Aktuální zdroje financování záměrů obcí

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Portály informující o aktuálních výzvách pro podávání žádostí o podporu v rámci evropských, národních i nadačních programů:

GRANTOVÉ PROGRAMY FONDU VYSOČINY

obrazek

více na internetových stránkách Fondu Vysočiny

ZÁSADY ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA

obrazek

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/08 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (Opatření Programu rozvoje kraje Vysočina 2.5.1 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu)
ze dne 16. 9. 2008
uzávěrka: 15.2. běžného roku

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/08 pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
uzávěrka: 30.9. běžného roku

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/07 pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21,
uzávěrka: průběžně, nejpozději do 60-ti dnů od počátku realizace projektu

více na webových stránkách kraje Vysočina

Operační programy pro ČR 2007–2013

Bulletin Grant advisor-květen 2008

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI FINANČNÍCH PODPOR – na portálu eDotace.cz

PUBLIKACE A PŘÍRUČKY – souhrnný přehled jednotlivých OP na 2007 – 2013:

Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny – příručka vydaná Ministerstvem životního prostředí, která přináší ucelený přehled finančních zdrojů, které jsou využitelné
na podporu aktivit pomáhajících ochraně naší přírody a krajiny. Po úvodním grafickém přehledu využitelných fondů následuje krátký popis každého ze zobrazených zdrojů i s internetovými odkazy. Druhá část publikace je věnována přehledu podpor dle jednotlivých typů činností, které pro přehlednost jsou řazeny do tabulek.

PROGRAMOVÝ DOKUMENT OPŽP pro období 2007–2013 PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU
 – aktuální výzvy

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU – Implementační dokument – tento text představuje základní dokument na operativní úrovni v rámci programového řízení OP ŽP, svým obsahem navazuje na programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 a rozpracovává jeho programové principy do sady pravidel pro implementaci (realizaci) a monitorování programu na operační úrovni prioritních os a oblastí podpory.
 – Příloha č.1 – Finanční tabulka OP Životní prostředí – Implementační dokument
 – Příloha č.2 -Finanční plán – rozpis alokace prioritních os podle let

Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013 – má za cíl srozumitelně a přehledně informovat širokou veřejnost o regionální politice Evropské unie, o fondech a finačních nástrojích EU, které jsou určeny pro podporu České republiky. Útlou ale přehlednou publikaci zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj a je volně k dispozici v síti Eurocenter a řídících orgánů popř. zprostředkujících subjektů operačních programů.

Za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR realizoval IREAS, Institut pro strukturální politiku, publikaci Finanční prostředky fondů EU v období 2007 – 2013, která představuje všechny operační programy ČR na období 2007 – 2013, včetně kontaktů na kompetentní subjekty jednolivých OP. Volně k dispozici ve všech Eurocentrech

Svaz města s obcí ČR nechal zpracovat jednoduchou analýzu určenou pro obce a města, ze které je patrné, kde budou moci v novém rozpočtovém obobí čerpat. Publikace nese název Analýza operačních programů pro potřeby města a obcí.

Aktualizace: 17. červenec 2008

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« prosinec 2023 »»»
PoÚtStČtSoNe
    
1
3
4
6
7
8
11
12
13
15
17
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

EGD

VČELA

KOPRETINA

©2006 – 2023 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák