí pouze dostupnost praktického lékaře v kombinaci se sestřičkami Domácí zdravotní péče.  Mobilní specializovaná paliativní péče nabízí nepřetržitou dostupnost jak sestřičky, tak i lékaře specialisty. Ti profesionálně zajistí léčbu bolesti, nevolnosti, dušnosti a dalších potíží, které pacienta v posledních dnech, týdnech, ale i měsících života mohou trápit. Současně poskytují pravidelné návštěvy, při kterých těmto obtížím co nejvíce předcházejí. Systém léčby je hrazen zdravotními pojišťovnami již od roku 2015. Tehdy fungoval v pilotním provozu pro pár hospiců.  Síť takovýchto hospiců se ale po celé České republice již několik let zdárně rozšiřuje.

Jak jste již zmínil, uživatelem hospicové péče je nevyléčitelně nemocný člověk v tzv. paliativní péči. Lidé obecně o smrti neradi slyší, obzvláště nyní v době epidemie. Je ale hospic jen o smrti?

Rozhodně není. Naopak lidem, kteří zavčas přichází do hospice, se snažíme všemi smysluplnými prostředky zlepšit kvalitu života, který jim zbývá, aby zbytečně netrpěli bolestí, dušností, nevolností, ale naopak, aby mohli žít co nejvíce normálně. S pacienty, pokud jim zbývá ještě nějaký čas, se proto bavím více o jejich životě než o jejich smrti. 

Vaše péče probíhá v domácnosti nemocného. Napadá mě, že přijmout blížící se závěr života někoho, kdo je členem rodiny, tedy vašeho pacienta, není pro jeho blízké určitě jednoduché. Můžete i jim být nějak prospěšní?

Ano, určitě můžeme. V paliativní péči se staráme nejen o nemocného, ale i o jejich blízké. Ještě důležitější je to doma, kde je rodina pacienta důležitá i pro bezprostřední poskytování péče nemocnému. I proto je podpora blízkých pacienta nejen po stránce psychické naprosto nezbytnou součástí naší péče.

Jak tedy konkrétně taková podpora rodiny z vaší strany vypadá? Jak s rodinnými příslušníky pracujete?

V běžné ambulanci nebo nemocnici nemají bohužel zdravotníci dostatek času na rozhovor s pacienty, natož s jejich blízkými. My si ten čas naopak uděláme. Vysvětlíme jim vše, co je třeba. Nejen pro pacienta, ale i pro jeho blízké je velmi obtížné se smířit s blížícím se závěrem života, a proto jim jsme po celou dobu na blízku. Máme k dispozici dvě úžasné psycholožky, skvělou sociální pracovnici, obětavou pečovatelku, duchovní z daných lokalit, a společně s celým týmem tak podporujeme nejen pacienta, ale i jeho blízké. Samozřejmě pomáháme i s věcmi ryze praktickými. Pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči, poskytneme dohled u klienta, pokud si rodina, potřebuje něco zařídit, zajistíme pečovatelské úkony.

Pokud by někdo vaši péči potřeboval, jaké jsou vaše časové možnosti? Současně uveďme i cenové podmínky, abychom zmínili i tuto stránku péče. 

Naše pacienty se snažíme přijímat během standartní pracovní doby. Nicméně není až tak vzácné, že pacienta, který má potíže, přijmeme i o víkendu. Snažíme se vyjít všem maximálně vstříc.  Nyní se potýkáme se zvýšeným zájmem o naši službu a sháníme nové spolupracovníky, abychom takto vstřícně a pružně mohli postupovat i nadále. Co se cenových podmínek týká, celkové náklady na poskytnutí naší péče na jeden den, které jsou hrazeny z dotací a darů, jsou něco přes dva tisíce korun. Cenu v mnoha případech navyšují i léky, které ne vždy jsou nejlevnější. Značnou část nákladů hradí i zdravotní pojišťovny. Pacient tak přispívá pouze menší částí ve výši 100 Kč denně. V této částce je zahrnuto i vypůjčení potřebných pomůcek.

Pane doktore, právě jste zmínil vypůjčení pomůcek vašim pacientům. S kvalitou vámi poskytované péče určitě souvisí i nutné a v tak náročné službě určitě i pokrokové vybavení a pravidelná aktualizace zdravotních pomůcek, které rodinám pronajímáte. Jak se vám daří je financovat?

Přesně tak. Rodinám průběžně zapůjčujeme i nové postele a moderní matrace, které zmenšují riziko vzniku proleženin. Z nutného vybavení je pro nás velmi důležitý ultrazvuk. Na velkou část těchto nově získaných pomůcek se nám podařilo získat dotaci Ministerstva zdravotnictví na podporu paliativní péče. Nicméně tato dotace hradí 70 procent a zbylou částku tak musíme sehnat jinde.

Zaujal mě vámi míněný nákupu ultrazvuku. K čemu tuto pomůcku v běžné praxi používáte?

Naši pacienti mají často tekutinu na místech, kde by být neměla, například v břišní dutině nebo v hrudníku. A my jim můžeme pomoci tím, že tekutinu vypustíme. Tím se jím uleví, například lépe dýchá. To vše lze zcela bezpečně provést i v domácím prostředí, a to díky ultrazvuku, pro který najdeme i mnohé další využití. Díky podobným vylepšením se nám daří, abychom pacientům mohli ulevit doma a nemuseli do nemocnice.

K tomu, abyste mohli tuto náročnou práci vykonávat, potřebujete, jak jsme už zmínili, nejen kvalitní pomůcky, ale i kvalifikované kolegy. Kdo všechno tvoří váš pracovní tým? 

V našem týmu nejsou jen lékaři a sestřičky, ale velkou roli mají i další pozice jako  koordinátorka, která vede celý tým a službu, dále sociální pracovnice, pečovatelka, psycholožky a duchovní. Máme i administrativní podporu. Nicméně aktuálně bychom potřebovali náš tým posílit téměř ve všech profesních složkách. Velká příležitost k rozvoji paliativní péče se nabízí i při spolupráci s domovy pro seniory, k čemuž rovněž potřebujeme kvalifikovaný personál.

S kvalitně poskytovanou péčí určitě souvisí i nutnost pravidelného vzdělávání, které službu posouvá dále. Jak zvyšujete kvalifikaci vašeho pracovního týmu? 

V této době je oblast vzdělávání o něco obtížnější, nikoliv však nemožná.  Kromě účasti na online seminářích, kterých je v souvislosti s paliativou aktuálně dost, si vytváříme i semináře vlastní, kdy se vzděláváme navzájem. Poslední téma měly na starosti naše psycholožky. Zabývali jsme se tím, jak si i v této náročné době udržet dostatečnou odolnost.

Pane doktore, jsme v samém závěru našeho rozhovoru. Po celou dobu jsme se bavili o potřebách vašich klientů, vybavení, personálním zajištění, abyste pomohli co nejlépe a nejefektivněji. Je něco, s čím se v poslední době potýkáte, s čím potřebujete pomoci vy?

Napadá mě snad jediné. Nemocnice v poslední době posílají své pacienty domů. My se snažíme přijímat nemocné, kteří naši hospicovou péči potřebují, i když jich nyní máme více. Proto by nám nejvíce pomohlo najít nové kolegy, kteří by nám v péči o tyto pacienty pomohli, abychom měli dostatek času na odpočinek i na své blízké. Tato práce je hodně náročná, i když zároveň hodně uspokojující, protože vidíme, že lidem můžeme být doopravdy hodně prospěšní. Nicméně k tomu, abychom mohli poskytovat naši péči co nejlépe, je odpočinek zásadní. Jako u každé práce, kterou člověk dělá srdcem.

9. 4. 2021

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

 

MUDr. Pavel Svoboda je uznávaným odborníkem v oblasti paliativní medicíny a anesteziologie.
Je členem projektového týmu pro mobilní specializovanou paliativní péči. V současné době působí jako lékař v 
Domácí hospicové péči, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

foto-zbynek-cech-1

 

 

Péče Charity ulehčuje nejen rodinám, ale i nemocnicím

Počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích a současně i počet nemocných v těžkém stavu a na jednotce intenzivní péče v posledních týdnech z důvodu onemocnění Covid-19 výrazně vzrostl.

S tímto faktem přímo souvisí i nárůst počtu klientů terénních služeb žďárské Charity, které poskytují péči seniorům a lidem v nepříznivé životní situaci. Jedná se o Domácí zdravotní a hospicovou péči, Charitní pečovatelskou službu a Osobní asistenci. Tyto čtyři služby po celý rok pandemie nepřerušily poskytování své péče. Působí i v současnosti, kdy počet pozitivních Covid-19 roste a vyhlášená omezení týkající se pohybu osob v České republice jsou nejvýraznější. Naopak domácí péče je v posledních týdnech žádanější. 

Domácí zdravotní péče nahrazuje účinně roli nemocnic

„Poskytování domácí péče hraje důležitou roli především pro kapacitu nemocnic. Ty nám z důvodu pandemie předávají do péče pacienty, u kterých to zdravotní stav dovolí. Naše terénní služby tak přispívají k navýšení volných lůžek v nemocnicích právě pro ty, kteří potřebují akutní péči. Jsme schopni zajistit běžné zdravotní úkony, jako jsou aplikace injekcí, převazy ran, odběry a další, ve stejné kvalitě jako v nemocnici. Proto se může pacient úspěšně léčit s námi doma, tam, kde je nejraději,“ vysvětlila Barbora Hadrous, vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Poradenství pro blízké je velmi potřebné a žádané

Pacient, kterému jeho zdravotní stav dovolí domácí léčbu, opouští často nemocniční prostředí po několikatýdenní hospitalizaci, kdy nedocházelo k setkávání s jeho blízkými z důvodu nastalých omezení. Rodina tak často netuší, v jakém stavu je jejich blízký propouštěn z nemocnice domů, jak se o něj postará a jakou konkrétní péči mu poskytne.  K tomu je pak nápomocná nejen zdravotní složka, ale i složka pečovatelská a osobní asistence.

„Mezi nejčastější úkony, které v poslední době poskytujeme, patří především poradenství. V mnoha případech řešíme s rodinnými příslušníky, jak se o dědečka či babičku postarat, kde zajistit příspěvek na péči, pronajmout kompenzační pomůcky apod. Tyto informace se rodina z důvodu co největšího omezení kontaktů mezi personálem nemocnice a blízkými a velké vytíženosti často mnohdy ani nedozví,“ doplnila Petra Ježová, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

Charita pečuje i o Covid – 19 pozitivní klienty

Pracovníci terénních služeb Charity se v mnoha případech postarali i o Covid-19 pozitivní klienty. Jednalo se například o péči Osobní asistence, kde bylo třeba nastavit nutná opatření jako používání ochranných pomůcek včetně obleku, či přeorganizovat rozpis tak, aby nedocházelo ke střídání pracovníků, čímž se preventivně zamezilo případnému přenosu nemoci. Pracovníci jsou rovněž pravidelně testováni.

„V Osobní asistenci nejčastěji vykrýváme čas, kdy je rodina v zaměstnání a nemůže se o své blízké postarat. Asistentka uživateli pomáhá s běžnými každodenními činnostmi. Nejčastěji je to podání jídla a osobní hygiena. Pečujeme také o uživatele, kteří nemají rodinu, nebo není v jejich silách s péči pomoci. Tam je pak třeba více činností jako péče o domácnost, pomoc s vyřizováním a osobních záležitostí a doprovod mimo domov. U většina našich seniorů je také velmi důležitá psychická podpora, obzvlášť v dnešní době, kdy díky zprávám z médií mají velké obavy,“
objasnila princip poskytované péče Jaroslava Pavlíčková, vedoucí Osobní asistenci.

Pomáhají i s postcovidovou fází

Charita mnohdy řeší i péči o pacienty s tzv. postcovidovým syndromem. Po prodělaném Covidu-19 a následném propuštění z nemocnice je zdravotní stav pacienta zhoršený a je třeba mu poskytnout následnou péči. Ta spočívá v komplexní péči o pacienta, kterou poskytuje zdravotní služba. Zdravotní sestry zajistí kontrolu zdravotního stavu a fyziologických funkcí, pohybovou a dechovou terapii, nácvik sebeobsluhy, případně kontrolní odběry krve. Jejich společnou snahou je, aby se pacient po prodělaném Covidu-19 v co možná nejkratším čase vrátil zase zpět ke svému způsobu života, na který byl zvyklý.

„Naše skoro již třicetiletá každodenní praxe potvrzuje, že v domácím prostředí pacienti rychleji pookřejí a jejich léčba probíhá úspěšněji. Rádi bychom vzkázali všem rodinným příslušníkům, aby se domácí péče nebáli a využili pomoc sítě našich terénních služeb,“ poslala na závěr vzkaz všem pečujícím Barbora Hadrous.

Pracovníci Charity plní přání žít doma. Splnit je druhým můžete i vy.

Aby v letošním roce, kdy pandemie pokračuje, mohly terénní služby Charity fungovat ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, vyhlásila žďárská Charita kampaň na podporu péče v domácnostech klientů s názvem „Mé přání je žít doma“.

Už nyní je totiž jasné, že platby zdravotních pojišťoven, dotace, příspěvky klientů, dary fyzických osob, nadací a dalších sponzorských organizací nepokryjí tuto rozsáhlou a tolik potřebnou péči. 

Služby Charity lze podpořit prostřednictvím webové stránky
https://zdar.charita.cz/…je-zit-doma/
nebo zasláním finančního daru na č.ú. 110889787/0300, VS 8062021.

DĚKUJEME.

V roce 2020, v prvním roce pandemie COVID-19, poskytla žďárská Charita péči v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou:

  • 1 045 pacientům Domácí zdravotní péče
  • 255 uživatelům Charitní pečovatelské služby
  • 87 klientům Osobní asistence
  • 85 uživatelům Domácí hospicové péče

 Lenka Šustrová


osobni-asistence
 

charitni-pecovatelska-sluzba


Petra Petrová: V Charitě ráda pomůžu, kde je třeba 


petra-petrova

Petra Petrová, kolegyně se zajímavým spojením jména a příjmení, pracuje ve žďárském Klubu v 9 od října 2017. V sociální službě, která spadá pod žďárskou Charitu, pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Petra se v něm před více jak třemi lety ocitla „náhodou“, a to tehdy, když se po střední škole ucházela o zaměstnání a Klub v 9 vyhlásil právě výběrové řízení. Už tehdy měla Petra bohaté zkušenosti s dobrovolnictvím v centru Kambala, takže k jejímu přijetí pomohly nejen dobré reference tehdejší koordinátorky dobrovolníků, ale i další osobní aktivity, do kterých Petra byla a stále ještě je zapojená.

Petro, napadá mě hned v úvodu otázka, která by mohla odstartovat celý náš rozhovor o vaší sice krátké, zato velmi bohaté pracovní kariéře. Je vám něco málo přes dvacet, ale i tak se zeptám. Čím jste chtěla být, když jste byla dítětem?

Jako malá jsem vždy říkala, že budu porodní bábou.

„Porodní bába“, to zní dobře. Tak trochu historicky a vlastně i pohádkově. Už tehdy jste si vybrala krásnou profesi, velmi zásadní pro život. Vaše profesní přání se určitě ještě postupně měnila, až jste se dostala do Charity. Co Vás přivedlo do sociálních služeb?

Vždycky jsem věděla, že bych chtěla pracovat s lidmi. Původně jsem zvažovala spíše práci s dětmi, mateřskou školku nebo něco podobného. Chvíli jsem dělala dobrovolnici v chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením a také jsem byla asistentkou pána s Downovým syndromem na táboře. Věděla jsem, že bych ráda pracovala s lidmi s nějakým handicapem. To je vlastně i důvod, proč nyní dálkově studuji obor Speciální pedagogika.
A jak jsem se dostala do Charity? Nejprve jsem šla na výběrové řízení na koordinátora dobrovolnického centra Kambala. Zkusila jsem to právě proto, že jsem v Kambale působila jako dobrovolník. Na tuto pozici mě nepřijali, ale nabídli výběrové řízení v sociální rehabilitaci pro lidi s duševním onemocněním, v Klubu v 9. Do té doby jsem netušila, že takové zařízení existuje. A bylo…

Vaše větší profesní cesta vedla tedy na Klub v 9. Co všechno je aktuálně vaším úkolem při práci s lidmi s duševním onemocněním?

Jednou částí práce je ambulantní služba. To znamená, že klienti dochází k nám do klubu. Program v týdnu se střídá. Některé dny máme tvůrčí dílny, jiné dny děláme různá cvičení na procvičování paměti a jiných kognitivních funkcí. Nemalou součástí jsou i klubové aktivity, v rámci kterých opustíme klub a jdeme ven na výlet, na výstavu apod. Trénujeme tím nejen kontakt našich uživatelů se společenským prostředím, ale také cestování dopravními prostředky. Úkolem nás pracovníků je vedení těchto aktivit a podpora klientů. Další částí je terénní forma služby, kdy jezdíme po žďárském okrese za klienty domů. Každý potřebuje podporu v něčem jiném – rozhovory, poradenství, doprovody na úřady, k lékaři nebo do obchodu. Pro každého z našich uživatelů je náročné překonávat jiné překážky, a při tom se jim snažíme být oporou.

Ve žďárské Charitě jste známá jako „srdcař“, který pomůže tam, kde je zrovna třeba. Vypomáháte při různých sbírkových a propagačních akcích jako je tradiční Koláč pro hospic na podporu Domácí hospicové péče, nebo při akcích, které jsou určené veřejnosti. 

Ráda vypomůžu, kde je potřeba, ale nemyslím si, že bych patřila mezi ty, kdo pomáhají nejvíce. Udělá mi to radost a akce Koláč pro hospic mi přijde smysluplná a zajímavá. Ráda se na ní podílím stejně jako na akcích, kde Charita nabízí své služby.

V loňském roce, kdy odstartovala epidemie, jste se nabídla na výpomoc pro Domov pokojného stáří Kamenná v Brně, kde došlo k nedostatku personálního obsazení, způsobeného nemocí COVID-19. Co vás k tomu vedlo?

Na jaře jsem vypomáhala u Osobní asistence, která spadá pod žďárskou Charitu, a byla to cenná zkušenost. Na podzim, kdy se situace zhoršovala, jsem opět nabídla, že v případě potřeby ráda vypomůžu. Je pro mě důležité dělat něco, co má smysl. Zprvu jsem zvažovala, zda dojíždění do Brna už není komplikované, přeci jen to není „za kopcem“. Ale pomoc byla potřeba.

Ze žďárské Charity zde s péčí o seniory pomáhaly dvě pracovnice. Tehdy bylo všechno nové, vše se učilo za pochodu a troufám si tvrdit, že i s respektem a obavou k nastalé situaci. Měla jste i vy z něčeho strach? 

Určitě, i pro mě to byla to velká neznámá. Měla jsem nějakou zkušenost z jara, ale tady to bylo jiné ještě tím „covidovým“ prostředím. Navíc jsme se hodně učili za pochodu. Obávala jsem se toho, že nebudu vědět, jak některé úkony vykonávat správně. V konečném pro mě bylo nejtěžší zvládnout ten „skafandr“, tedy ochranný oblek, ve kterém jsme museli být oblečení, abychom se chránili. Měla jsem v tom jen pár směn a obdivuji všechny zdravotníky, kteří tak pracují už několik měsíců. Klobouk dolů.

Petro, vím o vás, že jste všestranný člověk s množstvím dalších aktivit. Kolegové Vás vnímají jako „multifunkčního parťáka“. V čem se například angažujete nyní?

Moje aktivity jsou v „covidové“ době značně omezené. Jsem zapojená v organizaci pro děti a mládež Royal Rangers. Běžně kromě každotýdenních schůzek organizujeme víkendové akce na podzim a přes Velikonoce. V létě pořádáme stanový tábor. V tuto chvíli se snažíme s našimi dětmi zůstat v kontaktu alespoň online formou, ale je to značně omezené.

Není už žádným tajemstvím, že vás čeká další vaše životní role. V letošním roce se stanete maminkou. Myslíte, že budete matkou na plný úvazek nebo už přemýšlíte, do jakých akcí se s kočárkem zapojíte, nebo kde nabídnete svoji pomoc?

Určitě si chci mateřskou užít se vším všudy. Pokud to bude možné, ráda bych byla „akční maminkou“. Nevydržím dlouho sedět doma. Už teď přemýšlím, co bych mohla dělat za aktivity. Třeba na Koláči pro hospic bych ráda aspoň trochu pomohla.

Petro, děkuji za rozhovor, vaši velkou ochotu pomoci vždy tam, kde je aktuálně třeba. Přeji vám a vaší rodině hodně zdraví, lásky a trpělivosti. Sama se těším, že se při nějaké charitní akci znovu potkáme.

 

Lenka Šustrová, koordinátorka propagace

14. 3. 2021


trikralova-sbirka

Tříkrálovou sbírku v okrese podporuje i online benefice našich ZUŠ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou uspořádala ve spolupráci s místními základními uměleckými školami ve žďárském okrese tzv. online benefici na podporu letošní Tříkrálové sbírky v regionu. Jejím mottem se stalo: „Když umění pomáhá“.

Tato společná aktivita má svoji vlastní facebookovou stránku, kterou případní zájemci naleznou zde: https://www.facebook.com/…charita.zdar nebo na https://www.youtube.com/playlist…

Na těchto stránkách mohou pedagogové, rodiče či sama základní umělecká škola sdílet příspěvky ze všech oborů, které žáci navštěvují. Mohou to být kresby z výtvarného oboru, videonahrávky z tanečního, literárně-dramatického či hudebního a dalšího oboru. Smyslem tohoto projektu je propojit dobré skutky, které Tříkrálová sbírka prezentuje, společně s dovednostmi a talenty, které se v dětech a mládeži ukrývají, a prezentovat je na veřejnosti.

Benefice, do které se zapojila Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem, v Novém Městě na Moravě, ve Velké Bíteši, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou je aktivní již od vánočních svátků a potrvá do konce tříkrálového období, tedy do 24. 1. 2021.

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“ Mahátma Gándhí svým výrokem vystihl důležitost pomoci potřebným. A ta přichází i s hudebníky z Bystřice nad Pernštejnem, kteří se rozhodli podpořit letošní neobvyklou Tříkrálovou sbírku.  Ač letos nepotkáte milé koledníky s křídou a kasičkami, přijdou za Vámi jinak. Díky okolnostem se za vámi vydají online a přinesou hudbu do vašich domovů pomocí moderních technologií. Komorní sbor Alter ego a žáci a pedagogové ZUŠ Bystřice. Ti všichni svým uměním dokazují, že jim není lhostejný svět okolo nás a věřím, že je naplní radost z vědomí toho, že svými výkony mohou pomoci. Všichni si zaslouží velký dík.,“ uvedla Lenka Macháčková, dirigent Komorního sboru Alter ego, který se na Benefici pro Tříkrálovou sbírku žďárské Charity rovněž podílí.

Další informace: Lenka Šustrová, koordinátorka propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou, tel. 777 155 389, e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

Informace o Tříkrálové sbírce v našem okrese naleznete na www.zdar.charita.cz 

Podpořte služby žďárské Charity, které pomáhají umírajícím, lidem s postižením, duševním onemocněním, seniorům, nemocným, dětem a mládeži, rodinám a lidem v tísni na území okresu Žďár nad Sázavou. 

Za každý dar, který poskytnete jakýmkoliv způsobem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 77706800 DĚKUJEME. 

Více informací o dalších možnostech tříkrálové podpory: https://bit.ly/386E9RI

 
foto-zbynek-cech
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Zbyněk Čech
 
 
Tisková zpráva 30. prosince 2020  

Tříkrálová sbírka startuje 1. ledna – prozatím online

Poprvé po dvaceti letech nevyjdou tři králové v první den nového roku do ulic. Stane se tak z důvodu pokračující epidemie COVID-19 a s ní souvisejícím nastavením protiepidemických opatření. Česká republika se stále nachází v 5. stupni tzv. „PSA“, který tradiční tříkrálovou koledu neumožňuje. 

Organizace sbírky se proto přesouvá aktuálně do online prostoru. Možností, jak podpořit služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, je mnoho. Jednou z nich je online kasička umístěná na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde si dárce sám určí, které Charitě chce pomoci. Všechny další formy podpory včetně online kasičky naleznou zájemci i na webu www.zdar.charita.cz                                                   
                                                                                                                                                 

„Je nám velice líto, že prozatím nemůžeme koledovat tak, jak jsme po dvacet let zvyklí a přinášet tím v této nelehké době radost. Nicméně respektujeme nastavená opatření a nepřestáváme doufat, že v druhé polovině ledna přece jen tři králové budou moci na svou tradiční pouť vyrazit. Nyní prosíme naše koledníky, aby prozatím do ulic nevycházeli a čekali na naše pokyny ke koledování,“ sdělila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro okres Žďár nad Sázavou.

V současné době vyjednává žďárská Charita umístění kasiček na veřejných místech zejména ve velkých městech okresu. Aktuální seznam míst bude na začátku ledna vyvěšen na webových stránkách i sociálních sítích Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Termín tříkrálové koledy byl pro rok 2021 mimořádně prodloužen až do 24. ledna. Pokud bude epidemiologická situace příznivější, mohla by být sbírka ve své tradiční formě ještě obnovena. Aktuální informace, pozvánky na online akce včetně online benefice ve spolupráci se základními školami žďárského okresu a zajímavá videa nalezne veřejnost na webu www.zdar.charita.cz

„Tříkrálové finance jsou pro nás velmi důležité, a proto pevně doufám a věřím, že si nás tentokrát tříkráloví dárci najdou a budou k nám štědří i přesto, že by je třeba koledníčci nemohli sami navštívit. Prosím, využijte případně všech ostatních možností, jak Tříkralovou sbírku podpořit. Je pro nás významným finančním zdrojem, protože pomáhá právě tam, kde finance nejvíce chybí nebo se obtížně získávají. Několikrát například tříkrálové peníze zachránily služby, které se nepodařilo plně podpořit z veřejných zdrojů, a které bychom museli bez této pomoci omezit. V roce 2021 budou ještě důležitější než jindy. S velkými obavami sledujeme připravované změny v daňovém systému, na které se stejnou obavou reagují obce i kraj, které jsou našimi podporovateli. Už nyní máme zprávy, že objem financí určený pro naše služby bude v příštím roce i z těchto důvodů omezený. Prosím, nezapomeňte na nás a pomáhejte s námi,“ upřesňuje důležitost a potřebnost sbírky pro žďárskou Charitu ředitelka Ing. Jana Zelená.

Tříkrálová sbírka bude otevřená celoročně. Přispívat bude možné stále na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol pro žďárskou Charitu 77706800. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90

Foto: archiv Charita Česká republikaTři králové


 

Tři krále možná v ulicích nepotkáte, přesto koledovat budou

Lednová Tříkrálová sbírka se blíží. Mnoho otázek o jejím lednovém průběhu zůstává stále nezodpovězených, jedna však je již v tuto chvíli jistá. Tříkrálová sbírka bude!

Už nyní se organizátoři největší sbírkové akce v České republice zabývají její formou a zvažují všechny možné alternativy královského koledování. Z důvodu epidemie COVID-19 se možnost tříkrálové koledy rozhodli protáhnout ještě o několik dní déle, a to od 1. do 24. ledna 2021.

„I my jsme se rozhodli přesunout některé aktivity do tzv. online světa. Vymýšlíme možnosti podpory, která je pro naše služby velmi potřebná, zvažujeme online podobu tradičního Tříkrálového koncertu. Nicméně se stále nevzdáváme a věříme, že koledování bude moci alespoň v omezené formě a za zvýšených hygienických opatření proběhnout. Velmi mě těší, že okresní asistenti chtějí sbírku vhodným způsobem podpořit, pokud to bude možné. Je totiž mnoho lidí, kteří se každoročně na koledníky těší, jsou pro ně požehnáním a radostí. Přesto jsme si vědomi mnoha rizik, které by mohly vzhledem k epidemii a vyhlášeným opatřením během kampaně nastat. Aktuálně máme připravené pro koledníky k distribuci roušky a dezinfekce, zároveň budeme vydávat i doporučení, jak se mohou obce do sbírky zapojit,“ vysvětluje Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka je pro žďárskou Charitu velmi důležitým zdrojem financí. Důvodem je možnost využití výtěžku tam, kde lze jen obtížně zajistit jiný finanční zdroj. „Pro nás je výtěžek Tříkrálové sbírky jedinečný jako významná podpora terénních služeb. Právě v nich je nutným pracovním prostředkem našich zdravotních sester, pečovatelek, osobních asistentů, služební automobil. Díky Tříkrálové sbírce můžeme auta nakoupit, a tak vytvořit podmínky pro poskytování služeb potřebným v domácím prostředí po celém žďárském okrese. V letošním roce tříkrálové peníze pomohly také s řešením mimořádné situace v období nouzového stavu spojené s pandemií COVID-19,“ dodává Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Jaké projekty v letošním roce doposud podpořila Tříkrálová sbírka 2020?

· Fond individuální pomoci, který slouží na nákup základních potravin a materiálních potřeb pro řešení nouzové situace osob i rodin

· Nákup materiálu v období mimořádné události COVID – 19

· Terénní služby, poskytující péči v domácím prostředí: Osobní asistenci, Domácí zdravotní a hospicovou péči, a to zakoupením služebních vozů, sloužících k dopravě pracovníků k uživatelům a pacientům, dovozu kompenzačních pomůcek

· Profesionální tým pro mimořádné události

· Dobrovolnické centrum Kambala a další …

 

„Tříkrálovým podporovatelům bych závěrem ráda vzkázala, aby sledovali naše webové stránky www.zdar.charita.cz a naše sociální sítě. Zde budeme průběžně zveřejňovat informace, které se týkají sbírky. Přála bych si, aby stejně jako kdysi přinesli Tři králové všem lidem dobré vůle radostnou zvěst o narození Spasitele Ježíše Krista, aby stejně i nás čekaly s příchodem nového roku příjemné zprávy,“ vzkazuje všem Michaela Kuchtová.

 

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Mgr. Michaela Kuchtová

tel.: 777 755 444 e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou www.zdar.charita.cz fb: @ochzr

000754

 

Tisková zpráva ze dne 27. 10. 2020


Fotbalisté SK Pernštejn Nedvědice obdarovali Rosu

 

Fotbalisté SK Pernštejnem Nedvědice organizovali v sezóně 2019/2020 sbírku na podporu denního stacionáře Rosa s názvem „Góly pro Rosu“. Sportovci všech věkových kategorií přispěli každou vstřelenou brankou do veřejné sbírky částkou 50 Kč. Mladší přípravka, starší přípravka, žáci, dorost i muži „nastříleli“ mnoho branek, kterými se podařilo kasičku naplnit až do částky 21 765 Kč. 
Chtěla bych nedvědickým fotbalistům mnohokrát poděkovat. Moc si vaší pomoci a snahy nás podpořit vážíme. Naši uživatelé se celou sezonu připravovali na setkání s nedvědickými fotbalisty, připravili pro ně kroniku se zaznamenanými zápasy, berou sledování fotbalového dění v našem regionu opravdu vážně. Moc nedvědickým fandí a těší se z jejich úspěchů,“ sdělila Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa. 
Vlivem epidemiologické situace bohužel nemohlo dojít k setkání fotbalistů a uživatelů stacionáře, přesto se všichni těší na vhodnější dobu.
„Částka, která se podařila fotbalistům vybrat je nádherná. Jsme moc potěšeni, a ještě jednou mnohokrát děkujeme! Peníze budou použity na rekonstrukci koupelny, která bude sloužit uživatelům s nejtěžším typem postižení. Místnost bude přizpůsobena k celkové koupeli a pomůže nám tak zkvalitnit námi poskytované služby. Nedvědickým fotbalistům přejeme ať jim to i nadále tak výborně „kope“ a těšíme se na další spolupráci,“ vzkázala závěrem Petra Königová.

goly-pro-rosu

 

Tisková zpráva ze dne 9. 10. 2020

 

2 707 Koláčů pro hospic podpořilo Domácí hospicovou péči

 

Ve středu 7. října 2020 se ve Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem a Žďáře nad Sázavou uskutečnil již osmý ročník tradiční charitní kampaně s názvem Koláč pro hospic. I přes nelehkou situaci ve státě podpořili obyvatelé regionu rozvoj místní paliativní a hospicové péče nádhernou částkou 141 738 Kč. Všechny dárce odměnila žďárská Charita 2 707 kusy sladkého pečiva.

Žďárské kasičky vynesly nádherných 79 819 Kč, bystřické 24 809 Kč a velkomeziříčské 19 400 Kč. Zbylých 3 710 Kč ukrýval přenosný terminál ve žďárském stánku a 6 000 Kč přispěla firma TOKOZ a. s. a 8 000 Kč firma PKS holding, a. s. ze Žďáru nad Sázavou. 

„Ráda bych aspoň touto cestou poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli na akci Koláč pro hospic. Mám velkou radost, že se hospicová péče dostává čím dál tím více do povědomí. Není to již takové společenské TABU jako dříve. Společnost stále více přijímá to, že umírání je součástí našich životů. O tom svědčí nejen narůstající výtěžek sbírky, ale také to, že se lidé na našich stáncích zastavovali a diskutovali s námi o tom, jaké služby poskytujeme a v čem naše péče spočívá. Nikdy nevíme, kdy se bude týkat právě nás samotných,“ sdělila Barbora Hadrous, vedoucí Domácí hospicové péče. 

A jak mohli zájemci místní hospicovou péči podpořit? Formou dobrovolného příspěvku v minimální výši 40 korun mohli lidé přispět do charitativní kasičky na podporu těžce nevyléčitelně nemocných a umírajících. Za odměnu pak získali chutné pečivo. Každoročními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V letošním roce se rovněž zapojilo Pekařství Koudelka z Bystřice nad Pernštejnem a Karlova pekárna z Velkého Meziříčí. 

Aktivně se ve sbírce angažovalo i dobrovolnické centrum Kambala, kdy dobrovolníci centra vypomáhali na jednotlivých stanovištích s organizací. Poděkování patří i Střední a vyšší odborné zdravotnické škole ve Žďáře nad Sázavou a Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Studenty obou škol mohli žďárští občané potkat s koláči v ulicích města. 

Ve Žďáře nad Sázavou bylo možné již po páté ráno oslovit dobrovolníky a pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy Žďas, a.s. a před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. Už v šest ráno se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde bylo možné po celý den kontaktovat pracovnice Domácí hospicové péče. Do sbírky se i letos zapojili zaměstnanci skupiny firem PKS a TOKOZ a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Sdružené administrativní budovy Finančního úřadu, Úřadu práce, Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství. Koláče mohla získat veřejnost i na Poliklinice, v bezobalovém obchodě Bezobalík na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou a v dm drogerie markt na Brněnské. Ke žďárskému stánku zavítal v odpoledních hodinách i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který se zajímal o péči o umírající. 

V Bystřici nad Pernštejnem mohli obyvatelé přispět do kasičky na horním náměstí. Koláčky byly k mání v Turistickém a informačním centru. Podporu naší Domácí hospicové péči vyjádřila rovněž bystřická firma Cormen, s.r.o . 

Novinkou letošního ročníku byl stánek u kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. I zde mohli lidé získat informace o terénní hospicové péči. 

Podpořit Domácí hospicovou péči mohou lidé i nadále, a to v rámci říjnové kampaně DOMA JE DOMA na https://zdar.charita.cz/…az-do-konce/ Zde je možné zvolit formu finančního příspěvku na provoz Domácí hospicové péče nebo na zakoupení konkrétního vybavení v podobě velmi potřebné odsávačky. Ta pomůže tam, kde je nutná péče o průchodnost dýchacích cest při péči o nemocného v pokročilém terminálním stádiu. 

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního. 

Kontakt: 

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Hadrous, mob.: 777 755 435, e-mail: barbora.hadrous@zdar.charita.cz 

Koordinátorka kampaně: Mgr. Radka Čaníková, mob. 730 163 135, e-mail: radka.canikova@zdar.charita.cz 

Koordinátorka dobrovolníků: Mgr. Michaela Kuchtová, mob. 777 755 444, e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz

 


Koláč pro hospic můžete podpořit letos především online
a ve venkovních prostorách

Ve středu 7. října 2020 se uskuteční již 8. ročník charitativní akce KOLÁČ PRO HOSPIC, kterou tradičně pořádají Charity napříč Krajem Vysočina i Jihomoravským krajem. Cílem této kampaně je podpora rozvoje místní Domácí hospicové péče. 

Žďárská Charita letos nabídne koláče ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Podpořit Domácí hospicovou péči bude možné i v online podobě přes webové stránky www.zdar.charita.cz

 „Velmi jsme zvažovali, zda letošní kampaň vůbec uspořádáme. Nakonec jsme se rozhodli ji přesunout do venkovních prostor a online prostředí a všechny organizátory vybavit ochrannými prostředky,“ vysvětluje Barbora Hadrous, vedoucí Domácí hospicové péče.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 6.00 do 17.30 hodin.
Před šestou hodinou ranní budou dobrovolníci s koláčky k zastižení před firmou Žďas, a. s. a Del, a.s. na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Domácí zdravotní péče i v suterénu žďárské Polikliniky od 8.00 do 12.00 hod.  Dále dobrovolníci k zastižení od 8.30 do 10.00 hodin před Městským úřadem a od 11.00 do 13.00 hodin před budovou Úřadu práce Žďár nad Sázavou. Do kampaně se zapojila i firma PKS holding a.s. a Tokoz a.s. a rovněž i bezobalový obchůdek Bezobalík na ulici Dolní a dm-drogerie mark na ulici Brněnské.
Během dopoledne bude možné potkat dobrovolníky s koláčky z řad studentů Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické na náměstí a Gymnázia Žďár nad Sázavou na frekventovaných místech Žďáru nad Sázavou. 

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky především na horním náměstí vedle prodejny Supermarket Albert od 6.00 do 17.30 hodin. Odměnit se koláčem bude možné i v Turistickém a informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem. 

Ve Velkém Meziříčí bude stánek umístěn od 6.00 do 17.30 u kostela sv. Mikuláše. V průběhu dne mohou potkat zájemci i v ulicích města. 

Každoročními dodavateli chutných koláčků jsou místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka a ve Velkém Meziříčí Karlova pekárna. 

Do organizační pomoci při kampani velmi aktivně přispělo dobrovolnické centrum Kambala, které spadá pod žďárskou Charitu, a to vysláním svých dobrovolníků na pomoc při organizaci kampaně.

„I v této nelehké situaci ve státě je důležité si uvědomit, že se stále staráme o paliativní pacienty, kterým se závažná onemocnění nevyhnula a jejich rodiny se o ně chtějí postarat ve svém domácím prostředí. Naši péči potřebují a my jsme stále připraveni postarat se o ně až do konce a být jim nablízku. Potřebnost zajištění financí na chod služby, pro který nám nestačí dotace a další zdroje, tak stále přetrvává,“ vysvětluje Barbora Hadrous.

I pro letošní rok bude možné podpořit Koláč pro hospic online, a to na webových stránkách  www.zdar.charita.cz

Případní dárci mohou zvolit i formu finančního příspěvku na zakoupení konkrétního vybavení – velmi potřebné odsávačky, která pomůže tam, kde je nutná péče o průchodnost dýchacích cest při péči o nemocného v pokročilém terminálním stádiu. Přispět lze velmi jednoduchým způsobem na stránce: https://www.darujme.cz/projekt/1203567. Zde je rovněž možné průběžně sledovat výši vybrané částky.

Domácí hospicová péče, která je jedním ze sedmnácti zařízení žďárské Charity, poskytuje svou péči lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými v prostředí, které mají rádi. Služba je určena těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a také jejich blízkým po celém okrese Žďár nad Sázavou. Tým pracovníků zahrnuje lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, pečovatelky, psychologa a duchovního.


Kontakt:

Vedoucí Domácí hospicové péče: Barbora Hadrous, mob.: 777 7, e-mail: barbora.hadrous@zdar.charita.cz 

Koordinátorka kampaně: Mgr. Radka Čaníková, mob. 730 163 135, e-mail: radka.canikova@zdar.charita.cz

Koordinátorka dobrovolníků: Mgr. Michaela Kuchtová, mob. 777 755 444,
e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz          

img-7268

                                    24. 9. 2020


Koordinátorka dobrovolnického centra:
Aktuálně hledáme dobrovolníky na krátkodobou výpomoc

Michaelo, na počátku září jste spustili novou kampaň pro podporu dobrovolnictví v okrese Žďár nad Sázavou. Co v ní případným zájemcům o konání dobrých skutků nabídnete?

Kampaň, kterou zmiňujete, odstartovala ve žďárské knihovně 8. září v podobě akce s názvem DOBRODEN. Ta vznikla ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky. Zájemci se zde mohli dozvědět informace o dobrovolnictví a využít doprovodného programu. V plánu máme také propagaci prostřednictvím sociálních sítí. S dobrovolníky jsme natočili reklamu na dobrovolnictví a upoutávku, připravili jsme nové propagační materiály. Pokud státní opatření umožní, připravujeme 20. října ve Žďáře nad Sázavou besedu pro seniory či aktivní rodiče v prostorách Family Pointu.

Kde aktuálně vnímáte místo pro zapojení dobrovolníků?

Je mnoho možností, jak se mohou dobrovolníci zapojit. Záleží ovšem na aktuální potřebnosti spolupracujících zařízení a na dovednostech dobrovolníka. V současné době nás velmi limitují vyhlášená opatření, proto uvedu jen zlomek aktuálních možností.

V říjnu bude Oblastní charita Žďár nad Sázavou pořádat tradiční kampaň Koláč pro hospic na podporu paliativní péče v regionu. Během září bude proto dobrovolnické centrum hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni se do akce zapojit v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Dobrovolníků na tuto akci je potřeba mnoho a v současné době nemáme pokryté požadavky, takže budeme rádi, když se nám ozvou zájemci z řad veřejnosti.

Zároveň také hledáme dobrovolníka na pravidelnou výpomoc v Charitní záchranné síti při pomoci ve skladu, s nošením materiálu, dále hledáme dobrovolníky např. pro pomoc se stavěním stanů při akcích apod. Rádi bychom také uvítali pomoc ze strany aktivních seniorů. Ti budou milými společníky pro starší lidi v domácnosti, kteří potřebuji podpořit milou návštěvou, doprovodem na procházku či aktivní činností. Na závěr snad už jen výčet možností, jak se mohou lidé zapojit: vedení dospělých lidí v kutilské dílně, při zahradnické činnosti, společník pro mládež z výchovného ústavu, švadleny na šití roušek…

Vy sama pracujete v Charitě už od roku 2005. Jakým směrem se dobrovolnictví v poslední době vydalo?

Ano, pracuji v Charitě od 2005. Důležité je však dodat, že dobrovolnické centrum jsem si plně převzala po šestileté rodičovské dovolené až v březnu 2020 v období zahájení mimořádných opatření v období první epidemické vlny. Směr dobrovolnického centra je ovlivněn historií i aktuální situací v zařízeních. Podaří-li se covidovou situaci zklidnit, budeme  velmi rádi, když se dobrovolníci zcela vrátí na pravidelné i nepravidelné činnosti v zařízeních a spolupracujících organizacích.

Z analýzy, která proběhla v posledních měsících vyplynulo, že zařízení žádají dobrovolníky na jednorázové, krátkodobé činnosti. Dobrovolnické centrum se tedy do budoucna vydává cestou hledání krátkodobých dobrovolníků, kteří pomohou jednorázově během roku např. na sbírkách, veřejných akcích, v administrativě, besedách, programech pro uživatele, technickém zajištění zařízení apod. Proto bychom rádi, získali do dobrovolnického centra nejen jednotlivce, ale i navázali spolupráci s jinými organizacemi či firmami, které budou ochotné pomoci příležitostně během roku.

Změnilo se dobrovolnictví v době covidové?

Ano, velmi se změnilo. Od počátku zavedení mimořádných opatření bylo dobrovolnictví na zařízeních velmi omezeno. Současně se však ve stejném období aktivizovala neskutečná síla devadesáti dobrovolných „švadlenek“, které z domu našily v prvních týdnech pandemie 3 160 roušek, a to nejen pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Na počátku prázdnin opět švadlenky reagovaly na výzvu k našití roušek a během čtrnácti dnů doplnily zásoby o dalších 1 000 roušek. Tato nelehká doba nám tedy ukázala další ještě málo využívanou možnost „home office pro dobrovolníky“. Dobrovolníci v posledních měsících z domu pomohli například vyčistit 700 ks kasiček na Tříkrálovou sbírku, našili roušky, pomohli s grafickými činnostmi.

Kdo se tedy může stát dobrovolníkem centra Kambala? Z jaké lokality má pocházet?

Přihlásit se mohou lidé s dobrými úmysly a srdcem, kterým je nad 15 let a chtějí pomoci v rámci svých možností a dovedností. Uvítáme jak mladé studenty středních škol, tak vysokoškoláky, maminky na rodičovské dovolené či aktivní lidi středního i staršího věku, spolky, organizace či firmy. Hledáme dobrovolníky ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem, Velkém Meziříči, ale také spolupracujeme se sociálními službami v Mitrově a Novém Městě na Moravě.

Jak Vás mohou zájemci o dobrovolnickou činnost kontaktovat, případně kde najdou více informací?

Ráda komunikuji přes e-mail michaela.kuchtova@zdar.charita.cz, nebo využívám facebook @KambalaDC a obecné informace k dobrovolnictví lze najít také na www.zdar.charita.cz, případně jsem k dispozici na tel. 777 755 444.

 

Děkuji za rozhovor. 

Lenka Šustrová

dobrovolnici

 

 
16. srpna 2020 

Barbora Hadrous: Úsměv na tváři je základem naší práce

Sympatická Barbora Hadrous, nyní vrchní sestra Domácí zdravotní péče a vedoucí Domácí hospicové péče, nastoupila do Oblastní charity Žďár nad Sázavou v roce 2015. V červenci letošního roku byla nejen za svou profesní zkušenost, ale i přátelskou povahu a vstřícnost k druhým nominována v soutěži Žena regionu.

Báro, zastávat dvě funkce v rámci jednoho úvazku musí být náročné. Jak to zvládáte?
Nebudu zastírat, že to náročné není. To, co mě ale baví a naplňuje, je pomoc, kterou můžeme pacientům poskytnout, prostředí, ve kterém pracuji a v neposlední řadě i skvělý tým, který kolem sebe mám.  K tomu všemu je třeba dobrá organizace, a pak jde všechno zvládnout.

Zmínili jsme Domácí zdravotní péči a Domácí hospicovou službu. Jaký je rozdíl mezi oběma službami?
Domácí zdravotní péče působí ve spolupráci s praktickými lékaři, odbornými lékaři nebo nemocnicemi, ze kterých nám propouštějí pacienty do domácího ošetřování. Nejčastější výkony, které poskytují zdravotní sestry, jsou především odběry krve u imobilních pacientů,  pohybová terapie, nácvik sebeobsluhy po hospitalizaci v nemocnici, převazy operačních i chronických ran. V podstatě se jedná o pomoc k návratu do života. Domácí hospicová péče, dalo by se říci, je takový opak, kdy se snažíme, aby se umírajícím odcházelo lépe, bez bolesti a nebyli na to sami. Samozřejmě jsme podporou i pro rodinu. Tam poskytujeme nejen službu zdravotní, ale i sociální, psychickou a duchovní podporu. Obě služby působí po celém okrese Žďár nad Sázavou.

Rozsah vašich služeb je opravdu veliký. Jak to všechno zvládáte? Jak velký je váš tým?
Administrativa na mé pozici je opravdu velká, proto mám radost, že mám čerstvě posilu v podobě administrativní pracovnice, která převezme část agendy, a já se díky tomu dostanu více do terénu. Co se týká personálu – tým Domácí zdravotní péče je složený z jedenácti sester na smlouvu a sedm je na dohodu. Máme čtyři pobočky po celém okrese – ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, v Novém Městě na Moravě a ve Velkém Meziříčí.  Každá pobočka má své stěžejní sestřičky, které péči koordinují. V Domácí hospicové péči je tým složený z lékařů, sester, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, psychologa a duchovního, což je multidisciplinární tým, který zvládá zajistit pacienta i podpořit rodinu. Služby se někdy navzájem prolínají. Pokud je stav pacienta dobrý, zůstává v domácí zdravotní péči. Pokud se bohužel stav zhorší a není naděje na uzdravení, přebírá pacienta hospicový tým. Snažíme se pomoci, aby se rodině v té nelehké situaci také ulevilo. Úsměv na tváři je u nás základem.

Báro, z toho, co popisujete, je mi jasné, že aby byla tak náročná služba zejména v podobě té hospicové dobře fungovala, je potřeba kvalitní složení týmu. Máte aktuálně dostatek pracovních sil?
To máte pravdu. Rozhodně bychom uvítali další členy našeho týmu, především v té Domácí hospicové péči, která se v poslední době výrazně rozvijí a zájem o ni roste. Aktuálně hledáme lékaře. Základem je jednosměnný provoz s tím, že odpolední směny a noční pohotovosti se střídají dle měsíčního plánu. Jako bonus můžeme slíbit příjemné pracovní prostředí a kolegiální tým.

Jak jsme už v úvodu zmínili, jste adeptkou na Ženu regionu Vysočina. Je vás nyní hodně vidět na sociálních sítích a dalších médiích. Jak ten rostoucí zájem o vaši osobu vnímáte?
Nominace do této soutěže mě, přiznávám, opravdu zaskočila. Největší radost mi udělal můj syn, který mi, i když je v pubertě, řekl, že je na mě pyšný. Radost mají i kolegové. Je určitě dobře šikovné lidi zviditelnit, nicméně je mezi námi mnoho těch, kteří si ocenění zaslouží, a neví se o jejich práci a kvalitách.  Mám z té nominace radost, přesto jsem ji pojala jako vizitku obou týmů. Je to práce v podstatě jejich a já ji jen koordinuji. Proto chci všem svým kolegům a kolegyním touto cestou velmi poděkovat.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

barbara-hadrous Barbara Hadrous

 

 Tisková zpráva ze dne 21. 7. 2020


Charitní ošetřovatelská služba nově s názvem Domácí zdravotní péče

Od 1. dubna 2020 došlo ke změně názvu jednoho ze sedmnácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Odborná zdravotní péče o nemocného v jeho domácím prostředí, která byla od svého počátku v roce 1993 označována jako Charitní ošetřovatelská služba, se nyní přejmenovala na Domácí zdravotní péči. Hlavní důvodem změny je zpřesnění termínu, který označuje odborné zdravotní ošetření profesionální sestrou přímo v domácím prostředí pacienta.

Domácí zdravotní péči poskytuje žďárská Charita po celém území okresu Žďár nad Sázavou. Aktuálně má své pobočky ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Péči v terénu poskytuje aktuálně 11 všeobecných sester zhruba 373 pacientům za měsíc.

 

Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečují o osoby v domácí péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění.


Jaké úkony všeobecné sestry žďárské Charity poskytují?
V rámci jejich nabídky zájemci naleznou: 

-        odběry biologického materiálu (krev, …),

-        aplikace injekcí, infuzí,

-        sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace inzulínu,

-        převazy ran, péče o stomie, katetry, PEG,

-        pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, operacích, mozkových příhodách,

podporu k udržení soběstačnosti,

-        zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků v domácí péči,

-        měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty, sledování bolesti,

-        ošetřovatelskou péči o ležící pacienty, polohování, péči o výživu, vyprazdňování, péči o pokožku,

-        prevenci a léčbu opruzenin a kožních defektů,

-        péči o těžce nemocné a umírající pacienty,

-        psychickou podporu pacienta,

-        poradenskou činnost.

 

Případní zájemci o zdravotní službu mohou zkontaktovat vrchní sestru Barboru Hadrous
na telefonním čísle 777 755 435.

 

Lenka Šustrová           

tz-charita                                                                                                    

Tisková zpráva ze dne 14. 7. 2020

 

Žďárská Charita pořádá sbírku školních potřeb pro děti v nouzi 

 

 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přichází po roce s novým nápadem na prázdninovou sbírku, která vyšla z akutní potřebnosti jejích klientů. Po loňském úspěchu Batůžkového projektu se pracovníci Charity rozhodli oslovit veřejnost tentokrát s novou kampaní, a to se Sbírkou školních potřeb. Ty aktuálně velmi pomohou rodinám v tíživé situaci z okresu Žďár nad Sázavou.  

 

„Jedná se o rodiny, se kterými spolupracuje naše Sociálně aktivizační služba. Jejich příjmy často nestačí na pokrytí základních životních potřeb a náklady spojené se školní docházkou dětí jsou pro ně příliš vysoké. Pomoc se zajištěním školních potřeb uleví jejich napjatým rozpočtům a děti se budu moci vrátit do školních lavic se vším, co potřebují,“ sdělila Mgr. Jana Kincová Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě, která se Sociálně aktivizační službou úzce spolupracuje. Stejně tak tato materiální sbírka pomůže i dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře nad Sázavou, Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem a Wellmez ve Velkém Meziříčí a jejichž rodiny řeší finanční obtíže. Všechny jmenované služby poskytuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 

 

Kam budou moci dárci školní pomůcky přinést? Do letošní sbírky se velmi ochotně zapojila Turistická a informační centra okresu Žďár nad Sázavou. Od 20. července do 14. září 2020 bude moci veřejnost darovat školní potřeby do jejich prostor v rámci aktuální provozní doby. Jedná se o Turistické a informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě, Velké Bíteši, Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad Sázavou (Nám. Republiky).   
Rovněž bude sbírka probíhat i v provozní době poboček centra Kopretina v Radešínské Svratce, Bystřici nad Pernštejnem, Radostíně nad Oslavou, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou (kontakty na pobočky: https://zdar.charita.cz/…y/kopretina/)

 

Co všechno dětem pomůže? 
Školní batohy (aktovky), penály, 

 

sešity, obaly, 

 

pera, tužky, 

 

pastelky, vodovky, tempery, fixy, voskovky, 

 

pravítka, kružítka, desky na sešity, 

 

barevné papíry, výkresy apod.  

 

Dárci, kteří by se do sbírky rádi zapojili a nemohou např. z logistických důvodů, mohou přispět i formou finančního daru, a to v rámci projektu s názvem Darujme dětem kousek bezstarostného dětství na https://www.darujme.cz/projekt/1203282 
 

 

„Všem dárcům velmi děkujeme. Právě v těchto chvílích platí více než kdy jindy, že žádná pomoc není malá. Velice si vážíme každého, komu není osud druhých lhostejný,“ vzkázala veřejnosti Mgr. Radka Čaníková, která je za Sbírku školních potřeb v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zodpovědná. 

 

 

Bližší informace: Mgr. Radka Čaníková, tel.: 730 163 135,
e-mail: radka.canikova@zdar.charita.cz 

 

 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Výroční zpráva roku 2019, ve které naleznete důležité kontakty na organizaci, nabídku jednotlivých služeb a zajímavá data předchozího roku.

 

Oblastní charita poskytovala pomoc 1 068 lidem v období nouzového stavu. Podrobnější informace naleznete v tomto článku: https://bit.ly/2YiQfkN

 


Tisková zpráva ze dne 10. 6. 2020

Další rozvolňování péči Charity příliš neovlivňuje


pondělí 8. června 2020 došlo k dalšímu rozvolňovaní opatření navržených vládou České republiky proti šíření koronaviru. I nadále však platí, že všichni klienti a zaměstnanci ždárské Charity používají při své činnosti roušky a desinfekci a dodržují veškerá preventivní opatření, a to nejen v ambulantních zařízeních, ale i v terénních službách přímo v domácnostech klientů.

Terénní služby
svou každodenní činnost v průběhu pandemie neomezily. Naopak. Například pečovatelky Charitní pečovatelské služby zaznamenaly po skončení nouzového stavu u klientů staršího věku navýšení požadavků na nákupy potravin a vyzvedávání léků. V Domácí zdravotní i hospicové péči vzrostl příjem pacientů z nemocnic, kteří jsou i nadále posíláni domů z důvodu uvolnění kapacity lůžek. Osobní asistence se v období nouzového stavu potýkala s nedostatkem personálu, kdy některé pracovnice musely nastoupit do režimu OČR. Naštěstí ve službě vypomohli pracovníci ze služeb, které byly nařízením vlády uzavřeny. Nyní má Osobní asistence díky návratu pracovnic z OČR opět plný personální stav a služba funguje jako dříve.

Charitní záchranná síť byla v provozu po celý čas a průběžně reagovala na potřeby svých klientů. Pracovnice nyní řeší především těžké situace rodin, na které dopadla přijatá opatření.

I terénní pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vstupují rovněž do domácností za podmínky použití roušek všech přítomných. „Pokud by se v rodině objevila nějaká forma nachlazení, jsme domluveni, že nás informují telefonicky,“ sdělila Pavla Polnická, vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Pracovnice Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví poskytují v současné době péči v omezených skupinkách v počtu pěti osob do 50 let věku. Ostatním klientům nabízí individuální konzultace po celém okrese. Navštívit již mohou i zájemce o službu z Psychiatrické nemocnice Jihlava a Havlíčkův Brod. 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež probíhá provoz se změněnou provozní dobou, která nyní vyhovuje uživatelům, tedy dětem a mládeži. Jsou nastavená různá opatření, která se musí dodržovat, jako například omezení počtu uživatelů v aktuálním čase v rámci klubu či častější větrání prostor. Terén probíhá také za upravených hygienických podmínek.

A jaká je situace v dalších službách Charity?

Otevření denních stacionářů v pondělí 25. května 2020 se setkalo s pozitivní reakcí především u rodičů uživatelů. Více jak dvouměsíční přerušení služby bylo pro většinu z nich opravdu náročné. I s ohledem na to, že jejich blízcí patří do rizikové skupiny a celou dobu se snažili vyvarovat jakéhokoliv dalšího kontaktu mimo rodinu. „Vnímáme, že velká potřeba pomoci s péčí v současné době převážila i případné aktuální riziko nákazy. Také na samotných uživatelích, i s nejtěžším postižením, byla vidět radost z toho, když opět přišli do stacionáře. Pro nás to je potvrzení, že je naše služba potřebná, jak pro uživatele, tak i pro jejich rodiny. V provozu služby jsme přijali zvýšená hygienická opatření, ale snažíme se poskytovat službu v maximálním možném rozsahu,“ uvedla Mgr. Ing. Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. 

V denním stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem jsou uživatelé aktuálně rozděleni do skupin. „Máme vytvořené dopolední a odpolední skupiny, ve kterých pracují pouze určení pracovníci. Snažíme se, aby se skupiny potkávaly pouze minimálně. Pracovníci používají roušky a štíty. Někteří uživatelé roušky mít nemohou, ostatní je používají, pokud je to v jejich možnostech. Stále pracujeme v dílnách, využíváme zahradu, tělocvičnu, snoezelen. Častěji chodíme do přírody,“ vysvětlila aktuální stav ve stacionáři Bc. Petra Königová, Dis., vedoucí bystřické Rosy. 

Provoz poboček centra pro rodiče s dětmi Kopretina probíhá za zvýšených hygienických opatření a se stanoveným počtem osob v rámci interních akcí, dle velikosti jednotlivých poboček. Pracovnice pořádají výlety, přednášky, kurzy rozvoje tvůrčích dovedností.

S omezeními se muselo vypořádat i dobrovolnické centrum Kambala. Aktuálně mohou dobrovolníci ve službách působit dle rozhodnutí vedoucího zařízení, a to rovněž za zvýšených hygienických opatření.  „V současné době nejvíce využíváme jednorázové dobrovolníky, kteří nepřijdou do kontaktu s uživateli. Jedná se o výpomoc při Sbírce pro charitní potravinovou pomoc, čištění kasiček nebo kancelářských či propagačních činnostech. S návratem do normálních kolejí počítáme spíše od září,“ upřesnila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala. 

Lektoři Centra prevence se aktuálně účastní rozlučkových školních programů pro kolektivy žáků a studentů, které jsou v červnových dnech spolu naposledy a chystají se do dalších návazných vzdělávacích institucí. Současně připravují a aktualizují nabídku nových preventivních programů pro další školní rok.

Bystřický volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením Včela otevře od 22. června. Pravidelní návštěvníci klubu se již velmi těší.

 

Lenka Šustrová, tel. 777 155 389

charita2

 


 


Charita uspořádá potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi

Mimořádná opatření, vyhlášená v březnu v souvislosti s epidemií koronaviru, znamenala pro mnohé rodiny, které často žijí na hraně svých finančních příjmů, úbytek financí pro běžný chod domácnosti. Děti zůstaly doma ze školy, což navýšilo nároky na zajištění denní stravy, maminky o ně pečují na OČR, čímž se snížil příjem rodiny, který už tak těžko pokrýval měsíční rozpočet, nebo v nejhorších případech lidé přichází o zaměstnání.

„Bohužel kvůli vlivu opatření přijatých v době nouzového stavu se dostalo mnoho lidí do finanční tísně, a proto jsme tu jako Charita, abychom jim pomohli a poskytli jim to nejnutnější, především materiální pomoc v podobě potravin, hygienických potřeb a drobného vybavení domácnosti a základního ošacení,“ sděluje Mgr. Jana Kincová Křížková, vedoucí Charitní záchranné sítě, a současně ještě doplňuje: „V 66 dnech nouzového stavu jsme se postarali o zhruba 150 rodin a jednotlivců. Nejvíce poskytujeme potravinové a hygienické balíčky, kterými pomáháme zajistit ty nejzákladnější potřeby klientů. Současně mapujeme celkovou situaci a hledáme další možnosti pomoci a podpory,

Potraviny a hygienické potřeby získává žďárská Charita z Potravinové banky, projektu FEAD. Současně je k této pomoci používán i Fond individuální pomoci Tříkrálové sbírky a cílené finanční dary od individuálních dárců a firemních subjektů. Nicméně všechny tyto zdroje stále nepokryjí veškerou potřebnost. Proto se Oblastní charita Žďár nad Sázavou rozhodla oslovit veřejnost se žádostí o pomoc a uspořádat tzv. Sbírku pro charitní potravinovou pomoc, která z části rovněž pokryje potřebný materiál.

„Ti, kteří se chtějí do pomoci lidem v nouzi zapojit, mohou v pátek 19. června od 14 do 17 hodin přinést na určená sběrná stanoviště základní potraviny, především ty s vyšší trvanlivostí. Na místě budou přítomni dobrovolníci dobrovolnického centra Kambala, kteří od dárců potravinové dary převezmou,“ vysvětlila Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka Sbírky pro charitní potravinovou pomoc. 

Sběrná místa naleznou zájemci ve Žďáře nad Sázavou na parkovišti u Hotelového domu Morava na Horní 22, v Bystřici nad Pernštejnem u denního stacionáře Rosa Pod Horou 191 a ve Velkém Meziříčí v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez na Hornoměstské 366/41 vedle Billy.

A jaké potraviny mohou dárci v páteční odpoledne doručit? „Nejvíce budeme vděční za potraviny trvanlivé povahy. Především se jedná o masové a zeleninové konzervy, polévky, bujony, mléko, olej, cukr, mouky, rýže, těstoviny, paštiky, med, marmeláda, přesnídávky, kečup, kukuřičné a rýžové plátky, luštěniny, ovocný čaj, ovesné kaše, puding a další trvanlivé potraviny,“ upřesňuje Radka Čaníková.

Ti, kteří se z časových nebo jakýchkoliv jiných důvodů nebudou moci do sbírky zapojit, mohou přispět i finančně, a to na číslo účtu 110889787/0300, v. s. 801, nebo využít platební brány na www.zdar. charita.cz

Pomoc lidem v nouzi poskytuje žďárská Charita již od svého založení a od roku 2016 pak jako své šestnácté zařízení s názvem Charitní záchranná síť.  Tato služba je poskytována lidem, kteří se ocitli v těžké sociální situaci. Klienty sítě jsou rodiny s dětmi, lidé ohrožení ztrátou bydlení, lidé bez domova, osoby se zdravotním postižením, senioři, zkrátka všichni, kteří si nevědí rady se svou tíživou situací.

Ocitl se někdo ve vašem okolí ve finanční tísni? Kontaktujte v pracovní dny pracovnici Charitní záchranné sítě na tel. 777 755 469.

sbirka-charitni-potravinove-pomoci

 

 

 

 

 

 

  

 

Tisková zpráva ze dne 1. 4. 2020

 

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila přes dva tisíce roušek mezi své pracovníky a klienty

V nelehké situaci se v první polovině března objevilo více než 150 pracovníků žďárské Charity. Ti se s rostoucí nákazou a nedostatkem ochranného materiálu v počátcích vyhlášení nouzového stavu v České republice vypořádali po svém. V polovině března oslovila žďárská Charita veřejnost s prosbou o našití roušek primárně pro její služby, případně o dodání bavlněného materiálu. Zpráva o potřebnosti šití roušek se šířila nejen za pomoci sociálních sítí, ale i prostřednictvím osobních kontaktů. Solidarita veřejnosti a ochota se zapojit přinesla neuvěřitelný výsledek. Za deset dní se na žďárské Charitě sešlo více jak 2 000 šitých roušek. Do šití roušek se zapojili pracovníci ve službách, které byly nařízením vlády omezeny v provozu. Do kampaně se tak zapojily pracovnice Klubu v 9, denních stacionářů Rosa i Nesa, volnočasového klubu Včela, centra pro rodiče s dětmi Kopretina, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Centra prevence.

Naléhavou výzvu žďárské Charity vyslyšela také široká veřejnost, včetně dobrovolníků centra Kambala. Koordinátorka dobrovolníků Mgr. Michaela Kuchtová postupně oslovila větší skupinu švadlenek, které byly ochotné bez váhání pomoci. „Abychom v první fázi získali co největší množství roušek, poskytovala jsem všem našim dobrovolnicím potřebné zázemí. Získala jsem různé návody, rady a zkušenosti k několika typům roušek, převážela látky na šití, které lidé darovali Charitě, zajišťovala operativní svoz roušek tak, aby se co nejdříve dostaly k našim pracovníkům a uživatelům. Za zmínku stojí i distribuce zakladačů na šňůrky, které vyrobil na 3D tiskárně a daroval pan Kaplan z Nového Města na Moravě. Získat nedostupné gumičky byl mnohdy nadlidský výkon,“ vysvětluje stále s nadšením a úsměvem Mgr. Michaela Kuchtová, která i nadále vyhledává dobrovolníky k případnému šití roušek.Dobrovolnictví má smysl i sílu! Řídit skupinu takto šikovných lidí mě naplňovalo. Lidé rádi pomohli, i když to některé stálo hodně sil a bolavá záda,“ dodává Michaela Kuchtová.

Většina dobrovolných švadlenek se věnovala šití celé dny, protože v nouzovém stavu nemohly nastoupit do zaměstnání. Jiné pracovaly během nočních a ranních hodin, protože přes den musely být v zaměstnání, nebo se staraly o malé děti. Mezi dobrovolníky se našli i muži, kteří se nebalí chopit šicího stroje. „V rodinách vznikaly manufaktury. Děti a tatínci připravovali materiál nebo jej pak dolaďovali, maminky šily na stroji. Mám velkou radost, že během tak krátké doby jsme všichni společnými silami byli schopni zajistit velké množství roušek pro potřebné. Jsem ráda, že dobré skutky přinesly nejen radost, ale i velký užitek. Moc ráda bych všem poděkovala, doplňuje koordinátorka dobrovolnického centra.

 

I přes nádherný výsledek žďárská Charita ve sbírce pokračuje i nadále. Získané roušky totiž distribuuje pomocí svých terénních pracovníků mezi seniory, lidi bez domova a ty, kteří se nemají mnoho možnosti roušky získat. Kontakt navazují pracovníci i s lékárnami v okrese a obchody s potravinami.

 

Chcete se rovněž zapojit do rouškové výzvy, ať již jako švadlenka nebo jako dárce materiálu? Kontaktujte Martinu Horníčkovou, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez na tel. 731 626 116 nebo na emailu martina.hornickova@zdar.charita.cz

 

Lenka Šustrová, 777 155 389

charita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 14. 2. 2020


Klienti denního stacionáře Rosa využijí letos poprvé novou zahradu
se stimulačními prvky

 

Na podzim minulého roku došlo v denním stacionáři Rosa k rekonstrukci zahrady, kterou realizovalo Město Bystřice nad Pernštejnem v rámci projektu Podpora regionů Nadace ČEZ. Náklady na realizaci projektu byly 296 928 Kč, z toho nadační příspěvek ČEZ činil 260 000 Kč.

Samotnou úpravu zahrady poté prováděla firma Ekovysočina s.r.o. Došlo k revitalizaci plochy před budovou stacionáře, kde vznikly vyvýšené záhony, keřové patro, bylinkový záhonek a sezónní květiny. Na zahradě stacionáře poté vznikla bylinková patra, jahodový záhonek, tři vyvýšené záhony, odpočinková zóna s jezírkem, byly zasazeny nové stromy pro podporu přirozeného stínu, sběru sezónního ovoce a udržení přirozeného života hmyzu a drobných živočichů.
Pracovníci i uživatelé chtějí zahradu využívat celoročně. Od jara budou pečovat o vysazené rostliny, krmítka pro ptáčky, plánují vytvoření hmyzoviště. Na zahradě budou pracovat v rámci nácviku zahradních stimulačních činností i uživatelé s těžším typem postižení a uživatelé na vozíku, kteří budou moci využít vyvýšených záhonů.

„Rádi bychom připravili keramické popisky rostlin i stromů, které vyrobíme v tvůrčí dílně stacionáře. Máme naplánovány aktivity podporující vnímání přírody, stimulační i aktivizační prvky. Naším cílem je, aby se na zahradě uživatelé cítili dobře, mohli si odpočinout ve stínu stromu, posbírat něco dobrého např. na výrobu letního koláče, moci si vyplet záhonek, zasadit květinu, nebo jen tak tiše sedět na trávě a pozorovat ptáky či motýly. Díky těmto úpravám budou moci běžné činnosti na zahradě vykonávat i uživatelé, pro které by práce na zahradě byla nedostupná,“ sděluje plány na činnosti s uživateli pracovnice denního stacionáře Michaela.

„Velmi děkujeme Městu Bystřice nad Pernštejnem za snahu zrealizovat úpravu zahrady, za jejich aktivní zájem o to, aby se služba pro uživatele zkvalitňovala a posouvala směrem ke skutečným potřebám klientů. Zároveň děkujeme realizátoru úprav a těšíme se na další spolupráci. Rádi bychom pokračovali ve zdokonalování těchto přírodních činností pro klienty i nadále,“ doplňuje Petra Königová, vedoucí denního stacionáře.

               

foto-rosa

 

Tisková zpráva ze dne 5. 2. 2020

 

V únoru se můžete hýbat pro Domácí hospicovou péči

Víte, že pomáhat můžete nejen svým skutkem, darem, ale i pohybem? Od dnešního dne je možné podpořit charitní Domácí hospicovou péči prostřednictvím nadace Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem. Stačí pouze jediné, stáhnout si do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci s názvem EPP.

„Chcete se zapojit? Stačí opravdu maličko. Každý den, ať jdete do práce, nebo v práci jste, noste u sebe mobil a zapnutou „apku“. Postupně se Vám v ní budou načítat body. Aplikace zaznamená jakýkoliv pohyb – jízdu na kole, na lyžích, ale i doma na běžícím pásu. Použít ji můžete, i když jdete do obchodu nebo k lékaři, prostě kamkoliv. Získané body pak za 30 dní darujete naší Domácí hospicové péči a jejímu projektu SPOLU DOMA AŽ DO KONCE. Nadace ČEZ následně promění Váš pohyb na finanční dar a podpoří rozvoj naší Domácí hospicové péče. I díky Vám budou moci lidé zůstat do poslední chvíle doma, ve svém,“ vysvětluje Lenka Šustrová, koordinátorka propagace.

K používání aplikace není potřeba žádné datové připojení, pouze v jejím počátku a závěru. 

Domácí hospicová péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou pomáhá lidem v nejtěžších chvílích života, v období jeho závěru. Služba pomáhá pacientům a jejich blízkým, prožít co nejlépe poslední společné chvíle v domácím prostředí. Podporu a pomoc zajišťuje profesionální tým lékařů, psychologů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a duchovních. Pracovní tým je připraven pomoci kdykoli, neboť zajišťujeme nepřetržitý provoz služby, a to nejen pacientům, ale také jejich blízkým, kteří o pacienta pečují. Pracovníci Domácí hospicové péče spolu s blízkými pečujícími osobami zvyšují kvalitu života pacienta v čase, který mu ještě zbývá dožít doma ve svém, zachovávají důstojnost pacienta, zmírňují jeho bolesti a strádání. Služba svým profesionálním a zároveň lidským způsobem, pomáhá pozůstalým vypořádat se a zvládnout úmrtí blízkého člověka.
Příspěvek nadace bude použit na částečné financování nákladů služby Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

„Děkujeme všem, kteří nám pomáháte umožnit těžce nemocným a umírajícím lidem důstojné dožití v domácím prostředí za podpory svých blízkých,“ vzkazuje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

 

Více na: http://www.pomahejpohybem.cz/


podekovani-bystrice-nad-pernstejnem

Tisková zpráva ze dne 22. 1. 2020

I po dvaceti letech výtěžek Tříkrálové sbírky stále roste

Prvních čtrnáct dní roku 2020 opět ukázalo, že lidem v okrese není lhostejný život těch, kteří se každodenně ocitají v náročných životních situacích, kdy potřebují pomoc druhých. I v letošním roce totiž výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky opět vzrostl.  Díky štědrosti dárců a ochotě koledníků bude moci Oblastní charita Žďár nad Sázavou pokračovat v rozvoji svých služeb.

“Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč, což je o 205 692 Kč více než v roce loňském. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich štědrost. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli bez spolehlivých koordinátorů sbírky a samozřejmě bez tříkrálových koledníčků. I jim patří moje velké poděkování. Zároveň bych všem chtěla vzkázat, že si jich moc vážím. Koledníkům za to, že věnují svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek v podobě špatného počasí či nepříjemných reakcí oslovených. Dárců si vážím za to, že nejsou lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a štědře přispívají na jejich potřeby. A oběma skupinám ještě jednou moc děkuji, protože bez nich by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se to daří s jejich pomocí. Děkujeme, sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Dvacátou Tříkrálovou sbírku koordinovala v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou Mgr. Michaela Kuchtová, která se v listopadu vrátila z pětileté mateřské pauzy. Letošní sbírka byla její desátou v pořadí a opět s úspěšným výsledkem. Michaela strávila v terénu několik týdnů, kdy komunikovala se svými asistenty a představiteli měst a obcí, kteří se do sbírky zapojili.
“Po celém žďárském okrese bylo možné potkat 2 200 koledníků, které mělo na starosti přes 78 základních asistentů. Koledníci opatrovali 544 úředně zapečetěných kasiček, rozdali přes 70 000 cukříků a 32 500 letáků. Zapojeno bylo 220 měst a obcí. Ráda bych vzkázala všem svým asistentům a jejich pomocníkům, že jejich práce, i když je mnohdy neviditelná, je skutečně důležitá. Moc si vážím všech, kteří léta spolupracují při královských povinnostech v přátelském a pozitivním duchu. Taková spolupráce mi dává sílu jít opět do dalšího ročníku,” zhodnotila Michaela Kuchtová.

Pro všechny, kteří se během letošní sbírky zapojili, ať již svým finančním darem či skutkem, uspořádala žďárská Charita několik děkovných akcí. K té nejdůležitější patřil již čtrnáctý děkovný Tříkrálový koncert v neděli 12. ledna v Novém Městě na Moravě, při kterém vystoupil Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, komorní sbor ALTER EGO Bystřice nad Pernštejnem a C – VOX – komorní sbor Žďár nad Sázavou.  
“V posledních letech se snažíme podpořit lokální akce pro koledníky, kterým jsme připravili ve spolupráci s místními asistenty například kino pro koledníky ve Velkém Meziříčí, v Jimramově a ve Žďáře nad Sázavou, dále pak zvýhodněné vstupy do Ski areálu Jimramov, volný vstup Wellness Kuřim. Těmto organizacím chci rovněž poděkovat za vstřícnost,” doplnila Michaela Kuchtová.

Do Tříkrálové koledy se pro letošní rok zapojily tradičně nejen fyzické osoby, ale i například školské subjekty jako Biskupské gymnazium ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě. Koledníci z řad Charity navštívili i Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem, Domov klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, bystřické základní školy a další.

Získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít především na podporu terénních služeb, které jsou v současné době velmi vyhledávané, dále pak na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, na podporu sociálně slabých rodin s dětmi a těžce nemocných. Podpořena bude také dobrovolnická činnost, která doplňuje profesionální služby Charity.

 

 

Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:

Mgr. Michaela Kuchtová

mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz

 

Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou:

Ing. Jana Zelená

mob.: 777 755 656 , e-mail: jana.zelena@zdar.charita.czAutorka zprávy: Lenka Šustrová, mob.: 777 155 389

Foto: Zbyněk Čech

 

 

BK Zubři hráli poslední zápas pro Rosu, zápas zahájili se speciálním hostem

 

V sobotu 14. 12. 2019 se denní stacionář Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, účastnil posledního letošního domácího zápasu BK Zubrů Bystřice. Podvečer se nesl v charitativním duchu. Bystřičtí hokejisté se rozhodli, že celý výtěžek z dobrovolného vstupného v hodnotě 7 575 Kč věnují právě Rose. 

BK Zubry pojí s Rosou klient pan Filip, který navštěvuje stacionář a pravidelně v rámci činností v Rose vede BK Zubrům hokejovou kroniku. Každý týden hledá novinové články, internetové zdroje, fotografie ze zápasů a vlepuje je do kroniky, kterou vede už od roku 2017. Neunikl mu ani jeden zápas. „Hokej a fotbal mě moc baví. Fandím místním sportovcům, zajímá mě, jak zápasy dopadnou, přeji jim výhru a rád chodím fandit. Kroniku vedu už několik let. Jsem šťastný, že teď Zubři vyhráli, byl to parádní zápas, který se do kroniky bude psát s radostí,“ komentuje svůj vztah ke sportu pan Filip. 

Sobotní podvečer byl pro Filipa plný hokejových zážitků, protože byl vyhlášen jak speciální host a mohl vhodit úvodní buly. Mohl se tak dostat s hráči na led a zažít alespoň na chvíli, jaké to je stát na ledové ploše a těšit se na hru. Zároveň ho hráči BK Zubrů obdarovali zuberskou čepicí a pukem s logem klubu. „Filip byl šťastný, celý zápas fandil s ostatními fanoušky, prožíval vše na plno s parádní hokejovou atmosférou. Moc si vážím toho, že sportovní organizace v Bystřici tak úzce spolupracují s Rosou a pomáhají klientům zažívat normální běžný život, ke kterému zajít se podívat na hokej určitě patří. Děkuji moc hráčům a trenérům BK Zubrů, kteří toto setkání naplánovali a výborně zrealizovali. Navíc se za celý podvečer podařila naplnit kasička s dobrovolným příspěvkem, která čeká na své oficiální rozpečetění. Ještě jednou mnohokrát děkuji a věřím, že nás vzájemná spolupráce bude naplňovat a bavit,“ hodnotí sobotní podvečer vedoucí denního stacionáře Rosa, Petra Königová.

bk-zubri

 
Tříkrálová sbírka slaví dvacet let 

trikralova-sbirka-2020

V letošním roce slaví celorepubliková Tříkrálová sbírka své dvacáté výročí. Pojďme společně sfouknout dvacet svíček a lehce zavzpomínat na předešlé roky a nahlédnout do budoucna. 

První Tříkrálová sbírka proběhla v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou až rok poté, co do ulic vyrazili první koledníci z Olomouckého kraje. V roce 2001 byly při sbírce použity 4 kasičky a výtěžek činil 12 471 Kč. O rok později se výtěžek vyšplhal na krásných 681 000 Kč a v roce 2019 do 533 kasiček koledníci vykoledovali neuvěřitelných 3 576 429 Kč. V čele tří králů se vystřídalo během dvaceti let několik koordinátorů, kteří sbírce dávali hodně ze svých pracovních sil. Během jejich působení se sbírka posunula dopředu. Koordinátoři se snažili získat finanční prostředky prioritně na zajištění činnosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou a mezinárodní pomoci. Nedílnou součástí jejich práce byla také podpora tradice, která se odráží v činnostech spojených s koledováním. Postupem let nechali našít tři krásná zvířata z betléma, která putují během sbírky po vesnicích, v charitním zařízení Klub v 9 pak královské obleky, které zapůjčovali nejen studentům ve městech při koledování, snažili se informovat veřejnost o smyslu a kořenech sbírky aj. A v posledních letech hledali cesty, jak koledníkům poděkovat, a to za pomoci doprovodných akcí. 

 

Bez tříkrálových asistentů, tedy těch, kteří organizují sbírku po celém okrese v součinnosti s koordinátorem, by sbírka nemohla existovat. V současné době spolupracuje s koordinátorem základních 75 asistentů, kteří se snaží vytvořit přes 546 skupinek králů, což je přibližně 2 184 koledníků. Často je práce asistentů neviditelná. Jsou to ti, kdo vyrazí na obce úředně zapečetit sbírku, povolávají krále do služby, připravují králům zázemí a pohoštění, počítají výtěžky a hlavně věnují svému poslání někdy i desítky hodin. Mezi srdečné asistenty, kteří již nejsou mezi námi, a rádi na ně vzpomínáme, byli bezesporu pan Josef Toman z Měřína, kněží Josef Hložek z Obyčtova a Bohuslav Brabec z Radostína nad Oslavou, slečna Marie Dvořáčková z Bohdalova. Naše velké díky si již nepřečtou, ale jejich blízcí ano. Velmi děkujeme za jejich činy. Byli to vzácní lidé. 

A co nás čeká v letošním roce? V současné době je Tříkrálová sbírka v plném proudu organizačních příprav. Pro koledníky máme přichystané různé děkovné doprovodné akce. Mezi ty nejzajímavější patří 14. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, požehnání koledníků v Brně, Tříkrálový koncert v Brně vysílaný ČT, kina a volné vstupy do zařízení podporující naše koledníky. O všech akcích budeme koledníky informovat, a to nejen za pomoci internetových stránek Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Na závěr bych připojila drobné přání pro dvacátý ročník sbírky. Nechť sbírka přináší radost nejen uživatelům, kterým je určena, ale i koledníkům a lidem dobré vůle. Ať všichni ve zdraví prožijeme svátky vánoční i oslavy příchodu Tří králů. 

 

Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky 

780x490-tri-kralove-dort

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 7. 11. 2019

 

Charitní záchranná síť pomůže těm, kteří si nedokáží pomoci sami

Charitní záchranná síť, jedna ze šestnácti služeb Oblastní charity je službou nejmladší a současně i nejmenší. Její záběr je však široký. Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi na území Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb, nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na pracovníky samy obrátí, nebo jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou vyhledány pracovníky Charitní záchranné sítě.

A co to znamená v praxi?

„Každý z nás se někdy může dostat do vážné situace, na kterou není připraven, neví si s ní rady a sám si neumí pomoci. Mezi naše klienty patří nejčastěji rodiny s dětmi, lidé se  zdravotním postižením či onemocněním, senioři, lidé, které potkala nenadálá tragická událost, osoby bez domova,“ vysvětluje Mgr. Jana Kincová Křížková, vedoucí Charitní záchranné sítě. 

A jak je pomoc potřebným poskytována?

Pracovníci záchranné sítě s příchozím proberou jeho situaci a navrhnou možná řešení, doporučí další služby, případně nabídnou doprovod a pomoc při jednání s dalšími institucemi či službami. Mnohdy je tato nouzová situace spojena i s tím, že člověk nemá uspokojeny základní životní potřeby, nemá jídlo, hygienické potřeby, chybí mu základní vybavení domácnosti apod. „V této chvíli můžeme poskytnout pomoc z prostředků projektu FEAD, který je změřen na materiální pomoc nejchudším osobám, potravinových sbírek, nebo přes naše sociální sítě hledat ochotné dárce, kteří věnují třeba dětskou postýlku,“ sděluje Jana Kincová.

Více informací o Charitní záchranné síti na www.zdar.charita.cz

chzs

 

Města Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou voněly ve středu pečivem

Města Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou voněly ve středu pečivem

Sedmý ročník charitní kampaně s názvem Koláč pro hospic, který podporuje rozvoj paliativní péče v našem regionu, vynesl Domácí hospicové péči Oblastní charity Žďár nad Sázavou 100 460 Kč. Touto úžasnou částkou přispěli dárci během celého dne nejen ve Žďáře nad Sázavou, ale nově i v Bystřici nad Pernštejnem. Celkem bylo v ulicích obou měst rozdáno 1 990 děkovných koláčů, z toho 381 kusů v Bystřici nad Pernštejnem a 1609 ve Žďáře nad Sázavou. Žďárské kasičky přinesly nádherných 77 374 Kč. Bystřičtí přispěli 22 442 Kč. Zbylých 644 Kč ukrýval přenosný terminál ve žďárském stánku.

A jak mohli zájemci místní hospicovou péči podpořit? Formou dobrovolného příspěvku v minimální výši 40 korun mohli lidé přispět do charitativní kasičky na podporu péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Každoročními dodavateli krásných a voňavých koláčků byly lokální pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V letošním roce se nově zapojilo i Pekařství Koudelka z Bystřice nad Pernštejnem.

V obou městech bylo možné během dne potkat i dobrovolníky ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici nad Pernštejnem vypomohli studenti místního Gymnázia.

Ve Žďáře nad Sázavou bylo možné již od půl šesté ráno potkat pracovníky žďárské Charity před vstupní branou firmy Žďas a.s. a před firmou Del a.s. na Strojírenské ulici. Do sbírky se i letos zapojili zaměstnanci skupiny firem PKS a zaměstnanci Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Kontaktního pracoviště Úřadu práce. Koláče mohla v průběhu dopoledne získat veřejnost i na Poliklinice. Po osmé hodině se pak otevřel stánek na Horní ulici. Zde byly k dispozici pracovnice Domácí hospicové péče, které poskytovaly zájemcům informace o paliativní službě.

V Bystřici nad Pernštejnem mohli obyvatelé přispět do kasičky na horním náměstí. Koláčky byly k mání i v Turistickém a informačním centru a centru pro rodiče s dětmi Kopretina. Pracovníky místních úřadů navštívili s kasičkou a koláčky klienti a pracovníci denního stacionáře Rosa.

Novinkou letošního ročníku byl i mobilní prodejní vůz, jehož majitel je jedním z dobrovolníků charitního dobrovolnického centra Kambala. Koláčky polepený trabant byl k vidění na žďárských silnicích.

Jsem velice ráda, že se letošní ročník Koláče pro hospic setkal s tak velikou přízni veřejnosti. Dárcům, partnerům a všem dobrovolníkům jménem Domácí hospicové péče srdečně děkuji. Výsledek kampaně vnímám jako důkaz podpory a potřebnosti paliativní péče v regionu. Díky vám můžeme pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem důstojně dožít v domácím prostředí mezi svými nejbližšími. Výtěžek z veřejné sbírky využijeme na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro naše klienty, které jsou v současné době velmi využívané,“ sdělila Bc. Hana Nedomová, koordinátorka Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.


Posláním Domácí hospicové péče, kterou sbírková kampaň s názvem Koláč pro hospic podpořila, je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, 777 155 389        

Koordinátorka Domácí hospicové péče: Bc. Hana Nedomová, 731 636 957

 

Trabant

kolac_2

 

Podpořte Domácí hospicovou péči a my Vás za to odměníme

 

Ve středu 9. října 2019 se uskuteční již 7. ročník charitativní akce KOLÁČ PRO HOSPIC,  kterou tradičně pořádá žďárská Charita. Tato sbírková kampaň, která se uskuteční v rámci Světového dne hospiců a paliativní péče, se koná napříč oblastními charitami Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Kampaň se uskuteční opět v ulicích města Žďár nad Sázavou a nově i v Bystřici nad Pernštejnem.
Každoročním dodavatelem chutných koláčků jsou místní pekárny ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou a Pekařství Řečice. V Bystřici nad Pernštejnem se do kampaně zapojí Pekařství Koudelka.

„Cílem této kampaně je podpora Domácí hospicové péče. Svým finančním příspěvkem podpoříte tuto službu a získáte sladký koláč od místních pekařů. Finanční prostředky, které budou vybrány, poputují na zabezpečení péče o nevyléčitelně nemocné,“ vysvětluje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pod kterou Domácí hospicová péče spadá.

Žďárští občané budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit především u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Před šestou hodinou ranní se přidají i zaměstnanci firmy Žďas a. s. a zaměstnanci firmy Del, a.s. na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou, v pozdějších hodinách pak i zaměstnanci skupiny firem PKS.
Již tradičně se také do kampaně zapojí i žďárská Poliklinika. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby od 8.00 do 12.00 hodin (3. patro Polikliniky, naproti výtahům).  Dále budou moci přispět i úředníci z Úřadu práce Žďár nad Sázavou a z Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.
Během dopoledne bude možné potkat dvojice dobrovolníků s koláčky z řad studentů Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické na náměstí, pěší zóně a dalších frekventovaných místech Žďáru nad Sázavou. 

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky na horním náměstí vedle prodejny Albert od 10.00 do 16.00 hodin. Díky vstřícnosti bystřického Gymnázia bude možné potkat v ranním čase i studenty s košíky naplněnými koláči. Do kampaně se zapojí i pracovníci a klienti denního stacionáře Rosa, kteří v dopoledním čase navštíví s koláčky i místní úřady. Od 9 do 14 hodin je možné odměnit se koláčem i v Turistickém a informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.

Novinkou pro letošní rok je i virtuální podpora, kdy je možné přispět na Koláč pro hospic prostřednictvím portálu Darujspravne.cz a získat tak virtuální koláč. Tuto možnost může veřejnost využít v případě, že v den sbírky nemá možnost si koláč zakoupit na stánku nebo od charitních dobrovolníků.

Domácí hospicová péče je terénní služba žďárské Charity, která působí po celém okrese Žďár nad Sázavou. Služba poskytuje péči o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a také podporu jejich blízkým pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v nemoci v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými až do konce života.

Kontakt: Bc. Hana Nedomová, koordinátorka Domácí hospicové péče, mob.: 731 636 957, e-mail: hana.nedomova@zdar.charita.cz

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová, koordinátorka propagace

kolac-pro-hospic-2dsc-9844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2019

 

Nové vozidlo zefektivnilo Charitní pečovatelskou službu, zejména rozvážku obědů

Terénní služby jsou základní pilířem poskytované péče v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Jejich hlavní podstatou je, aby člověk, který se ocitne v nepříznivé situaci, mohl co nejdéle zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí a v kruhu svých nejbližších. V případě, že zůstane bez péče nebo po dobu, kdy je rodina například v práci a nemůže se o svého blízkého postarat, je možné domluvit se na pomoci pracovníků Charitní pečovatelské služby, kteří pomohou s péčí o sebe a jejich domácnost. Pečovatelky denně vykonávají řadu potřebných úkonů jako je poskytnutí hygieny, úklid domácnosti, doprovod na úřady, příprava a podání jídla a pití a také donáška obědů. Tato služba patří na Bystřicku mezi nejvyužívanější a je o ni velký zájem.

K tomu, aby péče Charitní pečovatelské služby fungovala dobře a efektivně, je nutné mít k dispozici funkční vozový park. Díky prostředkům z Tříkrálové sbírky a za podpory Fondu Vysočina získaly pečovatelky nový automobil, který napomáhá ke zlepšení dostupnosti jejich terénních služeb v Bystřici nad Pernštejnem a okolí. Ten si bystřická pečovatelská služba převzala v polovině srpna. Od té doby rozvezla tímto autem už téměř
1 000 obědů po Bystřici a okolních obcích v dojezdu 15 km. 

„Za nové auto jsme moc rádi a děkujeme. Pečovatelky na cestě za uživateli i při rozvážení obědů stráví v autě poměrně dost času. Vyjíždí do terénu v jakémkoli počasí, a proto si zaslouží mít v jejich mnohdy nelehké práci spolehlivé a pohodlné vozidlo,“ sdělila Petra Ježová, DiS., vedoucí Charitní pečovatelské služby v Bystřici nad Pernštejnem.

 

Autorka tiskové zprávy: Lenka Šustrová

auto-charita

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva ze dne 13. 9. 2019

 

Zahradní terapie je přínosem jak v Rose, tak i v Nese

 

Od 3. do 5. září 2019 se pracovnice denních stacionářů Rosa a Nesa, které patří mezi služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, zúčastnily vzdělávání na téma Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb. Kurs vedli zkušení pracovníci Chaloupek o. p. s. v centru v Balinách.

Terapie není jen prací na zahradě, ale nabízí i řadu dalších možností a aktivit, které jsou vhodné pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Zahradní terapie je ozdravná metoda, která využívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit se lépe, jak psychicky, tak i fyzicky,“ popisuje jedna z účastnic vzdělávacího programu Michaela, pracovnice stacionáře. 

„Pomocí zahradní terapie dochází k aktivizaci a stimulaci všech smyslů, zapojují se různá centra mozku, což vede ke zlepšování koncentrace, paměti, uvolnění. Zlepšuje se jemná i hrubá motorika, klient může pracovat s kousky přírodních materiálů, zkouší různé povrchy a rostlinné struktury jako mech, duté stonky, kamínky, šišky. Nehledají se žádné složitosti, vše vychází z přírodnin a jednoduchosti. Pomocí činnosti lze zmírnit projevy agresivity, zlepšit koncentraci, nabídnout relaxaci. Kontakt s přírodou přináší klientům klid a uvolnění,“ sděluje svoje postřehy další z účastnic Kateřina, pracovnice stacionáře.

Pracovnice obou stacionářů byly seznámeny se základy terapie v zahradě, s animoterapií, s aktivitami v zahradě a s různými pomůckami, které mohou při zahradních činnostech využít. Mezi ně patří například ergonomické nářadí.
V rámci školení byly nabídnuty různé praktické příklady zahradní terapie, které si mohli účastníci prakticky vyzkoušet. Uživatelé i zaměstnanci obou zařízení se těší, až budou moci nové aktivity vyzkoušet v praxi. Rosu i Nesu totiž čeká rozsáhlá úprava zahrady, která má klientům zprostředkovat zmíněné aktivizační, odpočinkové a terapeutické prvky.
„Jsem moc ráda, že jsem se školení zúčastnila. Bylo velmi podnětné a bylo velmi dobře načasované, protože díky blížící se rekonstrukci zahrady budeme moci již brzy využít v praxi různé aktivity a činnosti, které jsme se na kurzu naučily,“ shrnuje Lucie, sociální pracovnice z Rosy.

 

Tým denního stacionáře Rosa a Nesa

tz-zahradni-terapie-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tisková zpráva ze dne 12. 9. 2019 

302 batůžků z Vysočiny putuje do Afriky

 


Oblastní charita Žďár nad Sázavou se během měsíce srpna zapojila ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací Mary's Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočíval ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi. Batůžků se ve sběrných místech ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem shromáždilo nádherných 302.

Nyní všechny poputují ze sběrného místa v Ostrově nad Oslavou, kam je ve středu pracovníci Charity převezli do české pobočky neziskové organizace Mary's Meals a poté do africké Malawi.

„Jsme velmi rádi, že jsme se do Batůžkového projektu zapojili. Batohy sbírali nejen dospělí. Své batůžky nám nosily i malé děti, které měly radost, že poslouží chudým dětem v Africe. Batůžky neplnili pouze jednotlivci nebo rodiny. Sbírky se účastnily i lokální subjekty jako například žďárský Teleflex nebo Kolpingova rodina v Měříně, odkud batůžky hromadně přivezli k nám do sběrného místa. Bylo milé sledovat, jak se lidé do akce zapojují a jak jim to samotným přináší radost,“ sděluje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

 

Naplněné batůžky sbírali po celý měsíc srpen pracovníci Charity v jejím sídle ve Žďáře nad Sázavou, v denním stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem a v denním stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí.

 

„Za skvělou spolupráci děkujeme pracovníkům Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, kteří vydávali nejen průvodní kartičky k Batůžkovému projektu, ale i batohy sbírali. Děkujeme také vedení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou, vedení a pracovnicím žďárské Knihovny M. J. Sychry a oběma žďárským farnostem. Za vstřícnost děkujeme i Informačnímu centru ve Velkém Meziříčí a Informačnímu centru v Bystřici nad Pernštejnem, kde ochotně poskytovali informace a vydávali průvodní kartičky, a samozřejmě velké díky patří všem dárcům baťůžků,“ vzkazuje Ing. Jana Zelená.

 

Kontakt: Lenka Šustrová, tel. 777 155 389, e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

batuzky  

 

 

 Tisková zpráva ze dne 29. 8. 2019 

  

Funny Fest v Bystřici nad Pernštejnem oslaví letos dvanácté narozeniny!

 

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, připravuje již 12. ročník multižánrového festivalu!
Akce bude probíhat v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem 27. září 2019 od 16 hodin.

 

Festival umožní prezentaci několika hudebních uskupení jako Falo&Chiller nebo žďárská skupina AMaTer. Hlavní hvězdou festivalu je český přední písničkář Voxel. Akci zakončí No Limited – Drum and Bass DJ z Bystřice nad Pernštejnem.
Návštěvníci se také mohou těšit na doprovodný program, který se bude prolínat celým odpolednem. Připraveny budou hry a soutěže, malování na obličej, fotokoutek, turnaj ve stolním fotbálku, tvořivé a kreativní dílničky nebo parkour vystoupení.

 

„Po loňském zklamání, kdy festival nemohl proběhnout kvůli špatnému počasí máme radost, že se do akce můžeme letos pustit znovu. Velikým potěšením nám je, že na Funny Fest přijal pozvání Voxel, který zahraje ve 20 hodin. Těšíme se na všechny příchozí, ať už z řad široké veřejnosti nebo našich klientů. Jsme rádi, že můžeme pro veřejnost ale i naše uživatele zorganizovat právě tento festival, do kterého se mohou zapojit a zažít tak se svým klubem něco výjimečného, něco, k čemu se normálně nedostanou a co vytvoří ve městě aspoň na chvíli lepší atmosféru,“ říká jedna z organizátorek akce a pracovnice Nadosah – NZDM Petra Nečesánková.

 

Zorganizováním tohoto festivalu si pracovníci Nadosah – NZDM i celá řada dobrovolníků klade za cíl poukázat na možnosti, jak se lze zabavit a aktivně trávit volný čas. Neméně důležité je také představovat fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a minimalizovat tak předsudky vůči nim.

 

Vstup na festival je zdarma.

 

Tým Nadosah – NZDM 

nadosah2

 
Tisková zpráva ze dne 22. 7. 2019 

 

Sbírka batůžků pomůže dětem v africké Malawi


Pracovníci Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou se v měsíci srpnu zapojí ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací Mary's Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočívá ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi.

„Do Batůžkového projektu se zapojíme velmi rádi, a to právě v době, kdy se prázdniny posunují do druhé poloviny a téma školních potřeb začne být právě aktuální. Plnit batůžek nemusí pouze rodina, ale i skupinka přátel nebo kolegů v zaměstnání. Je to vlastně taková společná možnost potěšit někoho, kdo v tuto chvíli pomoc potřebuje, a současně i udělat radost sami sobě,“ vysvětluje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

NAPLNĚNÉ BATŮŽKY sbíráme po celý měsíc SRPEN v pracovní dny od 8.00 do 15.30 v sídle žďárské Charity na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí je možné odevzdat batůžek v pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod. v denním stacionáři Rosa a Nesa, a to od 5. srpna do 30. srpna 2019.

Jak batůžek připravit?

Seznam věcí, které mají být součástí každého batůžku je zveřejněný na stránkách žďárské Charity nebo je součástí průvodní kartičky, kterou si zájemci mohou vyzvednout ve Žďáře nad Sázavou na recepci Městského úřadu, v obou žďárských kostelích, v Knihovně M. J. Sychry a na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. V Bystřici and Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí jsou kartičky k dispozici v místních informačních centrech.

Součástí každého batůžku je: průvodní kartička, ve které je uvedeno, pro koho je batůžek určený (dívka či chlapec v určitém věku) a seznam vložených věcí: sešity, pouzdro na tužky, pera, guma, balení pastelek, ořezávátko, pravítko, lžíce, mýdlo, zubní pasta, zubní kartáček, ručník na ruce, malý míček, tričko či šaty, kraťasy nebo sukně, žabky či sandále.

Některé věci mohou být lehce použité, ale v dobrém stavu. Nové musí být vždy hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček a mýdlo). Sladkosti ani hračky do batůžku nepatří, aby nekomplikovaly dopravu do zahraničí. 

Zapojení do této sbírky je zcela dobrovolné. Každý může přispět dle svého uvážení a možností. Oblastní charita Žďár nad Sázavou následně předá získané batůžky na nejbližší sběrné místo v České republice. Odtud pak poputují do centrálního skladu ve Vídni a následně do škol zapojených do projektu s názvem Mary's Meals, který poskytuje stravu africkým dětem a podporuje tak při získání vyšší úrovně vzdělanosti.

Lenka Šustrová, tel. 777 155 389, e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz


19.7.2019

Holky z nízkoprahů: „Nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání.“

 Holky z nízkoprahů: „Nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání.“

Veronika Brychtová, Renata Hanychová a Verča Melicharová. Tři mladé dámy, které mají jedno společné: stejné pracovní poslání. Všechny tři šéfují nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, která spadají pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

Veroniko, jste profesně nejstarší, proto první otázka připadne vám. Když řeknu „nízkoprah“, většina lidí si představí nízký práh. Jakou to má spojitost?

Myslím, že to přesně vystihuje podstatu našich zařízení. Chápeme to zde sice obrazně, ale princip je stejný jako u doslova nízkého prahu, který v nás evokuje pocit, že se do zařízení dostane kdokoli, kdo to potřebuje. A tak to je. Pomoc a podpora zde je poskytnuta každému, kdo přijde a spadá do naší cílové skupiny od dětí až po mladé dospěláky.

Renato, vy jste vedoucí bystřického Nadosahu. Kolik má charita nízkoprahů a kde všude je mladí lidé mohou najít?

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje tři nízkoprahy – ve Žďáře nad Sázavou je Ponorka, ve Velkém Meziříčí Wellmez a u nás v Bystřici nad Pernštejnem Nadosah.

Verčo, je mezi vámi třemi nějaký zásadní rozdíl mimo to, že je každý nízkoprah v jiném městě?

Dle mého názoru jsou služby v nízkoprahových zařízeních hodně obdobné a zásadní rozdíl mezi nimi nevnímám. Jediné, v čem se naše nízkoprahy liší, je věková hranice našich klientů. Myslím si, že naše služby navštěvují děti a mladiství s podobnými problémy a potřebami, které současná mládež řeší.

Veroniko, co dětem a mládeži nabízíte? Jaká je hlavní myšlenka vaší práce?

Především jim nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání. Vnímáme, že tato životní etapa není jednoduchá. Je plná změn, které s sebou nesou často i nepochopitelné stavy a nálady. Klientům pomáháme se v tom všem zorientovat, najít sám sebe, ale také se naučit správně komunikovat s okolím, ať už s vrstevníky nebo s dospěláky a autoritami. Dítě má mnohdy plno otázek, na které se ale z různých důvodů bojí zeptat, nebo je nechce řešit s někým blízkým. V takový moment může přijít k nám, kde se snažíme tvořit přátelské prostředí, ve kterém otevíráme všechna témata a je zde dostatečný prostor i na individuální práci a dotazy. Chceme našim klientům poskytnout bezpečné místo, kde mohou trávit volný čas, smysluplně se zabavit a mít pocit, že někam patří. Důležitý je pro nás rovnocenný a partnerský přístup ke klientovi. Tímto vším pak na klienta působíme také v oblasti prevence výskytu nežádoucích jevů ve společnosti.

Renato, jak pracujete s klienty v rámci klubové nabídky?

Základem naší práce je tzv. kontaktní práce, takže přímý kontakt s klientem v rámci rozhovoru na dané téma, kterým se právě zaobírá, které ho trápí apod. Kontaktní práce je poskytována jak jedinci, tak celé skupině. Jelikož jsme služba preventivní, dbáme na předávání informací o vzniku možných rizik plynoucích z konkrétních situací, které se našich klientů dotýkají, a snažíme se rizika doporučením, jasnými a pravdivými informacemi eliminovat. Důležitá je v zásadě spolupráce klienta a jeho aktivita danou životní situaci řešit. Dále pořádáme různé akce, díky kterým se snažíme s klienty navázat lepší vztah, aby se nám více svěřovali se svými životními situacemi, obtížemi, problémy. Nedílnou součástí NZDM je i poskytování volnočasových aktivit, které jsou však vnímány pouze jako prostředek pro navázání dobrého vztahu s klientem. Nabízíme také pomoc s přípravou na vyučování, poskytujeme zde zázemí pro psaní domácích úkolů, vypracovávání referátů či podobných materiálů do školy.

Verčo, jak oslovíte mládež venku, v terénu? S čím za nimi přicházíte?

Pracovníci v terénu monitorují místa, kde by se mohli potencionální klienti nacházet. Ty pak pracovníci osloví a představí jim naši službu. Prostřednictvím rozhovoru zjišťují, zda zájemce o službu spadá do naší cílové skupiny. Poté jim je podrobněji popisován průběh služby. Zájemci je předán informační letáček, na kterém jsou uvedeny základní informace o službě a kontakty, na které se zájemce může v případě potřeby obrátit.

Veroniko, s čím se na vás vaši klienti nejčastěji obrací? Co je nejvíce trápí?

Myslím, že nejvíc naše klienty trápí, když neví, co s volným časem, nudí se a zároveň neví, jak se zabavit, nebo znají jenom nevhodné způsoby jako je poflakování na lavičkách, kouření, pití. My jim nabízíme aktivity pro volný čas a také řešíme to, jak se správně zabavit i mimo nízkoprahový klub. Klienti s námi řeší všechno – radosti i starosti všedních dnů. Často stojíme i u jejich zásadních životních rozhodnutí nebo změn a řešíme jejich budoucnost.  U klientů často vnímáme pocity osamocení, nepochopení a odsouzení společností.

Renato, a naopak: jsou nějaké situace ve světě mladých lidí, které trápí vás pracovníky?

Nejvíce se na nás klienti obrací s obtížnými situacemi v rodině, například proces rozvodu a nefunkčnost rodiny, hádky rodičů, alkoholismus v rodině, domácí násilí apod. Trápí je vztahy, které neumí navázat naživo, ale pouze přes sociální sítě, a setkání s realitou je pak těžké, nebo řešíme, jak se vyrovnat s rozchodem. Tématem je i promiskuita některých klientů, ve škole pak záškoláctví, nedokončení školní docházky apod. V poslední době častěji monitorujeme zkušenosti mladých lidí s návykovými látkami. Jedná se o prudce stoupající tendenci. Užívají marihuanu, extázi, někteří pervitin. Kouření je v jejich komunitě považováno za jakousi normu.
Obecně nás trápí demotivace klientů udělat jakoukoliv změnu ve svém životě. Mladí v poslední době neumí trávit svůj volný čas. Abychom to vyvážili pozitivní zprávou, radost nám dělají klienti, kteří svou cestu v nízkoprahu končí a mají ukončené vzdělání, mají práci, sehnané bydlení a začínají žít samostatným dospělým životem, umí se orientovat v životních situacích či případně pokud potřebují, vědí, kde si o následnou pomoc říct. Toto bychom přáli všem našim stávajícím klientům.

Verčo, spolupracujete s rodiči, se školou nebo s jinými institucemi, které pracují s dětmi a mládeží?

Co se týče spolupráce s institucemi, tak nejčastěji jsme v kontaktu se základními a středními školami, kde v průběhu školního roku představujeme žákům a studentům naši službu. Jelikož jsme anonymní služba, s rodiči našich klientů spolupracujeme v minimálním rozsahu. Jedná se nejčastěji o případy, kdy rodiče mají zájem poznat prostory zařízení a dozvědět se více informací o poskytované službě.

Veroniko, mohou se v rámci nízkoprahu zapojit i lidé z venku? Mohou vám s něčím být nápomocni?

Jsme rádi, když se lidé zajímají o to, co děláme, a hlavně pro koho tu jsme. Uvítáme všechny, kteří budou mít chuť nám jakkoli pomoci. Pro dobrovolnictví je v našem zařízení velký prostor, ať už na klubech při volnočasových aktivitách nebo při doučování, ale i na akcích, které pořádáme pro klienty i pro veřejnost. Jedna taková velká akce se nám nyní blíží. Jedná se o putovní festival Funny Fest, kde rádi uvítáme každou přiloženou ruku k dílu.

Renato, Veronika právě zmínila váš putovní festival. Ten už v Bystřici nad Pernštejnem pořádáte dvanáctým rokem, tedy od roku 2008. Později tento nápad převzaly i ostatní dva nízkoprahy. Jaký byl tehdy první impuls k uspořádání této akce?

Před dvanácti lety jsem v nízkoprahu ještě nepracovala, ale domnívám se, že prvním impulzem bylo vynést služby nízkoprahů na světlo světa, ukázat veřejnosti, co všechno v našich zařízeních s klienty podnikáme, jak s nimi pracujeme, jak jim pomáháme, jak s nimi komunikujeme a současně se pokusit u veřejnosti zmírnit předsudky o našich službách. V tomto duchu se snažíme pokračovat i nyní a mám dojem, že se nám to všem daří. Na Funny Festy přichází rok od roku více lidí a my jim velmi rádi představujeme, co je nízkoprah.

Verčo, kdy a kde se letošní Funny Festy uskuteční a co veřejnosti nabídnou?

Jako každý rok budou uspořádány tři Funny Festy, které jsou vždy pod záštitou konkrétního nízkoprahového zařízení. První festival proběhne v pátek 9. 8. 2019 na náměstí ve Velkém Meziříčí, další pak v sobotu 24. 8. 2019 v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Jako poslední bude uspořádán Funny Fest v Bystřici nad Pernštejnem, který proběhne 27. 9. 2019 v místním kulturním domě. Účastníci festivalů se mohou těšit na vystoupení různých multižánrových kapel a na bohatý doprovodný program. V rámci doprovodného programu bude probíhat malování na obličej, výtvarné dílny, fotokoutek, slalom s brýlemi, simulující stav po požití alkoholu či marihuany a další zajímavé aktivity. Všechny naše koncerty jsou otevřené zájemcům všech věkových kategorií.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová

 

 

Tisková zpráva ze dne 15. 7. 2019


V rámci KoresponDance tančili i uživatelé denního stacionáře Rosa

V rámci KoresponDance tančili i uživatelé denního stacionáře Rosa

Neděle 14. července 2019 byla pro uživatele denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem velmi výjimečným dnem. Společně s některými pracovníky Rosy totiž vystoupili v rámci tradičního žďárského tanečního festivalu s názvem KoresponDance. 

 

Toto taneční vystoupení nacvičovala Rosa po dobu dvou týdnů v bystřickém kulturním domě pod vedením paní Moniky Delgadillo Aguilar.
„Zkoušky byly náročné, ale krásné. Poznali jsme naše tělo z jiného úhlu, objevili jsme další schopnosti a rozšířili si naše možnosti pohybového projevu,“ sděluje svoje pocity z tanečních nácviků jedna z účastnic, paní Kateřina.

Vyvrcholení společného úsilí proběhlo v neděli, kdy uživatelé společně s pracovníky předvedli společný projekt s názvem Songs of a dream na žďárském zimním stadionu.

„Chtěla bych mnohokrát poděkovat pracovníkům Zámku ve Žďáře nad Sázavou, kteří nám spolupráci s Monikou nabídli. Bez jejich zájmu o propojení sociální služby a umění by se tato akce nepodařila zorganizovat,“ doplňuje s nadšením Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa, která vystoupení sledovala z řad diváků, protože se z provozních důvodů nemohla přípravných nácviků účastnit.

 

A jaké byly Petřiny pocity z nedělního odpoledne a vzájemné spolupráce? 
„Celé vystoupení jsem byla dojatá a nesmírně hrdá na všechny zúčastněné. Myslím, že se paní Monice a všem pracovníkům podařilo posunout sebevědomí a pocit důležitosti všech našich uživatelů. Naše služba je především službou péče, ve které je cílem pečovat o rozvoj, spokojenost a udržení všech schopností každého uživatele, a myslím, že se nám tímto projektem podařilo posunout hranice možností uživatelů zase o kousek dále. A co je dalším bonusem, je společná radost za všech zkoušek i ze samotného vystoupení. Hluboce si práce Moniky i jejích kolegů vážím. Spolupráce s nimi nás velmi obohatila, nejen pohybově, ale dodala nám smysluplnost a chuť do další práce. Velmi jim za to děkuji. Během vystoupení jsem viděla, jak se naši uživatelé ve spojení s hudbou dokáží uvolnit, procítit každý svůj pohyb. Děkuji jim za tak krásný zážitek.“ 

Web: https://bit.ly/2Y3chtM

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« listopad 2021 »»»
PoÚtStČtSoNe
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2021 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák