S Vodomilem Zubří zemí - třetí ročník (2009)

vodomil-turista1

S Vodomilem Zubří zemí 2009

Pro rok 2009 je připraven již třetí ročník letní výherní a poznávací turistické akce po krásách a zajímavostech našeho mikroregionu Bystřicko, který proběhne od 31.5. do 4.10.2009. Putujte s Vodomilem, maskotem Svratecké vodohospodářské naučné stezky a ochráncem životního prostředí Bystřicka po nově připravených třinácti cílech! Tentokrát jsou to: Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem, Nové informační centrum na Šiklově Mlýně, Zřícenina hradu Mitrov, Památník posledního zastřeleného vlka na Vysočině (Český les), Skalský rybník v Lísku, Vesnička Hluboké, Zastavení na Přehradní (nově vybudované vybavení na pravobřežní lesní komunikaci podél nádrže Vír), Vírský mlýnek ve Víru, Historická dřevěná lávka ve Švařci, Rozhledna u obce Rovečné, Socha sv.Jana v údolí mezi Vírem a Bystřicí n.P., Kostelík sv.Michala ve Vítochově, Těžba a zpracování uranu na Bystřicku (infokiosek u Chemické úpravny o.z.GEAM Dolní Rožínka). Vybraná místa jsou zajímavá, připraveny jsou opět i lákavé ceny a těšíme se, že se znovu potkáme na cestách Bystřickem!

POZVÁNKA na slavnostní zahájení

Dne 31. května 2009 v 10.00 hodin bude slavnostní zahájení poznávací akce „S Vodomilem Zubří zemí 2009“ na fotbalovém stadionu v Bystřici nad Pern. Všichni jste srdečně zváni a pro děti je připravena speciální Vodomilova soutěž.

VYHODNOCENÍ III.ročníku „S Vodomilem Zubří zemí 2009“

Výherní poznávací akce byla vypsána na období od 31.5. do 4.10.2009 a vyplněné legitimace bylo možné odevzdávat až do posledního října. Do tohoto data se v kanceláři mikroregionu shromáždilo celkem 107 ks vyplněných legitimací a v porovnání s loňským rokem je to opětovný nárůst, a to cca o 12 %.

Veškeré legitimace byly zkontrolovány, zda jsou splněny jednotlivé rubriky – razítka či vyplněné údaje (č. 4, 7, 12) a provedena korekce správných údajů. K naší velké radosti korekce těchto údajů nevedla k velkému rozdílu mezi odevzdanými a podmínky losování splňujícími legitimacemi. Podmínku do hlavního losování (9 správných rubrik) nakonec nesplnila pouze jedna legitimace. Závěrem se mohou všichni, kteří odevzdali Vodomilovu legitimaci, těšit na obě odměny – tj. volnou vstupenku a vstup do bazénu.

Zde jsou tedy správné údaje, které měly být doplněny do legitimací:

  1. pro lokalitu č. 4 bylo třeba doplnit váhu posledního zastřeleného vlka v kg – správná odpověď byla 45,21 kg,
  2. pro lokalitu č. 7 mohlo být doplněno razítko nebo počet dřevených vyhlídek vedoucích z komunikace Přehradní na vodní hladinu – správný údaj byl 3,
  3. pro lokalitu č. 12 bylo potřeba doplnit počet borovic, které rostou do vzdálenosti 20 m vně od zděného oplocení kostelíka se hřbitovem – správný počet byl 9 (jedna je totiž rozdvojená v koruně, ale kořen je jeden).

Vylosovaní výherci ze dne 11.12.2009:

1. č. legitimace 131 – Martin Vilím z Bystřice nad Pernštejnem
2. č. legitimace 894 – Michal Franc z Prahy
3. č. legitimace 892 – Pavel Franc z Prahy
4. č. legitimace 69 – Miroslav Matuška z Bystřice nad Pernštejnem
5. č. legitimace 1185 – Jitka Kujalová z Bystřice nad Pernštejnem
6. č. legitimace 10 – Vladimír Menoušek z Bystřice nad Pernštejnem

Vylosovaní výherci budou osloveni dopisem a budou si vybírat svou výhru se seznamu výher uveřejněných v Podmínkách akce a na legitimacích dle pořadí, v jakém byli vylosováni.

Každý účastník, který předal dle základních podmínek (4 rubriky) takto orazítkovanou a vyplněnou část legitimace, obdrží poštou do konce března 2010 volnou vstupenku (červenec, srpen 2010) do Westernového městečka Šiklův Mlýn. Dále pak účastník, který vyplnil správně alespoň 7 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici n.P. od 1.12.2009 do 31.5.2010 (v provozní době pro veřejnost), nejlépe po předchozí osobní či telefonické domluvě (566 551 098).
Do hlavního losování o hodnotné ceny dle platných podmínek (vyplněno min.9 razítek a rubrik) bylo zařazeno 106 legitimací. Losování proběhlo v pátek dne 11. prosince 2009 v rámci Vánočního koledování v Městském muzeu v Bystřici n.P. Všichni výherci z losování budou kontaktováni k převzetí výhry nejpozději do konce ledna 2010.
Závěrem děkujeme všem sponzorům za hodnotné ceny do losování a také dalším, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci akce a těšíme na setkání s Vámi na turistických cílech i trasách příštího ročníku 2010!

Pravidla III. ročníku výherní poznávací akce S Vodomilem Zubří zemí 2009

připravené pro letní sezónu 2009 Městem Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci se svazkem obcí Mikroregion Bystřicko, zařízeními pro cestovní ruch, volný čas a sport a dalšími podniky

A/ Výherní poznávací akce je vypsána na období od 31.5. do 4.10.2009.

B/ Do výherní poznávací akce je pro rok 2009 zařazeno 13 památek, pamětihodností, zajímavostí a sportovních a turistických zařízení. Jde o:

C/ Pro lokality 1–3, 5–11 a 13 jsou určena kontaktní místa. Jejich výčet a provozní doba jsou uvedeny na zadní straně legitimace účastníka. Kontaktní místa mají k dispozici podmínky poznávací akce, vydávají za poplatek 5 Kč účastnické legitimace a stvrzují razítky návštěvu konkrétní lokality. Pokud dojde k mimořádným organizačním problémům na kontaktních místech (nemoc a pod.), vydává náhradní razítko Turistické informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem. Legitimace výherní akce a podmínky letní akce jsou k dispozici i na dalších místech mikroregionu – v Turistickém informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, ve většině ubytovacích a stravovacích podniků, na některých obecních úřadech aj. Místa, která poskytují legitimace, jsou označena plakátky letní akce.

D/ Účastník poznávací akce má nárok pouze na 1 legitimaci a pouze na razítko do své legitimace.

Legitimace 2009 -první strana
Legitimace 2009 – zadní strana

E/ Razítko do legitimace za návštěvu lokality obdrží účastník na kontaktním místě, v provozní době a na vyžádání.

F/ Pro lokalitu 4/ vyplní účastník letní akce do legitimace váhu posledního zastřeleného vlka v kg.

G/ Pro lokalitu 7/ vyplní účastník letní akce do legitimace místo razítka počet dřevěných vyhlídek vedoucích z komunikace Přehradní na vodní hladinu. Jedna z těchto dřevěných vyhlídek je na obrazovém přehledu turistických sílů na plakátech, letácích a legitimacích.

H/ Pro lokalitu 12/ vyplní účastník letní akce do legitimace počet borovic, které rostou ve vzdálenosti do 20 metrů vně od zděného oplocení kostelíka.

CH/ Do 31.10.2009 účastník akce předá či odešle na adresu kanceláře Mikroregionu Bystřicko v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405 (budova MěÚ) oddělenou, orazítkovanou (pro splnění základních podmínek postačí vyplnit minimálně 4 rubriky razítky či získanými údaji) a vyplněnou část legitimace. Osobní data účastníka slouží pouze pro organizaci akce a kontrolu a pořadatel akce zajistí, aby nebyla dostupná pro případné zneužití.

I/ Každý účastník, který předal alespoň dle základních podmínek orazítkovanou a vyplněnou část legitimace, obdrží na červenec či srpen 2010 jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův Mlýn.

J/ Každý účastník, který odevzdal oddělenou, vyplněnou a orazítkovanou část legitimace, kde je vyplněno alespoň 7 rubrik ( z toho minimálně 1 zjišťovaný údaj), má nárok od 1.12.2009 do 31.5.2010 také na jednorázový bezplatný vstup do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem, v provozní době pro veřejnost, tj. v od pondělí do pátku 7 – 22 hodin, v sobotu a neděli 9 – 22 hodin, nejlépe po předchozí osobní či telefonické domluvě (566 551 098). Prokáže se zbytkem legitimace, který mu zůstal.

K/ Legitimace, které budou mít vyplněno min. 9 razítek a rubrik (min. z toho však 1 údaj 4,7 či 12) a budou v termínu odevzdané, budou do 30.11.2009 slosovány a 6 vylosovaných výherců získá následující ceny výběru v pořadí dle vylosování:

  • 1) sfárání do hlubinného dolu 1200 m v Dolní Rožínce v termínu dle dohody s provozovatelem
  • 2) víkendový pobyt (od pátku do neděle)v apartmánu pro 4 osoby se snídaní v motelu Na Kopci, od 15.1. do 30.6.2010
  • 3) jízdní kolo v hodnotě 5.000 Kč
  • 4) víkendové ubytování s polopenzí pro 2 osoby v hotelu Skalský dvůr o letních prázdninách 2010
  • 5) slavnostní pohoštění pro 2 osoby v restauraci Kohinoor v Dalečíně v období od 15.1. do 31.5.2010
  • 6) velké grilování pro skupinu přátel u Lesního penzionu Podmitrov v termínu dle dohody.

Výherci budou o výhrách a podmínkách jejich výběru a uplatnění písemně vyrozuměni. Současně uvedou výsledek slosování regionální noviny a bude zveřejněn na webových adresách www.regionbystricko.cz, kde jsou zveřejněny od dubna i podmínky soutěže.

Kontaktní místa:

1/ Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí
(Telefon: 566 552 180)
Otevřeno: od května Po-Ne 8.00–11.30, 12.30–16.00

2/ Informační centrum ve Westernovém městečku Šiklův Mlýn, Zvole
Provozní doba stejná jak v celém areálu Westernového městečka

3/ Lesní penzion Podmitrov, Mitrov
(Telefon: 723 575 100)
Otevřeno denně: 7.00–22.00

5/ Recepce hotelu Skalský dvůr , Lísek 52
(Telefon: 566 591 511, 602 725 502)
Otevřeno: květen – září Po-Ne 7.00–20.00

6/ Hospůdka Pohádka, Hluboké 13
(Telefon: 566 573 189, 602 965 068)
Otevřeno: duben, květen: Čt – Ne 11.00–22.00, červen – září: Po-Ne 11.00–22.00

7/ Restaurace Kohinoor, Dalečín
(Telefon: 603 210 588)
Otevřeno: Po – Pá 11.00–23.00, So: 11.00–24.00, Ne: 11.00 – 22.00

8/ Restaurace na HRDÉ VSI, Vír 222
(Telefon: 603 210 588)
Otevřeno: denně 11–23

9/ Jednota Koroužné
(Telefon 566 560 002)
Otevřeno: Po 7–11.30, Út, Čt, Pá 7.00–15.00, St 7.00–12.00, So 7.00–10.00
Hostinec U Štarhů, Koroužné 50
(Telefon: 737 258 958)
Otevřeno: Po – Čt: 17.00 – 20.00, Pá a Ne: 16.00 – 22.00

10/ Agrotes, prodejna, Rovečné 199
(Telefon: 566 574 184)
Otevřeno: Po: 6.30 – 12.00, Út – Pá: 6.30 – 16.00, So: 6.30 – 10.00
Pohostinství Na Růžku, Rovečné
(Telefon: 737 737 114)
Otevřeno: Po: 17.00 – 22.00, Út – Ne: 10.00 – 22.00

11/ Autocamp Na Kopci, Dvořiště 515
(Telefon: 604 100 679)
Otevřeno: denně 8.00 – 20.00

13/ Vrátnice DIAMO s.p., o.z. GEAM, závod Chemická úpravna
(Telefon: 566 593 526)
Otevřeno: denně 7.00 – 20.00

-Pravidla III.ročníku akce ke stáhnutí zde

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« červenec 2020 »»»
PoÚtStČtSoNe
  
1
  

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2020 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák