S Vodomilem Zubří zemí 2010

vodomil-turista1

S Vodomilem Zubří zemí 2010

Pro rok 2010 je opět připravena Městem Bystřice nad Pernštejnem, Mikroregionem Bystřicko a zařízeními cestovního ruchu letní výherní a poznávací turistická akce S Vodomilem Zubří zemí 2010. Tento, již čtvrtý ročník, Vás znovu zve na putování po krásách a zajímavostech našeho mikroregionu Bystřicko, který proběhne tentokrát od 29.5. do 3.10.2010.

Putujte s Vodomilem, maskotem Svratecké vodohospodářské naučné stezky a ochráncem životního prostředí Bystřicka po nově připravených třinácti cílech!
Jsou to: Masarykovo náměstí v Bystřici nad Pernštejnem, Informační centrum westernového městečka Šiklův Mlýn, Zřícenina hradu Mitrov, Památník posledního zastřeleného vlka na Vysočině (Český les), Zastavení na Přehradní (nově vybudované vybavení na pravobřežní lesní komunikaci podél nádrže Vír), Historická dřevěná lávka ve Švařci, Socha sv.Jana Nepomuckého v údolí mezi Vírem a Bystřicí n.P., Kostelík sv.Michala ve Vítochově, zřícenina hradu Zubštejn, umělá zřícenina v lese Jivině, Turistické informační centrum v Nedvědici, soustava dvou lesních rybníků v Černém lese a lokalita daná souřadnicemi GPS.

Vybraná místa jsou zajímavá, sbírání razítek je zpestřeno i zjišťováním údajů o daných lokalitách, připraveny budou opět i lákavé ceny a těšíme se, že se znovu potkáme na cestách Bystřickem!

Aktuální informace – viz S Vodomilem Zubří zemí 2010 – doplnění informací

Popis Vodomilových turistických cílů pro rok 2010, včetně otázek vztahujícím se k jednotlivým lokalitám

Ukončení letní akce – viz článek Letní akce ukončena

Závěrečné vyhodnocení a losování výher – viz článek Závěrečné vyhodnocení a losování výherců

Vylosovaní výherci akce S Vodomilem Zubří zemí 2010

Vzor legitimace účastníka letní poznávací akce na letošní rok.

obrazek

Pravidla IV. ročníku výherní poznávací akce S VODOMILEM ZUBŘÍ ZEMÍ 2010

připravené pro letní sezónu 2010 Městem Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci se svazkem obcí Mikroregion Bystřicko, zařízeními pro cestovní ruch, volný čas a sport a dalšími podniky

A/ Výherní poznávací akce je vypsána na období od 30.5. do 3.10.2010.

B/ Do výherní poznávací akce je pro rok 2010 zařazeno 13 památek, pamětihodností, zajímavostí a turistických zařízení. Jde o:

1) Masarykovo náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
2) Kostelík sv. Michala ve Vítochově
3) Památník posledního zastřeleného vlka v Českém lese
4) Zřícenina hradu Zubštejn
5) Socha sv. Jana Nepomuckého v údolí mezi Vírem a Bystřicí n.P.
6) Zastavení na Přehradní (nově vybudované vybavení na pravobřežní lesní komunikaci podél nádrže Vír)
7) Umělá zřícenina v lese Jivíně
8) Turistické informační centrum v Nedvědici
9) Historická dřevěná lávka ve Švařci
10) Informační centrum Westernového městečka Šiklův Mlýn
11) Zřícenina hradu Mitrov
12) Soustava dvou lesních rybníků v Černém lese, jižně od silnice mezi Strážkem a Radkovičkami
13) Lokalita daná souřadnicemi 49° 29,054´N, 016° 20,155´E

C/ Pro lokality 1,3,5–12 jsou určena kontaktní místa. Jejich výčet a provozní doba jsou uvedeny na zadní straně legitimace účastníka. Kontaktní místa mají k dispozici podmínky poznávací akce, vydávají účastnické legitimace a stvrzují razítky návštěvu konkrétní lokality. Pokud dojde k mimořádným organizačním problémům na kontaktních místech (nemoc a pod.), vydává náhradní razítko Turistické informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem. Legitimace výherní akce a podmínky letní akce jsou k dispozici i na dalších místech mikroregionu – v Turistickém informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, v kanceláři Mikroregionu Bystřicko, ve většině ubytovacích a stravovacích podniků, na některých obecních úřadech aj. Místa, která poskytují legitimace, jsou označena plakátky letní akce.

D/ Účastník poznávací akce má nárok pouze na 1 legitimaci a pouze na razítko do své legitimace.

E/ Razítko do legitimace za návštěvu lokality obdrží účastník na kontaktním místě, v provozní době a na vyžádání.

F/ Kromě získání razítek účastník akce dále vyplní do legitimace:

 • pro lokalitu 1. počet hodinových ciferníků na obou věžích kostela sv. Vavřince na náměstí v Bystřici n.P.
 • pro lokalitu 2. rok, ve kterém byl u zdi kostelíka postaven památník obětem 1. světové války
 • pro lokalitu 3. rok, ve kterém osadil Klub českých turistů poblíž památníku destičku s údaji o výšce Vlčího kamene
 • pro lokalitu 4. počet replik obléhacích zařízení instalovaných poblíž zříceniny hradu Zubštejn
 • pro lokalitu 5. počet obcí, které jsou uvedeny na pamětní desce pod sochou
 • pro lokalitu 7. křestní jméno toho, kdo dal v roce 1781 zříceninu postavit
 • pro lokalitu 9. počet sloupků, které na jedné straně lávky podpírají krov
 • pro lokalitu 11. druh stromů, které převážně rostou kolem zříceniny
 • pro lokalitu 12. počet stolů, které jsou pro turisty připraveny celkem u obou rybníků soustavy
 • pro lokalitu 13. název akciové společnosti, jejíž středisko je označeno souřadnicemi a katastrální území, ve kterém středisko leží.

G/ Za vyplněnou rubriku u cílů 8 a 10 se pokládá získání příslušného razítka na kontaktním místě. U cíle 13/ je za vyplněnou rubriku pokládáno vyplnění zadaných údajů. U dalších cílů je za vyplněnou rubriku pokládána kombinace příslušného razítka a vyplnění zadaného údaje.

H/ Do 31.10.2010 účastník akce předá či odešle na adresu kanceláře Mikroregionu Bystřicko v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405 (budova MěÚ), případně na adresu Turistického informačního centra v Bystřici nad Pernštejnem, oddělenou, orazítkovanou (pro splnění základních podmínek postačí vyplnit minimálně 4 rubriky) a vyplněnou část legitimace. Osobní data účastníka slouží pouze pro organizaci akce a kontrolu a pořadatel akce zajistí, aby nebyla dostupná pro případné zneužití.

CH/ Každý účastník, který předal alespoň dle základních podmínek orazítkovanou a vyplněnou část legitimace, obdrží na červenec či srpen 2011 jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův Mlýn.

I/ Každý účastník, který odevzdal oddělenou, vyplněnou a orazítkovanou část legitimace, kde je vyplněno alespoň 7 rubrik, má nárok od 1.12.2010 do 31.5.2011 také na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu v Areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem, v provozní době pro veřejnost, tj. v od pondělí do pátku 7 – 22 hodin, v sobotu a neděli 9 – 22 hodin, nejlépe po předchozí osobní či telefonické domluvě (566 551 098). Prokáže se zbytkem legitimace, který mu zůstal.

J/ Legitimace, které budou mít vyplněno min. 9 rubrik a budou v termínu odevzdané, budou do 31.11.2010 slosovány a 5 vylosovaných výherců získá lákavé a zajímavé ceny dle výběru v pořadí dle vylosování.

K/ Ceny budou od 15.4.2010 zveřejněny na webových stránkách www.regionbystricko.cz, budou publikovány v květnovém vydání měsíčníku Bystřicko a jejich seznam budou mít k dispozici od května 2010 všechna kontaktní místa a dále Turistická informační centra v Olešnici, Novém Městě na Moravě, v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou a v Brně.

Výherci budou o výhrách a podmínkách jejich výběru a uplatnění po vylosování písemně vyrozuměni. Současně uvede výsledek slosování regionální měsíčník Bystřicko a dále bude zveřejněn na webové adrese www.regionbystricko.cz.

Kontaktní místa:

 1. Turistické informační centrum, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 1

  Telefon: 566 551 532

  Otevřeno: Po-Pá 8.30–17.00, So 8.00–12.00, Ne 9.00–13.00

 2. Hostinec u Lišáka, Lísek

  Telefon: 774 424 793

  Otevřeno: Květen, červen, září: Út – Ne 11.00–14.00 17.00–23.00
  Červenec, srpen: Po-Ne 11.00–24.00

 3. Autocamp Na Kopci, Dvořiště 515 (mezi Vírem a Bystřicí n.P.)

  Telefon: 604 100 679

  Otevřeno: denně 8.00–20.00

 4. Restaurace Kohinoor, Dalečín

  Telefon: 603 210 588

  Otevřeno: Po-Pá 11.00–23.00, So 11.00–24.00, Ne 11.00–22.00

 5. Draxmoor Dolní Rožínka

  Telefon: 602 319 990

  Otevřeno: 1.5. – 25.6. a 30.8.-10.10. : So a Ne 9.30 – 18.00

  26.6. – 29.8. : Po – Čt 9.30 – 18.00, Pá – So 9.30 – 21.00, Ne 9:30 – 18:00

 6. Turistické informační centrum, Nedvědice 42

  Telefon: 511 119 173

  Otevřeno: Út- Pá 8.00– 16.00, So, Ne 9.00– 17.00

 7. Jednota Koroužné

  Telefon 566 560 002

  Otevřeno: Po 7–11.30, Út, Čt, Pá 7.00–15.00, St 7.00–12.00, So 7.00–10.00

  nebo

  Hostinec u Štarhů, Koroužné 50

  Telefon: 737 258 958

  Otevřeno: Po-Čt 17.00–20.00, Pá-Ne 16.00–22.00

 8. Informační centrum ve Westernovém městečku Šiklův Mlýn, Zvole

  Telefon: 602 750 130

  Otevřeno: Úterý – Neděle od 10 hod. do 17 hodin

 9. Lesní penzion Podmitrov, Mitrov

  Telefon: 732 575 100

  Otevřeno: denně 7.00–22.00

 10. Restaurace Chudobka, Strážek

  Telefon: 739 417 755

  Otevřeno: denně 10.00 – 22.00

vodomil-turista1

ARCHIV MINULÝCH ROČNÍKŮ

S Vodomilem Zubří zemí – třetí ročník (2009)

Více informací


S Vodomilem Zubří zemí – druhý ročník (2008)

Více informací

Vyhodnocení akce S Vodomilem Zubří zemí 2008


S Vodomilem Zubří zemí  – první ročník (2007)

Více informací

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« duben 2024 »»»
PoÚtStČtSoNe
14
15
19
22
24
27
28
29
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2024 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák